The top or A top?


https://www.elliottwavetrader.net/images/charts/201803/full-b73bcd1f33883bccf161ecd0e04b5240c93427be.png

Elliott Wave hensyntatt fibonacci gir 61,8 muligheten ved 2628,06. Her tidssatt til kommende mandag men hvor det virker særlig grunt og sent ved dagens markedsatmosphære og teknisk innstilling. Der etter 2500 tidlig april før 2425 som beregnet bunnslag for perioden. Disse EW beregninger står dog ved den aller mest positiv tolkning av markedssituasjonen hvor bullmarkedet fortsetter langt ut til året 2034 før det hele topper ut. Der denne ikke samstemmer med egne tidligere analyser, ei heller av gullprisrefleksjonen av 1980-2000-2020, legger jeg ikke de største sannsynligheter her i det lange løp. Men siden matematikeren står reell, der fabinacci kommer kun av faktiske forhold, er det verd å stå bevist overfor.

http://danericselliottwaves.blogspot.no/?m=1

Linken over forteller bullmarkedet står toppet ut hvor EW 3 står i ferd med å sende markedet nedom mest vanlig i størrelsesorden 3,5 ganger størrelsen av bølge 1. Noe som knuser øverste link fullstendig. Og hvor bølger 4 og 5 der etter da sannsynligvis bare utgjør EW bølge 1 i større skala hvor den formasjonen heller ikke blir størst.

http://stockcharts.com/public/1172710

Over ser vi tillisindeksen ferdig reflektert i stående T konstruksjon hvor også volumoscilasjonsindikatoren har mye å falle. Graf 02 gir tydelig rødt flagg hvor om vi følger basistegler á EW det står uproblematisk å finne 2100 SPX ved en eventuell EW 3 fra toppen.

OSEBX

Mye tyder på at halslinjen ved stående HS formasjon blir idag smadret ved åpning. Øverste SPX graf gir støtte til der etter test av halslinjen OSEBX under ifra før eventuell videre fall. USA igår, Asia i natt og US futter nå forteller dog nei. 720 forteller matematikken når halslinjen ryker. Selv hatt rett over 702 langt og lenge grunnet tidligere uferdige tekniske forhold. Om dog EW 3 er satt i spill kommer vi knapt til å huske punktet på veien ned.

I samme teknisk rom som gullprisen, om metallet ender den stadige trendsettingen til nedsiden som analysert, driver oljeprisen å søke toppformasjonen før skarpere fall. Skulle dette alt falle inn i symfoni med de same fallende mørkere fundamentale forhold som omsvermer markedet ligger HS formasjonen som en grei avslutning av bullmarkedets 9 årige løp. Teknisk avgjørende er det om vi nå har toppet ut i bølge 3 opp fra februar 2016 bunnen, eller om dette faktisk nå står som bølge 5.Redigert 23.03.2018 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Durham
03.06.2018 kl 17:50 5335

Mens Gjensidig setter argumentasjon til forberedelse på forhøyet forsikringspremier på el-biler og meglere som analytikere forbereder nye runder med forhøyet oljepriser dukker det stadig opp teknisk argumentasjon til lokal kommende markedstopp nærmere midtre juni. Vi finner ett her:

https://4.bp.blogspot.com/-w6zWsJW35mw/Ww8cjQds2FI/AAAAAAAAeRc/XhHAI-aZV4AeG9RmoQPAsU2YuEvJJqKrwCLcBGAs/s1600/Wilshire%2B60.png

- men også ved oljeprisen kan man argumentere for at pristoppen står inne, og hvor også lokaltoppen står inne ved 72,88. Dvs EW 3 kom tidlig 2016 hvor EW 4 toppet nå og EW 5 kommer til å gi 10-15 dollar fatet som analysert 2010. Det vil dog i så tilfelle gi forskyvning i forhold til opprinnelig analyse som fortalte om en oljepris som ville følge likviditetsmarkedet nedom til kommende bunnen av slutten 2020. Vi vet analysen gav i utgangspunktet todeling av fallet., først en bunn 2016 i repitasjon av 2008 bunnen med prisantagning 28-22 dollar fatet før bunnen av 10-15 året 2020. Vel første falldel kom alt 2014 hvor vi finner Elliott Wave argumentasjonen for at nestkommende også lander tidlig nå mellom slutten av 2018 til første halvår nestkommende.

