Nor - Noreco rettsak, fremførbart underskudd og mangedobling.

GMOAT
NOR 01.03.2018 kl 12:52 16971

Rettsaken i København er offisielt i gang og i den forbindelse fortjener Noreco en ny tråd der vi kan diskutere fremdriften i saken. Starter med en liten oppsummering av dagens situasjon.

Det er satt av til sammen 13 dager for ankesaken (1., 2., 5., 7., 8., 9., 12., 14., 15., 16., 19., 21. og 23. mars). I Sø-og Handelsretten var sluttargumentene 2. November 2016 og dommen kom 15. desember, så ca 6 uker senere. Vi kan altså vente oss en dom mot slutten av april eller starten av mai. Hva kan vi så forvente? I Sø- og Handelsretten fikk Noreco tilnærmet fullt medhold i alle de tre delene av forsikringskravet.

- Sue and labour-kravet på $43m ble vunnet fullstendig.
- Section 1-kravet på $309m ble i all hovedsak vunnet og Noreco ble tilkjent $268m her. Delkravene Noreco ikke fikk medhold på dreide seg om alternative reparasjoner som ikke var nødvendige og som ikke fullstendig gjennomført. Om hovedreparasjonen som alene utgjorde $246m av Section 1 kravet sier retten følgende: «Det er ubestridt, at dette krav som udgangspunkt er dækket efter Section 1, da installering af cable stays netop udgør den permanente reparation af Siri-platformen – sammen med den sub-sea support, der oprindelig blev installeret som en midlertidig reparationsløsning, og som derfor allerede er dækket under Sue and Labour-kravet, jf. Section 1, 26 og ovenfor.».
- Det siste LOPI-kravet på $33m ble også vunnet i all helhet.

Vi kan altså konkludere med at Sø- og Handelsretten i all hovedsak dømte i favør Noreco, og de viktigste delene av dommen karakteriseres også av dommeren som «ubestridelige». Hvis vi nå tar utgangspunkt i at dommen forblir mer eller mindre uendret vil totalt tilkjent erstatning inklusive renter beløpe seg til rett over $500m. Hvis vi regner med at A. Wilhelmsen tar 50% av erstatningen over bokført verdi vil Noreco altså sitte igjen med drøyt 2.65 milliarder kroner, eller 315kr aksjen.

Det er her det blir spennende. Forsikringsselskapene vil antagelig igjen forsøke å anke til høyesterett, men en slik anke vil antagelig bli avvist da saken ikke reiser prinsipielle spørsmål. Altså vil forsikringsselskapene bli tvunget til å betale ut forsikringspengene innen sensommeren.
Hva vil Noreco gjøre med denne utbetalingen? Først kan vi som aksjonærer få glede av 2/3 av pengene i utbytte (dersom ikke Noreco går bort fra det de i utgangspunktet lovet), deretter kan neste trinn av Noreco-raketten settes i gang relativt raskt; Det fremførbare underskuddet.
Noreco har et fremførbart underskudd på 6.13mrd kroner i Dansk offshorevirksomhet. Dette fremførbare underskudd kan utnyttes til å slippe unna den 52% høye skatten på offshore-næring (Litt usikker akkurat her, mulig det riktige tallet er 64%, men det gir evt bare høyere oppside). Det fremførbare underskuddet har altså en verdi på 443kr per aksje (udiskontert), dersom Noreco får skaffet seg oljeproduksjon på Dansk sokkel, noe de vil ha råd til å kjøpe som et velkapitalisert selskap etter den forhåpentligvis nært forestående forsikringsutbetalingen.

Videre oppside finnes potensielt i det 2.7mrd kr fremførbare underskuddet i UK, og det evt nye kravet mot forsikringselskapene på $200-500m.

