FOE - er det lurt å høre på de som sa selg SONGA på 15 NOK

plcsone
FOE
16.03.2018 kl 09:33
14417

Fikk dette av en megler:

.....og de som skremte folk fra å kjøpe BWO på 10-15 NOK per aksje, en mulighet som kommer kanskje en gang hvert 10. år.....

I aksjemarkedet får man betalt for å tenke selv og ta risiko, når ikke alt ser rosenrødt og trygt ut. Når saueflokken føler seg trygge og printer sine sterke kjøpsanbefalinger, kan man begynne å vurdere om det er på tide å selge.

I Fred Olsen Energy (FOE) er situasjonen nå den at realiteten i selskapets balanse og etterspørsel etter dens tjenester overhodet ikke samsvarer med all skremselen 80-90% av saueflokken vil ha deg til å tro. Saueflokken får ikke betalt for å stikke hodet ut og ta den risikoen man er nødt å ta hvis man ønsker høy avkastning. De tenker kun på beskytte seg selv og er oftest livredde for å stikke ut hodet. Og de er ofte kjempepositive når man i mange tilfeller bør løpe til nødutgangen.

Noen nøkkelfakta:
-FOE har idag en kasse på ca. 430 millUSD. Altså, over 3 mrd NOK....
-FOE har en NIBD på ca. 430 mill USD. Netto gjeld er altså ikke høyere enn litt over 3 mrd NOK
-FOE eier et ganske nytt drillskip (Bolette), som i 2013 kostet 650 millUSD fra verftet. Mao 5.1 mrd NOK...Altså 2.1 mrd NOK mer enn nettogjelden idag. Dvs 27 NOK mer per aksje enn nettopgjelden. Dette er et high spec drillskip, bl.a. utstyrt med MPS.

Nei, jeg mener ikke at Bolette idag er verdt det den kostet i 2013. Men realiteten er at det ikke er mulig å kjøpe et slik drillskip som Bolette av noen i dagens marked for under 350 millUSD. Hvis man tror det er mulig, så ring rundt til riggselskap og si at du har kjøpsinteresse for et slik skip, og se hva de kommer tilbake med. Norske aksjeanalytikere lager "implied" value per rigg kategori i de store amerikanske riggselskapene med utbombete aksjekurser og Seadrill pluss et par nyrestrukturerte selskap til, og argumenterer for X, Y og Z verdi per kategori rigg. Til det vil jeg si, ring Transocean, Ensco eller Fredriksen og si at du vil kjøpe helt nytt high spec drillskip av de for 250-300 millUSD, og de vil le så hardt at du legger på telefonen i ydmykelse av å ha spurt om noe så dumt. I en tallmagikers hodet kan fantasi og virkelighet ofte viskes ut, og de får vrangforestillinger om realiteter som ikke lenger har noe med forretningslivet å gjøre, men hører hjemme i et dataspill.

Realiteten i FOE er at på 30 NOK per aksje verdsettelse, så verdsetter du selskapet på en NAV til 250 millUSD. Hva innebærer det tallet?
Det betyr at du verdsetter FOEs riggflåte til 680 millUSD. 680 millUSD minus NIBD på 430 millUSD er lik 250 millUSD i NAV.

Med en verdsettelse av Bolette på 350 millUSD, som er svært konservativt for et high spec drillskip fra 2013, som har fungert særdeles godt i operasjon, så betyr det at man verdsetter resten av flåten til FOE til 330 millUSD. La oss i denne sammenhengen kun ta med de 4 smart stackede mid water riggene (smart stacked er akseptert som en form for warm stacking av BP), og ekskludere de cold stackede riggene de også har (dvs de settes til 0 verdi). 330 millUSD delt på 4 midwater rigger er lik 85 millUSD per mid water rigg. Mao man får på 30 NOK per aksje kjøpt disse for 85 millUSD per stk. Dvs på 83% rabatt (!!!) i fht de siste transaksjonene av helt nye midwater rigger som har ligget ferdig på verft i Asia. Siden alle disse nå er kjøpt, tar det minst 3 år fra man bestiller og får levert en ny midwater rigg til rundt 500 millUSD. I FOE får du altså kjøpt en brukt rigg på 83% rabatt som gir cashflow fra og med nå og fremover.

Saueflokken som skrek selg Songa når den handlet på 15 NOK per aksje, kun noen få måneder før Transocean kjøpte opp Songa på 48 NOK per aksje, skal nå ha deg til å tro at det er lurt på selge FOE gitt disse implisitt svært lave verdiene per rigg.