Ved SPX kan man argumentere for at første fall i februar fra toppen i januar telles som bølge 1 hvor en a,b,c telling gir nettopp c til bølge 2 nærmere midtre juni. En eventuell bølge 3 der etter gir dramatikk.

Essensielt:

Markedet står ved et krysningspunkt. Likviditet vet vi gikk motsatt vei enn ledende sentiment fredag. SPX dro hele den dagen i en flatere kurvprofil noe som øker sannsynligheter for videre klarering derifra. Om moment fulgte retningen. Mens oljeprisen fulgte gullprisen motsatt. Det blir da interessant å følge om metallet snur om og sender Asia opp i respons til Statene fredag, eller om likividitet fortsetter opphentingen til tross for at gullprisen forblir eller synker videre og derved spenner den alt negative divergensen enda strammere, eller om børser kapitulerer førstkommende dager. Fortsetter markeder oppad ser det herifra ut som midtre juni kommer til å fange. Og da blir det kanskje mindre spennende til hvilke fundamental nyhet pressen da kommer til å skrive om til årsak.
Redigert 03.06.2018 kl 18:07 Du må logge inn for å svare
Durham
04.06.2018 kl 13:57 5278

So, what’s up?

Asia responderte heftig nok til oppsiden. Oljeprisen tenker ‘ bollocks to that’ der gullprisen riktignok stiger noe akkurat nå men fortsatt befinnes godt under flere måneders tidligere konsolideringsområde. Oslo på stedet hvil tenkende ‘shit, what to do’. Kanskje var det noe jeg skrev? Conceited, right? Om ikke må i så tilfelle andre ikke bare sett det samme men handlet på det. Hvor i så tilfellet, enn så lenge, analysen treffer markedet.

Essensielt:

Ser ut som USA ikke har noen valg enn å geleides gjennom de tekniske spor som er lagt. Det er naturen. Ledende sentiment ser ut til også besette de tekniske spor å gi meget gode signaler. Om en uke + lander sannsynligvis konklusjonen. Skulle dog e.g SPX snu kraftig nedom nå allerede så finnes alternativer hvor nevnte konstruksjoner derved står nøytraliserte. Det vil i så fall kunne gi drivstoff til å forskyve lokaltoppen nærmere sensommeren/høsten. Men da må også gullprisen på ny finne veien inn mot tidligere konsolideringsområde.
Redigert 04.06.2018 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
Durham
04.06.2018 kl 21:24 5250

Så markedet fortsetter enn så lenge i dette sporet. SPX fortsetter i enda en flatere forhøyning hvor om moment følger det sannsynliggjør enda et steg oppover tirsdag. Sentiment har dog tilsynelatende sagt sitt hvor negativ divergens ekspanderer. Oljehandelen holdes så i negativ terreng akkurat som siden først 2007 før 2011. Og nå som da også ved eget tekniske fortegn:

https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=@CL.1

1 årige og ‘all’ tegner et tydligere bilde. 5 EW unnagjort.

Essensielt:

Holder dette helt til 11/12/13 juni?
Redigert 04.06.2018 kl 21:26 Du må logge inn for å svare
Durham
07.06.2018 kl 07:20 5133

Questerre: well f___ me.

Teknisk sett - med all aksjens levetid ved Oslo børs siden juni 2005 står det tekniske lagt at igjennom og over først 9 kroner før 11-13 kroners området reduserer risikoen betraktelig for videre tilbakefall hvor over 15 gir solid plattform for nye opphentingen mot gamle topper. Det forteller historien om tidligere ilagte spor av tidligere handel. Hvor det plukkes moment og volum. Tidligere handel. Der det i seg selv kun har vært snakk om tid har dagens miljøpolitisk og teknologisk klima stått som enorm fundamental risiko fordi vi vet Questerre jobber så definitivt mot klokka hvor tidligere politisk uheldig urettferdighet sørget for at selskapet ble sidesatt 4 år hvor heller selskapet kunnet nådd helt andre indikative prisleier lenge siden. Pareto’s analyse kom derved nå sist på tide hvor sporet over 15 kroner tilsynelatende igjen kom til dagslys. Nå som det drepes like raskt, hvertfall midlertidig, blir det et matematisk problem at aksjen nå for ofte stanger under 9 kroner som gjøres til hardere motstand istedenfor antatt snarlig gjort til nedre støtte. Da må man igjen se til de lavere støttenivåer av 4,7 kroner fra resesjonen sist og 2 kroner før Ipo’n av 2005 a 1,91.
Redigert 07.06.2018 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
Durham
07.06.2018 kl 14:31 5077

