Utbytte


Noen som vet dato for utbetaling?

Fikk utbytte i dag
Eankee
16.05.2019 kl 10:13 1319

...hvilken bank bruker du?
530xda
17.05.2019 kl 20:20 1205

ikke fått, sbanken
R_offe
21.05.2019 kl 01:20 1026

Utbytte den ene dagen, emisjon dagen etter.
Er det en slags form for "hostile takeover" vi er vitne til.
Kjøre på med emisjoner, hvor storaksjonærene og innsidere øker sin eierandel hver gang, på bekostning av småaksjonærene??

Enig. Frykter vi vanlig dødlige blir buttfucked her. Øker aksjekapitalen med 15%, blir kraftig utvanning på den måten. Blir ikke noe oppkjøp her. De lager jo berre nye aksjer til selskapet i praksis er «oppkjøpt».
Eankee
21.05.2019 kl 08:45 890

..ja i går..i følge sbanken tar det et par virkedager ekstra dersom akjene ligger i ASK - utbyttepengene går først til en "samlekonto" i banken før de overføres til aksjeeier

Ron
JA men hovedaksjonær blir jo også utvannet? Samtidig øker jo selskapsverdi enormt med emisjon over sist omsatte kurs....deri ligger cluet...Emisjonskursen.

Ja ok....er vel siden jeg har aksjene i Solon i mitt AS. Ringte i stad og de sa i løpet av dagen..
530xda
29.05.2019 kl 01:29 727

Hvorfor får jeg ikke ubetalt utbytte?
Jeg har hatt aksjer i Solon i over 2 år.

Ring kontoffører. Har du et AS? Tar litt lengre tid da men skal ikke ta såå lang tid. Jeg har Spb og de er treg men det er normalen så det er man godt drillet på.
530xda
30.05.2019 kl 12:53 533

Ikke AS.
På VPS står det 0 i utbytte. Så det er vel neppe sbanken som roter?

Sjekk aksjekontoen din, du kan ha flere? Har du ikke fått så ring Sbanken eller den banken som du handler aksjer via. Pengene er der, du må bare få dem kanalisert inn til deg.
530xda
05.06.2019 kl 07:45 292

Joda. Feil konto de var utbetalt til