Vil også her sette en strek over debatten rundt kvaliteten på FOEs rigger. De 4 riggene er veldig gode rigger. De er kraftig oppgradert i årenes løp og er i følge Veritas å anse som 5G rigger for alle praktiske formål. Hadde saueflokken snakket med de som virkelig jobber i riggmarkedet, og ikke riggmeglere (som ofte er en heiagjeng for de som for tiden er mest populære), så hadde også de kanskje funnet ut sannheten. BP har forøvrig akseptert smart stackingen til FOE. BP har de strengeste kravene i industrien etter Macondo. Dette betyr at FOE holder mid water riggene sine varme til svært lav kost.

Så sent som i April 2017, fikk FOE en kontrakt på 172.000 USD per dag for Bideford riggen med Statoil (den jobbet ca. 9 mnd i 2017 på den raten). Med opex på ca. 110.000 USD per dag, ga det et annualisert EBITDA bidrag på 22 millUSD. Dette var en kontrakt som ble gitt nær bunnen i midwater markdet. Idag gis det kontrakter for 2019 på 250-300.000 USD per dag for eldre og nyere rigger. På topp i 2013/14 fikk disse riggene 450.000 USD per dag. På 85 millUSD er verdi per midwater rigg delt på annualisert EBITDA (basert på rater nær bunnnivået i denne syklusen) på under 4x EBITDA. Basert på rater som nå gis for eldre og nyere rigger i 2019, gir det ca. annualisert EBITDA på 60 millUSD per FOE midwater rigg. Man betaler altså 85 millUSD for disse riggene (på 30 NOK per FOE aksje!!). Hvis man deler 85 mill USD på 60 millUSD som er run rate nivåer for rater som idag gis i 2019, får man mao 1.4x EBITDA. Man kan gjøre samme øvelse med Blackford kontrakten som nylig ble tildelt FOE av BP, som også gir ca. 4x annualisert EBITDA (85 millUSD delt på 19 millUSD) for kontrakten i år. NIBD på ca. 4x EBITDA er normalt et nivå banker er veldig komfortable med å låne ut penger.

Markedet for midwater rigger er knallstramt nå, og er i ferd med å bli enda strammere, og FOEs midwater rigger er blant de få ledige riggene i dette markedet. De er ikke i arbeid fordi FOE ledelsen bruker hodet, og prøver å time markdet best mulig for å få best mulig inntjening per rigg når de først tas ut av smart stackingen. Så langt har det vist seg å være veldig lurt. Markedet blir strammere og strammere, og det er nå knapt ledige rigger igjen. FOE ledelsen har vært geniale. Men saueflokken straffer de igjen og igjen med villedende og usanne påstander om at oljeselskapene ikke vil gi FOE kontrakter osv. Sannheten er stikk motsatt!!

FOE sine midwater rigger er svært gode, og kan jobbe året rundt i nordsjøen..... NEI! Det er ikke sant at de ikke kan jobbe i vintersesongen. Sannheten er at de må koble av litt før de nyeste riggene når stormen setter inn, men at eksvis COSL riggene må koble av før FOE riggene igjen. FOE riggene scorer faktisk best på airgap pga designet sitt med lange bein. Og oljeselskap gir også eldre rigger term kontrakter, i motsetning til hva noen mener, og det er sist bevist av 3 års kontrakten som ble gitt til AWDR sin eldre rigg.

FOE kommer garantert til å få alle 4 midwater rigger på kontrakt. Men det vil skje timingmessig når raten er fordelaktig for FOE, og ikke omvendt. Dette er nå basert på det knallstramme markedet, svært nært frem i tid før FOE får/tar flere kontrakter.

Det leder oss til roten av problemet, og alle villedende og feilaktige påstander som settes frem av saueflokken. FOE har gjeld. NIBD er 430 millUSD. Den gjelden er delt i 2. Et banklån som er sikret med utløp i 2020, og en obligasjon som er usikret med utløp i februar 2019. Her hagler det løgner, bløffer og påstander fra sauflokken og andre. Realiteten er at bankgjelden er sikret, og forutsetter at Bonheur har 51% eierandel i FOE. Ergo obligasjonseierne, som ikke har noe sikkerhet, kan bare glemme å kreve konvertering som pressmiddel. Bankene vil ikke akseptere det, og bankene sitter på all kontroll relativt til obligasjonseierne. Bankene liker Fred Olsen, som har vært en svært pålitelig låntaker, og vil fortsette med Bonheur som 51% eier, og ikke et obskurt hedgefond som dominerende eier. Obligsjonen har dessuten tradet mye opp fra i fjor, og obligasjonseirene har alt å tape på å prøve å torpedere ny forfallsstruktur for FOE. Da kan nemlig obligasjonen ramle sammen, og forvalterne der vil se veldig dumme ut.

