FOE - er det lurt å høre på de som sa selg SONGA på 15 NOK

plcsone
FOE
16.03.2018 kl 09:33
14510

Fikk dette av en megler:

.....og de som skremte folk fra å kjøpe BWO på 10-15 NOK per aksje, en mulighet som kommer kanskje en gang hvert 10. år.....

I aksjemarkedet får man betalt for å tenke selv og ta risiko, når ikke alt ser rosenrødt og trygt ut. Når saueflokken føler seg trygge og printer sine sterke kjøpsanbefalinger, kan man begynne å vurdere om det er på tide å selge.

I Fred Olsen Energy (FOE) er situasjonen nå den at realiteten i selskapets balanse og etterspørsel etter dens tjenester overhodet ikke samsvarer med all skremselen 80-90% av saueflokken vil ha deg til å tro. Saueflokken får ikke betalt for å stikke hodet ut og ta den risikoen man er nødt å ta hvis man ønsker høy avkastning. De tenker kun på beskytte seg selv og er oftest livredde for å stikke ut hodet. Og de er ofte kjempepositive når man i mange tilfeller bør løpe til nødutgangen.

Noen nøkkelfakta:
-FOE har idag en kasse på ca. 430 millUSD. Altså, over 3 mrd NOK....
-FOE har en NIBD på ca. 430 mill USD. Netto gjeld er altså ikke høyere enn litt over 3 mrd NOK
-FOE eier et ganske nytt drillskip (Bolette), som i 2013 kostet 650 millUSD fra verftet. Mao 5.1 mrd NOK...Altså 2.1 mrd NOK mer enn nettogjelden idag. Dvs 27 NOK mer per aksje enn nettopgjelden. Dette er et high spec drillskip, bl.a. utstyrt med MPS.

Nei, jeg mener ikke at Bolette idag er verdt det den kostet i 2013. Men realiteten er at det ikke er mulig å kjøpe et slik drillskip som Bolette av noen i dagens marked for under 350 millUSD. Hvis man tror det er mulig, så ring rundt til riggselskap og si at du har kjøpsinteresse for et slik skip, og se hva de kommer tilbake med. Norske aksjeanalytikere lager "implied" value per rigg kategori i de store amerikanske riggselskapene med utbombete aksjekurser og Seadrill pluss et par nyrestrukturerte selskap til, og argumenterer for X, Y og Z verdi per kategori rigg. Til det vil jeg si, ring Transocean, Ensco eller Fredriksen og si at du vil kjøpe helt nytt high spec drillskip av de for 250-300 millUSD, og de vil le så hardt at du legger på telefonen i ydmykelse av å ha spurt om noe så dumt. I en tallmagikers hodet kan fantasi og virkelighet ofte viskes ut, og de får vrangforestillinger om realiteter som ikke lenger har noe med forretningslivet å gjøre, men hører hjemme i et dataspill.

Realiteten i FOE er at på 30 NOK per aksje verdsettelse, så verdsetter du selskapet på en NAV til 250 millUSD. Hva innebærer det tallet?
Det betyr at du verdsetter FOEs riggflåte til 680 millUSD. 680 millUSD minus NIBD på 430 millUSD er lik 250 millUSD i NAV.

Med en verdsettelse av Bolette på 350 millUSD, som er svært konservativt for et high spec drillskip fra 2013, som har fungert særdeles godt i operasjon, så betyr det at man verdsetter resten av flåten til FOE til 330 millUSD. La oss i denne sammenhengen kun ta med de 4 smart stackede mid water riggene (smart stacked er akseptert som en form for warm stacking av BP), og ekskludere de cold stackede riggene de også har (dvs de settes til 0 verdi). 330 millUSD delt på 4 midwater rigger er lik 85 millUSD per mid water rigg. Mao man får på 30 NOK per aksje kjøpt disse for 85 millUSD per stk. Dvs på 83% rabatt (!!!) i fht de siste transaksjonene av helt nye midwater rigger som har ligget ferdig på verft i Asia. Siden alle disse nå er kjøpt, tar det minst 3 år fra man bestiller og får levert en ny midwater rigg til rundt 500 millUSD. I FOE får du altså kjøpt en brukt rigg på 83% rabatt som gir cashflow fra og med nå og fremover.

Saueflokken som skrek selg Songa når den handlet på 15 NOK per aksje, kun noen få måneder før Transocean kjøpte opp Songa på 48 NOK per aksje, skal nå ha deg til å tro at det er lurt på selge FOE gitt disse implisitt svært lave verdiene per rigg.

