Ny præsentation for wen


Det er utrolig at det tok år og dag før ledelsen kjøpte noen aksjer. De fikk kursen godt ned i forkant av det.
Signaler om utbytte er også bra. Men veldig uklokt å komme med dette rett under forhandlinger om oppdatering av kontrakten.
Det er også bra tullete å øke eksponeringen ved å kjøpe en enda større del i dette ene feltet. Det holder med risiko nå. Det er på tide med reward.
Delistingen til en børs om ikke fungerer har også vært tåpelig. Det er ikke likviditet og den tekniske løsningen er steinalder.

At denne analytikeren har vært og pratet med ledelsen er greit nok, men ledelsen bør heller prate direkte med aksjonærene.
At det har vært slitsomme dager hos WEN tror jeg ingenting på. Kan ikke se hva alle folkene bruker tiden på.

Svak kurs, svak kursutvikling og bare masse prat er resultatet etter at Jerkins overtok. Men nå er det heldigvis noen lyspunkter etter ørkenvandringen. Og det er godt at ledelsen nå ved sine kjøp har litt mer sammenfallende interesser med eierne. Før var de fraværende.
alph
03.08.2019 kl 01:41 2324

La merke til at M&P kom med sin H1 rapport på torsdag, og nevner ikke deres asset i Tanzania med et eneste ord. Det har vel aldri skjedd før? Er det bevisst?

En mulig løsning dersom WEN tilbys M&P sine 48% i MNB, er at de tilbyr statsoljeselskapet (TPDC) 20%. Slik at det blir 60/40. TPDC har ønsker om å øke sin oppstrømsaktvitet, og det vil nødvendigivs styrke WEN sitt forhold til myndighetene.

WEN viderebringer også Malcy sin blogg på deres LinkedIn profil. Hadde de ment at hans tanker om overtakelse av Mnazi Bay var spekulativt og useriøst, så tviler jeg på at de hadde delt det på sin egen side. Vi går spennende tider i møte. Med operatørskap ville WEN blitt en langt mer attraktiv kandidat for fusjoner og oppkjøp og fått langt mer oppmerksomhet på AIM.
alph
03.08.2019 kl 23:21 2165

PaleRider: Du klager både på "masse prat" og savner at de snakker mer med aksjonærene. Du har klaget over manglende utbytte i lang tid, og klager på at det skjer. Forhandlinger om ny gassavtale har som kjent foregått over lang, lang tid.

Ikke litt å gjøre det riktig da, åpenbart.

Det "analytikeren" skriver i sin blogg, kunne vi forøvrig lese i siste presentasjon, bortsett fra spekulasjonene rundt Mnazi Bay. Å søke operatørskap er langt fra noe nytt mål, og Mnazi Bay assetten må anses som relativt risikolav. Tanzania vil ha behov for all den gassen den kan få i årene fremover, betalingene har vært punktlige siden 2017, og behovet øker sterkt fremover. Snart settes K-1 extension i gang, og Dangote sementfabrikk får økt behov. Hvis det er snakk om at M&P skal ut, kan de dele den mellom seg selv og statsoljeselskapet i Tanzania, som allerede har 20%.
Redigert 03.08.2019 kl 23:22 Du må logge inn for å svare

Skal flytte mine WEN aksjer til AIM nå, og lurer på hvilken megler jeg skal benytte.
Hos hvilke meglere får dere lagt inn og utført kjøps/salgs ordrer via nett uten å evt måtte gå via megler/ringe el.l.?
Har dere noen gode/dårlige erfaringer?
Har aksjene i Skandiabanken og Nordea nå.
icebear
06.08.2019 kl 13:57 1934

DnB funker bra. Kan gjøre alt selv. Du må kontakte de for den praktiske overføringen.

Jeg spilte inn her at WEN kunne kjøpe tilbake aksjer for lenge siden. Nå har snart selskapet ikke gjeld. Likevel klarer de ikke å kjøpe tilbake aksjer. Trolig den beste, enkleste og raskeste investeringer WEN kan gjøre.

De har istedet bablet om oppkjøp, lenge. Heldigvis har det ikke skjedd.

De har enda ikke forhandlet ferdig kontrakten. Jeg tror ikke det er så klokt å "vifte med av vi tjener masse og vil gi utbytte", nå under forhandlingene. Selvfølgelig er det dog bra med utbytte.

Det er også bra at de kjøpte aksjer - selv - ledelsen. Så får de sitte i samme båt som eierne.

Avnoteringen på Oslo Børs var bare tullete når vi ser på hvordan handelen må gjøres, og ikke minst på likviditeten som er blåst bort.

