Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren


Det er forskere ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii, som har registrert målingen, som viser 415,26 deler per million (ppm). Dette er det høyeste nivået registrert ved observatoriet siden målingene begynte mot slutten av 1950-tallet.

Innholdet av karbondioksid i atmosfæren er nå like høyt som for over tre millioner år siden – den gang deler av Antarktis hadde skog, og mange av dagens tett befolkede områder lå under vann.

Målingene er gjort etter Keeling-kurven, oppkalt etter initiativtakeren Charles David Keeling, fra 1950-tallet. Denne sees nå som en del av grunnlaget for moderne klimaforskning.

Forskerne er enige om at det er menneskelig bruk av fossile brensler som ligger bak det høye nivået.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/05/14/195577612/historisk-hoyt-niva-av-co2-i-atmosfaeren


Samme høye måling som for 3 millioner år siden,den gang deler av Antarktis hadde skog ? Hvor mye fossilt brennstoff brukte de den gang skal man tro?

Noen tror at Golfstrømmen kan kollapse ved økt CO2 og global warming

Det er jo litt av problemet i miljødebatten, forskere snakker om tror, antar, regner med og sannsynligvis, men når folk begynner å argumenterer så heter det at det ER slik.
Da henger ikke argumentasjonen på greip alltid.

Temperatur avvik i Norge vs normalen. Det var varmere enn normalt i 30 åra ja.

http://eklima.met.no/metno/trend/TAMA_G0_0_1000_NO.jpg

Du sier «du ikke har data” over temperaturene på 1930-tallet, det var jo nettopp derfor jeg linket til dette.

Men du gjør som alle andre klimafanatikere, du velger å se bort fra at det var like isfritt i nordområdene på 1920-30 tallet, fordi det ikke passer inn i TEORIEN om at det er mennesklig aktivitet som er årsak i den siste variasjonen.


Ikke akkurat vitenskaplig faktabasert forskning.
Redigert 16.05.2019 kl 11:35 Du må logge inn for å svare

Jeg kan ikke finne linken du snakker om. Kan du legge den inn igjen?

"Varmere «enn normalt» de siste 30 årene? Ikke i forhold til hvordan det var 80-90 år siden."


I Norge er temperaturen langt over de varme 30 åra. Slik er det det også globalt. Forøvrig er det ingen som benekter at naturlige klimaforandringer eksisterer så jeg skjønner ikke hvorfor du slenger det etter meg. Det er nettop derfor dette temaet er så vanskelig.


http://eklima.met.no/metno/trend/TAMA_G0_0_1000_NO.jpg
Redigert 16.05.2019 kl 11:30 Du må logge inn for å svare

Det er ikke varmere i nordområdene nå enn det var på 1930-tallet, og dersom det er varmere er det i så fall helt marginalt, og innenfor naturlig variasjon.

At vintertemperaturen på Svalbard har steget 7 grader siden 1971 synes jeg høres mye ut. Hadde vært interessant å sjekke om det var en lignede tendens frem mot varmeperioden på 30 tallet.

https://www.uib.no/matnat/124314/svalbard-er-blitt-4-grader-varmere-p%C3%A5-femti-%C3%A5r

Det var jo ingen værstasjoner i nordområdene før etter krigen vil jeg tro, med daglige målinger.

Om man ser på denne linken:

https://www.klimarealistene.com/2015/11/02/gronland-folger-naturlige-variasjoner/


Nederst på siden er en oversikt over temperaturen i Nuuk, Grønland siden 1880, man ser lett at temperaturene var mye varmere på 1920-30 tallet enn den var rundt årtusenskiftet, dette bekrefter bare de observasjonene som ble gjort og omskrevet i avisene på 1930-tallet, og som de såkalte «klimaforskerne» har bestemt seg for «å se bort fra», uten at jeg har fått med meg hvorfor de velger å se bort fra historiske målinger.

