Vi trenger samferdselsinvesteringer, MEN....

Veien
12.06.2019 kl 23:38 65

1. Prosjektene må bli bedre.
2. Kostnadene må ned, kostnadskontrollen opp.
3. Prioritering og rekkefølge må bli bedre.
4. Vektlegge at offentlig sektor må krympes, mens privat sektor må økes.
5. Ny befolkningsvekst må allokeres til fylker som ikke er Oslo og Akershus.
6. Intercity må bygges ferdig. Det vil frigjøre noe veikapasitet.
7. T-bane prosjekter i Oslo må legges til inne i T-baneringen.
8. En tverrforbindele E6 Østfold - E18 Vestfold er norges viktigste samferdselsprosjekt.
9. Finansieringsmulighetene er gode. Sparefondet og kutt i budsjettposter kan ta mye.
10. Unødvendige prosjekter droppes eller flyttes bakover i køen.

Høres ut som ett partiprogram