Kan innsidere kjøpe i SDRL?


Kan innsiderne i SDRL kjøpe aksjer sålenge intensjonsavtalene ikke er avklart?