Og før du begynner å etterlyse temperaturer over hele kloden og Antarktis spesielt fant jeg dette:

Doran et al. (2002)11, for example, examined temperature trends in the McMurdo Dry Valleys of Antarctica over the period 1986 to 2000, reporting a phenomenal cooling rate of approximately 0.7°C per decade. This dramatic rate of cooling, as they describe it, "reflects longer term continental Antarctic cooling between 1966 and 2000." In addition, the 14-year temperature decline in the dry valleys occurred in the summer and autumn, just as most of the 35-year cooling over the continent as a whole (which did not include any data from the dry valleys) also occurred in the summer and autumn.
In another study, Comiso (2000)12 assembled and analyzed Antarctic temperature data obtained from 21 surface stations and from infrared satellites operating since 1979, finding that for all of Antarctica, temperatures had declined by 0.08°C and 0.42°C per decade, respectively.
11 http://www.co2science.org/articles/V5/N5/C1.php. 12 http://www.co2science.org/articles/V3/N12/C1.php.
6
And in a contemporary study, Thompson and Solomon (2002)13 also reported a cooling trend for the interior of Antarctica.
In spite of the decades-long cooling that has been observed for the continent as a whole, one region of Antarctica has bucked the mean trend and actually warmed over the same time period: the Antarctic Peninsula/Bellingshausen Sea region. But is the temperature increase that has occurred there evidence of CO2-induced global warming? No, it is not; and this is why.
According to Vaughan et al. (2001)14, "rapid regional warming" has led to the loss of seven ice shelves in this region during the past 50 years. However, they note that sediment cores from 6000 to 1900 years ago suggest that the Prince Gustav Channel Ice Shelf - which collapsed in this region in 1995 - "was absent and climate was as warm as it has been recently," when, of there was much less CO2 in the air than there is now.


http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/antarctica_trends.pdf
Så i denne perioden sank temperaturen i Antarktis, og det i en periode der CO2 utslipp økte hele tiden. Det Al Gore og klimafanatikerne hele tiden hevder er basert på synsing og falsk vitenskap. De utelater med vilje alt som kan motsi deres teori, noe mennesker forsåvidt alltid har gjort, man plukker ut det som passer best. F.eks finnes det flere målepunkter i Antarktis, de fleste viser altså en utvikling mot lavere temperatur i denne perioden, men ikke alle. Så dersom man plukker ut det som passer best kan man bevise hva som helst, og det er akkurat det de gjør.Konklusjonen i denne rapporten er som følger:


«In conclusion, and in light of the many findings of the diverse studies cited above, it is clear that the temperature history of Antarctica provides no evidence for the CO2-induced global warming hypothesis. In fact, it argues strongly against it. But what if the Antarctic were to warm as a result of some natural or anthropogenic-induced change in earth's climate? What would the consequences be?»
Redigert 16.05.2019 kl 12:11 Du må logge inn for å svare

Siden Nuuk ble nevnt. Her er en annen link over gjennomsnitt temperaturen på forskjellige steder på Grønland fra 1873 til 2015.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2016/10/17/greenland-temperature-trends-1873-2015/

Jaha, og der står det at temperaturene på Grønland i denne perioden at det var like varmt på 1930-tallet som nå.

Det beviser jo at det jeg hevder er korrekt, at det ikke er noe spesielt unormalt med at temperaturene i arktiske områder er noe høyere nå.

Og i den rapporten jeg linket til over avviser man kategorisk at utslipp av CO2 har noe med temperatursvingninger å gjøre.
Redigert 16.05.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare

Takk for påminnelsen.
Skader ikke å poste foredragene til disse to en gang til.

Nobel Laureate Smashes the Global Warming Hoax (Ivar Giæver)
https://www.youtube.com/watch?v=TCy_UOjEir0

Stein Bergsmarks foredrag UiO 7.oktober 2015 med tittel: Vårt klima – en realitetsorientering
https://www.youtube.com/watch?v=mfA5_PGHIbA

Du er veldig snar å trekke konklusjoner. Som sagt er det ingen som benekter at naturlige klimaendringer finner sted.