Kort oppsummert. Så langt har ledelsen skuffet enormt. Men nå ser det bedre ut, bortsett på børsen hvor aksjen nesten ikke omsettes.
ken-guru
06.08.2019 kl 17:06 1851

De kunne kjøpt tilbake aksjer opptil en kurs på maks 3 kr. Resten kunne de delt ut som utbytte. Da kunne de fått ut de som er drittlei hele selskapet. Hadde trolig ikke måtte brukt så mange millioner kroner på dette og i tillegg fått et ok utbytte. Hvis en i etterkant av dette får på plass en ny gassavtale vil vi få enda en trigger og kursstigning. Oppkjøp har jeg ingen som helst tro på vil hjelpe kursen, det viser historien.
Redigert 06.08.2019 kl 17:10 Du må logge inn for å svare
alph
07.08.2019 kl 00:55 1739

Men tilbakekjøp har du åpenbart stor tro på at vil hjelpe kursen? Hvilke historie baserer du det på blant andre energiselskaper?
Redigert 07.08.2019 kl 00:59 Du må logge inn for å svare
ken-guru
07.08.2019 kl 08:47 1657

Ikke i alle tilfeller har jeg tro på tilbakekjøp. I dette tilfellet tror jeg det iallefall på kort sikt vil det hjelpe kursen opp. Tror ikke det er så mange millioner aksjer til salgs under 3 kr. Det blir også færre aksjer å fordele fremtidige utbytter på. Det er nå man må kjøpe tilbake aksjer. Når kursen har steget er det "forseint".
Redigert 07.08.2019 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
ken-guru
07.08.2019 kl 08:57 1642

Å vokse via oppkjøp har jeg i hvertfall ingen tro på vil få frem verdiene. Det er "Ingen" som vil investere olje og gasselskaper i 2019, og spesielt om aktiviteten holder til i Afrika. Her er det om å gjøre å få pengene ut av selskapet og tilbake til aksjonærene så fort som mulig.
Redigert 07.08.2019 kl 08:58 Du må logge inn for å svare
Mdg1
07.08.2019 kl 09:13 1617

Om Wen får en god pris på å kjøpe ut M&P så må de få lov til å gjøre det.
ken-guru
07.08.2019 kl 09:38 1585

Enig i det, men nå var det diversifisering jeg tenkte på, gjennom oppkjøp av andre selskaper/områder.

Hvilket spørsmål?

Det er egentlig ganske lett dette. Når et selskap tilbakekjøper aksjer, så kommer det en (stor) kjøper til i markedet. Det fører nok ganske enkelt til at prisen blir høyere enn hva den ellers ville blitt. Er det egentlig vanskelig å forstå det?

Dersom selskaper er dyktige til å skape verdier, så kjøper de imidlertid kun tilbake aksjer om det er innvannende for aksjonærene. Dvs. om og når aksjer er på salg og ikke reflekterer verdiene, som nå, og i dagens marked.

Det finnes eksempler på selskaper som "støttekjøper" tilsynelatende med støtte kjøp for øye. Og det er ikke ok.

Men i WEN gjenspeiler ikke verdiene i kursen, og det er en god investering for selskapet å kjøpe tilbake aksjer.

Et eksempel på et godt tilbakekjøp er Gulf Keystone. De både kjøper tilbake og gir utbytte. Se på kursen i den senere tid gjerne relativt til DNO som kollapser, daglig. Gulf Keystone har til informasjon mer risiko - ensidig eksponering mot Irak/Kurdistan og trenger høyere oljepris enn DNO og har i tillegg mindre oppside pga. kun en lisens.

Et annet eksempel - les rapporten fra Genel Energy - der sier de klart i fra at de har satt av penger til tilbakekjøp. Et klart varsel til shortere etc. om at det er risiko ved nedkjøring av kursen. Ser du på utviklingen til Genel Energy over flere år, vil du se et stort fall, men det handler om at de var uheldige med et felt, deres største som støtte på vann.
alph
08.08.2019 kl 10:29 1390

Jeg synes Genel er et eksempel på at tilbakekjøp nødvendigvis ikke er noe garanti for at kursen øker. De er nå tilbake på et nivå under der de startet med tilbakekjøp. Genel er i likhet med WEN kraftig underpriset i forhold til NAV.

https://www.lse.co.uk/SharePrice.asp?shareprice=GENL&share=Genel-Energy

Klart, dersom WEN hadde satt av 100 millioner dollar til tilbakekjøp og uten bindinger for hvilke intervall de kunne handle i, så hadde sikkert prisen steget. Men da hadde det jo ikke vært midler igjen til utbytte.