Man kan altså ganske raskt regne seg frem til en aksjekurs på rundt 750kr per aksje fra rettsaken og anvendelse av fremførbart underskudd i Danmark (udiskontert, så aksjen vil nok ikke gå helt opp dit med det første). Man sitter heldigvis igjen med et par trumfkort på hånden, gjennom UK fremførbart underskudd og ytterlig et søksmål som hypotetisk kan drive Norecos kurs opp til Riulf Rustads blue sky scenario target price på 1000-1200kr per aksje.

safe99
01.03.2018 kl 13:04 12702

Takker for oversikten men- " Forsikringsselskapene vil antagelig igjen forsøke å anke til høyesterett". Saken har jo alt vært anket til høyesterett og avvist der. Kjenner ikke til det juridiske her men, den kan vel ikke ankes nok engang til høyesterett. Blir vel endelig avgjort nå ca, medio april ?.
GMOAT
01.03.2018 kl 13:20 12682

Saken kan ankes videre til dansk høyesterett, men det er lite sannsynlig at høyesterett skal ta den opp av samme grunn som da saken ble avvist da forsikringsselskapene forsøkte å anke direkte. Ved en evt ny avvisning av saken fra høyesterett er det derimot finito for forsikringsselskapene, og en real pay-day for Noreco.
VanishOxy
01.03.2018 kl 13:41 12691

Sagen har været gennem sø og handels retten hvor Noreco vandt. Derefter blev sagen forsøgt anket til højesteret som afviste. Der blev så forsøgt anke til østre landsret (hvis jeg husker korrekt) hvilket de skulle acceptere (da man har krav på at få en sag igennem en ekstra gang, som jeg kan forstå). Men siger du så at forsikrings selskabet kan anke endnu engang hvis de taber anke sagen her, eller er der noget jeg har misset eller misforstået?
Disclaimer: Er ikke sat godt ind i retssystemet på det her punkt ;)
tomcat66
01.03.2018 kl 13:50 12674

Dansk høyesterett har tidligere avvist den da den ikke var prinsipielt kvalifisert til å bli behandlet i høyesterett.
Det er samme sak som nå går i Dansk landsrett og den kan derfor ikke ankes videre da den allerede er blitt avvist. ..
Det blir nå satt punktum finale og dommen blir avsagt før 20.04.18
Redigert 01.03.2018 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
GMOAT
01.03.2018 kl 14:01 12659

Det var en annen type anke, en litt annen vei gjennom det danske rettsystemet. Ikke helt sikker på alle detaljene der, men på tross av at direkteanken til høyesterett har blitt avvist har likevel både Noreco og forsikringselskapene anledning til å anke videre til høyesterett etter denne runden. Det har jeg hørt både direkte fra Noreco, og fra Norecos advokatselskap.

GMOAT
01.03.2018 kl 14:07 12664

Det er korrekt.

Det skal likevel ekstremt mye til for at høyesterett skal ta opp saken, så dommen som kommer 30.4 vil etter all sannsynlighet bli stående, og høyesterett vil også antageligvis forkaste anken relativt raskt. Mener forsikringsselskapene sist hadde to ukers ankefrist og deretter hadde høyesterett to uker til å akseptere eller forkaste anken. Man bør altså ha en rettskraftig dom innen slutten av mai.
tomcat66
01.03.2018 kl 14:10 12654

Høres merkelig ut at en og samme sak kan bli anket 2 ganger til høyesterett.
Men uansett ved ny dom i favør NOR spiller det ingen rolle.
Utfallet er gitt og dommen vil bli stående.

Noen som kan svare på om et forlik fremdeles kan inngås og når er fristen for et forlik nå som saken pågår???
Hartepool
01.03.2018 kl 14:13 12655

Noreco har en ankemulighet til Dansk Høyesterett.
Forsikringssiden har ingen videre mulighet. For dem er Landsretten en endestasjon.
M.Y.Peng
01.03.2018 kl 14:23 12623

Jeg har også forstått det slik at forsikrings selskapene ikke kan anke.
@nne
01.03.2018 kl 14:35 12603

Forsikringsaken blir i denne siste rettsrunden bestemt en jury (likemenn).
Er det slik at en må ha 2/3 flertall ?
Og blir saken avgjort allerede siste rettsdag 23. Mars ?
Juryen samler seg på bakrommet og kommer ut og leser opp avgjørelsen ?
Hartepool
01.03.2018 kl 16:15 12523

Kun tre fagdommere.
Chris.P
01.03.2018 kl 17:54 12423

Mener at jeg leste her på forumet at noen skulle følge rettsaken og oppdatere her på forumet. Noen som har planer om det?

Rettssak i Danmark (fra Hegnar. no)

Selskapet er forøvrig i gang med siste runde i rettstriden knyttet til forsikringsoppgjøret i forbindelse med skadene på Siri-plattformen.