Just the facts - Questerre - Elliott Waves gave a count of 5/5/5 before a doble topp. Rsi 80. Sto (100 dager) gav 100. I ettertid ser flere at markedet sto (helt) presset mot taket rett før Trump. Rett før Brexit. Når man leste de første rapporter angående politiske veivalg ved Québec ett år siden - første reaksjon - var de virkelig positive - eller måtte det innledes i forståelse av påvirkning fra alle andre før man måtte forstå dette var positivt?

OSEBX:

Same - intradag EW 5/5 dobbeltopp yes? 3 mnds - 5/5 det også. Hold et øye med gullprisen. Plutselig fall et varsel. Panikkjøp et varsel. Normal stigning, eventuelt til 1325 igjen gir all clear litt til.
Durham
07.06.2018 kl 22:38 5039

SPX:

http://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Om vi teller fra 1 april og så fra 5 EW bølgen sent i mai leter vi etter toppen av EW bølge 3 av 5 nå. Toppet den i dag faller 4 imorgen med 5 man/tirs der omkring.

Essensielt:

Så lenge gullprisen holder seg nede strekkes bare strikken.
Redigert 07.06.2018 kl 22:39 Du må logge inn for å svare
Durham
08.06.2018 kl 08:45 4990

Asia forteller her kommer EW bølge 4 av 5. Enjoy.
Durham
08.06.2018 kl 13:43 4947

Oslo tok den tidlig men tenker ‘bollocks’ og går for bølge 5. Gullprisen gir anledning til tross for 4th wave blues hos oljen og US futures men, vi ser likefullt gullprisen løfte dem begge noe. En så lenge.
Durham
11.06.2018 kl 18:17 4872

Med gullprisen ved 1301 og OSEBX ved 900 á Sto 100 og Rsi over 70 kan man argumentere det et godt sted å shorte markedet. Det finnes dog den argument at et hopp over 2,800 SPX ser modent ut. Skjer det, særlig om gullprisen holdes ved/under ståsted strekkes strikken svært langt. Med resultat der etter.
Redigert 11.06.2018 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
Durham
14.06.2018 kl 09:39 4785

Så mens det kan se ut til at vi traff en topp her hold øye med gullprisen. Ligger akkurat nå over 1301. Det er fortsattt teknisk rom for et plutselig SPX angrep mot 2850 for å tette gapet. Men da må det komme raskt. Gull over 1301 med da eventuelt røvertokt mot 1313, før 1325, vil kunne fasilitere sentimental støtte. Feiles dog også nå mot 1301... selvfølgelig er det da over. Tiden er vel frem til og med fredag.
Redigert 14.06.2018 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
Durham
14.06.2018 kl 16:25 4734

Det var en kul avslutning. Euro tanket, men på forhånd gikk gullprisen over 1301 lenge før Draghi annonserte sine planer. Og der sentiment ledet gikk US futures og oljeprisen i byks med Oslo ikke vanskelig å be. 2788 akkumulerer flere trendlinjer. Make or break. Og kort tid å bestemme seg på. Gullprisen er verdens ledende sentiments indikator.
Durham
15.06.2018 kl 14:39 4702

Gullprisen gav kamp til oppsiden hvor vi bevitnet det brede marked komme etter. False breakout som det ser ut nå. Metallet svaner mildt og vitner til å gi opp kampen. Om tilfellet kommer det brede markedet ned.
Redigert 15.06.2018 kl 14:43 Du må logge inn for å svare
Durham
15.06.2018 kl 16:27 4675

http://stockcharts.com/public/1172710

Reell fare for SPX fall til 2700 kommende mandag men også mulighet for flashkrasj til nederste trendline ved 2611. Dette der tillitsindeksen avslutter T konstruksjon og hvor SPX tilsynelatende gjør det samme. Sistnenvte hadde til og med idag til å søke høyre prisleie. Gullprisen gav et resonnert ‘njet’ til det nå. Om metallet nå gir opp 1301 har den sannsynligvis påbegynt sin ferd til nærmere 700 dollar per ounce, og vil da lede markedet i samme retning. Oljeprisen har også sannsynligvis toppet og vil kunne påtreffe samme volatile utfordringer kommende tid. Skal utviklingen hindres må metallet vise plutselig bedret sentiment nærmestkommende handelsdager.
Redigert 15.06.2018 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
Durham
18.06.2018 kl 06:46 4606

Gullprisen gav sentimentsfall sist uke men hvor SPX reagerte opp fra trendlinjekryss nærmere 2,760. Negativ divergens nå merkbar.