Vil også her sette en strek over debatten rundt kvaliteten på FOEs rigger. De 4 riggene er veldig gode rigger. De er kraftig oppgradert i årenes løp og er i følge Veritas å anse som 5G rigger for alle praktiske formål. Hadde saueflokken snakket med de som virkelig jobber i riggmarkedet, og ikke riggmeglere (som ofte er en heiagjeng for de som for tiden er mest populære), så hadde også de kanskje funnet ut sannheten. BP har forøvrig akseptert smart stackingen til FOE. BP har de strengeste kravene i industrien etter Macondo. Dette betyr at FOE holder mid water riggene sine varme til svært lav kost.

Så sent som i April 2017, fikk FOE en kontrakt på 172.000 USD per dag for Bideford riggen med Statoil (den jobbet ca. 9 mnd i 2017 på den raten). Med opex på ca. 110.000 USD per dag, ga det et annualisert EBITDA bidrag på 22 millUSD. Dette var en kontrakt som ble gitt nær bunnen i midwater markdet. Idag gis det kontrakter for 2019 på 250-300.000 USD per dag for eldre og nyere rigger. På topp i 2013/14 fikk disse riggene 450.000 USD per dag. På 85 millUSD er verdi per midwater rigg delt på annualisert EBITDA (basert på rater nær bunnnivået i denne syklusen) på under 4x EBITDA. Basert på rater som nå gis for eldre og nyere rigger i 2019, gir det ca. annualisert EBITDA på 60 millUSD per FOE midwater rigg. Man betaler altså 85 millUSD for disse riggene (på 30 NOK per FOE aksje!!). Hvis man deler 85 mill USD på 60 millUSD som er run rate nivåer for rater som idag gis i 2019, får man mao 1.4x EBITDA. Man kan gjøre samme øvelse med Blackford kontrakten som nylig ble tildelt FOE av BP, som også gir ca. 4x annualisert EBITDA (85 millUSD delt på 19 millUSD) for kontrakten i år. NIBD på ca. 4x EBITDA er normalt et nivå banker er veldig komfortable med å låne ut penger.

Markedet for midwater rigger er knallstramt nå, og er i ferd med å bli enda strammere, og FOEs midwater rigger er blant de få ledige riggene i dette markedet. De er ikke i arbeid fordi FOE ledelsen bruker hodet, og prøver å time markdet best mulig for å få best mulig inntjening per rigg når de først tas ut av smart stackingen. Så langt har det vist seg å være veldig lurt. Markedet blir strammere og strammere, og det er nå knapt ledige rigger igjen. FOE ledelsen har vært geniale. Men saueflokken straffer de igjen og igjen med villedende og usanne påstander om at oljeselskapene ikke vil gi FOE kontrakter osv. Sannheten er stikk motsatt!!

FOE sine midwater rigger er svært gode, og kan jobbe året rundt i nordsjøen..... NEI! Det er ikke sant at de ikke kan jobbe i vintersesongen. Sannheten er at de må koble av litt før de nyeste riggene når stormen setter inn, men at eksvis COSL riggene må koble av før FOE riggene igjen. FOE riggene scorer faktisk best på airgap pga designet sitt med lange bein. Og oljeselskap gir også eldre rigger term kontrakter, i motsetning til hva noen mener, og det er sist bevist av 3 års kontrakten som ble gitt til AWDR sin eldre rigg.

FOE kommer garantert til å få alle 4 midwater rigger på kontrakt. Men det vil skje timingmessig når raten er fordelaktig for FOE, og ikke omvendt. Dette er nå basert på det knallstramme markedet, svært nært frem i tid før FOE får/tar flere kontrakter.

Det leder oss til roten av problemet, og alle villedende og feilaktige påstander som settes frem av saueflokken. FOE har gjeld. NIBD er 430 millUSD. Den gjelden er delt i 2. Et banklån som er sikret med utløp i 2020, og en obligasjon som er usikret med utløp i februar 2019. Her hagler det løgner, bløffer og påstander fra sauflokken og andre. Realiteten er at bankgjelden er sikret, og forutsetter at Bonheur har 51% eierandel i FOE. Ergo obligasjonseierne, som ikke har noe sikkerhet, kan bare glemme å kreve konvertering som pressmiddel. Bankene vil ikke akseptere det, og bankene sitter på all kontroll relativt til obligasjonseierne. Bankene liker Fred Olsen, som har vært en svært pålitelig låntaker, og vil fortsette med Bonheur som 51% eier, og ikke et obskurt hedgefond som dominerende eier. Obligsjonen har dessuten tradet mye opp fra i fjor, og obligasjonseirene har alt å tape på å prøve å torpedere ny forfallsstruktur for FOE. Da kan nemlig obligasjonen ramle sammen, og forvalterne der vil se veldig dumme ut.