Forvalter Morten Astrup uttalte i Finansavisens børsintervju 30. januar at dommen høyst trolig blir fordelaktig og alene nesten er nok til å forsvare dagens aksjekurs.

Aksjekursen var da på rundt 280 kroner. Siden den gang har aksjen steget rundt 9 prosent til 305 kroner.

– I tillegg er oppsiden stor, dersom de klarer å kjøpe produksjon i Danmark, hvor de har fremførbare underskudd på rundt fem milliarder danske kroner, la han til.

– Noreco er en god sikring i forhold til resten av markedet, ettersom rettsaken ikke avhenger av en høy oljepris, slo Astrup fast.
Hartepool
02.03.2018 kl 16:17 12609

Aggressiv kjøper derute, sitter vel ringside i retten og bivåner forsikringsselskapenes evneveike forsøk på å forhindre et nytt uunngåelig stortap , og et nesten like stort tilleggskrav i postkassen før Pinse.
tomcat66
03.03.2018 kl 00:56 12411

Kan ikke fatte og begripe at forsikringssyndikatet ønsker å bli ydmyket atter en gang. Stå med luen i hånden og få opplest en ny knusende dom mot seg.
De hadde kommet bedre ut med et forlik..Noe av grunnen til at de ønsker å gå hele veien er nok AW og QVT sin inntreden i saken. De er sur for de fikk en motpart med finansielle muskler og eksperter på slike saker.

Det blir en ny gapestokk seanse på syndikat trollet om ikke lenge...


Fatter det ikke jeg heller men av en eller annen grunn har de anket.Har tenkt mye på,,hvofor.?
Hartepool
03.03.2018 kl 06:24 12340

Noreco var på vei mot stupet.Forsikrinsselskapene spekulerte i konkurs og nektet å betale ut skadeforsikring . Noreco var ute av stand til å forfølge kravet og ville gått overende dersom ikke RR hadde fått med seg partnere som kunne betale søksmålet.
Nå får de forhåpentligvis som fortjent og alle forsikringskundene ser hvilke troløse banditter de er forsikret hos.
Heatseeker
03.03.2018 kl 14:43 12169

@nne, husk at dette ikke er en straffesak der retten skal svare "ja" eller "nei" på et skyldsspørsmål. Dette er en sivil tvistesak om en forsikring.
03.03.2018 kl 20:43 12007

Jepp, dommen som nå kommer kan ikke ankes fra forsikringsselskapenes side.
Kvasi
03.03.2018 kl 21:05 11972

Jeg har aksjer. Det forbauser meg at en på HO ikke innser at motparten til Noreco anker fordi de mener å ha en god sak. Hvis ikke hadde det blitt forlik. Min erfaring er at det er skummelt å havne i retten. Blir fort overraskelser. Kan gå begge veier dette. Håper jo selvsagt på seier, men tror det er naivt å ikke vurdere risiko for en helt ny konklusjon. Rettsinstanser har ofte et markeringsbehov. Og vi aner ikke hvordan fagdommerne vurderer sakens realiteter. Hadde seier for Noreco vært innlysende hadde den nok stått i 400 allerede, tror jeg.

Innlegget er slettet
03.03.2018 kl 22:53 11892

Hartepools innlegg rett over forklarer vel stort sett det du etterspør her.
Uansett er denne saken så innlysende i NOR’s favør at noe annet ville vært utenkelig, spesielt med forrige dom.

Av praktiske årsaker er det også en fordel for forsikringsselskapene å utsette en så stor utbetaling lengst mulig, selv med rentene det medfører.
tomcat66
04.03.2018 kl 00:09 11840

Kvasi

Dette har vi vært igjennom tidligere...senest for 2 mnd siden.
Forstår ikke hvorfor du har kjøpt aksjer i et selskap du mener det er stor sjanse for en dom i disfavør NOR.
Blir jo å kaste penger ut vinduet....


Ta en titt på topp 20 listen og se hva de store der tenker om sjansen for seier.

Nei...Her er det kynismen som rår...syndikatet kjører saken helt til siste stopp og det er 23.03. Kun for å hale ut mest mulig tid.
Saken vil aldri få et annet utfall.

Ingen nye vitner eller rapporter fremlegges.
Dommerene i landsretten har intet markeringsbehov slik du påstår.
Her følges jussen og det ble grundig fastslått
I forige instans at NOR hadde krav på erstatning.
De vant en knusende seier og fikk medhold på mesteparten av kravene.