Nearly All Old Arctic Sea Ice Has Vanished and Arctic Sea Ice Extent Just Hit a New April Low


https://weather.com/science/environment/news/2019-05-08-old-arctic-sea-ice-nearly-gone-vanished-climate-change

Artikkelen tar for seg forskjellen mellom ny og gammel is som Pompeo nevnte i Helsinki. Nesten all permanent (gammel is) er borte.

At one point, older sea ice made up 30 percent of the sea ice within the Arctic Ocean.
Today, nearly all of the older sea is gone, replaced by newer, thinner, more vulnerable sea ice.
Arctic sea ice extent also just reached an all-time low for the month of April.
Redigert 16.05.2019 kl 12:47 Du må logge inn for å svare

Snar til å trekke slutninger, vel jeg er bare av den oppfatning at klimaet ikke blir påvirket av menneskers aktivitet annet enn på stadiet knapt målbart.

Det er jo slike som deg, klimafanatikere som tror at dommedag er nær bare om 10 år, 3 år, 50 år, 100 år eller velg et tall du tror på.

Det er vel selve definisjonen på en fanatiker at man drar ting veldig langt, og man sammenlignet de som tviler på dette med de som tror på flat jord.

"Det er vel selve definisjonen på en fanatiker at man drar ting veldig langt, og man sammenlignet de som tviler på dette med de som tror på flat jord."

Har jeg gjort det? Jeg har mine tvil med mindre noen har hatt en spesielt fantasifull teori. Jeg er som jeg har sagt mange ganger ganske nøytral. Hadde det kun vært klimafanatikere på forumet hadde jeg sikkert diskutert utfra et skeptisk synspunkt.
Uansett, som jeg har sagt manger ganger, så mener jeg at klimatiltak er en billig og nødvendig forsikring dersom de mer pessimistiske skal få rett i sine spådommer. Grunnen til at jeg mener det er at klimatiltak nesten utelukkende gir et positivt bidrag til renere luft, vann og bærekraftig ressursbruk. Dette er ting jeg regner med nesten alle er enige om.

Klima er blitt en gedigen inntektskilde for politikerne og et skikkelig kostbart stunt for folket, så å kalle dette en "billig forsikring" kan absolutt diskuteres. Nå er det bakteppet for en rekke avgifter som skyter i været.
Tror nok de fleste begynner å se at dette svir på pungen.

C02 er mat for planter. Det vil gro som bare det og den vil bli bundet opp. Dessuten kan C02 som gir grobunn for økt O2 produksjon være så gærent?

Kan vel ikke akkurat påstå at feks skattefrie el-biler er en gedigen inntektskilde for Norge.
Uansett så er miljøtiltak kun et musepiss i havet i forhold til de trillioner det vil koste om vannstanden stiger et par meter, og dette er kanskje bare en av konskvensene. Migrasjon, vannmangel, tørke, ekstremvær er andre trussler.
convert
16.05.2019 kl 13:33 135

Uansett så er det et faktum av utslippene av klimagasser i Europa, Australia og USA har gått kraftig ned, og har gjort i over ti år. Likevel øker klodens samlede utslipp. Årsaken er selvsagt Kina, India og Afrika (i stadig sterkere grad). Her øker utslippene voldsomt.

I og med at "vi" allerede har redusert våre utslipp, og fortsetter å gjøre det, er det selvsagt meningsløst å få panikk og avgiftsbelegge vestlige land slik borgere og næringsliv nærmest blir tatt knekken på.

Skal globale utslipp reduseres, må man se til India, Kina og Afrika. Man kan ikke gi disse "fritt frem" når det gjelder utslipp, slik Obama så ufattelig stupid, gikk med på.

Så du mener at det er nok å betale inn en mengde avgifter så stanser endringene?
Forurensningen i verden øker hver dag, også i Norge (på papiret ihvertfall) så uansett hvor mye avgifter du betaler så fortsetter dette.

