The top or A top?


https://www.elliottwavetrader.net/images/charts/201803/full-b73bcd1f33883bccf161ecd0e04b5240c93427be.png

Elliott Wave hensyntatt fibonacci gir 61,8 muligheten ved 2628,06. Her tidssatt til kommende mandag men hvor det virker særlig grunt og sent ved dagens markedsatmosphære og teknisk innstilling. Der etter 2500 tidlig april før 2425 som beregnet bunnslag for perioden. Disse EW beregninger står dog ved den aller mest positiv tolkning av markedssituasjonen hvor bullmarkedet fortsetter langt ut til året 2034 før det hele topper ut. Der denne ikke samstemmer med egne tidligere analyser, ei heller av gullprisrefleksjonen av 1980-2000-2020, legger jeg ikke de største sannsynligheter her i det lange løp. Men siden matematikeren står reell, der fabinacci kommer kun av faktiske forhold, er det verd å stå bevist overfor.

http://danericselliottwaves.blogspot.no/?m=1

Linken over forteller bullmarkedet står toppet ut hvor EW 3 står i ferd med å sende markedet nedom mest vanlig i størrelsesorden 3,5 ganger størrelsen av bølge 1. Noe som knuser øverste link fullstendig. Og hvor bølger 4 og 5 der etter da sannsynligvis bare utgjør EW bølge 1 i større skala hvor den formasjonen heller ikke blir størst.

http://stockcharts.com/public/1172710

Over ser vi tillisindeksen ferdig reflektert i stående T konstruksjon hvor også volumoscilasjonsindikatoren har mye å falle. Graf 02 gir tydelig rødt flagg hvor om vi følger basistegler á EW det står uproblematisk å finne 2100 SPX ved en eventuell EW 3 fra toppen.

OSEBX

Mye tyder på at halslinjen ved stående HS formasjon blir idag smadret ved åpning. Øverste SPX graf gir støtte til der etter test av halslinjen OSEBX under ifra før eventuell videre fall. USA igår, Asia i natt og US futter nå forteller dog nei. 720 forteller matematikken når halslinjen ryker. Selv hatt rett over 702 langt og lenge grunnet tidligere uferdige tekniske forhold. Om dog EW 3 er satt i spill kommer vi knapt til å huske punktet på veien ned.

I samme teknisk rom som gullprisen, om metallet ender den stadige trendsettingen til nedsiden som analysert, driver oljeprisen å søke toppformasjonen før skarpere fall. Skulle dette alt falle inn i symfoni med de same fallende mørkere fundamentale forhold som omsvermer markedet ligger HS formasjonen som en grei avslutning av bullmarkedets 9 årige løp. Teknisk avgjørende er det om vi nå har toppet ut i bølge 3 opp fra februar 2016 bunnen, eller om dette faktisk nå står som bølge 5.Redigert 23.03.2018 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Durham
13.07.2018 kl 14:05 5596

Intradag viser oljen kjempe for tilværelsen hvor også US futures kommer over nullen. Hovedindeksen også viser det som kan argumenteres for en midlertidig bunnlinje. Men, gullprisen falt nettopp under 1240. Fortsetter fallet knuses de øvriges forsøk. Kommer metallet opp igjen, så OK. Men det blir livslinjen.
Redigert 13.07.2018 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
Durham
15.07.2018 kl 20:50 5500

Januar 2018 Rsi DJIA satt høyeste poeng noensinne ved 89,93. I all dens historie finnes det bare 8 målinger over 80. Noen produserte nye høyder der etter før å avslutte bull markeds. Noen produserte bear markeds eller større korreksjoner med ingen nye høydar. Flere av disse høydar sto som exessive bobler å regne før krasj. Januar tellingen sist var den høyeste måling noensinne.
Durham
16.07.2018 kl 12:00 5417


OSEBX:

Hovedindeks under halslinjen. Pass opp!

Questerre:

Sikter mot 2-ipo? (2:00 -1,91)
Redigert 16.07.2018 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
Durham
17.07.2018 kl 09:00 5328

Når SPX gir opp 2800 og gullet 1240.
Durham
19.07.2018 kl 14:39 5238

Det finnes analyse som forteller gullprisen tar en reaksjon til oppsiden som korreksjon i den fallende trend herifra (1212). Det brede finanansmarked står avhengig hvor trykket fra den pågående negative divergens truer med flashkrasj. Uavhengig, den prissettingen som gir større sannsynlighet ved Elliott Wave telling, ved fundamentale sentral bank forhold (tidlgere større salgsrunder), og tidsrefleksjoner (2020), er det rett under 700 US som peker seg ut.