Oljeprisen hadde ingen mulighet å unnslippe og ligger trigget retning 10-15 dollar slutten av 2020; om ikke noe forskyvet grunnet bunnen så langt tidlig 2016.

Gullprisen sikter trolig 1200 i første omgang i EW bølge 1 fra toppen, med der etter trolig EW 2 tilbake nærmere tidligere konsolideringspunkt før bølge 3. EW 5 avslutter da trolig en større Charlie fra toppen hvor de 5 Elliott Waves fra toppen 2011 avsluttende slutten av 2015 utgir Alfa. Beregnet før mars 2010 at gullprisen da forsetter den progressive tellingen til oppsiden retning 6-12 tusen, eventuelt 20 tusen dollar per ounce, i det som fundamentalt trolig forårsakes av kommende valutakollaps.

I dette blir det interessant om Bitcoin finner sin plass eller forsvinner for all tid. I det fortsatte tekniske fall vil elementet trolig finne mottak enten ved 3-4000, 1,600 har vi jo sett, hvor også 1000 og under finner logikken.

Essensielt:

SPX - fall under 2,760 gir noe frittfall. Mye negativ divergens.

Gullprisen sikter trolig 1200. Fall under fredagens bunn gir trolig skarpere fall retning punktet.

Oslo: blir ingen positiv telling idag. Fortsetter gullprisen i fallet sikter OSEBX 820 børspoeng raskere enn det som er komfortabelt.
Durham
18.06.2018 kl 15:43 4552

- akkurat nå; SPX under 60 hvor gullprisen kan se ut til å skape HS formasjon. Om halslinjen tas er det ikke lange biten i seg selv men under gårsdagens, hvor disse to tilsammens skaper fossefall.
Durham
18.06.2018 kl 15:45 4551

- og rett over. Det går raskt her.
Durham
19.06.2018 kl 10:45 4491

Gullprisen falt godt under sist konsolideringspunkt av flere måneder. De brede markeder gjorde iherdig forsøk på å sparke ifra neddragningen. Sist igår ved SPX. Negativ divergense dog stadig oppbyggende. Og som vi vet, der tekniske indikasjoner forteller hvor, når, og til hvilket grad, lander som regel en eller annen fundamental element til å fortelle hva.

US futures peker SPX til godt under 2,760. Det gir frittfall til 2,700 innenfor måneden. Om det forblir korreksjonen i bestefall finnes Elliott Wave argumenter til 3,000 og over der etter. Om markedet dog nettopp toppet i en 2dre EW bølge står markedet i ferd med å falle langt dypere. Følg gullprisen nøye. Den kan gå motsatt i panikk, som sett nå istad der den korrigerte opp ved den nye fallende trend siden konsolideringen. Men leder som regler der markedet har tendens å følge sentiment:

https://3.bp.blogspot.com/-9wbwASKwyQQ/WyBJRnT6Z7I/AAAAAAAAeTA/3PKmKGI0X3ceDy15CjgCNaIiQH1PnAxYACLcBGAs/s1600/Wilshire%2B60.png
Redigert 19.06.2018 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Durham
20.06.2018 kl 13:11 4401


Markedet sloss for livet hvor SPX klarte oppgaven å lande over 2,760. Men det ene beinet var godt nedenfor og gir varsel. Asia benyttet anledningen og tok seg inn. Men, gullprisen ligger foran akselererende dødsspiral, i første omgang mot 1200. Og der vi ser påvirkningen på OSEBX med en gang, og nå oljeprisen atkommende, er det bare snakk om kort tid før US futures gir tapt. Skal nedrisikoen forseres må ledende sentiment bykse hardt og kvikt utenom panikkforårsakng. Blir stadig vanskeligere å se bortifra veikartet som den nå tegnes.
Redigert 20.06.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Durham
20.06.2018 kl 13:49 4380