Elbilene er selvsagt ikke en inntektskilde for Norge men det er da et par andre avgifter man betaler. Til og med på vannkraften betaler vi klimaavgifter????
Uansett så er det flere som mener at en elbil gjennom livsløpet er et riktig så dårlig klimatiltak pga skitten strøm og produksjonen. Lokalt hjelper det selvsagt men klimaet går lengre enn Norge.
Norges bidrag i forurensningene er jo ikke engang målbart på verdensbasis men det virker som at debatten er høyere her enn steder som virkelig forurenser.

Men det er vel typisk Ola Dunk....

Tåpelig argument. Paris avtalen er helt frivillig. Landene påla seg selv mål.
Det skulle tatt seg ut om vi, den rike vestlige eliten, skulle forlange at fattiglusene rundt om i verden gav opp økonomisk vekst mot miljøtiltak slik at vi, de rike, slapp å betale mer avgifter.
convert
16.05.2019 kl 13:49 130

Det sier seg selv at utslippsreduksjoner i vestlige land aldri kan kompensere for veksten i utslippene fra Kina, India og Afrika. Derfor vil de globale utslippene fortsette å stige, uansett hvor mye vi i Vesten plager hverandre med avgifter og skatter.

Dette er vondt å høre for klima-ekstremister, og de nekter rett og slett å forholde seg til dette faktum. Skal klodens utslipp ned, må fokus nå rettes mot Kina, India og Afrika. Ellers vil de globale utslippene fortsette å vokse.

"Så du mener at det er nok å betale inn en mengde avgifter så stanser endringene?"

Hvorfor spørr du en ny variant av det samme tåpelige spørsmålet du stilte meg tidligere da vi diskuterte opprinnelsesgaranti. Husker du ikke hva jeg svarte den gangen?

"Uansett så er det flere som mener at en elbil gjennom livsløpet er et riktig så dårlig klimatiltak pga skitten strøm og produksjonen."
Ja du er jo i mot fornybar energi også så da faller selvsagt noen av fordelene med elbil bort men hva mener du med produksjonen? Er produksjonen av en elbil så mye mer forurensende enn en vanlig bil?

"Norges bidrag i forurensningene er jo ikke engang målbart på verdensbasis men det virker som at debatten er høyere her enn steder som virkelig forurenser."

Du kan kaste all søpla di på havet og det vil ikke utgjøre noen forskjell i verdens målestokk.

Merkelig at du skal fokusere på Afrika når det knapt er utslipp der.
Kina og India er mer forståelig og de 2 landene er vel de som satser mest på fornybar strøm for tiden selv om den høye veksten fører til at de trenger mer fossil energi også. Kina har kommet mnye lenger enn India i velstandsutvikling så det er klart at India vil jeg ikke være like streng mot som Kina.

China still most attractive renewables market despite subsidy cuts-EY

https://www.cnbc.com/2019/05/14/reuters-america-china-still-most-attractive-renewables-market-despite-subsidy-cuts-ey.html

India på 4 plass.Redigert 16.05.2019 kl 14:08 Du må logge inn for å svare

Nei, for når fanatikerne påstår stadig vekk at «vi har ti år på oss til å redde kloden» så er dette kun tomme ord, og en trussel som ikke har noen mening.

Og nå tenker jeg på den påståtte menneskeskapte økningen av jordas temperatur.

For hadde den trusselen vært virkelig hadde man selvsagt ikke latt både Kina og India få unntak.

Nå resirkulerer du gamle argumenter. Var det du eller var det Havfruen som skrev for et par uker siden at klimatrusselen eksisterer ikke fordi vi ikke har nuket Kina og India? Terskelen for å overbevise slike folk er altså ganske høy.

Germany’s AfD turns on Greta Thunberg as it embraces climate denial

"
But the attention the party paid to the topic has been noticeably ramped up since the emergence last August of Greta, the teenage climate activist who has appeared at climate rallies across Europe, including in Germany."

