NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 06.06.2019 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
mandj
17.07.2019 kl 16:58 1641

Hva tenker du om ratenivået I forhold til det Nodl har betalt for sine drillships?
p8
17.07.2019 kl 18:35 1607

For Seadrill Partners er det en helt ok rate siden skipet er warm stacked. Når det ligger i warm opplag koster det opp mot 40.000 usd om dagen, mens i opex er ca 160.000 på kontrakt. Derfor tjener de litt på denne kontrakten, og vesentlig mer pga de uansett har kostnader.

I forhold til Nodl sine drillship må de har en bedre rate for at de tar levering før tiden (2021). Delta har skrevet endel om ratennivået over. Ratene bør være ialfall 230.000 ++ for at Nodl skal ta tidlig levering av skipene (hvis en regner opex 160.000 + renter og avdrag lån).
Redigert 17.07.2019 kl 18:37 Du må logge inn for å svare
Riot
24.07.2019 kl 16:39 1453


OK... mycket siffror och ännu ingen verkstad.

Om några veckor startar West Mira sitt uppdrag i NCS, West Bollsta är på väg och ligger utanför Mauritius.
Min analys är att när intäkterna kommer så ökar intresset för aktien. Eller vad har jag missat?


Med tanke på at mange har som tommelfinger regel å ikke invistere i selskaper som ikke har inntekter så bør det kunne begynne å skyve både daglig omsetning og kurs nordover
Riot
24.07.2019 kl 22:27 1330


I linje med hur jag tänker, folk är rädda för spekulation (med all rätt). Nu är två enhet på väg ut på kontrakt och jag har inte läst om några budget missar......
De tre skeppen är fortsatt spekulation, så avgörande är om kontrakten är på plats vid nästa emission. Om så kan det bli en raket.
p8
28.07.2019 kl 09:01 1092

De 3 drillshipene er på spek ja, men er kjøpt til gode priser og kan gå inn i markedet på forholdvis lave rater, og disse vil nok også bli foretrukket i forhold til de andre skipene som ligger i kaldt opplag. Det er relativt få drillship som ligger i varmt opplag. Jeg tror alle skipene til nodl vil få kontrakt i løpet av 2020 med oppstart fra 2021. Det er seadrill som drifter riggene til nodl, og selskapet har nå alle sine drillship på kontrakt inkludert skipene til seadrill partners.
Redigert 28.07.2019 kl 09:05 Du må logge inn for å svare

Det virker som om det begynner å gå innover på markedet også. trenden har snudd med 9 børsdager på rad med oppgang samtidig som oppstart for West Mira og løpende inntekter nærmer seg veldig.

Etter siste rapport fra Rystad kan det også tenkes at investorers appetitt på rigg kan økes betraktelig fremover.
danm
31.07.2019 kl 19:35 780

Der er også et kæmpe stort efterslæb. Offshore har meget at indhente og jeg tror høsten giver et solidt rebound. Olielagrene faldt mere end ventet og det til trods for mere import og mindre eksport. Havde import og eksport vist status Q havde faldet været dobbelt så stort. Produktionen i USA er næsten tilbage, men vil formodentlig falde hen over året.

En liten oppdatering knyttet til NODLs muligheter til å være den som får avtalene for de to boreskipene i SDRLs samarbeid med Sonangol:

Ta en titt på denne artikkelen på Seeking Alpha fra 18.7.2019: https://seekingalpha.com/article/4275833-seadrills-new-drillship-contract-raises-questions

Det er flere og flere tegn i tiden som tyder på at West Aquila og West Libra kan være de to mest aktuelle boreskipene....

Og ser en helt enkelt på det, vil jo JF selv ha større personlig eierskap til en slik "gevinst" via NODL enn via SDRL, pga sin betydelig høyere relative eierandel.

Equinor har startet prosessen for innleie av en høyspesifikasjonsrigg for utviklingsprogrammet på Carcará-feltet i Brasil.( https://aksjelive.e24.no/article/WbxBMk )

Inviterte kontraktører skal inkludere Transocean, Seadrill, Diamond Offshore, Valaris (tidligere EnscoRowan), Noble Corporation, Constellation Oil Services og Ocyan.
Kildene antyder overfor Upstream at Equinor helst vil leie inn et sjette- eller syvendegenerasjons boreskip heller enn en halvt nedsenkbar rigg.

Mulig et av NODL sine drillskip havner her også? blir spennende å se.

...og NODL er jo den eneste aktøren som har verdens første elektrifiserte semirigg i West Mira (verdens første "grønne" semiborerigg med en batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt).

Men Equinor ønsker vel helst å leie et boreskip fremfor en semi, og da kan jo "litt justeringer" på Cobalt bli løsningen, selv om det nok ligger litt frem i tid. Men klarer teknologene å komme opp med en løsning, hvor Equinor tar ombyggingskostnadene og gir NODL en lang kontrakt, kan vi jo se NODL få sitt siste boreskip leid ut til Equinor...
Redigert 01.08.2019 kl 18:07 Du må logge inn for å svare
p8
05.08.2019 kl 11:10 390

West mira er beregnet for tøffe værforhold og har en kontrakt som er mye bedre enn den som kommer i Brazil så nei takk for West mira, men ja, de andre drillshipene til nodl kan være aktuelle, men tviler litt. Jeg tviler på nodl tar ut riggene for tidlig levering hvis ikke ratene er over 250.000.
Redigert 05.08.2019 kl 11:11 Du må logge inn for å svare
p8
07.08.2019 kl 10:53 287

Kjøper Fredriksen idag? Gikk noen store poster på 50.000 og 20.000 aksjer.
Lamps8
07.08.2019 kl 11:16 273

Tipper han skal ha litt større poster når han først kjøper. Jeg kjøper meg inn igjen i NODL idag, etter å ha sett med skrekkblandet fryd hvordan aksjen har kommet ned til nivåer jeg ikke trodde var mulig. Må rette en stor takk til gjeldsbombene SDRL, RIG, VAL og DO som har gjort dette mulig.

Når Sonagol kommer tørr jeg ikke være ute, blir spennende å se vilkårene for bareboat-kontrakten.
p8
07.08.2019 kl 11:25 266

Kjøpte feks 88.000 aksjer i desember. Han kjøper igjennom meglerhus som kjøper poster for ham.
p8
07.08.2019 kl 12:17 240

Nå tror jeg du nok kan vente en stund før Seadrill kunngjør hvilke skip som skal inn i Sonadrill. Sonangol Quenguela ligger nå klar for oppdrag utenfor Singapore og Sonangol Libongos ligger utenfor Namibia. Disse skipene skal nok først på kontrakt.

NODL er for dem som ønsker eksponering mot oppsida i rigg. Den er betydelig nå - ettersom det reelle tilbudet av rigger ikke er så mye større enn etterspørselen. Det er oppside i oljeprisen, og oljeselskapene må erstatte utvunnede reserver. NODL tåler å vente.

SDRL er mye mer risikabel.

Kjøper JF tilbake aksjer, så lånes de nok fort ut igjen.