3D printe ak47


Ok marginer grunnet lav kostpris per produserte enhet, høy utsalgs pris grunnet betydelig risiko tillegg for selger og få lovlige alternativer for kjøper.

Mange alfa kiloer er ikke ekte alfa kiloer du.
Og III Delta holder tydeligvis liv i bransjen se.

Nå: 3D-printe Fukushima kraftverket og være selvforsynt med strøm ut livet gett.

Nå: 3D-printe zyklon-b og anthrax-sporer se.