Selg heller aksjene dine før domsavsigelse hvis du har så dårlig tro på NOR seier.Redigert 04.03.2018 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
VanishOxy
04.03.2018 kl 01:25 11799

Alle snakker om hvordan forsikrings selskaberne burde ha indgået forlig, men hva nu hvis noreco bare har sagt nej hver gang de har prøvet.? Noreco har et søgsmål imod forsikrings selskabet som kan komme i spil efter retsagen omkring forsikringselskabets måde at agere på. Hvis noreco indgår et forlig vil det vel stille noreco i en dårlig position i forhold til det søgsmål de vil føre imod forsinrigns selskabet.. Ku det derfor tænkes at noreco måske er årsagen til at der ikke er indgået forlig?
Disclaimer: jeg er ikke sat ind i det juridiske her, det er ren spekulation.
Hartepool
04.03.2018 kl 07:13 11745

For vi som har vært aksjonær i Noreco siden « tidenes morgen» husker hvor vanskjøttet selskapet var.
Høsten - 2014 tilbød Noreco forlik på 50 mill usd.
Forslagene fra norecos advokater og finansielle rådgivere var p slå selskapet konkurs.
Selskapets eneste verdier var forsikringskravet og et underskudd i Danmark og England på tilsammen ca 9 milliarder.
Aksjonærene hadde gitt opp og obligasjonseierne overtok.
Forsikringselskapene satt vel og humret og lo over dustemikkelene som trodde de kunne vinne frem med sitt krav uansett hvor riktig det var.
Selskapet var jo totalt uten midler til å føre en rettsak, mot dyre selvbevisste arrogante forretningsadvokater som forsikringssiden stilte opp med.
.....ikke før Riulf Rustad klarte å få med seg partnere med mye penger og stor innsikt til å finansiere saken.
Disse så jo med en gang at selskapet var « mishandlet» av forsikringsselskapene og at det var nærmest for svindel å regne.
Det forsto jo de fem dommerne i Sø& Handelsretten og . De dømte i tillegg forsikringsselskapene til å betale Noreco Danmarks største saksomkostninger for å understreke at denslags lurendreierier skal vi ikke ha i dansk forretningsliv.
Høyesterett avviste og raskt disse superdyre og arrogante advokatenes anke .

Østre Landsrett har kun avsatt 13 rettsdager til saken,ingen nye vitner ingen nye momenter er fremlagt ( iflg Noreco) og ingen fagdommere denne gang da dette er dekket opp i forrige rett.
Altså kun tre faste juridiske dommere som igjen skal høre på forsikringselskapenes forsøk på å unndra seg sine soleklare forpliktelser overfor en trofast forsikringskunde som har betalt inn ca en milliard i premie over 10 år i en « all risk, all inklusive insurance» !
Slikt tillates ikke i Danmark.
Så kan man si en god ting om gamle Noreco ; de sparte absolutt ikke på noen ting, den dyreste forsikring som kunne fremskaffes, uendelig med leting etter olje de aldri fant.
Dette er det nå vi gamle og nye aksjonærer kommer til å kapitalisere videre på.
Redigert 04.03.2018 kl 07:17 Du må logge inn for å svare
Kvasi
04.03.2018 kl 10:16 11663

Jeg har aksjer fordi jeg tror det er størst sjanse for seier også denne gang. Men jeg observerer at markedet ikke er like ivrige og optimistiske som skribentene på HO. Dette kan en se av kursen og volumet. Jeg tolker det slik markedet er betinget optimistisk, som jeg er. Jeg blir derfor ikke overrasket om dommen skuffer og kursen faller. Lykke til.
M.Y.Peng
04.03.2018 kl 10:22 11640

Helt enig Hartepool. Det var inntrykket retten tydelig la frem etter saken. Om dette skulle få et annet utfall så vil vel det overraske. Skulle det bli den minste endring i utfall så måtte det være at de vant frem på de punktene de ikke fikk medhold sist. Dette for å vise at forsikringsselskapene ikke kan forsøke å svindle sine kunder slik de her har vist med stor tydelighet at de forsøkte seg på.
Redigert 04.03.2018 kl 10:24 Du må logge inn for å svare
04.03.2018 kl 11:25 11581