Gullprisen korrigerer oppad men i sannsynlig ladning av kanonen. Oljeprisen samt US futures reagerer noe oppad direkte men hvor Oslo holder igjen. Om gullprisen faller ifra intradag ankommer 880 børspoeng svært raskt.
Durham
20.06.2018 kl 15:06 4344

- gullet bykser fortsatt. US futts & olje ikke vondt å be. Markedet har hatt noen negative avslutninger på rad. Kanskje det er statistisk riktig å velkte en positiv avslutning kommende? Uavhengig., gullet har ballen. Når ikke Ronaldo har den.
Durham
21.06.2018 kl 20:35 4211

- har vi det morro? Så SPX tapte kampen og falt under 2,760 og tester under ifra nå. Vi ser intradagsresponsen omtrent med en gang gull/olje/SPX. Oslo fant vel 880,100 børspoeng igår, tok sats litt over og dvalte med gullprisen videre ned. Litt barnslig å ramse opp markedsteff. Egentlig. Men tenk da, mens det nå virker enkelt rett frem og logisk, hvor mange av det store flertall som ikke så/ser det. Men ved/før dette videre fallet; om markedet nå faktisk bykser en skikkelig korreksjon oppad - det ligger i så tilfelle en mulighet for en svært tydelig HS formasjon for OSEBX sin del. Tenker meg fredag kan gi betydelig fundamental påvirkning begge veier. Ved et slik scenario kan det komme en test mot tidligere konsolideringsområde for gullprisen. Det løfter i så fall alt. Det skulle bli en mulighet å ta vare på. Om motsatt og fortsettelse i trenden nedover er det mye rom.
Redigert 21.06.2018 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
Urquel9
22.06.2018 kl 10:21 4140

OSE må vel bykse til rundt 890 for at HS-formasjonen skal tegnes, og det ser ikke ut til å være energi til det akkurat nå(?)
Durham
22.06.2018 kl 22:10 4084

! = Dette er ikke en kommentar. Dette er undertegnede som forsøker å slette dobling av inlegget under men ikke får til å slette.
Redigert 22.06.2018 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
Durham
22.06.2018 kl 22:10 4109


Litt tidlig på der U.

Med oljen priset opp 5 prosent kan det komme et kraftig spark til oppsiden for hovedindeksen kommende mandag. Faren ligger ved SPX som har problemer i test mot 2,760 under ifra. Spørsmålet blir da om kommende Oslo byks blir å ta vare på til nedsiden eller om man skal la den gå? Ved de aller mest oftest treffende Amerikansk analyser dekkende SPX nå ligger variasjoner mellom tidlig august før midtre september, slutten av juni begynnelsen juli, og midtre juli til når det lander markedstopp før alvorligere fall.

http://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindeksen forteller T konstruksjonen avsluttet hvor vi ser markedet falt rett der etter.

Graf 01: T konstruksjon også her hvor markedet falt rett der etter. 2,760 ser man bærer vekt.

Graf 02: EW 1, 2 før 3?

Graf 03: Fysisk gullpris har sentimentsledelse. GLD ser vi ved minste reaksjon til oppsiden sende oljeprisen over 5 1/2 %. Men fra under midtre trend. Skal likviditetsmarkedet klare seg i lengre drag retning august/september burde det støttes av stigende sentiment. Skjer ikke det vil en markedsoppside trolig stå kortlevd. Oljeprisen reagerer opp fra midtre trend hvor også Rsi støtter. Kobber støtter ikke i det hele tatt og varsler heller illefarende.

Graf 04: VUSTX tester midtre trendlinje under ifra.

Graf 06: Markedet tildeles sannsynligheter til oppsiden ved A/D linjen men hvor A/D linjen ikke har tildelt effekt på lang tid.

Essensielt:

Gullprisens bevegelser vil sannsynligvis fortsette å fortelle mer eller mindre på direkten om man skal la markedet gå eller benytte anledingen til å shorte fra lokaltoppen der den kommer. Om metallet forblir nedom blir det mye likviditet å benytte seg av der det store flertall ser helt andre steders til guiding.
Redigert 22.06.2018 kl 22:36 Du må logge inn for å svare
Durham
26.06.2018 kl 00:02 3973

OSEBX:

Om det var hele høyre skulder står HS formasjonen komplett med halsinjen forsert. Indeksen gikk etter oljens fredagsbyks men hvor tillitten forsvant. Nå blir spørsmålet om det ligger en liten dobeltbunn ved Rsi under 50.

http://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindeksens T konstruksjonsavslutning hadde all makt.
Graf 01: Resultatet gitt. Antydning til kommende test av midtre trendlinje under ifra. Ikke skrevet i stein der flere støtteområder røk. 2660 neste før nederste trendlinje eventuelt.

