Når luft slettes - KRAKK

IQ 713
17.07.2019 kl 18:41 219

Det blir litt "cowboy" når ingen stilles til ansvar.
Det er bare å forsyne seg. dessverre-