HVA ER DETTE FOR IDIOT SALG ?


Kursen gikk 2.91

Dere som selger prostituerer dere for salg 2.82
Hva er det for idiot taktikk ????????