Essensielt:

Ryker gullprisen retning 1200, som analysert, ramler likviditetsmarkedet ut. SPX 2,400 (2,420 deromkring) noe avgjørende til om dette er A top eller The top.
Redigert 26.06.2018 kl 00:32 Du må logge inn for å svare
Durham
26.06.2018 kl 10:46 3874

Det antydes at gullprisanalysen treffer markedet., der hvor korreksjonen til oppsiden etter fallet fra 2011 står ferdiggjort (eneste slik analyse i Norge?), hvor metallet kan være i ferd med å finne heisen ned i bølge 3. Det skulle stemme kartet til terrenget om også SPX står i ferd med å gjøre det samme.

Gullprisen faller nå ut der US futures i det minste gjorde forsøk mot midtre trend (Graf 01). Men fortsetter metallet i fallet blir det med forsøket. 1200 US per ounce = 820 OSEBX? Stå våken.
Durham
26.06.2018 kl 22:39 3832

https://www.marketwatch.com/investing/index/spx

Negativ test av midtre trendlinje enn så lenge. Trenger kanskje å tette nærmere 2,760. Oljeprisen fortsattte å sparke ifra trendlinje pris som Rsi. Kobber forteller det ender ikke bra. Gullprisen på krigststien stund siden.
Urquel9
27.06.2018 kl 15:52 3768

Sammenhengen mellom gullpris og "Alt annet" - råvarer og indekser, forstår jeg ikke noe av. Gullprisen har rast 10-12 dollar denne uken, fra 1266 til 1254, og oljen og OSE fyker opp. Er det noen sammenheng må den være omvendt proporsjonal, det er iallefall det som skjer. Jeg har vanskelig for å se den tette sammenhengen mellom fall/stigning i gullpris og "alt annet", som det påstås på disse trådene. I følge trådene burde jo oljepris og OSE, samt alle andre indekser, fått seg en skikkelig korreksjon nå, men det skjer jo ikke.
surplus
27.06.2018 kl 19:20 3720

USA faller nå. Kina falt kraftig i natt. Får vi en ny nedgang på ose i morgen.

Se link under for korelasjon mellom gullprisen og OBX de siste 5 år. Gullprisen har veldig lav RSI nå.

Ikke utenkelig at gullprisen lader for å gå skyhøyt, og dermed drar med seg OBX ned.

Jeg har ikke veldig god greie på det, men hvis mye likviditet skal over fra børs til gull, vil det påvirke børsen negativt. Er ny i dette, så kommenter gjerne.

http://goi.nf/?hcykfjdqcroq
Durham
27.06.2018 kl 23:07 3643

http://stockcharts.com/public/1172710

Kan være at det skjer nå:

Graf 01: SPX gikk inn for å tette over men landet kort før gullprisen dro ned etter beina. Oljeprisen da et decoy der risikoen står alltid høyt når råvaren og ledendende sentimentt går motsatt. Om gullprisen nå faller skarpt ut vil SPX falle igjennom sin progressive 3 EW bølge før 4 og 5 hvor 5 sannsynligvis lander som EW 1 høyere nivå, med EW høyt nivå avsluttende slutten av 2020.. Alternativt ny runde med QE.
Durham
28.06.2018 kl 13:08 3546

http://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: positive futures. (Gullprisen stiger ved T konstruksjon - pass på avslutningen). 3 negative tester midtre trendlinje under ifra. Fortsatt gapet å fylle. Om indeksen ramler ut vil et konstant utettet prishylle gi sannsynlighetene for at markedet kommer opp enda en gang der etter - alá vi toppet i EW bølge 3 ikke 5. Det essensielle før ukeavslutning blir trendlinjen rett over.
Redigert 28.06.2018 kl 13:09 Du må logge inn for å svare
Durham
28.06.2018 kl 16:38 3541