Waiveren som ble gitt i 2017, har gitt FOE fritak fra visse covenants knyttet til NIBD/EBITDA (ikke større enn 4.5x) som de åpenbart ikke innfrir med rigger ute av arbeid og dermed EBITDA som faller under 100 millUSD for en periode. Når waiveren utløper så må FOE også tilbake på et ganske agressivt amortiseringsløp for bankgjelden på 95.5 millUSD per halvår. Denne amortiseringsprofilen ble avtalt i gode tider, når EBITDA for flåten til FOE var ca. 500 mill USD per år. Det naturlige er å senke amortiseringen betydelig en periode, mens markedet strammer seg til.

Det er dette det koker ned til. Vil långiverne gi FOE ny waiver, eller akseptere å endre covenants og ny avdragsprofil? Må FOE emittere for å ha nok cash til å tilfredstille bankene?

For å svare på det siste først. FOE har allerde nok cash. De har i praksis idag en NIBD som tilsvarer ca. 4x bottom of the cycle rater på midwater riggene. med rater som allerde gis for 2019, så er teoretisk run rate nærmere 200 millUSD for midwater riggene. Mao er NIBD til potensiell EBITDA run rate fra 2019 på 2.1x hvis man kun tar med midwater riggenes inntjeningskapasitet. FOE har mao en NIBD i fht flåtens inntjeningskapasitet som er svært lav.

Har de nok cash til å håndtere avdragene? Med et avdrag på 95 millUSD end 2018, 140 millUSD mill USD i obligasjonsforfall i februar 2019, og ytterligere 190 millUSD bankforfall i 2019, så er den trolig for agressiv. Men FOE har nok cash til å gjøre opp obligasjonsforfallet i februar 2019, alternativt 1. juli 2018, samtidig som man får ny forfallsstruktur på bankgjelden. Med oppgjør av obligasjonen har FOE 300 millUSD i cash og 730 millUSD i bankgjeld. Med ny runway til 2023, der man eksvis nedbetaler 50 millUSD per år i 2019, 2020, 2021, 2022, så har FOE en restgjeld på rundt 530 millUSD, og cash på 100 mill USD (Før inntjeningen i perioden 2019-2023 er lagt til) i 2023 (ikke rentejustert). Med runrate 200millUSD+ fra 2019 på midwater i EBITDA, så vil selskapet kunne akkumulere 1 mrd US
tobben
10.04.2018 kl 10:43
5742

He-he , da er det kanskje kraftig opp ? Tror man må være klar over både "ulemper" og "fordeler" med en relativt lite likvid aksje! Kan bevege seg mye begge veier
Redigert 10.04.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
ValueT
10.04.2018 kl 11:17
5739

350musd på Bollette er iallefall ikke aggressivt. Jf ABG vil Seadrill komme ut av Chapter11 med 6mrd i netto gjeld. noe som priser dypvannsriggene til 450musd pr stykk..
really
10.04.2018 kl 12:13
5675

350 er vel omtrent der markedet ligger nå. Det er bare SDRL som er priset vesentlig høyere.
RGTBJØRN
10.04.2018 kl 12:46
5642

Se hvor fort det går i FOE , bare å kose seg i sola
tobben
10.04.2018 kl 12:54
5630

Det " hyggelige " er jo at shortingen har økt etter nyttår og markedet er i stadig bedring :-) 10 år siden jeg hadde en "Qec" , Så satser på 100 lappen til nyttår:-))))
RGTBJØRN
10.04.2018 kl 14:13
5578

100 lappen er vel kansje vel optimistisk i år. , kan hende OSE skal til 1000 før det smeller,ingenting tyder på krakk fremover enda. Men FOE er en aksje som vil gå fort når det løsner,EMI vil komme men kansje på et høyere nivå. Hamstret 100000 aksjer her nede, har ingen planer om å selge de på en stund. Bølgesyklysen er ca.2-2,5 måned. Tipper FOE har dratt skikkelig nordover innen den tid.
really
10.04.2018 kl 15:55
5507

