NOM - Nordic Mining er under angrep og shortes av storkapitalen

NOM 05.06.2019 kl 12:40 7655

Finner det litt merkelig at ingen kommenterer short posisjonen som har dukket opp i NOM ;-)

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010317340

GSA Capital er altså ingen liten aktør, og de har funnet det for godt å shorte bittelille NOM. Ups! ;-)
18.06.2019 kl 13:47 2356

Jeg har skreket i mange år nå om at dere må komme dere ut av NOM. Aksjen faller år etter år og er således ingen levedyktig investering. Itillegg må dere tåle å vannes ut årlig.

Hva gjør dere? Klamrer dere fast i masten og håper på at den finnen dere ser i vannskorpen tilhører en ikke-kjøttetende fiskeart. Neimen ikke rart tonen er bitter og til tider meget amper. Pengene renner ut og drømmen om industrieventyret viskes sakte men sikkert ut.

Flertallet av skribentene her inne har sittet så lenge at snittet nok må ligge på både 4 og 5 tallet, om ikke høyere. Håper dere skjønner at de pengene aldri kommer tilbake. Klart aksjen kan gå 50 øre når emisjons-tåka er over, men fra hvilket nivå? Aksjen shortes hardt nå og det er 100% sikkert at emi kurs skal testes. Basert på erfaring vil vi ser kurser godt under emikurs, og derfor er nok 1 tallet ikke langt unna. 50 øre opp fra f.eks 1,9 er neimen ikke langt fra dagens nivå. Håper dere skjønner poenget gitt at NOM nok må hente penger om ikke altfor mange måneder.
Redigert 18.06.2019 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
18.06.2019 kl 13:43 2363

Legge deg allerede unotert?

Eller er det utviklingen på VPSèn din som aksjonær gjennom mange år i dette tapssluket du refererer til?
unotert
18.06.2019 kl 12:53 2427

Str8up følger ikke med i timen. Alle vet at dette har vært en problemstilling en god stund, og vi vet at kommunen, og relevante myndigheter, ikke bryr seg mye om narrespillet til AMR. Og alle kan lage en nåverdiberegning på en tenkt aktivitet. Tenk på et tall. God natt, str8up...
drot
18.06.2019 kl 12:48 2433

Her gjør jo TVR det rimelig klart, at dersom detaljreguleringen vedtas, så er i realiteten hele AMR-initiativet parkert.
Planutvalget i Naustdal har møte 20. juni for å gjøre det klart til å bli dunket igjennom på kommunestyret neste uke - 27. At dette er en formalitet kom vel tydelig frem på informasjonsmøte i går.. Når begynner forventningsrallyet?

På overtid at NOM kjører en mye hardere linje.
18.06.2019 kl 12:33 2452

AMR krever altså at Engebø reguleringen blir satt på vent. Ups! Om så skulle skje er det vel bare å si god natt.
reid-han
18.06.2019 kl 12:29 2460