- imens SPX kjemper for 2,700 så vi OSEBX bykse hardt igår etter midlertidig dobeltbunn og flere dagers fall, samt at oljeprisen hadde klatret betydelig men hvor sentiment i gullet holdt igjen. Men fordi metallet kun oscillerte lavt nede kunne man sannsynliggjøre at Oslo ville måtte slippet oljen taket og hvor oljeprisen avhengig vil komme ned. Idag tok dog råvaren enda et hopp men hvor ledende sentiment i gullprisens adferd presset Oslo nedom, og hvor vi ser USA stå også påvirket. T konstruksjonavslutningen traff markedet hvor gullprisen kom ned der og da hvor effekten på markedet kom kontant, mens vi ser gullprisen som SPX fortsatt kjempe. Oslo beviste sannsynlig fremtidig prising son det viktigste, dvs det finnes majoritetsflertall i markedet for at oljeprisen kommer ned der sentimentet peker.
Redigert 28.06.2018 kl 16:44 Du må logge inn for å svare
Durham
28.06.2018 kl 19:51 3501

Hold øye med DAX futures. Firing close på HS siden begynnelse 2017.
Durham
30.06.2018 kl 16:27 3386

Oljeprisen fant høyre lokaltopp. Det feiler analysen. Det setter også oljen og gullprisen i spagat. Så man ser hvorfor.

http://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: SPX en hel uke under midtre trendlinje. På negativ divergens til MFI rett under. Rett over ligger et utettet pris forsprang (gap) som ble gjort forsøkt tettet sist uke men feilet, hvor gapet dens gang rett nedenfor ble tettet fredag. indeksen ligger fortsatt ved midten av tradingsrange skapt siden 14 dagers fallet Jan/feb.

Graf 03: oljeprisen har gjort vellykket forsøk til oppsiden men til konstant negativ divergens til både gullprisen som kobber.

Essensielt:

Gullprisen oscillerer mye men ved et geagrafisk langt der nede. Det tynget SPX hele uken som var. Og der gullet står analysert til langt lavere prisleier ligger risiko stadig akkumulert lenger ned. Ved det store oversiktsbildet kan man argumentere for at gullprisen bunner ut helt ved slutten av året før den leder markedet opp igjen gjennom det meste av kommende år før råvare og marked skiller av. Da hvor metallet topper ut slutten 2020 hvor likviditetsmarkedet bunner ut samme tid.
Durham
05.07.2018 kl 11:49 3241

Gullprisen er på vei mot toppen av EW 2. Sikter inn 1301-1307. Men i tilfelle vet vi om 1313, 1325, 1345 og eventuelt 1375 der etter. Bølge 3 blir voldsom. Så er spørsmålet om klatringen til 1300 kommer på ledende sentiment eller et plutselig tilfelle av panikk. Første omveltningsmuligjet for det brede marked konmer vel noe før midtre juli, dvs 12-15 (10?).. Der etter slutten av måneden/begynnelsen august. Der etter skal man ikke se bort ifra refleksjoner til 26 august før noe inn i september. Skulle markedet gå forbi samtlige punkter til oppsiden for så å falle gjennom mesteparten av 2019 ligger 2020 an til en bedre oppside hvor analysen fra 2010 nødvendigvis står feil. Enn så lenge har dog refleksjonen ved T konstruksjonen ved gullprisen siden 1980 truffet markedet. I den fortsatt treff skal metallet kunne finne EW2 før EW3 hvor EW5 treffer bunnen nærmere slutten av året/begynnelsen av neste. Markedet ledes i samme retning som påvist siden 2004/5 hvor etter reaksjonen til oppsiden det tilkommer et fokalpunkt der gullprisen stiger kraftig og det brede markedet faller dypere ifra. Der flere Elliott Wave analytikere holder bullmarkedet frem til 2024-2035 tillegges mye svar ved gullprisen’s bølge 2 topp. Dvs faller metallet kraftig der etter hvor det brede marked ledes i samme retning feiler de mest optimistiske analytikere hvor man kan nærmere sannsynliggjøre at bullmarkedet alt har toppet.
Durham
07.07.2018 kl 15:09 3140


Oljeprisen:

T konstruksjon viser refleksjon fra toppen 2013 til bunnen begynnelsen av 2016 til kommende uke.


