Nye investorer inn i Solon Eiendom


Nye investorer inn i Solon Eiendom

Union-gründere inn på eiersiden.
UFI AS, et selskap kontrollert av Union Gruppen-gründerne Øystein A. Landvik, Bjørn Henningsen og Lars Even Moe, har i en rettet emisjon tegnet seg for 2.672.721 nye aksjer i Solon Eiendom, går det frem av en børsmelding.

Tegningskursen på 25,25 kroner gir et brutto vederlag på totalt ca. 67,5 millioner kroner.

Provenyet vil gi ifølge meldingen gi selskapet tilgang på ytterligere finansiering, som hovedsaklig vil bli benyttet til å forfølge selskapets vekststrategi og kjøp av tomter.

- UFI AS vil bidra med ytterligere finansielle ressurser, kompetanse og nettverk for å øke Solons lønnsomhet, sier styreleder Simen Thorsen i en kommentar.

Kan fort klatre ett stykke opp på 27 tallet i dag.
Ser bra ut dette.

Jeg har 46% avkastning på Solon før dagens stigning, godt å vite at jeg gjorde noe fornuftig når vi var nede i 17-18 etg:=)
TakeThat
13.04.2018 kl 11:17 6981

Anledning for mange kortsiktige å øve seg på det motsatte nå. Kursmål 2 år ; 120 kr.

Har ikke noe kursmål, men ett snitt på 22 kr er en bra start.
Virket som solon nå er ferdig med å skrape bunnen.

Innlegget er slettet

Pen oppgang siden de nye investorene kom inn.
Korrigerte litt ned forrige uke etter siste tids oppgang.
Er vi klar for ny klatring?
TakeThat
23.04.2018 kl 09:15 6510

Ante V
Kan se ut som det er litt tørke...ikke mange selgere på dette latterlig lave nivået

Magasinparken i Ski selger bra selv om det er relativt dyre leiligheter langt utenfor by'n. Alt tyder på at de får de marginenen som er forespeilet på dette prosjektet.

Er det noen som har fått meg seg hvor de nye tomtene de har kjøpt ligger?

TakeThat
24.04.2018 kl 09:32 6320

.
Redigert 24.04.2018 kl 09:37 Du må logge inn for å svare
TakeThat
24.04.2018 kl 16:09 6240

I pluss på en ellers dårlig dag.

Utbetaling i Mai :)
TakeThat
24.04.2018 kl 19:03 6179

Normalt sett så vil man jo selge en aksje dagen før utbytteutdeling men i dette tilfelle blir ikke det aktuelt.
Redigert 24.04.2018 kl 19:04 Du må logge inn for å svare

Heisann,

Er det noen som har sett noen dato for når vi får muligheten til å kjøpe de aksjene fra den ekstraordinære emisjonen? Får vi melding om en en coporate action?

Jeg har ikke hørt noe om rep emisjon.
Kan det stemme? Jeg tviler.

SS
TakeThat
25.04.2018 kl 10:14 6034

Det har jeg ikke hørt om...jeg registrerer at noen tror så. Les meldingene, står der om dette.
TakeThat
25.04.2018 kl 10:38 6015

Solon virker sterk ...Tror dette nivået vil vise seg å være fin inngang 😉 SS bare å gi jernet nå💪

Fristet faktisk på 27,xx i dag. Men må leke meg litt mer i GJF og ORK i dag!
Det er der pengene ligger i det korte bildet :-)

SS
TakeThat
25.04.2018 kl 11:35 6277

Luteigeren

Du finner det du lurer på her;
http://www.hegnar.no/Marked
TakeThat
25.04.2018 kl 11:38 6272

Blant annet denne;
Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte fra Solon Eiendom ASA

Oslo, 28. februar 2018: Solon Eiendom ASA (OSE: SOLON)

Utbyttebeløp: NOK 1.15 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusiv: 23. mai 2018
Ex-dato: 24. mai 2018

Eierregisterdato: 25. mai 2018

Betalingsdato: 4. juni 2018

Vedtektsdato: 23. mai 2018
TakeThat
25.04.2018 kl 11:40 6269

Du kan jo lese denne rapporten og deretter gjør du følgende; du kjøper med begge hender. :-)

http://quotes.hegnar.no/release.php?id=20180228.GlobeNewswire.HUG2171986

28/02-2018 08:00:15: (SOLON) Solon Eiendom ASA : Rekordresultat og rekordutbytte

Solon Eiendom leverte i 2017 et rekordresultat med driftsinntekter på NOK 1 128 millioner og EBITDA på NOK 207 millioner. Driftsinntektene etter IFRS var på NOK 883 millioner og EBITDA på NOK 108 millioner for regnskapsåret 2017, det beste resultatet i selskapets historie.