Kan ikke se det er noen realitet bak oppgangen i FOE. Rett nok har de et potensiale om det kommer en kontrakt eller to, men foreløpig har de ikke meldt noe. Er dette bare rykter?
Supermario76
10.04.2018 kl 19:20
5392

Ligesom den er faldet kraftigt de seneste dage uden nyheder kan den jo ligeledes stige kraftigt. Når kontrakterne kommer for vi en historisk rekyl .
Supermario76
10.04.2018 kl 20:40
5337

Der nævnes kurs 100, nok ikke i 2018 men 2019 muligt. Husk at FOE har været en udbytte maskine.
Se bare her historikken:

Dividend History

2007 NOK 10 per share
2008 NOK 25 per share
2009 NOK 25 per share
2010 NOK 10 per share
2011 NOK 20 per share
2012 NOK 20 per share
2013 NOK 20 per share
2014 NOK 20 per share

Med andre ord, hvis eller når FOE ( spørgsmål om tid ) lykkedes med turn around og der kommer kontrakter på bordet ja så kan man selv regne ud hvad fair kurs er med en aktie som historisk set har givet stort udbytte tilbage til aktionærer. ALT værdi er taget ud af aktien pt og positive nyheder, kontrakter, nyt lån kombineret med 4 mill short aktier og en oliepris på ved mod 80 vil få aktien til at eksplodere.
d12m
10.04.2018 kl 23:24
5237

I den tiden de betalte de utbyttene så hadde de flåten på kontrakter på gode rater
Nå har de en flåte uten kontrakter, og kontraktene som deles ut er ca halvert ratemessig (gjerne mer?)

Det regnestykket ditt er vel gjerne ikke så rosenrødt som du selv vil ha det til..
RGTBJØRN
11.04.2018 kl 00:21
5198

Når markedet er nede er de beste kjøpene man kan få. TGS PGS FOE vil gå bra fremover.
Supermario76
11.04.2018 kl 00:52
5185

@d12m ..... ja det kræver kontrakter som jeg skriver men hvis du ikke kan se potentialet så er du blind. Ellers synes jeg du skal læse indlægget hele tråden er startet med.
Hasa6450
11.04.2018 kl 06:05
5128

For å svare på overskriften i denne tråden.
Hørte på de som sa selg songa på 15 jeg, kjøpte mye, var tålmodig og har tjent veldig godt på det...
Nå hører jeg på de som sier selg FOE og har begynnt å kjøpe her, første pott i etterhandelen nå på mandag...
Lurt? Jeg tror det og så vil tiden vise...
Georg Dokkon
11.04.2018 kl 08:13
5039

https://aca.st/0ec38e
tobben
11.04.2018 kl 09:23
4975

Kan det bli topp på vinnerlista to dager på rad ? :-)
Blir jo litt artig å se om alle shorterne sitter stille , vi har jo f.eks den siste fra 28.03. som nå er i minus:-)
Redigert 11.04.2018 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
Skeptisk1
11.04.2018 kl 13:14
4860

Hørte på denne podkasten. Foe fremsto som det mest spennende caset på Oslo børs. Kan gå som ei kule ved evt kontrakt. Og den kommer! Takk for linken Georg. Poster den igjen: https://aca.st/0ec38e
tobben
12.04.2018 kl 11:17
4626

Herlige svingninger og omsetning idag :-) Kanskje dag 3 på topp? Artig å se utslagene i Norwegian når det gjelder storting:-)
Redigert 12.04.2018 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
jaroas50
12.04.2018 kl 18:01
4494

Kontraktene sitter langt inne. Veldig stille fra ledelsen. Har tatt noen lodd her, men til mye høyere kurs, drøye 18 :(
Skeptisk1
12.04.2018 kl 19:13
4442

Shorterne hadde visst panikk i morges, men klarte å hente seg inn! Soros gikk på en smell i shortingen i Norwegian i dag. Snart skal shorterne i foe få kjørt seg😊
Redigert 12.04.2018 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
RGTBJØRN
13.04.2018 kl 00:11
4312

Etter 2 dager rekyl samt aksjen gikk høyt fra starten i går ble det noe gevinstsikring. Dette er bare starten opp mot minst kurser nærmere 20. i bølgen. En dobbling hvis det skjer fra litt i overkant 10.
tobben
13.04.2018 kl 09:09
4183