Hva betyr siste melding ? Jeg følger med men forstod ikke den. Er det spådom om at oljeprisen skal ned ?
Urquel9
09.07.2018 kl 11:15 2977

I 2013 stod Brent i $120 i 2016 stod den i $30, så ja, jeg leser det som at i følge T-teori skal oljen kollapse denne uken.
Durham
09.07.2018 kl 15:58 2937

Verdensledende sentiment lest gjennom gullhandelen guider markedet videre til oppsiden, hvor oljen reagerte tidlig hvor Oslo kom etter, og SPX fortsatt dras i oscillasjonen. Akkurat nå ser vi metallet korrigere intradag fra toppen så langt hvor oljen påvirkes direkt. I dette vet vi sist konsolideringsområde ligge ved 1301/1307/1313 hvor man beregner test underifra. Husk det skjer dog at eventuelle negative tester både avslutter tidlig, før kontakt, så vel som godt over før motsatt, med også tradisjon for å treffe akkurat på punktet.
Redigert 09.07.2018 kl 16:29 Du må logge inn for å svare

Olju må ned. Nå har amerikanern så mange gode måter å lage El på at de krever lav pris for å utsette alternativene

Smeller snart no :-)
Hektar
10.07.2018 kl 16:16 2765

Trump er nå på vei til europa, hva er sjansen for at han IKKE sier noe dumt som setter en støkk i markedet? Er forsiktig med eksponering nå, har brukt dagen til å redusere i det meste.
Durham
11.07.2018 kl 12:10 2672

http://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindeksen toppet ved avsluttet T konstruksjon.

Graf 01: T konstruksjon ved midtre parti midten av april? Flere mindre konstruksjoner siden ATH. Nåværende nettopp avsluttet? Minstefall midtre trendlinje? Gis støtte her vet vi det er fortsatt god del å gå på om gullprisen skal til 1301 underifra.

Graf 03a: oljeprisen ved negativ divergens i forhold til Rsi Big Time.

Graf 03b: copper got this.

Essensielt:

Om depresjon herifra ligger toppen fortsatt i januar med Gap oppe ved 2850. Not making the call just yet - fortsatt mulighet for at markedet toppet i 3 av 5 hvor markedet derved bykser tilbake - men fra hvor? Men risikoen står ved avsluttet bull. Vi fikk jo nettopp litt exuberance - ingenting i forhold til Bitcoin hvor massene fortsatt å berge de sterkeste hender hele veien ned - men litt var det.
Durham
11.07.2018 kl 12:16 2663

OSEBX:

Faren for trippeltopp obvious. Kommer kanskje et forsøk til. Lander den under lokaltoppen nettopp vet man hva som skjer. HS formasjonen for da all oppmerksomhet skal man se.

Stiger dog gullprisen hele veien vet vi Oslo har reagert mye på hvert lille gullbevegelse hittil, hvor om kontakt med 1301 og over vi vet Oslo heises forbi. Plutselig hardere fall i råvaren blir dog eventuelt signalet å ta vare på. Det er langt til prishyllen av året 1974. Da står Oslo flere etasjer under null mens USA tar hundre.
Durham
11.07.2018 kl 22:57 2600

T konstruksjon i tillittsindeksen.
T konstruksjon SPX
T konstruksjon WTI

Gullprisen i EW 2 (igangsatt EW 3?) av EW 3 høyere nivå.

Eneste i landet.
Durham
12.07.2018 kl 12:53 2518

OSEBX:

Ting som alle ser: Gap ned til nærmere 877. Tilsvarer også HS formasjonspotensialet siden sist mandagsmorgen. Faller dog hovedindeksen under 876 ligger forhøynet risko for nytt test mot 870. Faller indeksen igjennom utlløses større HS formasjon med matematisk gitt sannsynlighet av 840. Det finnes dog også utettede prispunkter av både rett over 890 som 899.

Global Dow gav dødskysset i juni samt falt igjen under 200 MA i går.
Redigert 12.07.2018 kl 13:06 Du må logge inn for å svare
Durham
12.07.2018 kl 15:57 2483

Gullprisen kan ligge ved en igangsatt 3 av 3. Om tilfelle metallet plutselig faller nærmre 1200 (ala 1220) vil det brede marked kunne svalstupe etter. Husk de fleste står clueless i relasjonen - vi husker 2007 sist hvor flere skulle hedge imot men hvor det da ble verre. Hedgemuligheten kommer senere når blodet flyter., litt.