Sterke resultater og positive fremtidsutsikter gjør at styret foreslår utbytte på NOK 1.15 per aksje for 2017.

«2017 har vært et svært godt år for Solon Eiendom med tidenes beste salg, IFRS-resultat og utbytte. Q1 har startet sterkt med tre vellykkede salgsstarter. NGAAP inntektene økte med over 40 prosent, og EBITDA økte med over 60 prosent, sammenlignet med 2016», sier CEO Andreas Martinussen.

Hovedpunkter for året 2017 (2016 tall i parentes)

- NGAAP: Driftsinntekter på NOK 1 128 millioner (NOK 787 millioner), EBITDA på NOK 207 millioner (NOK 130 millioner)

- IFRS: Driftsinntekter på NOK 883 millioner (NOK 691 millioner), EBITDA på NOK 108 millioner (NOK 75 millioner)

- Fortjeneste per aksje fra videre drift: NOK 1,442 (NOK 0,702)

- Ekstern verdivurdering tomtebank på NOK 560 millioner over bokført verdi

- 125 boliger overlevert til kjøper (113)

- 160 boliger solgt (146)

Hovedpunkter for fjerde kvartal 2017 (fjerde kvartal 2016 i parentes)

- NGAAP: Driftsinntekter på NOK 353 millioner (NOK 231 millioner), EBITDA på NOK 59 millioner (NOK 27 millioner)

- IFRS: Driftsinntekter på NOK 294 millioner (NOK 73 millioner), EBITDA på NOK 29 millioner (NOK 6 millioner)

- 260 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på NOK 2 062 millioner

- Per 31.12 var 87 prosent av boliger under bygging solgt

- Av forventede overleveringer i 2018 er 91 prosent allerede solgt

- Styret foreslår et utbytte på NOK 1.15 per aksje for 2017

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Andreas Martinussen, CEO, Solon Eiendom ASA

Tel: +47 400 00 405, email: am@soloneiendom.no

Scott Danielsen, CFO, Solon Eiendom ASA

Tel: +47 952 55 620, email: sd@soloneiendom.no

Om Selskapet

Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo- og Akershusregionen

SEA20180228_SOLON_Q4_2017

SEA20180228_SOLON_Q4_2017_Rapport

SEA20180228_SOLON_Q4_2017_Presentasjon
Redigert 25.04.2018 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
TakeThat
26.04.2018 kl 12:10 6121

Kan være lurt å ta plass på disse nivåene. Vi skal vel ha et rush i kursen fram mot utbytte og da skal vi være godt over 30 NOK.

Thakerhat: Fant de datoene jeg lurte på. Jeg er ikke god på å tråle all info...

I henhold til fullmakten fra EGF, og forutsatt at Emisjonen gjennomføres, har
styret vedtatt å gjennomføre en etterfølgende emisjon (den Etterfølgende
Emisjonen) av inntil 396.040 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs på
NOK 24,10 (som tilsvarer tegningskursen i Emisjonen på NOK 25,25 per aksje,
justert for og betinget av det foreslåtte utbyttet på NOK 1,15 per aksje)
rettet mot kvalifiserte aksjonerer den 6. april 2018 (som er registrert i VPS
per 10. april 2018) som lovlig kan delta og (i) ikke deltok i Emisjonen og
(ii) andre enn Solons største aksjonærer, Hortulan AS, Skøien AS, Dukat AS,
Vatne Equity AS og Alden AS (Kvalifiserte Aksjonærer). Begrunnelsen for at
de største aksjonærene ikke deltar i den Etterfølgende Emisjonen er å
tilrettelegge for høyere deltakelse av Kvalifiserte Aksjonærer uten å ha en
større kapitalforhøyelse.