ERSTATNING: Tore Viana-Rønningen, dagleg leiar i Arctic Mineral Resources, vil krevje erstatning frå Naustdal kommune dersom kommunen legg band på ressursar han meiner tilhører selskaept. Beløpet kan komme opp i ein milliard kroner, skriv dei. Tore Viana-Rønningen, dagleg leiar i Arctic Mineral Resources, vil krevje erstatning frå Naustdal kommune dersom kommunen legg band på ressursar han meiner tilhører selskaept. Beløpet kan komme opp i ein milliard kroner, skriv dei.
Dersom Naustdal kommune vedtar den nye planen for Engebø, slik Nordic Mining vil ha den, vil konkurrentane i Arctic Mineral Resources krevje milliarderstatning frå kommunen.
– Ei detaljregulering, som føreslått av Nordic Mining, vil påføre AMR betydeleg økonomisk tap og skade.Det skriv Arctic Mineral Resources (AMR) i sitt høyringssvar til den nye planen for Engebø. Etter fleire rundar vart reguleringsplanen for mineralverksemd i Engebøfjellet i Naustdal vedtatt i kommunestyret i 2011. I 2015 vart han endeleg godkjend av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. No er det detaljreguleringa som er til behandling i Naustdal kommune. Nordic Mining (NOM) manglar avtalar med grunneigarane på vestsida av fjellet, men dette området er likevel regulert i planen som no er til behandling.AMR meiner den nye planen vil føre til ei ulovleg bandlegging av deira ressurs. Dette gjeld mellom anna ei omregulering frå gruvedrift til veg, i eit område som AMR meiner å ha rett til å drive fordi dei har avtale med grunneigarane.
Utfordraren krev at Engebø-reguleringa blir sett på vent . Kan krevje ein milliard. Ei slik bandlegging av ressursar vil selskapet krevje erstatta av Naustdal kommune. – Det same gjeld ein kvar verknad av detaljreguleringa som kan komme til hinder for AMR si planlagde verksemd, står det i skrivet.AMR har berekna at det erstatningskravet kan utgjere rundt éin milliard kroner, for det området som er råka av planen. Dette skal vere rekna ut frå ein noverdi av verksemda. – AMR har detaljerte budsjett for si planlagde verksemd, som er kvalitetssikra av forskjellige samarbeidspartnarar. Ein eventuell strid om tapets storleik vil i hovudsak handle om berekninga av noverdien, skriv selskapet, og peikar på at NOM også har gjort ein del berekningar av noverdi som kan legge føringar for kva som er det rette talet. Selskapet viser vidare til ei kommentarutgåve av Plan- og bygningslova, som seier at det må vere eit kvalifisert inngrep i eigarinteressa til grunneigarane, for at kommunen skal ha erstatningsansvar når dei vedtar nye planar. AMR meiner granatressursen er drivverdig åleine, og at grunneigarane etter lova har retten til å drive på eigne ressursar. Derfor må ei bandlegging av ressursen vere eit kvalifisert inngrep i eigarinteressa.
Kommunen legg inn høggir – kan bli gruvegodkjenning før valkampen strid om rettigheiter. Dersom NOM ikkje får sirka seg avtalar med grunneigarane på vestsida, er planen å ekspropriere. Det kan dei etter lova, fordi dei har rett til å vinne ut rutil, men lova seier også noko om grunneigarane sine rettar. NOM har rett til å vinne ut rutil, som er statens mineral, men har ingen avtale om granat, som er grunneigarane sitt mineral. Spørsmålet er om granaten på vestsida er drivverdig åleine. I så fall meiner det nyetablerte gruveselskapet AMR, som er deleigd av grunneigarane, at grunneigar sin rett til å drive på granat kjem først. Dette spørsmålet er det Direktoratet for mineralforvaltning som skal ta stilling til. Svaret vil komme i forbindelse med behandlinga av NOM sin konsesjonssøknad, der dei har søkt om å få drive på rutil og granat utover det området dei har avtalar for.
Ei utfordring for detaljreguleringsplanen, er at den blir vedtatt før Direktoratet for mineralforvaltning har avgjort spørsmålet om kven som skal få konsesjon på kva område.
Høyringsfristen for detaljreguleringsplanen er ute, og Naustdal kommunestyre skal gjere vedtak i saka før sommaren. Utval for plansaker skal seie sitt allereie torsdag 20. juni.
18.06.2019 kl 12:03 2464

Da har turen ned til 2,1 startet. Flott at legges ut litt kjøpsposter, slik at vi får "lettet" oss litt ;-)
Boss 99
18.06.2019 kl 09:45 2555

Vi får se på det da.Tror ikke de jeg men . Håper det blir stille bort i bukke bygda. Og de som skal overlever!
18.06.2019 kl 08:27 2629

Ja, det er aldri fred å få i den bygda der ;-)

Idag ser vi nok emi kurs. Tipper vi sveiper nedom 2,1.
Limetree
17.06.2019 kl 22:33 2721


Gruveselskapet krever 1 milliarder av Naustdal kommune.
For 5 timer siden - Dersom Naustdal kommune vedtar den nye planen for Engebø, slik Nordic Mining vil ha den, vil konkurrentane i Arctic Mineral Resources ...
Boss 99
17.06.2019 kl 19:22 2846

Noen med tilgang til Firda idag. Gruveselskapet krever 1 milliarder av Naustdal kommune.
17.06.2019 kl 15:56 2928

Vi får vel snart den klassiske " swoooooshen" i NOM: 10-20 øres ras hvor algoen til shortermafian kommer til å kose seg max ;-)
17.06.2019 kl 15:53 2930

Boss,

stille før stormen tipper jeg ;-) Ser 2,05 innen uken er omme.
Redigert 17.06.2019 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
17.06.2019 kl 15:10 2779

Da ligger 2,27 an til å brytes og neste nivå blir emi kurs. Flott anledning å selge før det blir sommersalg ;-) Shorter mafiaen skal seff presse den under 2 også, så her blir det aksjer til alle.

flåtesjefen skrev Rettet grunnet bærtur.
Ja uff ser den nå,har vært for lenge borte.
Lei blemme dette.
unotert
07.06.2019 kl 22:36 3155

flåtesjefen skrev Rettet grunnet bærtur.
Emi dro inn 27 mill.
Redigert 07.06.2019 kl 22:36 Du må logge inn for å svare

Rettet grunnet bærtur.
Redigert 07.06.2019 kl 22:47 Du må logge inn for å svare

Mulig forklaring kan være at emi aksjene stod på konto idag.
Det vil jo da bety at totalen har økt såpass, at shorten av den grunn
er under 0,5.

