Utbytte


Noen som vet dato for utbetaling?
Eankee
16.05.2019 kl 10:13 561

...hvilken bank bruker du?
530xda
17.05.2019 kl 20:20 447

ikke fått, sbanken
R_offe
21.05.2019 kl 01:20 268

Utbytte den ene dagen, emisjon dagen etter.
Er det en slags form for "hostile takeover" vi er vitne til.
Kjøre på med emisjoner, hvor storaksjonærene og innsidere øker sin eierandel hver gang, på bekostning av småaksjonærene??

Enig. Frykter vi vanlig dødlige blir buttfucked her. Øker aksjekapitalen med 15%, blir kraftig utvanning på den måten. Blir ikke noe oppkjøp her. De lager jo berre nye aksjer til selskapet i praksis er «oppkjøpt».
Eankee
21.05.2019 kl 08:45 135

..ja i går..i følge sbanken tar det et par virkedager ekstra dersom akjene ligger i ASK - utbyttepengene går først til en "samlekonto" i banken før de overføres til aksjeeier

Ron
JA men hovedaksjonær blir jo også utvannet? Samtidig øker jo selskapsverdi enormt med emisjon over sist omsatte kurs....deri ligger cluet...Emisjonskursen.

Ja ok....er vel siden jeg har aksjene i Solon i mitt AS. Ringte i stad og de sa i løpet av dagen..