Amnode- spotlight


Nyligen genomförd ne, vinst första q1- positivt kassaflöde... värderas idag till vad bolaget omsatte q1, en liten tiotaggare som snart väcks till liv

Börjar så sakteliga röra på sig... som sagt nuvarande värdering på ca 23miljoner är vad bolaget omsatte q1, dessutom vinstgenererande trots rekordsvag krona!