Hver Kvalifiserte Aksjonær vil motta ca. 0,03 ikke-omsettelige
allokeringsretter for hver aksje eiet i Selskapet basert på deres
aksjebeholdning i Selskapet den 6. april 2018 (som registrert i VPS per 10.
april 2018). Hver ikke-omsettelige allokeringsrett vil gi eieren rett til å
tegne seg for og bli tildelt en ny aksje i den Etterfølgende Emisjonen.
Overtegning er tillatt, men tegning uten allokeringsretter er ikke tillatt.
Forutsatt tidsriktig godkjenning av Prospektet, er det forventet at
tegningsperioden for den Etterfølgende Emisjonen vil begynne den 28. mai 2018
og avslutte 8. juni 2018 kl. 16:30. Dersom det foreslåtte utbyttet på NOK
1,15 ikke vedtas, og aksjene ikke handles eksklusiv retten til å motta
utbytte før utstedelsen av de nye aksjene i den Etterfølgende Emisjonen, vil
tegningskursen i den Etterfølgende Emisjonen være NOK 25,25 (tilsvarende
tegningskursen i Emisjonen). Ytterligere informasjon om den Etterfølgende
Emisjonen vil bli gitt på et senere tidspunkt og inntatt i Prospektet.

Så hvis jeg har 100.000 aksjer * 0,03 = 3000
Da vil jeg kunne kjøpe 3000 aksjer til 24,10,-
TakeThat
26.04.2018 kl 18:56 6031

Hmm..ok...det blir en emi jeg i så fall skal delta på. Helt klart

Dette har gått under min radar også. Må sjekke når jeg solgte, men tror det var etter disse datoene. Det husker vel du TT ?

SS
Redigert 26.04.2018 kl 19:52 Du må logge inn for å svare
TakeThat
26.04.2018 kl 22:12 5955

Jeg er i møter. Noe opptatt fram til Kl 23.30. Kan nå se på det etterpå. Du solgte over 29 husker jeg .. på høg rsi 79-80
TakeThat
26.04.2018 kl 22:16 5950

Et salg etter boka og er stjernetreff😊skulle gjerne ha kopiert det.

Emisjon; De som gikk inn på 25.25 har opsjon på like mye ved en senere anledning mener jeg?
Redigert 26.04.2018 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
TakeThat
26.04.2018 kl 22:18 5943

Minner om Sbanken som betaler utbytte på kr 0,75 og er priset 3 x ca så høyt som Solon. En liten digresjon bare.
TakeThat
26.04.2018 kl 22:22 5935

Må være noe her:

Strategisk aksjeinvestering av Union - og reparasjonsemisjon

(Oslo, Norge, 9. april 2018) Solon Eiendom ASA («Solon» eller «Selskapet») kunngjorde i dag at UFI AS, et selskap kontrollert av Øystein A. Landvik, Bjørn Henningsen og Lars Even Moe, gründerne av Union Gruppen, har tegnet seg for 2.672.721 nye aksjer (de «Nye Aksjene») i Solon til en tegningskurs på NOK 25,25 per aksje, som gir et brutto vederlag på totalt ca. NOK 67,5 millioner, i en rettet emisjon («Emisjonen»). Emisjonsprovenyet vil gi Selskapet tilgang på ytterligere finansiering, som hovedsakelig vil bli benyttet til å forfølge Selskapets vekststrategi og kjøp av tomter.

«Solon har lagt ned betydelig innsats for ytterligere å styrke den strategiske posisjonen og robustheten til Selskapets forretningsmodell som en tilbyder av boligprosjekter av høy kvalitet. UFI AS vil bidra med ytterligere finansielle ressurser, kompetanse og nettverk for å øke Solons lønnsomhet. Vi er godt fornøyd med og ser frem til å få Landvik, Henningsen og Moe inn som eiere i Selskapet gjennom UFI AS, og vi har tro på at dette vil bidra til at Solon blir en større og bedre aktør i det norske markedet», sier styreleder Simen Thorsen.

