Bedre veier, mer trafikk - surprise surprise

Veien
17.06.2019 kl 01:50 81

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/aw85lL/Na-oker-biltrafikken-i-Kristiansand

Er det ikke noe av vitsen at distriktene skal styrkes, og veksten i Oslo og Akershus dempes ?
At land og folk skal produsere verdier. At konkurranseevne skal styrkes.
I søndre Vestfold steg trafikken 18 % i Q1 pga. effektene av bedre vei.

Av de tre bomprosjektene nå er Langgangen - Dørdal viktigst. Hva med å sette et
øvre tak på 6 % til renter og administrasjon. Kan ikke prosjektet oppfylle det, forkastes det.
Og kostnadskontrollen må være streng. God kvalitetssikring av kostnader.