Nel - Surfer den grønne bølgen i følge forvalter


Bra med oppdatering på aksjonærmassen som handler via Clearstream.