Øystein A. Landvik, på vegne av UFI AS, uttaler videre følgende:

«Vi er imponert over resultatene Solon har levert og har tro på markedssegmentet Solon opererer innenfor. Som partnere og gründere av Union Gruppen, har eierne bak UFI AS betydelig erfaring fra markedet for næringseiendom. Vår intensjon har vært å gå inn i markedet for bolig, og vi ser på investeringen i Solon som en strategisk riktig match. Vår investering tilfører Selskapet ytterligere kapital til blant annet kjøp av nye tomter, og vi ser frem til å bidra til den videre utviklingen av Solon som en langsiktig strategisk investor.»

UFI AS har uttrykt et sterkt ønske om styrerepresentasjon i Solon, representert ved Øystein A. Landvik, for å være i en best mulig posisjon til å bidra til Selskapets videre vekst. Nominasjonskomitéen i Solon har uttrykt sin støtte til å velge Landvik inn i styret, og Solon forventer at nominasjonskomitéen vil vurdere styrets sammensetning på denne bakgrunn.

I henhold til styrefullmakt fra den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 9. mars 2018 («EGF»), har styret besluttet å utstede 2.672.721 Nye Aksjer, tilsvarende ca. 5 % av den utestående aksjekapitalen i Selskapet. Kapitalforhøyelsen vil bli gjennomført som en rettet emisjon for å sikre UFI AS som en langsiktig strategisk eier i Solon og tilrettelegge for muligheten til å innhente kapital uten en rabatt, som er vanlig ved fortrinnsrettsemisjoner (volumvektet gjennomsnittskurs i Selskapets aksjer de siste 20 børsdager er 25,26). Som følge av dette har styret besluttet å tilsidesette de eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett. Styret mener at dette er i både Selskapets og aksjonærenes beste interesse. Styret har også besluttet å gjennomføre en etterfølgende emisjon for eksisterende aksjonærer i Selskapet, som nærmere beskrevet under. Etter gjennomføring av Emisjonen vil UFI AS eie totalt 2.672.721 aksjer i Selskapet, noe som representerer en aksjebeholdning på 4,8 %, i tillegg til å ha en TRS-avtale med underliggende eksponering i 2.385.808 aksjer, noe som utgjør en samlet eksponering på ca. 9 % i Selskapet før gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen.

Etter gjennomføring av Emisjonen og utstedelse av de Nye Aksjene, vil Solons aksjekapital øke med NOK 2.672.721 til NOK 56.127.135, fordelt på 56,127,135 aksjer pålydende NOK 1,00 per aksje. Notering av de Nye Aksjene på Oslo Børs utløser plikt for Selskapet til å utarbeide et prospekt som må godkjennes av Finanstilsynet («Prospektet»). Forventet publiseringsdato for Prospektet er medio mai 2018. Det forventes at de Nye Aksjene vil bli utstedt og registrert omkring medio mai 2018, og tegningskursen i Emisjonen forutsetter at de nye aksjene i Emisjonen vil bli utstedt for å kunne delta i den foreslåtte utbytteutbetalingen på NOK 1,15 per aksje.

Etterfølgende emisjon

I henhold til fullmakten fra EGF, og forutsatt at Emisjonen gjennomføres, har styret vedtatt å gjennomføre en etterfølgende emisjon (den «Etterfølgende Emisjonen») av inntil 396.040 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs på NOK 24,10 (som tilsvarer tegningskursen i Emisjonen på NOK 25,25 per aksje, justert for og betinget av det foreslåtte utbyttet på NOK 1,15 per aksje) rettet mot kvalifiserte aksjonerer den 6. april 2018 (som er registrert i VPS per 10. april 2018) som lovlig kan delta og (i) ikke deltok i Emisjonen og (ii) andre enn Solons største aksjonærer, Hortulan AS, Skøien AS, Dukat AS, Vatne Equity AS og Alden AS («Kvalifiserte Aksjonærer»). Begrunnelsen for at de største aksjonærene ikke deltar i den Etterfølgende Emisjonen er å tilrettelegge for høyere deltakelse av Kvalifiserte Aksjonærer uten å ha en større kapitalforhøyelse.