«Betinget optimistisk» er en feiltolkning i mine øyne. Aksjer blir drevet av korte penger og jeg har sett aksjer med garanterte triggere feks 2 mnd frem i tid bli priset inn uken før uendelig mange ganger. Poenget er at ingen vil sitte lengre enn nødvendig og de fleste hiver seg på «når toget går».
Nå begynner vi sakte men sikkert å se at toget går, volumet tar seg opp og kursen blir høyere.
Et godt argument for å kjøpe er å følge Kite Lakes eksempel, de har lastet opp for flere hundre millioner kroner nå i påvente av dommen.
tomcat66
05.03.2018 kl 09:30 11283

Ifølge siste topp 20 aksjonærliste 05.03 har det skjedd en del utvikling siden sist.
Credit Suisse AG og JP morgan chase bank har økt NOR beholdningen sin kraftig.


Innlegget er slettet
gølle
05.03.2018 kl 09:59 11234

men kan du se hvem som har solgt?
Medinaceli
05.03.2018 kl 11:34 11199

JP.morgan har økt med 36.800
Credit suisse har økt mrd 53.500 siste uke.
Dette er nomenee til CQS som flagget over 5 % den 16/2
Nå kan de kjøpe ca 350.000 aksjer til før neste flaggegrense.
Det er altså engelske spesialfond som systematisk plukker det som kommer frem av aksjer.
Hartepool
05.03.2018 kl 15:45 11190

Markedet støvsuges for det som er av poster, så holder robotene og småsparer på med resten
05.03.2018 kl 16:00 11182

34 746 stk på 312kr. Noen laster iallefall opp tungt!
tomcat66
05.03.2018 kl 17:44 11175

Store utenlandske fond eier over 55% av aksjene i NOR.
Det posisjoneres nå for nyhetene som kommer etter dommen er klar.
Oppkjøp/inngåelse om eierskap i produserende felt er nok nært forestående og dette sitter de store med inngående kjenskap til.
seismicrec
05.03.2018 kl 21:24 11172

Jeg argumenterte på en annentråd om gevinstsikring på disse kursnivåene.
Tanken var jo å sikre seg en smule mot en dom som mot formodning skulle gi Noreco et litt mindre lukurativt resultat.
Etter å ha snakket med jurister i Danmark om dommen i S&H og anken anser jeg forsikringsselskapenes mulighet for å komme noen vei som forsvinnende liten.
I tillegg har utenlandske nomenee forsynt seg grovt av aksjer til sterkt stigende kurser, omtrent som om kursene ikke spiller noen rolle, de skal bare ha aksjer!
For meg virker det helt åpenbart at disse investorene har gjort hjemmeleksen og da snakker vi ikke om rettsaken , men om kjøp av oljeproduksjon i UK og DK...nært forestående ??
Kurser på 1000 og mye mer er absolutt relevant.
Slike Special oportunity funds går aldri inn med mindre man snakker om fire - fem gangeren .
Så jeg kjøper nå tilbake de aksjene jeg var dum og solgte på under 300,-
Darnbull
06.03.2018 kl 05:43 11165

Dette er også min konklusjon. Er tungt lastet, men forholdsvis rolig på at dette går veien og at det er spennende ting i siktet. Det kan tenkes at forsikringsselskapene har prøvd å hale ut tiden, 1) for å utsette betaling (de tjener mer penger i mellomtiden enn strafferenten, ikke utenkelig), 2) håpe på at Noreco ikke har like god tid og ønsker en avtale eller 3) faktisk har tro på sin sak (anser det som usannsynlig). Kan også tenkes at forlik at blitt avslått fra Noreco sin side mht at de har vært tydelige på at de vil rettsforfølge etter denne saken dersom den står seg, og da er en klar domsavgjørelse i retten mye viktigere enn et forlik for å kunne avgjøre sjansene og strategiene for veien videre med den saken, tenker jeg hvertfall. Utover det så vil man jo nå etter alt å dømme få mye penger tilgjengelig, det er penger som kan brukes til både oppkjøp og dealing for å utløse verdiene i underskuddene man har, og om man kan synligjøre de verdiene på en helt annen måte så vil aksjekurser på 300,- være historie.
Hartepool
06.03.2018 kl 09:34 11160