Waiveren som ble gitt i 2017, har gitt FOE fritak fra visse covenants knyttet til NIBD/EBITDA (ikke større enn 4.5x) som de åpenbart ikke innfrir med rigger ute av arbeid og dermed EBITDA som faller under 100 millUSD for en periode. Når waiveren utløper så må FOE også tilbake på et ganske agressivt amortiseringsløp for bankgjelden på 95.5 millUSD per halvår. Denne amortiseringsprofilen ble avtalt i gode tider, når EBITDA for flåten til FOE var ca. 500 mill USD per år. Det naturlige er å senke amortiseringen betydelig en periode, mens markedet strammer seg til.

Det er dette det koker ned til. Vil långiverne gi FOE ny waiver, eller akseptere å endre covenants og ny avdragsprofil? Må FOE emittere for å ha nok cash til å tilfredstille bankene?

For å svare på det siste først. FOE har allerde nok cash. De har i praksis idag en NIBD som tilsvarer ca. 4x bottom of the cycle rater på midwater riggene. med rater som allerde gis for 2019, så er teoretisk run rate nærmere 200 millUSD for midwater riggene. Mao er NIBD til potensiell EBITDA run rate fra 2019 på 2.1x hvis man kun tar med midwater riggenes inntjeningskapasitet. FOE har mao en NIBD i fht flåtens inntjeningskapasitet som er svært lav.

Har de nok cash til å håndtere avdragene? Med et avdrag på 95 millUSD end 2018, 140 millUSD mill USD i obligasjonsforfall i februar 2019, og ytterligere 190 millUSD bankforfall i 2019, så er den trolig for agressiv. Men FOE har nok cash til å gjøre opp obligasjonsforfallet i februar 2019, alternativt 1. juli 2018, samtidig som man får ny forfallsstruktur på bankgjelden. Med oppgjør av obligasjonen har FOE 300 millUSD i cash og 730 millUSD i bankgjeld. Med ny runway til 2023, der man eksvis nedbetaler 50 millUSD per år i 2019, 2020, 2021, 2022, så har FOE en restgjeld på rundt 530 millUSD, og cash på 100 mill USD (Før inntjeningen i perioden 2019-2023 er lagt til) i 2023 (ikke rentejustert). Med runrate 200millUSD+ fra 2019 på midwater i EBITDA, så vil selskapet kunne akkumulere 1 mrd US
plcsone
16.03.2018 kl 09:44
10384

Noe som falt bort her....

Med runrate 200millUSD+ fra 2019 på midwater i EBITDA, så vil selskapet kunne akkumulere 1 mrd USD i EBITDA gitt flate rater fra 2019. Mao vil selskapet ha netto cash på 570 millUSD i 2023. Og da antar jeg null EBITDA bidrag for Bolette i perioden. Dette er bare tall eksempler, men viser hvor lite krevende det er å gjøre om på forfallsstrukturen, giitt FOEs reelle balansesituasjon og etterspørselsutviklingen i midwater markedet.

Banker lever av å låne ut penger, når de får noen ekstra fees og litt rentepåslag så er de vist seg å være svært velvillige i samtlige finansielle restruktureringer der gjelden har vært dramatisk mye høyere både absolutt og relativt til inntjeningskapasitet. I Polarcus skjøv de nylig på bankgjelden (rundt 250-300 millUSD) til 2022-24 for et selskap med minimal EBITDA og fortsatt svake utsikter (i følge saueflokken), mot at det ble hentet inn 40 millUSD i ny EK. FOE sine mid water assets har et meget sterk marked foran seg, og er en drøm sammenlignet med Polarcus sine seismikkbåter. Den store forskjellen på FOE sitt behov for å endre på betingelser knyttet til gjelden og de fleste andre selskapet man har hatt erfaring med de siste årene er at FOE har svært mye kontanter, lav NIBD i fht inntjeningskapasiteten til flåten, og en veldig sterk utvikling i rater for flåten deres. De fleste andre selskaper som har hatt behov for å gjøre noe med gjelden har hatt for mye gjeld, lite cash og egentlig ikke noen reell positiv NAV, med et par unntak som BWO. FOE har betydelig positiv NAV idag, lav NIBD i fht inntjeningskapasitet idag, og er ikke i cashskvis.