Topp 20 sitter på 50 millioner aksjer av 66 millioner og ca 5 millioner er short , er dette en potensielt eksplosiv aksje. ( Omtrent slik vi nå ser NAS etter mitt syn) Nå deles det ut riggkontrakter for 3. kvartal ser jeg , så presset på ratene bør snart bli synlige med økt letevirksomhet
RGTBJØRN
13.04.2018 kl 10:16
4125

Ergelig å ikke være inne i NAS , satset mere på FOE denne runden. NEXT har jeg også trua på kan overraske.
Enig at FOE er eksplosiv når den først tar av. Et marked i bedring, kortsiktig kursmål rundt 20, bedrer markedene seg videre sky is in the limit
tobben
13.04.2018 kl 11:16
4069

Det er altså ca 50 millioner i minus for hver 10er opp. Og fornemmer en hvis uro uten at det er dekket inn noe de siste dagene. Kanskje det skjedde noe i går , men det ser vi ikke før etter stengetid idag
Supermario76
13.04.2018 kl 15:53
3967

Shortet er intakt. Altså stadig over 4 mill aktier som skal købes tilbage på et tidspunkt.
tobben
13.04.2018 kl 18:05
3898

Egentlig litt uventet etter to litt friske omsetningsdager på stigende kurs. Blir nok skikkelig morro fremover dette Supermario !
Supermario76
13.04.2018 kl 20:01
3833

Når kontrakten kommer bliver det Episk , Tobben. Og olieprisen fortsætter op. Jeg tænker Management venter til søen er glohed og raterne er steget og så slår de til. Tror Statoil slår til, de har jo selv kåret en af FOE rigge til “ rigg of the year” i 2017
Supermario76
16.04.2018 kl 18:57
3502

Bolette Dolphin har været ankeret i Tenerife siden kontrakten blev ophævet. I går aftes kl 20.29 forlod den havnen på Tenerife og ankom i morges D 16 april til Las palmas. Noget kunne derfor tyde på den er på vej i kontrakt. Yderst spændende efter at have ligget stille på Tenerife . Nogen med yderligere info?
Redigert 16.04.2018 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
aquamann
16.04.2018 kl 21:13
3428

Fant på nett , på canari ports , google translate :


"Bolette Dolphin
Bolette Dolphin-boreren kommer for første gang i Las Palmas havn
I ettermiddag lå han ved Reina Sofía-bryggen ved siden av Astican Deepwater Quayside-anlegget, det integrerte maritimt reparasjonssenteret som nylig ble innviet av Astican, som skal styre oppsettet."
tobben
16.04.2018 kl 21:17
3423

Skal vel bare fikse noe da?
johnc
17.04.2018 kl 07:28
3280

Ja eller måske en sidste klargøring inden den skal i arbejde.
johnc
17.04.2018 kl 07:28
3284

Ja eller måske en sidste klargøring inden den skal i arbejde.
johnc
17.04.2018 kl 07:28
3283

Ja eller måske en sidste klargøring inden den skal i arbejde.
RGTBJØRN
17.04.2018 kl 10:27
3169

FOE går som forventet, over 14 igjen. vi skal nok opp mot nærmere 20 før den videre retning settes
MickelMountain
17.04.2018 kl 14:33
3046

Slik jeg leser skal de inn å reparere/gjøre service på 4 thrustere. Så det er vel ikke noe annet enn kostnader med at de nå har gått til Las Palmas.
MickelMountain
17.04.2018 kl 14:34
3046

Slik jeg leser skal de inn å reparere/gjøre service på 4 thrustere. Så det er vel ikke noe annet enn kostnader med at de nå har gått til Las Palmas.
MickelMountain
17.04.2018 kl 14:34
3045

Slik jeg leser skal de inn å reparere/gjøre service på 4 thrustere. Så det er vel ikke noe annet enn kostnader med at de nå har gått til Las Palmas.
lolle02
17.04.2018 kl 15:56
2968

Service på 4 thrustere sier sitt, her er det garantert jobb på gang!!!!!
Ingen selskap tar slike vedlikeholdsjobber uten at der ligger noe bak mtp kostnader.
Lykke til, dette går rette vei nå.