Ja da kan det bli enda mere press kå kursen oppover:=)
krissov
07.06.2019 kl 18:03 3348

eneste vi vet er at den er under 0,5% (da vises den ikke) den var 0,51
De vil nok kjøpe resten ganske fort tipper jeg-

Dekket inn med emisjons-aksjer?
Elanor
07.06.2019 kl 17:03 3393

Ser ut som shorten er fordampet. antallet shortede aksjer i NOM er nå 0
unotert
07.06.2019 kl 07:10 3574

Uansett er det påfallende merkelig med en short nå, rett etter at selskapet har fylt opp kasse etter en emisjon og høyst sannsynlig kan selge keliberposten helt eller delvis før nytt kapital behov oppstår. Et tullete spill som jeg håper de svir fingrene pp.

Nei, ikke klar over det. Nyheter gikk ikke så langt tilbake og stigningen jeg nevnte var ikke ila en dag heller.
Om det er korrekt som du sier så har de ventet ganske lenge på en ganske beskjeden nedgang for shorten sin i AXA

RR
krissov
06.06.2019 kl 18:31 3801

str8up har mange nic, men skipssjefen, er ikke en av de.
Det er jeg ganske sikker på
krissov
06.06.2019 kl 16:02 3910

Husker (str8up;) du og SS baiset mye axa rett før det ble shortet der? ;)
HHMMM snodig
Men samme det, den gikk bra etter shorten(bortsett fra en kort dipp) tror ikke de satt i lange tider i short på en aksje som stiger (om det ikke var andre motiver med den?) som å presse ned kursen :)
Redigert 06.06.2019 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
06.06.2019 kl 14:59 3974

RR,

smilte litt når jeg leste innlegget ditt vedr. kursen i AXA. Du er kanskje ikke klar over at aksjen ble spleiset? Det er meget viktig å ta med i regnestykket ditt ;-)

AXA ligger nå altså på 1,86 gammel kurs. Ikke gått så veldig bra mao. ;-)

GSA hadde en short i AXA også, tidlig 2017. Vet ikke når de dekket inn, men noen suksess var det i hvert fall ikke!

Fra mars 2016 til mai 2018 lå kursen stabilt mellom 2 og 3 NOK.
Deretter spratt den opp til 25 NOK

Posten de har shortet ser ut til å kunne være AVANZA Bank sin. Takk til Str8up som delte. Tror vi har funnet aktøren som har lekt med kursen en stund. Jeg mistenker det er den gamle, rike frøkna der borte som har garantert for posisjonen

RR
Boss 99
06.06.2019 kl 10:00 4208

Reference is made to the stock exchange notice on 29 May 2019 relating to the
completed Private Placement in Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or the
"Company").

The share capital pertaining to the Private Placement has today been registered
with the Norwegian Register of Business Enterprises. Nordic Mining's share
capital has as a consequence been increased by NOK 7,770,000 from NOK
78,505,063.20 to NOK 86,275,063.20, consisting of 143,791,772 shares, each with
a par value of NOK 0.60.
Clarksons Platou Securities AS and Swedbank Norge, branch of Swedbank AB (publ)
in cooperation with Kepler Cheuvreux acted as Joint Lead Managers and
Bookrunners in the Private Placement.
06.06.2019 kl 08:56 4321

Nå kommer det millioner av nye aksjer. Som vanlig, er det alltid noen som vil fort ut. Forvent derfor stort salgspress.
unotert
06.06.2019 kl 07:03 4412

Det er nok AMR folket som skal prøve å rote litt.
krissov
05.06.2019 kl 16:09 4635

De likte så godt shorten i NEL juni, så de skal gjøre det samme i NOM hehe
Men ikke umulig det er samme som ligger bak nå.
Redigert 05.06.2019 kl 16:09 Du må logge inn for å svare
05.06.2019 kl 15:21 4695

NOM - det klargjøres for nærstående emisjon
Str8up!
NOM
15.03.2019 kl 09:48
499
Som dere ser "biter" lite på kursen om dagen, med unntak av enkelte fine trading-rykk mot 3 tallet. Salgspresset blir derimot stort i 2,8-3 regionen og dette er, etter min mening, ikke tilfeldig. Krefter ønsker å stagge kursen og presse den ned slik at kommende emisjon blir:

1. tilfredstillende for eksisterende base ( tenker da på de store som deltar ). Man ønsker vel økt eierskap, med lavere inngangsum.
2. tiltrekkende for ny storkapital

Penger burde hentes iløpet av kort tid og helst før Juni. Jeg tipper kommende emisjon settes mellom 1,5 og 1,7 og vil dekkes av aktører som finnes på topp 10 samt nye krefter. Dessverre vil de små atter en gang bli kraftig utvannet. Jeg holder meg langt unna p.t., men vurderer inngang når emi meldes og videre fremdrift blir litt mer visuell.