Aksjesparekonto eller Zero

00OO
13.04.2018 kl 18:52 2617

Jeg lurer på hva som fordelene med aksjesparekonto mot Zero hos Nordnet?

Årsaken til at jeg spør er at jeg hører veldig mye bra om den nye aksjesparekontoen, men ser ikke helt de store fordelene. Det er jo veldig mange aksjer som ikke er mulig å handle på aksjesparekonto, så det har blitt veldig tungvint for meg bare å ha den og flytte penger rundt. Vurderer å flytte alt over på Zero-kontoen, så det er enkelt og greit med all handel fra samme konto. Men det er tydeligvis noe jeg overser, for overalt hører jeg om at aksjesparekontoen er så bra.

skattefordelene på 22%(2018?) for Zero-kontoen tas vekk........-men utbytte og gevinstsikring inne på konto blir ikke beskattet så lenge ikke dette tas ut av kontoen.


ASK-kontoen er dønn lik,-utenom at man ikke betaler den lille promillen i forsikringsavgift hver måned,men her blir KUN utbyttet beskattet,så politikerene har vært kjipe med investorenes renters-renteeffekt på denne nye kontoen..

fra neste år skal "alle" aksjegevinster skattes med 32%,og rentepapir/gevinster 23%(?)

:/

Redigert 13.04.2018 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
HitIT
28.11.2018 kl 21:39 1110

Ser at ASK fristen sannsynligvis blir utsatt til neste år. Noe nytt ved. utbytte?
Var snakk om at det kunne inngå i ASK....

Verdt å nevne skjermingsfradrag (ASK har det på aksjeandelen, Zero ikke). Men det også er ment å bli likt fra neste år. For min del er Zero best med tanke på amerikanske aksjekjøp og Bermuda o.l.-registrerte norske selskap.

Jeg har tenkt å opprette aksjesparekonto, men synes reglene er uklare.
Forstår at;
1. Utbytte må beskattes året etter mottak.
2. Gevisnt/tap ved realisasjon kan motregnes og kommer ikke til beskatning uten at det opprinnelige innskuddet først er tatt ut, men spørsmålet er hva, som menes med "opprinnelig" innskudd.
a) inngangsverdien på aksjene pluss evnt. skjermingsrente
b) verdien på aksjene pluss skjermingsrente på det tidspunktet de overføres til aksjesparekontoen.
Jeg antar at pkt. a er det riktigste, for ellers ville gevinstene, som er opparbeidet kunne realiseres, gevinsten investeres i nye aksjer med ny inngangsverdi uten at denne ble beskattet. En slik "gavepakke" er vel utenkelig. Det eneste måtte være at "noen" holder rede på kapitalflyten og gevinst/tapssituasjonen inntil det opprinnelige innskuddet under a) blir tatt ut.
Redigert 31.12.2018 kl 13:29 Du må logge inn for å svare
ULKEN
31.12.2018 kl 13:51 609

Ja, det skal knapt være lønnsomt å eie aksjer for nordmenn. Synes H-FRP regjeringen ter seg verre enn rødt ovenfor norske eiere, skattes til døde. Svært skuffet over Erna og Siv.