NOFI Q2 tall


NOFI, KOMP og de andre nisjebankene slipper snart sine tall.
Jeg tror på disse tallene:

Status | Bank | Resultat etter skatt | Totalt utlån
----------------------------------------------------------------
est | NOFI | 500 mill | 38,5 mrd
est | KOMP | 60 mill | 8,1 mrd
est | BRA | -30 mill | 4,4 mrd
est | EASY | 18 mill | 2,9 mrd
est | INSTA | 8 mill | 2,8 mrd
est | MYBANK | -6 mill | 700 mill
est | OPTIN | -6,5 mill | 240 mill
pub | KRAB | 0 mill | 700 mill
pub | BATO | 36,5 mill | 3,9 mrd
est | AVIDA | 12 mill | 6,3 mrd
pub | RESURS | 312 mill | 30,3 mrd
pub | COLL | 159 mill | 29,5 mrd
pub | SBANK | 157 mill | 79,6 mrd
pub | DNB | 6,1 mrd | 1643,2 mrd
pub | SRBANK | 900 mill | 207,5 mrd

Store norske banker viser gode tall og sunn drift.
Svenske forbruksbanker melder om lavere marginer i Norge.
Alle signaler tyder på nullvekst i Norge og kontrollert vekst i de andre markedene.
KOMP skal betale hvitvaskingsbot på 18 mill.
MONO/BRA har ekstraordinære fusjonskostnader og hvis de regnskapsføres nå blir det negativt resultat.
masson
13.08.2019 kl 15:12 1752

På Nofi tror jag

est | NOFI | 510 mill | 39,1 mrd

Min hypotes är att kreditförlusterna trendar nedåt lite i Nofi då man fått ökad erfarenhet i Finlands, samt att utlåningen var lite svag i Q1 på grund av datumeffekter i kreditkortsportföljen. Därav har NOK försvagats några % mot EUR vilket stärker EBIT och storleken på låneboken.

Konsensus verkar dock vara 480-ish så såväl 500 som 510 vore en stor framgång, detta exkl eventuella (one of) resultateffekter av Lillienthal.

Jepp, one-off Lilienthal kostnader vil dra driftsresultatet ned.
Fasit imorgen.
nordnes
13.08.2019 kl 22:21 1607

Kan dere som er gode på regnskap være raskt ute med kommentarer ?
hilsen en amatør.

Veldig bra tall. Vanvittig at kursen er så lav.
Matmons
14.08.2019 kl 08:40 1390

Avsetningsreglene er strammet inn og tapene er derfor høyere enn det i realiteten er
Hun snakker om dette i presentasjonen
Alle inntekter er betydelig høyre enn analytikere har ventet
Hun sier at gjelds registret ikke fungerer helt bra , da kreditt rammen på lån og kort teller som fullt lån
Jeg har sjekket på meg selv , jeg har 1,2 mill mer i lån i registret enn det jeg har
Kort kundene økte med 45.000 i 2.kvartal , det er enormt sterkt

Det jeg er redd for nå er at hele selskapet skal komme i spill og bli solgt før vi får dra nytte av den kommende veksten i Europa og mulig resten av verden i neste omgang
Redigert 14.08.2019 kl 09:15 Du må logge inn for å svare

Litt sykt at man nå ligger i rødt etter denne rapporten! (Q2)
nordnes
14.08.2019 kl 09:28 1236

Hva tenker dere om Irland etter å ha hørt det hun sa. Jeg håper de flytter, men forstod det slik at dette er noe de vurderer...
Redigert 14.08.2019 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Matmons
14.08.2019 kl 09:29 1232

Hva mener du
Har du kjøpt på høyre kurs , eller? I så fall er du i selskap med de fleste nye aksjonærene.
Ikke alle som har sittet her i 7 år vet du.
Matmons
14.08.2019 kl 09:32 1211

Hadde noen ord med min kontakt i DNB nå.
Det går mot oppstart der i løpet av 2020 mener han
Måtte aldri finne på å selge aksjen sier han , enormt potensiale i både kurs og utbytte sier han
Det samme sier de hos Sissener i går
Matmons
14.08.2019 kl 09:46 1158