Hva om de selger Bolette? Fred Olsen har ikke kommentert når man spør de om de ønsker å selge. Men som med alt annet, hvis man gir de et tilbud de ikke kan avslå, så er vel også de tilsnakkenes. La oss for konservativhetens skyld si at noen byr 350 millUSD for Bolette og FOE selger. Da faller NIBD fra 430 millUSD til 80 millUSD. Da har man 4 midwater rigger med run rate earnings kapasitet på 200 millUSD fra 2019 og utover (basert på rater som gis nå for 2019), og NIBD på 80 millUSD. Dagens aksjekurs på 13.4 NOK per aksje, tilsvarer en market cap på 114 millUSD. Mao EV i dette scenarioet er 194 millUSD. Mao EV/EBITDA vil da være på 0.97!!!! Gitt EV/EBITDA på 5, så får man da 108 NOK per aksje i FOE. Et salg av Bolette på 350 millUSD, om det skulle inntreffe nå, vil mao kunne være en av de største bull hendelsene i noen aksje noen gang på Oslo Børs. Ved en slik hendelse, så vil aksjen åpne opp himmelhøyt over der den handler før en slik melding Smak på den!!!

Dette er altså realitetene i FOE. Saueflokken med 2 hederlige unntak, roper selg. Samme saueflokk som skrek selg Songa, BWO, og mange andre fantastiske muligheter i dette markedet. Skulle det komme til at FOE må hente penger, er det i så fall for å vise bankene at også eierne putter penger på bordet for å vise at de er komittert. FOE har nok cash gitt rateutviklingen i midwater markedet. La oss si 50-75 millUSD kan være en størrelse på en slik emisjon (altså mer enn det Polarcus hentet) for å vise at eierne også komitterer seg. Bonheur tar halve emisjonen, og det er da igjen 25-37.5millUSD til resten av FOEs aksjonærer. Tror noen virkelig at man får delta i en slik emisjon uten at man er FOE aksjonær på forhånd? Det skjer neppe. AWDR var et eksempel på det. Forøvrig vil en slik emisjon måtte gjøres i nærheten av NAV.

FOE på 30 NOK per aksje er en "steal" som amerikanerne sier, og nå har manipulatorene presset den ned til 13.4 NOK. Man får kjøpt tipp topp rigger i FOE til ekstremt lave verdier. En emisjon som reellt sett er unødvendig, vil da ikke skje på 1 eller 5 NOK som saueflokken vil ha deg til å tro, om en emisjon skulle vise seg å være en del av en bankavtale. Den vil skje nærmere markedsverdi eller reell NAV. På dagens sluttkurs (13.4 NOK) trader aksjen på steep discount til hva aksjen burde handle idag selv før de har fått kontrakter (30 NOK), og en emisjon i FOE vil være en svært bullish hendelse, som det blir tilnærmet umulig å få være med på om man ikke allerede er aksjonær.

1,2,3 år fra nå, vil man se tilbake, rive seg i håret og angre på at man nok en gang lot seg manipulere, lure og skremme av samme gjengen som har skremt folk ut av en rekke fantastiske kjøpsmuligheter. FOE burde man kjøpe med begge hender, kommer det en emisjon, så eksploderer nemlig aksjen!

EN STERK KJØPSANBEFALING!

Andreveien
16.03.2018 kl 10:27
10650

vel, om bare 5% av innleggene her var av slik kvalitet, kunne man kose seg dagen lang!

Veldig mye bra her (det aller meste er jo rene fakta), og det er utrolig vanskelig å argumentere imot, noe jeg for så vidt ikke hadde tenkt heller :)

Vi får håpe og tro at markedet etter hvert innser fakta i saken her og sender FOE dit den hører hjemme (30+). Som alltid vil en kontrakt hjelpe når den måtte komme.