Hver Kvalifiserte Aksjonær vil motta ca. 0,03 ikke-omsettelige allokeringsretter for hver aksje eiet i Selskapet basert på deres aksjebeholdning i Selskapet den 6. april 2018 (som registrert i VPS per 10. april 2018). Hver ikke-omsettelige allokeringsrett vil gi eieren rett til å tegne seg for og bli tildelt en ny aksje i den Etterfølgende Emisjonen. Overtegning er tillatt, men tegning uten allokeringsretter er ikke tillatt. Forutsatt tidsriktig godkjenning av Prospektet, er det forventet at tegningsperioden for den Etterfølgende Emisjonen vil begynne den 28. mai 2018 og avslutte 8. juni 2018 kl. 16:30. Dersom det foreslåtte utbyttet på NOK 1,15 ikke vedtas, og aksjene ikke handles eksklusiv retten til å motta utbytte før utstedelsen av de nye aksjene i den Etterfølgende Emisjonen, vil tegningskursen i den Etterfølgende Emisjonen være NOK 25,25 (tilsvarende tegningskursen i Emisjonen). Ytterligere informasjon om den Etterfølgende Emisjonen vil bli gitt på et senere tidspunkt og inntatt i Prospektet.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med Emisjonen og den Etterfølgende Emisjonen

Tror det er rep emi som ødelegger litt nå for kursen.
Forventninger om at en del kan pøse ut rimelige emi aksjer kan legge en demper på kursen, i allefall ikke uvanlig i andre aksjer det der.

Greit med en pause fra 24 til 29,30 på kort tid, men synes denne har vert litt vel svak nå mtp OSE rekorder om dagen.
Eiendomsmarked friskmeldt, etc. Pengene renner inn i Solon kassa, utbytte nært forestående.

Kan ikke konkludere med annet enn at det må være rep-emi som kan være en demper nå.

SS
TakeThat
28.04.2018 kl 00:43 5739

SS
De er nå ikke SÅ rimelige, vel? 25,25 nok.. ikke akkurat tilbudspris ... men uansett mulig du har et bittelite poeng

Valgte å lette meg 50 % denne uken. Mulig resten går ut også.
Tenker nok vi er ett stykke uti Juni måned før den stabiliserer seg etter ex utbytte og emi.
TakeThat
02.05.2018 kl 10:16 5436

Her skal ikke selges. Tvert imot. Nå får man kjøpe 1 kr for 20 øre. Skikkelig bra tilbud synes nå jeg da😊

Galematias å selge denne da utbytte snart kommer og da Solon kanskje er børsens største innsidehandelselskap samman med Koa for tiden:=)

Kan vel kanskje ikke kalle seg for smart de investorene som har solgt under kr 29 den siste tiden:=)
http://www.hegnar.no/Nyheter/Eiendom/2018/05/OBOS-rallyet-fortsetter
TakeThat
02.05.2018 kl 11:46 5372

Fryktløs 1036

👍👍👌
anderix
03.05.2018 kl 13:35 5266

Rolig på SOLON trådene om dagen. Noen som forventer en viss stigning frem mot utbyttedag? Selv har jeg bestemt meg for å sitte over uansett.
TakeThat
03.05.2018 kl 14:43 5235

Hei. Helt enig. Til Dovre faller👌Her er det enda mye å gå på. Mye.
anderix
03.05.2018 kl 15:58 5201

da så vi 29 tallet igjen, heng med;-)

Ryggraden av hovedaksjonærer øker beholdningen.
Mange har troen på solon, dagens kursnivå er bare en mellomstasjon.
Kan veidekke slikke solon på sikt?

Veidekke sliter allerede med å få betalt for eiendimsdivisjonen på børsen så det er utenkelig at de vil laste opp. De siste årene har Veidekke så og si kun gått for JVs.

USBL kjøpte seg inn i Neptune, det kan jo være at OBOS også ønsker seg mer inn i high end segmentet?

OBOS tør ikke kjøpe flere selskaper i Oslo-regionen i frykt for å bli møtt med anklager om dominerende posisjon. Tror også de har nok i high end på fornebu.
anderix
31.05.2018 kl 22:52 4294

Hvorfor tror dere at Solon absolutt skal selges? De står da fint på egne ben.

Jeg tror ikke det. Tror heller selskapet blir tatt av børs

Grunnen til at de heller ikke blir kjøpt opp er at de prises til 3 x EK og gir en avkastning på 3-4%. Ingen industrielle betaler det.

Nok en innsidehandel.

Tas av børs før jul....

Ja.
Noe vil skje her.
TakeThat
04.06.2018 kl 10:46 3856

Bare å sitte helt rolig...