Innlegget er slettet

Gull under 1200 0g OSE 888+ hvem vinner ?
Durham
27.07.2018 kl 16:28 4934

OSEBX:

Overlevd HS faren, men hvor vi vet om tilfeller den plutselig kommer tilbake. Ligger negative divergens ved Rsi som Sto siden mai/juni.

SPX:

Kom seg over 2,823,30 tross for motstand. 2,850 er gapet å tette.

Gullprisen ligger negativ divigert siden 2011. Også i nærmere tid siden under 1375, og sterkere siden under 1301. Dagens springbrett tilbake etter første skarpere fall gav/gir SPX muligheten til å tette 2850. Men indeksen sliter. Skulle metallet falle under 1212 kan Fangs plutselig få all oppmerksomhet av betydning. For da ligger sannsynlighetene enda sterkere til for at det brede marked også klapper sammen.
Redigert 27.07.2018 kl 16:34 Du må logge inn for å svare
Durham
13.08.2018 kl 19:51 4510

Noen står fortsatt i ferie - mens når gullet faller...

OSEBX:

Hovedindeksen står i negativ divergens ifh Rsi siden mai. Imot Sto også (egentlig). Steget siden juli er korrektiv. Man kan telle i 5 bølger hvor om bølge 3 står kortere enn bølge 1 tellingen er a,b,c,d,e., altså korrektivt. Intradag mandag 13 august viser samme telling fra dagens bunn - A,b,c,d,e., altså korrektiv.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: i verstefall teller man indeksen ved 1 og 2 fra toppen hvor bølge 3 á Elliott Wave står nettopp igangsatt.

Graf 03: Gullprisen virker til å falle under 1200 på alvor. Det kan bety retning 700 herifra men hvor sannsynligheten står sterke for at metallet faller litt til før motreaksjon retning 1313-1301 (sist konsolidering) i EW 2 før EW 3 søker gullet nærmere 700 merket.

Graf 03a: oljeprisen ligger ved negativ divergens ifh Rsi siden begynnelsen av året. Nederste trendlinje synlig. Prismål 15-10 US slutten av 2020.

Essensielt:

De mest optimistiske anslag viser SPX nærmere 2800 før rebound hvor andre nærmer 2750 før det samme. Mest negative viser klatring til nærmere slutten september hvor da bullmarkedet avsluttes. Gullprisen kommer til å indikere sannheten som den gjorde idag - Oslo endte godt til oppsiden men i ille negativ divergens til gullprisen hvor oppgangen også viste seg korrektivt. SPX samt oljeprisen begynte dagen i god negativ divergens til gullprisen men hvor verdensledende sentimentsindikator viser seg nådeløs.Durham
15.08.2018 kl 16:38 4405

Så - mens ledende sentiment i gullprisen har tak på markedet, og hvor kobber har verifisert - er det verdt å tenke iver følgende:

Junk Bonds - lå 24 måneder negativ divergert i forhold til S&P500 før markedstoppen 2000 - lå 7 måneder negativ divergert før toppen 2007 - og ligger 12 måneder negativ divergert nå.

En mulighet å se etter er gullprisen til 1172-1174. Kommer det reaksjoner der bærer den sannsynligvis EW2. EW3 blir awsome. Faller metallet dog tvers igjennom kan den bli rullenes en stund.
Durham
18.10.2018 kl 15:02 3537

Junk Bonds & gull - sistnevnte nådde vel over 1180 før utstrekningen nå mot EW2.

OSEBX:

Hovedindeksen sto ved en stigende trend i Rsi men som ikke samsvarte i forhold til all negative divergens ved tilsvarende Amerikanske. Straffen kom hvor Amerikanske, både for året som nærmere fortsatt står i divergensfare. Og det betydningsfull. Nærliggende ser man HS formasjonen hvor om halslinjen brytes indeksen sikter inn rett under 840.