Positiv melding kommer
tobben
18.04.2018 kl 09:02
2753

Var jo en veldig positiv trendkanal vi plutselig var i nå da! :-) Svinger kjapt:-)
RGTBJØRN
18.04.2018 kl 09:21
2725

Veldig bra, det var nok lurt å stole på kjøp nede på 10-12 området
Supermario76
18.04.2018 kl 14:35
2581

Når 16,50 området brydes går det hurtigt mod 20 igen
RGTBJØRN
18.04.2018 kl 14:43
2567

Bra trykk idag igjen. Oppsiden kan være større enn man tror. Følg også med i NEXT
RGTBJØRN
24.04.2018 kl 13:36
2271

For meg ser det ut som konsolidering før et nytt rykk opp kan komme.
Scorpion69
24.04.2018 kl 13:42
2263

Slik som det ser ut, kommer det til å bli riggmangel I 2019. Dette fører til at kontrakter blir tildelt tidligere enn før, noe vi allerede ser tegn til. Operatører kommer til å måtte sikre seg rigger fra nå av og utover sommeren/høsten, for å få seg rigg i 2019 og fremover. Da får vi et kraftig rykk opp.
Supermario76
24.04.2018 kl 19:46
2158

Mon de trækker en kanin op af hatten på torsdag ?
baracuda
25.04.2018 kl 10:27
1999

Kaninen er nok trukket med oljepris på 74 dollar og bedring i tendere og markedspris.Foe er shortet 6,8% og sikkert opp mot 10-12% om de under 0,5% registrerte tas med.Frykten for shortere er oppgang i aksjekursen.Salg av Bolette kan tvinges fem av storeier Bonheur og carnegie og seb mener midwater i nordsjøen vil komme i kontrakt.SEB sier også at Bolette g det andre borreskipet har en markedsverdi pr dd på minst 350 mill usd om de måtte frigjøre kapital,Arbeidskapital vil og frigjøres om de selger.Regnestykket blir en cash på over 100 mill usd og 5 rigger i nordsjøen med 5-10 års levetid men uten noen gjeld.Awilco et vel et eksempel på hvordan foe kan se ut men med 5 og ikke 2 rigger i beholdning.Res i morgen og det blir spennende oog lese hva de sier,pgs har og res i mrgen.
RGTBJØRN
25.04.2018 kl 17:03
1863

Ble ikke noe mere opptur i FOE denne gangen , solgte alt tidligere idag på 13,50 grei fortjeneste ,toppen i bølgen er nådd ser det ut som og da er det rett ut og vente å se ann. Magefølesen sier at vi nå skal ned mot tidligere bunn kr.8
upsidedown
25.04.2018 kl 17:42
1837

Enig, blir nok shorterparty framover. Spørsmålet er om støtten på 8 holder.
fjanus
25.04.2018 kl 22:35
1718

Ikke undervurder Aker H-3 designet og den oppgraderingen som ble gjort med tanke på hva de riggene der klarer mtp manøvrering under normal drift og i feilsituasjoner. Bideford Dolphin ble ikke kåret til årets rigg av Statoil to år på rad før oljeprisen kollapset bare pga av de serverte god mat ombord...
4 av midwater riggene til FOE har topp moderne diesel-elektriske aktive front-end frekvensomformerstyrte motordrifter fra medio 2000 i smart stack. Ingen klasseselskap tar forbehold om når riggen er bygget, kun hva den sikkerhetsmessig klarer de neste fem årene. Det er ingen forbehold i sertifikatet hva byggeår angår. Smart stack innebærer en avtale med klasseselskapet om å forlenge opplagstiden 1:1 med femårs klasseperioden.
Så kan man ha en antagelse om at midwater kommer før deepwater og jack-up.
Og at Rystad (som har en god track record på å spå oljepris) er i overkant fokusert på antall rigger for shale oil, og ikke følger med på at offshore produksjon overrapporteres.
Så kan man lese om geopolitisk uro.
Så kan man ha en tendens i forhold til å heie på underdogs, og verdsette høy risk vs reward.
Så kan man ha en mening om oljeprisen skal opp eller ned.
Så kan man tenke at jeg ikke har nevnt deepwater riggen Bolette Dolphin som ligger i hot stack.
Redigert 25.04.2018 kl 22:51 Du må logge inn for å svare
RGTBJØRN
25.04.2018 kl 23:29
1669

Lagt merke til at OSE har stadig lavere topper, FOE fikk juling slik er gamet, FOE er flott som traderaksje , nå viser TA at bølgen opp er over,kansje en liten rekyl men pilene peker nedover utover i mai.
gogl mannen
26.04.2018 kl 07:54
1546

Rig markedet blir stadig strammere. I går fikk Stena Don kontrakt. https://petro.no/na-ogsa-riggen-fatt-kontrakt-2/640840