Man kan vente positiv Newsflow anyday.
Når så store investors plukker så aggressivt er det fordi de har dårlig tid.
Rettsaken er en nonevent . Utbetaling før 17.mai.
De store investorene fokuserer nå på at Noreco snart er et mellomstort produserende oljeselskap.
Da får vi foralvor et betydelig kursløft.
Redigert 06.03.2018 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
safe99
06.03.2018 kl 10:03 11153

REf siste innleggene. Derfor tror jeg mer og mer på at Awilhelmsen blir med videre.
06.03.2018 kl 21:24 11149

Teknisk er iallefall aksjen inne i en bratt stigende trend. Nylig brutt ut av en (rundt 1 år lang) rektangelformasjon og vi forventer nyheter veldig snart. Blir ikke overrasket om kursen er nært og kanskje over 400 når vi får vite dommen.
tomcat66
07.03.2018 kl 14:34 11144

Noen lot seg overtale til å selge til 300 kr aksjen utenom børs...Gikk en post på 9900 stk.
Dere som gir aksjene vekk nå som oppgjørets time nærmer seg har tydeligvis ikke satt dere inn skikkelig i saken.
Aksjene deres vil om ca 3-4 uker stå nærmere 400 enn 300.
Det ringes nå febrilsk rundt og hører om folk vil selge til gi-bort priser.
Er det så dårlig stilt med folk at en ikke skjønner hva som er i emning.
Hadde det vært noe som helst tvil om utfallet og videre potensiale her så hadde aldri meglerhusene på vegne av de utenlandske gribbefond ringt rundt til folk for å loppe dem for billige aksjer.

laersol
07.03.2018 kl 16:15 11139

Var det ikke noen pensjonsfond som var på topp 20 aksjonærlista de er vel borte nå. Kan vel være at noen av fondene ikke ønsker å ta sjansen på at dommen vil gå 100% i favør av Noreco. Selv satser jeg på det, men er klar over at det alltid vil være en risiko når saken går for retten..
Sydney
08.03.2018 kl 20:20 11136

Er det noe informasjon å få under rettssaken eller er det fullstendig tyst? Mulig det blir forlik her før.dom..

Hvorfor skal Noreco gå med på noe forlik her da.
Neida. La dommeren sette punktum en gang for alle. Kjør så i gang med tillegssøksmålet, og få full uttelling for det framførbare underskuddet.
Ikke noe hokus pokus det her...
Hartepool
09.03.2018 kl 19:40 11122

Det er ingen utenlandske pensjonsfond eller andre aksjonærer blant de største som har solgt på lenge.
Danske Sparfondene var siste store aksjonær som solgte, men disse var obligasjonsfond som ikke hadde mandat til å sitte i aksjer overtid.
Nå nappet QSV ( Special oportunity fund) aksjene til Nortura på ca 300,- ellers det kun små justeringer blant hovedaksjonærene som for det meste skjuler seg på nomenee konti.
Men aksjen har absolutt ikke gått så mye ,det er bare å hive seg på .
tomcat66
12.03.2018 kl 09:19 11117

Kite Lake har økt beholdningen med 41K siden siste topp 20 liste...
Timespa
12.03.2018 kl 11:32 10973

Ikke glem renteelementet på rett i underkant av 10% - betydelig andel av kravet og en god avkastning siden forrige rettsinstans. Merk også at utbetaling av forsikringsbeløpet vil tære av underskuddet til fremføring
Timespa
12.03.2018 kl 11:32 10968

Ikke glem renteelementet på rett i underkant av 10% - betydelig andel av kravet og en god avkastning siden forrige rettsinstans. Merk også at utbetaling av forsikringsbeløpet vil tære av underskuddet til fremføring
Medinaceli
12.03.2018 kl 13:30 10870

Shell vil ut av alle assets på norsk sokkel.
På dansk sokkel produserer Shell ca 50.000 fat .
At Shell også vil ut her er selvsagt.
Antar at det er Shell som er det selskapet Noreco har snakket med de siste året.
For Noreco snakker vi da om en deal i Gigastørrelse !!
Med dagens oljepris vil årlige inntektene beløpe seg til nesten 10 milliarder nok, og netto ca 6,5 milliarder.
Hele skattebiten er hentet inn på 9 måneder !
At det er noe slikt de store kjøperne ser for seg er åpenbart.
Det er bare å hente frem kalkulatorene å regne !!
Dette kan bli enormt !