En mulighet videre der analysen har truffet presist nok siste runder:

http://danericselliottwaves.blogspot.com/?m=1

Motforestilling men hvor markedet likefullt ventes å falle:

https://www.elliottwavetrader.net/scharts/Charts-on-S-P-INX-201810141867.html?utm_source=MW&utm_medium=Web&utm_campaign=AviSPX

https://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindeksen skulle ha falt alt. Viste tendenser men kom seg opp. Står overmodne.

Graf 01: MFI står fortsatt i negativ divergens som så mange andre markedselementer dekkende hele året og før. Bitcoin gav samme signal men på langt kortertere tid. Gullprisen fra 2008 før 2011. Oil same diltende etter.

Graf 03a: Alle ser fortsatt negativ divergens for året for oljeprisen.

Graf 04: at fond faller samtidens med aksjeindekser står ikke lenger som nyhet. Disse tråder har dog skrevet om det siden disse tråder har skrevet om det.

Essensielt:

Markedet vakler hvor fallet kommer. Tid og sted spørsmålet som alltid. Månedskiftet eller årskiftet virker som de ledende argumenter der ute nå. Sistnevnte er dog de som har fått størst sjokk i det siste løpende etter omregulering av analyse.

Gullprisen forteller fortsatt om T konstruksjonen av 1980 - 2000 - 2020 hvor det må tilfølges fundamental tyngde skal matematikken stemme og ruse prisen opp mot slutten av 2020. Den haiskeften av en megafon fra 2000 med fallende prisbunn og stigende pristopper ved SPX brøyt jo opp til oppsiden hvor det derved er nok kinetisk energi å bryte den fallede bunnlinjen langt til undermål. Hvor analysen fra mars 2010 gir prishyllen av 1974.


Redigert 18.10.2018 kl 20:32 Du må logge inn for å svare
Durham
18.10.2018 kl 15:39 3512

Oljeprisen har nå nådd sin 38,2% opphenting fra krasjet fra høyden i 2008. Skal da nå være på vei mot målet av 15-10 dollar per fat. Markedsfallet forventes å ta ekstraordinær fart først når gullprisen leder an i EW bølge 3.

Man kan også vekte 2,770 SPX. Faller indeksen under atter en gang er sannsynligheter tilstede for at Oslo opplever reel press mot halslinjen.
Redigert 18.10.2018 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
Durham
22.10.2018 kl 00:44 3429

$ES avsluttet uken under dens 2016 trend linje men over dens ukentlig 50MA samt akkurat på daglig 200MA.
Neste ukes avslutning kan være avgjørende.
Durham
23.10.2018 kl 08:48 3322

Fra forsiden:

«Til tross for sterke resultatfremleggelser fra store internasjonale selskaper den senere tid,

‘Skjønte dere ikke at markedet egentlig går bra’

ser det ut til at den jevne investor lar seg prege

‘Den gjennomsnittsligning av en investor som ikke skjønnner noe lar seg påvirke av helt uvesentlige ting - og du skal handle etter det jeg mener er viktig’

mer av den gjeldene geopolitiske usikkerheten knyttet til USAs kommende sanksjoner overfor Iran, samt Saudi Arabias eventuelle involvering i drapet av journalisten Khashoggi.

‘Klarer ikke fokusere på det som er viktig, og som teller når jeg sier det - og det er ikke sikkert det var dem som gjorde det en gang’

I tillegg er den pågående handelskrigen mellom USA og Kina fortsatt uavklart.

‘Bare dumt å fokusere på dette der det kan likegreit gå bra’

Hvor lenge denne situasjonen varer ved gjenstår å se.

‘Ditto’

Når det er sagt, det er naturlig å anta at det jobbes på spreng for å løse disse situasjonene på best mulig måte.

‘Som alle vi norske analytikere har skrevet gang på gang, for her går det ikke galt når ikke vi ser det’

De fleste asiatiske børsene endte ned over to prosent tirsdag, det samme som Oslo Børs gjorde i går.

‘Ikke noe å se her folkens. De bare kopierer oss. Går i pluss dette’

Oljeprisen er for øvrig opp 0,2 dollar fra gårsdagens nivåer», skriver Berntsen i morgenrapporten.