A joint investigation by Greenpeace Unearthed and the counter-extremism organisation the Institute for Strategic Dialogue (ISD) has shown a surge in AfD digital communication on climate issues. While climate change barely got a mention on its social media channels when the AfD was first founded in 2013, it mentioned the topic on its channels about 300 times in 2017-18, and that has tripled over the past year to more than 900, with its main focus on Greta.https://www.theguardian.com/environment/2019/may/14/germanys-afd-attacks-greta-thunberg-as-it-embraces-climate-denial


convert
16.05.2019 kl 14:23 117

Det er tynt med argumenter hos deg nå, jabba. Både Judas Støre og Erik Solheim og en rekke andre sosialist-tullinger har reist jorden rundt og fortalt at de snart skal ha samme levestandard som middelklassen i Europa. Hvis dette skulle skje, ville kloden koke. Det er mulig at det er urettferdig og alt det der, men det hjelper ikke.

Det aller verste er at driveren for globale utslipp, klodens samlede befolkning og veksten i denne, er det ikke lov å snakke om.

En annen sak som er ganske skremmende er at det har vært snakk om å innføre en unntakstilstand der demokratiet skal avsettes «inntil videre» for at man skal kunne ta grep for å «redde klimaet» og således redde verden.

Man kan selvsagt spekulere i hva disse folkene ønsker å oppnå.


Dersom dette blir virkelighet kan man se for seg at alle de vestlige landene blir transformert tilte slags super-Sovjet der man undertrykker befolkningen i «miljøets» navn.

Norge er allerede på vei med dette da politikere har bestemt at såkalte fossil-biler skal forbys, i neste omgang kan forbud og tvang komme som perler på en snor, forbud mot vedfyring, rasjonering av flyreiser og reiser i det hele tatt, kun fantasien setter grenser her. Alt skal være elektrisk, og med et marked som er synkronisert med alle andre vestlige land blir prisen den samme overalt, nordmenn kan bare glemme 20 grader i stua om vinteren.

"En annen sak som er ganske skremmende er at det har vært snakk om å innføre en unntakstilstand der demokratiet skal avsettes «inntil videre» for at man skal kunne ta grep for å «redde klimaet» og således redde verden."

Dette må du fortelle mer om. Er det de blå blå her i Norge som diskuterer dette eller er det andre? Har du en link?
Er ikke dette litt vågalt dersom man tar utgangspunkt i at klimachange er en hoax og at alle forskere lyver. Blir etterhvert veldig mange som er med på dette lureriet.


Det er fanatikere på venstresiden som jeg har hørt snakke om dette, men blir ikke forundret om Erna blir med på laget.« i MdG maler et fremtidsbilde som er like forlokkende som sosialismens budskap alltid har vært: «Om alle handler slik vi ønsker, vil vi redde kloden, samfunnet vil bli bedre, folk vil få arbeid, fordelingen kan bli rettferdig, fattigdommen vil vike, livskvaliteten heves og sammen kan vi ta et stort steg fremover». Hvem kan vel si nei til sånt? Forhåpentligvis mange, for velgere med huet på skaft ser fort at dette er nøyaktig samme utopi som Mao og Stalin forførte sine undersåtter med. Miljø-kjendisen Naomi Klein oppsummerte treffende hva dagens grønne gærninger ønsker seg: «En mobilisering som gir ledere den støtte de trenger for å bryte alle de reglene som må brytes for å sette en annen kurs”. Tenk litt over den der i en demokratisk kontekst…«

Så det var altså ikke noen politikere i makt eller nær en makt posisjon som ville avsette demokratiet og innføre unntakstilstand.
Det var enda godt. For the record, jeg ville vært sterkt imot noe slikt. Nå var det vel også bare koselige sosialist visjoner du siterte.

Det vet du lite om, tviler på om en politiker åpent ville innrømme å gå rundt med slike tanker.

Det betyr ikke at de ikke går rundt med slike tanker.

De som har lest litt historie vet at diktatur ikke akkurat er sjeldent.