Problemet de har er at de store og muligens de fleste små har mistet tillit til dem
Ingen har tillit til Styrets leder
Få har tillit til resten av styret
Få har tillit til Wollebekk
Få har tillit til Svenkerud
I dag ser vi en skikkelig sell off
hstray
14.08.2019 kl 10:06 1108

Og markedet er Bear modus.
Matmons
14.08.2019 kl 10:18 1065

Problemet til NOFI er som følger
Svak og udugelig styreformann
Upopulær ledelse blant omtrent alle store aksjonærer (Tigeren fra California har solgt mer enn 1/2 beholdning av aksjer) Folketrygdfondet er godt i gang med sitt ned salg
Alle idretts profilene er ute av aksjen
Det går alt for seint med dette utbyttet de har lovet i årevis, det går for seint med denne utflagginga til Irland og det er alt for spedt det som kommer frem på presentasjon.
Man hører på analytikerne at de nesten har sluttet å spørre, de får jo ikke svar lell
Wollebekk tror nok hun gjør det rette med å la være å slippe informasjon ut, men det fører kun til at hun mister enda mer tillit
Redigert 14.08.2019 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
nordnes
14.08.2019 kl 14:50 791

Hva kan sies om dette ?

Denne kom opp i en app som jeg har fra E24.no;

«Irland drøyer
Banken har allerede et selskap i Irland, Lilienthal, men Wollebekk sier de ikke vil starte å drive bank der før de vet om de skal søke lisensen der.

– Det var strategien vår først, at vi fokuserer bare på Irland og så tar det derfra, men nå tenker vi mer at vi tar det mest optimale landet og fokuserer på det, samtidig som vi jobber med lisensen i Irland.

Banken har nå gått inn i en såkalt utforskende fase med den irske sentralbanken (CBI) som vil forberede en mulig søknad om en irsk banklisens som også gir adgang til hele EU. NOFI vil gi CBI omfattende informasjon om sin virksomhet, og vil også lære mer om reguleringene og vilkårene i prosessen.

– Gjennom den utforskende fasen finner vi ut hva kravene og forventningene er til å oppnå en EU-lisens, og basert på det vil vi vurdere om det er riktig eller ikke å søke om EU-lisens i Irland. Det tar noen måneder, sier hun.

NOFI vil så eventuelt gå inn i en tostegs søknadsprosess i tett samarbeid med CBI som vil ta henholdsvis rundt seks og tre måneder. Til sammen vil søknadsprosessen ta «seks til ni» måneder opplyser Bank Norwegian, og legger til at bankens enkle virksomhet vil kunne bidra til å korte ned behandlingstiden.

– Hvis vi av en eller annen grunn bestemmer oss for at vi ikke skal domisiliere oss i Irland, så tror jeg ikke vi starter med det irske markedet som det første. Hvis vi blir enig om at vi skal sende søknaden, så vil vi også starte i Irland. Det er et hyggelig lite marked, men det er lite, og ikke så veldig digitalt, og har vært veldig «distressed». Men hvis vi skal ha bank der, med domisil og EU-lisens der, så er det veldig naturlig å drive bank der også. Vi kan lage en fin liten business av det, sier Wollebekk, til TDN Direkt.»

Redigert 14.08.2019 kl 14:50 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av administrator
nordnes
14.08.2019 kl 21:12 605

Morgendagens FA har en stor og godartikkel om Nofi, her er et par avsnitt, kjøp avisen, sitat fra to av avsnittene;

«På spørsmål om Norwegian Finans Holding skal eie to banker med hver sin banklisens er Wollebekk klar:
– Det er lite hensiktsmessig, og ikke noe vi opplever at tilsynsmyndighetene ønsker. Dersom vi bestemmer oss for å fullføre søknadsprosessen i Irland, og mottar en banklisens der, vil vi flytte bankens registrering.
Exit Norge
Wollebekk er imidlertid rask til å understreke:
– Vi inngikk avtalen om kjøp av flyselskapets Lilienthal-aksjer i mai, og har jobbet med det irske sporet i relativt kort tid. Med Lilienthal-avtalen har vi flyselskapets lisens til å bruke merkevaren og kundebasen i Europa. Derfor kan vi også bruke vår stabile og høye inntjening til å etablere oss i et femte land, samtidig som vi kan opprettholde vår utbyttekapisitet.»
Matmons
14.08.2019 kl 22:32 543