Eneste "faren"?:
Leste for litt siden en Swedbank-analyse av Bonheur, der man i stor grad tok høyde for en emisjon i FOE på 175mUSD totalt, Men man hadde ståltro på at en eventuell refinansiering ville være problemfri gitt FOEs sterke cash situasjon og underliggende verdier. Samt et MEGET stramt riggmarked utover 2019
Redigert 16.03.2018 kl 10:28 Du må logge inn for å svare
Jannern
16.03.2018 kl 11:11
10610

Takk for et glimrende innlegg! Svært god og gjennomarbeidet analyse. En veldig interessant aksje, man skal eie fremover. At man i praksis betaler så lite for riggene i dagens aksjekurs er svært interessant og ny informasjon for meg!
Scorpion69
16.03.2018 kl 16:15
10438

Studentanalytikere skrev krakkrapport
Tre studenter er oppført som forfattere av Nordea-rapporten som førte til kurskrakk for riggselskapet Fred. Olsen Energy.
Noen må stå til ansvar for dette. Hvorfor ble det ikke rette på eller stoppet, når ting kommer feil ut. Helt utrolig at det går an.
pappacharlie
16.03.2018 kl 16:50
10396

Takk for innlegget plcsone . Det beste jeg har lest på Forumet siden ... jeg husker ikke når.
Jeg er bare halvgod hobbyinvestor og finner (noen ganger) på litt rare grunner til å eie en aksje, men når det gjelder FOE så virket chartene meget lovende. Det er egentlig mange aksjer som gjør det uten at jeg tør kjøpe en pott. Men når jeg tenkte tilbake til tiden jeg var innleid i Fred Olsen-organisasjonen, og så den fra innsiden, inkludert innehaveren av det ærverdige gamle navnet i aksjon (RESPECT!), og husket hvor godt drevet forretningen var på alle måter, da kjøpte jeg. Er i minus nå, men har råd til å sitte og vente.
tobben
16.03.2018 kl 19:38
10299

Støttes! Mye tyder på at ledelsen har loset oss aksjonærer "trygt" gjennom en nedtur og det blir full fres når ratene nå er på vei opp:-)
KKKKKK
16.03.2018 kl 21:49
10207

Kjempe bra innlegg. Husk også at Foe har oppgradert riggene betydelig og at London og mange andre byer er full av gamle bygg med store verdier til tross for alder. Poenget er nytteverdi og kost nytte. Foe sine rigger bør ha gode muligheter for å tjene gode penger også på lave rater pga mindre finanskostnader og mindre skatt pga høyere skattemesige avskrivninger enn moderne nyere rigger.
Mvh Kurt
baracuda
23.03.2018 kl 16:05
9613

Med en oljepris over 70 dollar er jo hele selskapet et oppkjøp eller fusjon en soleklar kandidat,ellers så vil vel et salg av eierdeler være en mulighet.
En refinasavtale kan komme på plass .Et lodd med ekstrem oppside,men og en nedside men risikoen bedres med oljeprisen og et bedret vindu i obligasjonsmarkedet.

Hvis en ser på regnskapet er bolette inntektene bokført som annen egenkapital dvs de bokfører hvert kvartal 38 mill usd i inntekter frem til 18 august.De har også en bokført arbeidskapital på over 80 mill usd innunder resivables cash.
De har 115 mill usd i inntekter(netto) frem til aug 2018 pluss ny kontrakt en rigg.
Dvs at de i dag har 2 kontrakter men bolette ligger i opplag men med betaling i gåsøyne frem til og med 18 aug-18.
Verdien av rigger blir ikke avskrevet mere i 2018 da verdiene har økt siste tiden og med høyere aktivitet og oljepris.
Redigert 23.03.2018 kl 17:03 Du må logge inn for å svare
baracuda
23.03.2018 kl 19:53
9507

“There is a recovery and especially the North Sea market has shown an improvement,” Chief Executive Ivar Brandvold said during a presentation on the company’s earnings.

Fred. Olsen said it was in discussions with its creditors over the conditions of some of its financial commitments related to a loan of $760 million by 17 banks, including DNB and Nordea. But Chief Financial Officer Hjalmar Krogseth Moe said there was no liquidity crisis at the firm.

The loan waiver on some of the terms, negotiated in December 2016, expires on June 30 and the company hopes to renegotiate them. Fred. Olsen said its available cash stood at $435 million at year-end 2017.
OldNick
24.03.2018 kl 01:49
9397

Takker for analysen, veldig interessante poeng.

Vi venter på neste kontrakt.
Men, før den kommer, er kursnivået veldig gunstig å akkumulere på.