‘Ditto’

Essensielt:

Norske analytikere, som før som alltid har ikke teknisk peil. Da er det bare kjeft å få. Men det er artig.
Redigert 23.10.2018 kl 08:51 Du må logge inn for å svare
Durham
23.10.2018 kl 09:48 3293

- men husk - ting går skjeldent i en rett linje:

http://danericselliottwaves.blogspot.com/2018/10/elliott-wave-update-22-october-2018.html?m=1

Ser vi til gullprisen akkurat nå, der den spratt 10 poeng, forsøker sentiment å lede opp. Just saying.
kjello4
23.10.2018 kl 11:07 3250

En av de erfaringene som jeg tar med fra de siste 2 dager, er at nedgangen kom temmelig raskt, og nesten ut av ingenting når det først skjedde. Vanskelig å bruke SL for mange nå. De blir til selgere om vi kommer opp igjen :)

Jeg har som utgangspunkt at OSE har vært svært sterk i fht DAX og S&P. Vi bør derfor forvente at den fortsetter å holde seg sterk. Dette (ca 870) er et nivå jeg tror vi kan snu litt opp fra. Den omtalte halslinjen bør være i øyekroken. Det vil i så fall være 2/3 retrace fra 900
Durham
23.10.2018 kl 16:25 3183


Skrevet 27.07 litt lenger opp:

«OSEBX:

Overlevd HS faren, men hvor vi vet om tilfeller den plutselig kommer tilbake. Ligger negative divergens ved Rsi som Sto siden mai/juni.»
Durham
25.10.2018 kl 15:30 3047

Tenker på alle norske analytikere som analyserte 100 dollar fatet og høyre. Det var det samme i 2007/8. Hadde de kunnet fibonacci, Elliott Wave - T teori er å forvente for meget - men dypere TA i det hele tatt. De var ikke på ballen fra 2011 heller, for ikke å snakke om 2014.

T teori fortalte dog om første bunn av 2016 før den faktiske bunnen 2020. Oljeprisen ligger i sporet.
Redigert 25.10.2018 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
Durham
25.10.2018 kl 21:58 2999

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1:

Tillitsindeksen gav ikke ledelse direkte men heller kom sent. Overskøyt T konstruksjonen.

Graf 01: indeksen treffer sporet funnet ved T teori og slår mot oversolgt nederste trendlinje underifra. Skulle nederste trend bli til motstand verifiseres trendskifte. I dette kan man telle EW1 og 2 med eventuell igangsatt EW3 hvor EW3 står i bølger 1 og 2. Om tilfellet gir 5 bølger ned Elliott Eave 1 større skala. Dobbeltopp samt årelang negativ divergens fortalte indeksen sto sjanseløs.

Graf 03: Om gullprisen handles i EW2 blir det interessant når EW3 igangsetter.

Graf 03a: Negativ divergens slår inn. Vi ser hva som skjedde med kobber hvor der nok står langt fra ferdig.

Graf 04: Kan stå i effekt av en 4 årige HS formasjon her.

Graf 05: På linjen også her. Grafen forteller om 1350 om trendskifte. I første omfang.

Graf 06: A/D linje indikerte ved negativ divergens og dobbeltopp.

Essensielt:

Chart med grafer fungerer hvor analysen treffer markedet.


Durham
27.10.2018 kl 15:47 2877

Spørsmålet ved tråden er om dette er kun en top eller selve toppen av bullmarkedet fra slutten av 2008/begynnelsen av 2009.

I fortsettelsen ligger det sannsynligheter for at det snarlig nok settes inn en mildertidig bunn hvor markedet rallierer opp ifra. I ledersettet finner vi gullprisen som søker avlsutningen av pågående Elliott Wave 2. Analytikere som blinkset på fallet sist vil anrope at bunnen er inne. Skulle et rally likefullt utebli, etter mulig negativ start påkommende uke, kan markedet falle over seg selv der den ikke rekker å sette opp flere advarsler om at oppgangen siden resesjonsbunnen sist er faktisk over.

SPX har kommet nært nok 2600 til å finne bunnområde og støtter derved flere oversolgte indikatorer. Fortsetter dog fallet godt under uten først rally i fra kan det være depresjonsinngangen hvor markedet gir etter.

OSEBX gav dobbeltopp av september og oktober etter falsk positivt trend Rsi. Fra toppen 25.09 kan vi telle 5 EW ned til 11.10. Fra toppen 16.10 kan vi telle 5 EW ned til 26.10. Det var dog så svært kort EW3 større skala fra toppen. Sto står dog i null med Rsi liggend ei positiv divergens fra 23.10 til 26.10 i forhold til prisindeks. Det antydes da løft som det står etter fredag. Men, når fallet akksellererer vil ikke HS formasjonensbegrensede matematikk kunne stå støtte til et 10 årige bullmarked som da-eventuelt kiler over.
Durham
28.10.2018 kl 17:35 2774

Siste tanker for helgen.