Dersom det er tvangssalg her som det er i Borr, så kan den fort havne ned på 50 kr
Du skulle aldri gått inn igjen Nordnes
Wollebekk har alene ødelagt for veldig mange personer
For egen del er kursfallet på + 4 mill
Jeg ser pensjonen min renne ut i sanden pga Kjos og Kise dro inn denne Wollebekk greia
Huff og huff for en tragedie hun har vert for oss
Redigert 14.08.2019 kl 22:45 Du må logge inn for å svare

Ref Q2 rapport
Det er tydelig at NOFI nå er klar for å ta neste steg etter lang tid med solid drift.
Core business leverer solide tall og økonomien er god, samtidig flater veksten ut i eksisterende markeder.
Myndighetenes reguleringer har også satt seg.

NOFI kjører nå et eget prosjekt for vurdering av nytt domisil og har dialog med både irske og norske myndigheter.
Søknad om irsk/eu bankkonsesjon er i gang.
Det må svi for Siv Jensen å tape 600+ mill årlig i skatteinntekter, så NOFI har pressmiddel inn mot finanstilsyn og finansdepartement.
Jeg tolker det som at banken er både positiv til å flytte finansiell tilhørighet til Irland og til å pushe norske myndigheters krav til egenkapital for å bli i Norge.
Prosjektet har 6-9 mnd varighet.

Det kjøres også et prosjekt for geografisk ekspansjon som er uavhengig av irsk bankkonsesjon og domisilvurdering.
NOFI har betalt Norwegian for rettighetene så nå gjelder det å få valuta for pengene.
Det er naturlig at land med mest Norwegian synlighet og størst Norwegian omsetning vurderes først. Det vil si Spania, UK, Frankrike og Italia.
Disse krysses med markedsvurdering for forbrukslån/kredittkort, tilgjengelighet på kredittinformasjon, innkrevingsrutiner og kundenes digitaliseringsnivå.
Et land skal velges og oppstarten blir like forsiktig som i Danmark sies det.
Irland er ekstrabonus hvis det blir domisil i Irland. Det er et lite marked.
Prosjektet har 6-9 mnd varighet.
Deretter rulles det forsiktig videre til nye land, ett om gangen tenker jeg.

Begge prosjektene er gode tiltak.
Det er også bra at de kommuniserer dette såpass tydelig i media.
👍
Redigert 15.08.2019 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
nordnes
15.08.2019 kl 12:03 344

@tickerlover,

Det er veldig treffende når du skriver; «NOFI kjører nå et eget prosjekt for vurdering av nytt domisil og har dialog med både irske og norske myndigheter.
Søknad om irsk/eu bankkonsesjon er i gang.
Det må svi for Siv Jensen å tape 600+ mill årlig i skatteinntekter, så NOFI har pressmiddel inn mot finanstilsyn og finansdepartement.»

Jeg tror uten å vite det at Siv Jensen ønsker sterke og sunne banker slik at hun kan fortsette sin tullete boligpolitikk, der bolig favoriserer som skatteobjekt og kan skape en boligboble. Derfor trengs sterke banker. For politikere handler alt om gjenvalg, og tullete løsninger og nedleggelsen av Rygge flyplass, at Oslo Børs havner i utlandet sier mye om den politiske ledelsen med Siv Jensen og klakørene hennes.
Redigert 15.08.2019 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
nordnes
16.08.2019 kl 07:49 206

Har det kommet en ny side for teknisk analyse på Hegnar ? denne har jeg ikke sett før. Har Stein Ove Haugen tatt hintet. Hva syns dere ?

https://forum.hegnar.no/Teknisk_analyse