Folketrygdfondet kan gå inn i NEL

The broker
NEL
13.02.2018 kl 16:08
3040

Best å være inne i NEL nå. Mye spennende på gang. Oljefondet sin ekspertgruppe vurderer nå å investere i fornybar energiselskaper. NEL er en meget god kandidat.
Ler mer om fakta her:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Eksperter-skal-se-paa-energiaksjer-i-oljefondet
Redigert 14.02.2018 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
The broker
13.02.2018 kl 16:15
3005

Nel kraftig opp +3.39% og rt 2.92... ojojoj. Det skjer noe nå. Kjøpersiden er meget sterk. Nyheter..meget gode nyheter ventes...
Nel ligger nå som nr 2 på mest volatil på OSE siste 5 min..hehe...
Redigert 13.02.2018 kl 16:17 Du må logge inn for å svare
rj0804
13.02.2018 kl 18:55
2780

Oljefondet har ikke lov til å gå inn i NEL. Dette har vært oppe tidligere, Statens Pensjonsfond Utland, som det offisielt heter, har kun mandat til å handle i utlandet for å være skjermet for nasjonale svingninger. Og på den måten sprøyte penger inn i statsbudsjettet når interne skatteinntekter svikter.
Slettet
13.02.2018 kl 19:09
2722

Bakläxa till TS her, starkt av rj0804 at ta debatten. Flertalet hausare hade säkert upptäckt "felet" som publicerades 16:08, men ingen har sagt ifrån.

Varför inte?

Er det fordi de ikke har kjenskap om oljefondets regler? Nei det tror jeg ikke, også jeg som svensk visste detta.

Er det fordi de liker at läsa felaktiga nyheter om NEL, hvis det er positiva for NEL? Nej, det tror jeg ikke heller.

Vi vet forvisso at man ikke liker at läsa negativa nyheter och inlägg om NEL som är sanna. Men att man både liker felaktiga positiva nyheter, och ikke liker sanna negativa nyheter, det vore alltför extremt. Då har man investerat i NEL helt baserat på lögn.

The broker
13.02.2018 kl 22:13
2369

Folketrygdfondet har mandat og myndighet til å investere i norske børsnoterte fornybar energiselskaper som Nel.
Vi får se hvilken storfisk som nå går tungt i Nel.. Dette kan bli meget spennende kursdrivende nyheter.
Redigert 14.02.2018 kl 21:08 Du må logge inn for å svare
oppvigår
13.02.2018 kl 22:33
2291

Ikke nå, men kanskje til neste år.
Lucky
13.02.2018 kl 23:47
2069

The Broker.
Du skriver mye bra, men når det gjelder oljefondet tar du dessverre feil. Oljefondet kan ikke investere i Norge. Legger ved litt info om oljefondet. Men for all del kan de ivestere i fornybar energi etc i utlandet. Forklaring følger.

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter.

Norges Bank Investment Management forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet, som står som formell eier av fondet på vegne av det norske folk. Departementet bestemmer fondets investeringsstrategi, etter råd fra blant andre Norges Bank Investment Management og etter diskusjoner i Stortinget. Forvaltningsmandatet definerer fondets investeringsunivers og fondets strategiske referanseindeks. 
Departementet har jevnlig overført kapital fra statens petroleumsinntekter til fondet. Midlene i fondet investeres utelukkende i utlandet, for å hindre at fastlandsøkonomien overopphetes og for å skjerme den fra effekten av varierende oljepriser. 
Fondet investerer i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Det skal være investert i de fleste markeder, land og valutaer for å få en bred eksponering mot veksten i verdensøkonomien.
Investeringene skal gi høy avkastning. Fondet tar sikte på å nå dette målet med en akseptabel risiko, som en ansvarlig investor og gjennom en effektiv organisasjon. 


Redigert 14.02.2018 kl 00:05 Du må logge inn for å svare
even25
14.02.2018 kl 01:10
1983

Derimot kan Folketrygdfondet gå inn i nel. Fondet sitter på nær 250 milliarder kroner, hvorav 60 prosent i aksjer, og av dette 85 prosent i Norge. De sitter i en rekke norske selskaper, kanskje allerede også i nel?
The broker
14.02.2018 kl 08:14
1710

Takk for oppdatering. Yes: Folketrygdfondet kan gå inn i NEL.
Slettet
14.02.2018 kl 08:22
1677

Folketrygdfondet hadde ikke Nel i porteføljen pr 30.06.2017

http://www.folketrygdfondet.no/getfile.php/132744/Dokumenter/Kvartalsrapportering/2017/2%20KV%202017/Portef%C3%B8ljeoversikt_aksjer%2030.06.2017.pdf

http://www.folketrygdfondet.no/portefoljeoversikter/category368.html.
rj0804
14.02.2018 kl 08:31
1649

Ja, misforstå meg rett, det var ikke meningen å nedsnakke NEL. Bare rette en misforståelse. Personlig skulle jeg ønske langsiktige fond investerte mer i norsk fornybar industri. Ikke bare for å støtte norske selskaper, men også for å sikre fondene i endring til en grønnere verdens økonomi. Hvis man ser mot vindmølleparken "Nordlicht" på Kvaløya er det her et tysk pensjonsfond som eier parken. Om store norske fond, som folketrygdfondet, hadde sett mulighetene i Norge og ikke bare mot utlandet hadde vi kunne styrket konkurranse kraften og beholdt et overtak innen fornybart. Og det er jo ikke tvil om at NEL på nåværende tidspunkt har et overtak.
The broker
14.02.2018 kl 09:22
1530

Jeg tror at folketrygdfondet kommer inn på eiersiden i NEL. Det passer meget godt med deres investerings strategi.
The broker
14.02.2018 kl 16:59
1351

Jeg tror at tunge investorer nå er på vei inn i NEL. Timingen er perfekt.
Slettet
14.02.2018 kl 17:13
1308

Folketrygdfondet kan det.
Slettet
14.02.2018 kl 17:19
1292

Ja dessverre. De kunne hatt en liten pott i Norge, men det kan de ikke. Hadde Olje fondet kunnet brukt bare en brøkdel, kunne det drevet fram norske arbeids plasser. Ett godt eksempel er Algeta og norsk medisin forskning, det er høy kompetanse og kunne fint vært drevet fra Norge, men da trengs det kapital.
Nestor1
14.02.2018 kl 17:43
1221

Oljefondet investerer ikke i Norge, er du i barnehagen.?
Furuen
14.02.2018 kl 20:33
1005

Tror det er en del her som blander Folketrygdfondet og Oljefondet.
The broker
15.02.2018 kl 08:43
752

Folketrygdfondet kan gå inn i NEL. Spennende.