Fra toppen har markedet falt i det som nå er en positiv kile. Samtidig som det står oppbygget flere positive divergens. Dvs at historisk sannsynlighet ligger ved at utgangen av Kilen ligger til oppsiden. Kilen har dog formasjon som ikke utsletter seg selv før nærmere slutten av november. Vi har dog erfaring at kileformasjonen bryter ut før endeks.

Om man husker før sommeren sto en av T konstruksjoner ved SPX til 9 november. Som vi vet kom toppen noen uker før. Samtidig som tillitsindeksen gikk over sine egne bredder før fall. Samtidig har jeg funnet det indikert at det ligger skarpere fallpotensial fra den samme tid av slutten av november.

Essensielt:

Markedet har entrer volatilitet av stor klasse med potensial til verdensklasse. Husk rytmen fra 1800 med depresjon hvert 80/90 år, resesjon hvert 40 år og større korreksjoner hvert 20. Når vi nærmer slutten av november stå våken til volum, moment, divergens og bredde i markedet. Rsi og Sto vet vi alt om. Kortsiktig (dager/uker) økes sannsynlighet for rally (altså stigende korreksjon etter nå sannsynlig trendskifte), men hvor i det lengre løp sannsynligheter står enda tettere inn mot tidlgere analyser. Ved oppgang kan man håpe på euforia, nok til å skape reell trygghet i flertallet. Det skulle ikke være så vanskelig med tanke på bare noen få dager siden. Short it. I verstefall faller nå markedet over seg selv hvor nærtekniske forhold blir knust. Husk flertallet sto i samme uvitende forstand 1987, alle resesjoner før/etter 1850, 1929, 2000, 2007 etc, etc. Generasjoners muligheter som det var.
Redigert 28.10.2018 kl 17:47 Du må logge inn for å svare
Durham
01.11.2018 kl 23:31 2424

Gullprisen søker mot avslutningen av EW2. Man kunne tidligere være nokså sikker på test under ifra mot tidligere konsolideringsområde ved 1300 men, sannsynligheter falt for at metallet når helt frem.

Oljeprisen sitter fanget i det tekniske spor gitt av 2007 og 2011 hvor banen til dens ledende sentimentsindikator, som den følger, også virker satt.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: fibonnaci forteller sannsynligheter rett over fallende midtre trendlinje. Mind that gap. Blir trolig knapt lagt merke til på veien ned igjen.

Essensielt:

Markedet reagerte som springbrett fra bunnen så langt der positiv divergens sto spredt over markedsplassen med akkumulerte sannsynligheter. Volatiliteten forteller dog om fortsatt nervøsitet hvor man gjerne skulle sett euforia gripe om før gullet snur om.
Durham
03.11.2018 kl 20:00 2221

http://danericselliottwaves.blogspot.com/?m=1

Linken over prosjekterer også 61.8% fibonnaci over trendlinje ved analysen over. Tidsmessig ser vi også her gripe slutten av november/begynnelsen desember. Ser også sannsynligheter ved EURUSD lande ved 20-25 nov til en høyde før fall retning sommeren 2019. Derved at den Amerikanske dollar faller til slutten av november og når toppen sommeren (30 juni?) 2019.

DAX 10250/10000 - det forteller HS formasjonen fra begynnelsen av 2017. Sannsynligheter for test mot halslinjen under ifra frem til nærmere slutten av måneden.

Gullprisen ligger vel an til egen HS formasjon fra også begynnelsen av 2017 med tidligere analysert mål av 700 dollar per ounce, men hvor det også erkjennes muligheten for 400. 650-750 1 juli 2019 dukker opp ved rene Elliott Wave konstruksjoner.

Større børs gir også indikasjoner.
DJIA faller mer enn 8 prosent intra måned for å stenge mer enn 4 prosent lavere 1 måned etter å ha satt multiår høyde. Det har med svært få unntak skjedd rett før større markedsfall hvor det har skjedd 4 ganger svært tett på i dobbelindikasjon de siste 100 år - 1929, rett før fallet av 1938, i opphentingen før fallet fra 2000 og nå.

