Rate utvikling


Noen som vet hvordan ratene innen kjemikalie frakt har utviklet seg i løpet av sommeren - fremdeles flatt eller en liten stigning?