På tide med en analyse av INC


Er det ikke på tide at det kommer en grundige analyse av dett case nå? Håper noen seriøse tar tak i dette nå og får belyst hvilke fantastiske utsikter som ligger her.

hvilke fatastiske utsikter henviser du til??