Det finnes også argumenter for at markedet finner frem til slutten av dette året/første par uker ut i januar 2019 før skarpere fall. Om bunnen SPX nå telles som EW1 kan EW2 i bestefall finne seg inni januar. Om DAX bruker en dobbeltopp ved test av halslinjen får man det samme.

Ledende sentiment styrer dog trolig som ellers hvor gullprisen leter sin avslutning av EW 2. EW 3 blir der etter voldsom og drar verdensmarkedet med seg. Ved avslutningen av EW 5 tar det globale marked helomvending og rallierer kraftig etter gullprisens byks, men, hvor det der etter tilkommer punktet hvor metall og marked ellers går hver sin vei hvor gullprisen søker høyden av slutten av året 2020, og markedet ellers søker prisbunnen. Det blir ikke kjedelig.

I dette skulle Bitcoin også stå attraktiv fra samme sted av sommeren kommende år. Om den da fortsatt lever. Minstefall blir rundt halvparten av dagens pris mens tidligere egne analyser gir såvidt under 1000. Det er dog rett å tenke over til hvorfor man skulle analysere over sannsynligheter kommende fra en som ikke står som verdens rikeste mann allerede - men jeg tenker at de som kjøpte 1 millions verdi av Bitcoin 2009-2011 og eventuelt solgt broparten november/desember 2017 går heller svært stille i dørene. Samtidig som undertegnede heller ikke analyserte toppen av markedet 2007 før resesjonen. Men her er greia - undertegnede analyserte bunnen. På dagen. Over helgen før. Og der var det ingen andre påmeldte.

Redigert 03.11.2018 kl 20:31 Du må logge inn for å svare
Durham
13.11.2018 kl 00:12 1903

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Kan komme en voldsom oppside om potensialet ved eventuell OmvendtHS tas ut. Kan tenkes dog den gjøres kort ved negativ test av øverste trendlinje under ifra. Særlig om ikke gapet rett under oss tas ut aller først. Siktes månedsslutt deromkring med indeksen rett ved øverste trendlinje så pass opp.

Gullprisen tester 1200 over ifra. Snur råvaren opp herifra gis klart støtte til OHS.

Essensielt:

Det trengtes ingen oppside for det forstås. Oljeanalysen er visst verd flere titalls milliarder allerede😎.
Redigert 13.11.2018 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
Durham
15.11.2018 kl 20:53 1710

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Ser ut til at S&P500 vedkjenner stien den ligger på og gir nå reaksjonen til oppsiden. Gapet tettet, nederste oversolgte trendlinje kontaktet hvor gullprsens EW2 har presidens. Månedslutt eller årslutt tenker jeg.
Durham
19.11.2018 kl 09:58 1581


OSEBX:

Der analysen enn så lenge treffer markedet virker test av 900 børspoeng svært sannsynlig fortsetter indeksen retning månedsslutt. 920 som minstemann om årsslutt kommer i spill.
Durham
19.11.2018 kl 10:28 1560


- om man har mulighet å bevitne det live - utrolig hvordan hovedindeksen følger ledende sentiment ved gullprisens bevegelser ikke sant.
Durham
19.11.2018 kl 21:15 1506


- man må jo le - er som å følge han Britiske rallykommentator som analyserer situasjonenens sannsynligheter fortløpende rett før det stikk motsatte.

Gullprisen gjorde noen mindre byks der sannsynligheter lå til rette hvor oljeprisen at etter følger. For se da om hovedindekser USA tar til samme sti eller forblir nede med trusel om regimskifte. I bestefall konstrueres høyre skulder noen uker til. I verstefall knekkes den her og nå.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Kan være en siste verifisering av Gaps fylt og enda kontakt nærmere nederste trendlinje. Men brister det så brister det. OMHS vil dog, om halsen tas ut til oppsiden, gi den euforia man helst skulle sett før det motsatte.