Kanon. Ref guidance 27.06 så har jo betalingene fra TDPC gått som ei klokke
plaff
14.08.2019 kl 22:14 746

Jeg har en dårlig følelse med tanke på forhandlingene med myndigheter som har pågått over lengre tid. Mnazi er fortsatt i "testing and commissioning" i forhold til kontrakt - hvor useriøst er ikke det? Hva hefter egentlig partene, spesielt med tanke på etterspørselen som straks overgår tilbudet på gass?

Noe på gang her? Ser det er omsatt riklig med aksjer i denne i dag, og den bruker jo være temelig liten omsetting i denne.
Eankee
21.08.2019 kl 12:43 447

.....pengene renner inn, utbytte er meldt......snart må da kursen gå??

Logikk funker når alle selskaper har samme forutsetninger. Hvis WEN blir satt i skyggen spiller det ingen rolle hvis de presterer bedre. Det er så mange selskaper som får nye sjanser uansett hvor mye de feiler eller ikke har evne til inntjening, bare for at de har trua på seg eller folk som klarer å påvirke. WEN har hyret inn markedsføring, men det er få som bryr seg. Etter så mange år tenker jeg at eneste sikker måte til å få tilbake noe er utbytte. Kursen kan være okke som. Det er fortsatt usikkerhet om intensjonen om å ekspandere vil stjele kapital for fremtiden. Jeg har vært i wen nå i 9 år. Jeg ønsker å få noe i avkastning for den lange investeringen som hitinntil ikke har gitt meg noe som helst. Hva som er fornuftig fra selskapet sitt behov begynner å konkurrere. Ed enkelte eiere sine behov for få noe tilbake. Det er 8 mitt hode ubegripelig at vi tid etter annen får bevis på at Tanz trenger mer gass uten at GSA ikke blir fremforhandlet og avgjort. Det er absurd siruasjon at politikken i Tanz kan overstyre fornuft til hvordan forhold for business skal virke optimalt som. Hva strides det om? Noen ører hit eller dit?

När det er sagt så tror jeg at ledelsen i WEN gjør helt riktig i å sitte tilbakeoverlent og innvente avtalen siden de har økonomisk ryggsøyle til det. Men det ser ut som Tanzania kaster bort unødvendig tid uten å vinne noe på det.

Et stort rødt flagg at selskapet ikke kommer videre med myndigheter, så sårbare og inflytelsessvak WEN er. Nå ser vi også det som kan se ut som nedsalg fra flere store aksjonærer, og det rett før utbytter. Klinsj med myndigheter og selskapet er ferdig.

Det er mulig jeg maler fanden på veggen, men jeg synes det er viktig å få frem risikoen. Vi har sett hva som kan skje i Tanzania i andre selskaper og sektorer. Vi har også hørt tomme ord og løfter uten dekning fra selskapet, mer eller mindre i ett kjør tidligere.

Er det virkelig bare jeg som er bekymret her?

Jeg er egentlig ikke så bekymret som deg. Men jeg deler din irritasjon, utålmodighet og hoderisting. Vi har ventet særdeles lenge, og det er særdeles vanskelig å skjønne hva det er som holder myndighetene igjen for å signere avtaler, slik at selskapene kan komme seg videre med utviklinng av feltene og stå klar til å levere den gassen som alle har snakket høyt om i mange år, skal komme. Skal man spekulere, så har tregheten muligens med at de er livredde for å forplikte seg til å ta imot/betale for gass de ikke har bruk for p.t (pga forsinkelser/utsettelser på egne prosjekter - kraftverk, tilknyttinger til industrier/private, gassrør etc), og et tungrodd system der ingen tørr/har lov til å godkjenne noe før det er godkjent av den allmektige presidenten.

Hvorfor er jeg ikke særlig bekymret? Først og fremst fordi WEN tjener greitt med penger selv om ny avtale strekker ut i tid. De sliter verken med likviditetsproblemer eller høy gjeld, snarere tvert om.

De er i tillegg i "godt selskap" - dette er ikke noe WEN er alene om, fordi de har rotet det til for seg. Og i motsetning til WEN, så finnes det andre som knapt har produksjon eller inntekter, men hvor utgiftene til ledelse/styre, leieutstyr etc. løper raskt (SOLO/AEX som et godt eksempel)

Mitt tredje punkt er at dette kan bare ikke myndighetene i TZ fucke til i årevis fremover. Både fordi de er avhengige av denne "domgas" og fordi de har så store planer for all gassen de sitter på offshore. De er 100% avhengie av utenlandske investorer/selskaper, og de har behov for at internasjonale aktører har tillit til dem. Equionor, Ophir, Shell, Total etc. følger med.