Har eid FOE lenge, mer enn 10 år (- et par år). Fikk med meg hele perioden med utbytter, som betalte hele inngangen.
Nå kan man gjøre det samme igjen. Som i 2002/03.
USA4
24.03.2018 kl 04:37
9375

FOE
A dead company walking..
USA4
24.03.2018 kl 04:39
9372

it can be hired out on cheep prices
but the one you should invest in when it comes to oil if you want... thats SONG.
USA4
24.03.2018 kl 04:40
9369

SONG kommer til å bli kjøpt opp...just wait and see..stay as a stockowner there...
USA4
24.03.2018 kl 04:43
9368

to bad Trancocean was the c...
baracuda
24.03.2018 kl 05:57
9350

Cash Generating Unit(CGU) for hver enhet er styrket og med et forbedret marked er enhetene til FOE i dag lavt vurdert og nedskrivningene kan reverseres opp i verdi.Dette gjelder uavhengig av kontantstrøm.
Det er fremtidige scenarioer som styrer verdiene pr enhet rigger.

Verdien av CGU er under gjennomsnittlig markedsverdi fra to uavhengige meglere.
Dette er fremtidige estimerte kontantstrøm som beregner verdiøkningene pr enhet.
FOE måi tilfelle reversere opp verdiene i regnskapene da dette følges nøye med de nye markedsforholdene estimert som er bedret.
RGTBJØRN
26.03.2018 kl 15:23
8977

FOE er interesant, har tippet en rekyl rundt 12, er egentlig greit 12 neste 10 og til slutt 8 hvis ikke FOE konker da eller tar samme veien som SDRL
dips
28.03.2018 kl 23:14
8638

Lite hyggelig kursutvikling i FOE. Tenkte på ytterlig kjøp i dag. Men den kan jo falle til 8-10 kr og lot det være. Konkurs nevnt av DNB Markets og noen studenter i Nordea Markets gjør det ikke bedre.
Krekling
29.03.2018 kl 07:50
8544

Børsverdi under 780 mill nå. Er det realistisk?
Baron1!
29.03.2018 kl 10:31
8442

Takk for dette innlegget plcsone. Jeg har begynt å kikke litt på FOE etter en generell gjennomgang av utbombede aksjer, og for en som ikke er god på rigger, men gjerne leser tall, og liker verdsettelse var det veldig nyttig.

For å være djeveles advokat her - man får mest ut av diskusjoner på aksjer når man ha noen å sparre med - synes jeg det er en ting som du muligens undervurderer. Det er i forhold til covenants (som du riktignok skriver om). FOE selv skriver i sin Q4-rapport at det er en pågående refiniansiering, på bakgrunn av brudd med covenants.

"On the 15 December 2016 the bank syndicate approved a waiver request for a temporary waiver of certain financial covenants until 30 June 2018. The bondholders approved the proposal at a bondholder’s meeting 26 January 2017.
The Company is in discussions with its financial creditors, and is targeting to find a solution within the waiver period."

Spør du meg, så kan man ikke utelukke en emisjon. Ved emisjon kan man heller ikke utelukke at aksjonærene kan bli ganske heftig utvannet. Jeg tror investorene frykter dette, og det kan føre til at aksjen virker i overkant billig. Men det er ikke nødvendigvis billig om du blir utvannet til 10% av ny kapital i etterkant. Dagens emisjoner i slike tilfeller er som regel alltid rettede (helt på trynet), og da er det en risiko.

Det er mulig de bare restrukturerer betingelser slik du viser til, men jeg hadde ventet at de tilfører ny egenkapital. Du må huske på at de også (foreløpig) taper penger, og selv om de satser på å generere cash fremover (og du gir en plausibel forklaring på at de vil gjøre nettopp dette) så kan de ikke basere seg på at dette er bankers. De kan heller ikke være sikre på når det skjer. De må ha noe å gå på, og da er det fullt mulig at det blir en emisjon her.

Ellers tror jeg fort du kan få rett i at FOE kan være et kupp - til tross for alle doom and gloom advarsler.

I samme åndedrag kan man nevne Kværner, som nesten sitter på hele dagens mcap i net cash. Mao. kjøper man driften tilnærmet gratis. De har mer enn 1 år med backlog, og har det siste året sikret mange kontrakter for mange milliarder. De tjener også penger, selv om markedet tilsynelatende priser selskapet som om det er et eneste stort tapssluk. Det er noen muligheter i bunnslammet på Oslo Børs.