Graf 03: Ledende sentiment i prisingen av gull - blir interesant om metallet fortsatt har regimet nå og derved plukker opp også indekser.
Redigert 19.11.2018 kl 21:18 Du må logge inn for å svare
Durham
20.11.2018 kl 13:43 1421

Kritisk - halslinjen brytes - 785 børspoeng kan lande raskt.
Durham
20.11.2018 kl 15:08 1386


- there she blows.
Durham
20.11.2018 kl 16:08 1348


- da er det å glemme månedsslutt og årsslutt. It’s á happening right now. It’s official.
Durham
20.11.2018 kl 23:17 1276

"Apple’s stock tumble makes it unanimous — the FAANG bull market has ended" står å lese ved Marketwatch.com. Der FAANG har stått ledende sist måneder i oppgangen som var gis argument at dette var The Top. Ellers ser man første kull av norske analyrikkere fortelle det brenner rundt. Tilkommer nok flere skal man se.

Om dette var The Top går fortellingen thus: Siden 1800 har T teori bevist matematiske depresjoner hvert 80/90 år, resesjoner hvert 40 år og større korreksjoner hvert 20 år. Etter 200 år fikk vi da 2 tette tekniske resesjoner i 2000/2007 med opphenting i likviditetspakker i forsøk å løpe ifra frem til og med 2018. Ledende sentiment i gullprisen gav negativ divergens til det globale marked ellers først siden 2008 før 2011 hvor oljeprisen påvirkes tydelig og hvor fallbunnen 2016 etter stupet 2014 fortsatt å støtte gullprisens T konstruksjon av 1980-2000-2020. Og der analysen enn så lenge treffer markedet gjenstår gullprisens siste kollaps i fortsatt ledelse av likviditetsmarked, samt råvarer, før det motsatte inntreffer sannsynligvis kommende år før markedet søker bunnen sent 2020 og gullprisen ekstremhøyden samme tid. Blir det feil får undertegnede sikkert høre om det. Mens jammen så stille det er nå :)
Durham
24.11.2018 kl 01:53 1140

Tråden er lang nok. Avsluttes fra min side. Rekker ikke totalsvaret før langt lenger ned 1450/1350 SPX. Argumenter begge veier finnes. Det som dog står sikkert og verifisert treffende virkeligheten er at norske analytikere så andre veien hvor oljeprisens bevegelser gikk dem samtlige hus forbi. Som så skjedde 2007, 2011, 14 etc, etc. Og når det er mest nærliggende hvorfor/ledes/dan skulle de kunne se inngang til større korreksjon/resesjon/depresjon? No way - det kan de ikke og gjorde det heller ikke.

I dette er det et par elementer å stå våken til:

Gullprisen har danet 5 EW tellinger fra den analyserte toppen av 2011. Deretter gitt det typiske a,b,c hvor vi har falt fra i EW1 mindre skala før siste oppgang i EW2 like minde skala nå. Om ikke komplett retrace i T konstruksjon fra 1 november så nærmer det seg. Det gir eventuell EW3. Når bølgen setter inn drar den med seg oljeprisen samt det brede likviditetsmarked. De oljeprisbevegelser og likviditetsfall fra toppen så langt er kommet av gullprisens tidligere sentimentsfall. Når metallet faller i EW 3 av 3 tenker undertegnede vi da endelig får effekten av den negative divergensen siden 2011. I sin helhet. Skal depresjon slå til blir det dog langt verre når etter markedet følger ledende sentiment opp fra bunnen fra sommeren neste år. Når gull og likviditet ellers går hver sin vei.

Hovedindeksen tegner for tiden enkle tekniske forestillinger hvor hvert steg tydeliggjør stien. Skulle 785 nå komme i spill gitt av brutt halslinje tilkommer reaksjoner til oppsiden innenfor konstruksjonsrefleksjoner fra sist på veien opp mot toppen. Faller indeksen igjen og under da halslinjen til enda større HS formasjon tilkommer 610 børspoeng. I tidlgere analyse tilkom det vel beskrivelse av alt over bunnen 2016 som overpriset hvor den store analysen beskriver alt over toppen 2007, med henblikk på alt over QE2 á 26 august 2010 som kun likviditetspakkedrevet. Det er kanskje en lang vei fra dagens sti, men om en depresjon, eller det som da blir tidenes depresjon konmer i spill, får vi det ikke verifisert før 1350 SPX hvor folks vil fortsatt argumentere annerledes så lenge fallet holdes innenfor den ekspanderende megafonen fra 2000. Dvs stigende topper og stigende bunn frem til i dag. Og da hvor det blir litt av et skue er det fortsatt på oversiden av tråden fra året 1800 hvor man ikke slår bunn før prishyllen USA av 1974.