-Baronen
Redigert 29.03.2018 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
baracuda
30.03.2018 kl 08:03
8243

Baronen,det må da være reprasjoonsemisjon etter at hovedaksjonær og gjeldsrekapitalisering til aksjer er et faktum.
Hvis bankene er ute etter selskapet er dette scenarioet tilfellet men hvorfor skal de drive eller spekulere i riggvirksomhet?
Det nærmeste og tro er en ny runde med utsettelser på banklånets forpliktelser.
Hvis ikke kan foe bryte forpliktelsene 2 ganger uten at mislighold er et faktum og det er totalen i løpet av et kalenderår som utløser et brudd.Ref finans IR foe.
Om så ikke foe og bankene blir enige har storaksojnær Bonheuer nødt til og selge aktiva Bolette 2014 og kanskje Belford Dolphin i markedet som er noe forbedret og en pris tilsammen på 300-400 mill usd ville være tilstrekkelig,men da med påfølgende avskrivninger på 150-200 mill usd i regnskapet.
De vil samtidig frigjøre en stor sum av arbeidskapital på titalls millioner usd.
Da vil cash og banklån være i water og foe kan få en avtale om banknedbetaling og gå i bligasjonsmakedet for nytt lån m da ikke eksisterende lånetaker vil lette på forpliktelsene.Jeg tror kanskje bankene vil presse på om et salg eller at de innen 2018 får Bolette i oppdrag,og det er ifølge selskapet Brazil og Afrika vinduet for kontrakter er mest sannsynlig.
Foe er et lodd inntil videre,men med betydelig oppside.

Baron1!
30.03.2018 kl 21:10
8053

Det må ikke være noen rep.emi nei. Vi har hatt mange tilfeller de siste årene på OSE uten den.
Supermario76
31.03.2018 kl 10:19
7880

Statoil har sikret seg andeler i fire blokker i Campos-bassenget i Brasils 15. lisensrunde, skriver selskapet i en pressemelding.

Kunne det tænkes at Bolette hyres til en af opgaverne? Tidligere har FOE jo haft samarbejde med Statoil.
RGTBJØRN
03.04.2018 kl 09:35
7554

Begynt å hamstre FOE aksjer, virker som dagens nivå 11,20-11,65 skaper i allefall en lokal bunn.
RGTBJØRN
04.04.2018 kl 12:40
7337

Følg med nå, FOE kan ha bunnet, en reaksjon opp 15-20 kan forventes begynne anytime
tobben
04.04.2018 kl 12:50
7315

Har jo skjedd litt på aksjonærlista siste tiden , litt artig at Statoil pensjon er tilbake etter lang tids fravær:-) Hyggelig at "pensjonistene"i Statoil har troen på Foe .
Redigert 04.04.2018 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
DR.W
04.04.2018 kl 13:19
7283

Topp 20 sitter også på ca 75% av aksjene.Kan gi en kraftig opptur dersom de får nye kontrakter og shorterne må dekke seg inn.
tobben
04.04.2018 kl 13:47
7293

Folketrygdfondet er jo også nye , med ca 1,7 millioner aksjer :-)
baracuda
04.04.2018 kl 14:18
7254

Kontrakt på gang?Eller finansiell løsning.Hardt for shorterne og dekke inn her nede,snur opp nå,og kan gå langt om det er noe i gjære,
tobben
04.04.2018 kl 14:53
7215

Ikke godt å si , men selv likte jeg endringene som har skjedd på aksjonærsiden. Etter økt short i slutten av mars , er nok en reaksjon opp naturlig.
tobben
05.04.2018 kl 09:19
7015

Endelig er oljeprisen "på skinner igjen" . Det begynner vel snart å skje noe på dypvannsiden og Bolette med oljepris omkring 70-tallet?
RGTBJØRN
05.04.2018 kl 10:27
6955

FOE er "gruset". Har lastet endel og skulle FOE ta en siste tur ned mot 10 da må man være på plass. FOE er eksplosiv når det først snur. Tipper den tar turen først mot 16 i løpet av april. Bryter den motstand rundt 16 kan det bli moro
baracuda
05.04.2018 kl 14:31
6863

Skal ikke si noe sikkert,men med 450 mill usd i cash og et salgsobjekt til 300 mill usd Bolette Dolphin pluss arbeidskapital tilsvarer det hele gjelden.Veldig spesielt om de ikke får klarert dette med forpliktelser mot lånet med gode utsikter for kontrakter og bedret markeder med oljepris som er godt over 60 dollar og et segment i nordsjøen med kontrakter hver dag.
tobben
05.04.2018 kl 15:42
6808

Er fremdeles sikker på at ledelsen har en god strateg., Her skal nok "riktige rater på bordet", før kontrakter signeres. Gode rigger og gode folk:-)
tobben
06.04.2018 kl 09:24
6643

Folketrygdfondet er tilbake med omtrent samme eierandel som de hadde ifølge årsrapporten 2016 og Statoilpensjon mangler ca 200 000 akjer på å være i samme posisjon. Må vel være en svært positiv utvikling? To "store" aksjonærer som har vært borte en stund er nå tilbake?
dips
06.04.2018 kl 10:45
6595

Har inngang på 20 kr på denne. Sitter med stort papirtap, kostbart å ikke bruke stoploss. Droppet å kjøpe mer på 12-13 kr, var redd for videre fall. Nå er kanskje 8-10 kr innen rekkevidde, vil da ta sjansen på å kjøpe og at fallet stopper opp der. Eller kjøpe mer hvis vi får et trendbrudd og oppgang.
tobben
06.04.2018 kl 10:56
6582

Vel , ikke godt å si Dips, men det er shorting og litt svakere oljepris som har dratt oss ned ( godt hjulpet av "studentanalysen" ) Den positive rateutviklingen fortsetter på supplysiden , og rigg kommer nok like uventet ratemessig
Chri$tian
06.04.2018 kl 14:00
6482

Stor omvendt-hode-skulder-formasjon fra 2016 under utvikling nå. Jeg har kjøpt meg inn på 10,78. Mulighet for at FOE skal opp til 20 meget raskt.
RGTBJØRN
06.04.2018 kl 14:21
6461

Har massiv støtte på 10 så tror dette er siste runde ned .
tobben
06.04.2018 kl 14:41
6442

Vel, da er jeg oppe i et rekordantall Foeaksjer , så får vi se hvem som trekker det lengste strået , meg eller shorterne:-) Oceanic har hvertfall vist stor forsiktighet siste halve året. Tror det er de med høyeste snittpris.
Redigert 06.04.2018 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
RGTBJØRN
06.04.2018 kl 14:46
6437

Ja her også, hamstrer,
Scorpion69
06.04.2018 kl 15:03
6415

har lasta opp det jeg klarer
Supermario76
06.04.2018 kl 15:14
6414

Laster op hver dag i BULL FOE
Satser på at vinde kampen mod shorterne .
RGTBJØRN
06.04.2018 kl 15:33
6394

Da får vi se da hvor FOE ligger om 2-2,5måned. Historisk sett skal neste bølge opp starte her nede et sted
Supermario76
06.04.2018 kl 15:35
6394

Krydser fingre for det sker, har ventet længe nu på den skulle stige men blev så manipuleret ned igen.
tobben
06.04.2018 kl 15:59
6370

Ikke bare manipulert ned, vi trenger kontrakter også
Supermario76
06.04.2018 kl 16:10
6347

Helt klart. Jeg tror og håber på management venter på de helt rigtige kontrakter når rateterne nu er på vej op og der snakkes om der mangler rigge i bla Nordsøen da der er godt gang i markedet igen så småt..
norje
06.04.2018 kl 20:21
6203

Vurderer inngang her snart. Markedene er urolige om dagen, så avventer litt ennå. Men begynner å bli en attraktiv inngangskurs nå. ingen tro på konkurs. Men emi kommer nok.
tobben
09.04.2018 kl 11:19
5845

Litt usikker på om Statoil pensjon og Folketrygdfondet er kommet inn på topp 20 lista nylig ,fordi de forventer emisjon som de vil være med på , eller om de forventer kraftig økning i aktivitet og rater i Nordsjøen.
Supermario76
09.04.2018 kl 19:46
5692

Synes det er helt vanvittigt hvordan aktien er faldet fra midt 20’erne olie prisen går kun en vej og der deles kontrakter ud hver dag i off-shore . Jeg håber inderligt at Foe snart lander nogle og får sat et aftryk for retningen på kursen endegyldigt!
RGTBJØRN
10.04.2018 kl 09:32
5490

FOE går helt som forventet, regner med 10 holder , her er det bare å holde seg kald i hodet,rekylen kommer