Når du skriver "En annen sak som er ganske skremmende er at det har vært snakk om å innføre en unntakstilstand der demokratiet skal avsettes «inntil videre» for at man skal kunne ta grep for å «redde klimaet» og således redde verden." så trodde jeg oppriktig du hadde mer å fare med.
Forøvrig er jeg enig med deg i at demokratiet kan falle relativt raskt. Det er en av grunnene til at jeg er veldig opptatt av Trump men vi har også sett her i Europa at Ungarn og Polen har tatt kontroll over dommere og i Ungarn har nå statsministeren kontroll på 90% av media. Dette er imidlertid relativt unge demokrati. Det er mer skremmende at Trump angriper det 250 år gamle maktfordelingsprinsippet i USA og at mange republikanere støtter ham.

Hvorfor spørr du en ny variant av det samme tåpelige spørsmålet du stilte meg tidligere da vi diskuterte opprinnelsesgaranti
Når du mener at det er bedre å betale miljøskatter eller gjennomføre miljøtiltak (noe som for vanlige folk kommer på det samme) i tilfelle det viser seg at havnivået stiger 2 meter finnes det vel knapt dumme spørsmål.
Men det er jo standardresponsen din da.

Har hørt det fra flere steder, uten at jeg kan finne link.

Men håper jo at du har rett og at dette er kun fabling fra noen få tullinger, men mistenker at ganske mange av disse miljøfanatikerne går rundt med disse tankene.

Merkelig at du skal fokusere på Afrika når det knapt er utslipp der.Nei, Sør-Afrika har verdens åttende største utslipp av drivhusgasser.
De bor ikke i telt alle der nede.


http://www.cicep.no/sor-afrika

Er du seriøs nå? Jeg begynner alvorlig å lure på om du bare troller.

Et konkret miljøtiltak her i Bergen er at man får "vrakpant" på å bytte ut gamle ildsteder. 5000 kroner.

Fornuften bak dette ligger jo ikke bare i at du forurenser mindre men du vil, i tillegg til vrakpanten, tjene på at du bruker mindre brensel og ikke minst at faren for brann er redusert.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/brannvern-samfunnssikkerhet-og-beredskap/brann-og-redning/brannvern/vrakpant-pa-eldre-ildsteder
Redigert 16.05.2019 kl 17:27 Du må logge inn for å svare

Og hva har Sør Afrika veldig mye av? Kull og Kullkraft

https://theconversation.com/why-south-africa-cant-make-a-massive-shift-to-renewables-yet-104734

Men dette er cherrypicking. Afrika sett under ett har nesten ikke utslipp per capita, noe jeg er helt sikker på at du fant ut mens du snoket deg frem til Sør Afrika.

Miljøfanatikere kan bli ekstreme ja. Vi hadde vel en terrorist som prøvde å sprenge ei bru i Alta under kampen mot Alta utbyggingen og miljøgrupper som Greenpeace og Bellona har til tider brukt ekstreme metoder, men din påstand baserte seg altså kun på tynn luft. Muligens et rykte satt ut av en klimaskeptiker eller noe tatt ut av sammenheng. Man så jo hva som skjedde når Green new deal ble lansert i USA for noen måneder siden. En spøk, som de nok angrer bittert på nå, om fisende kuer og flyreiser, førte til at hele debatten ble fokusert på at demokratene ville nekte folk å fly og spise hamburgere, noe som hadde veldig lite med saken å gjøre.

Snoket meg ikke frem til noenting som helst da jeg visste at Sør Afrika kom langt opp, slik mange gjør. Men ikke du altså så slipper du å slå opp det ihvertfall.

Morsom kar du:-))

Kina og EU har sånn ca likt utslipp per capita. USA mye høyere. Ifølge denne oversikten: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions#/media/File:Co2-2013-top40.svg

Men den tar neppe med seg det reelle utslippet per capita når man hensyntar det utslippet som skjer i produksjonen av de konsumvarene som importeres.

Den moderne analfabetisme: «Melken kommer fra butikken og strømmen fra kontakten.»
https://www.derimot.no/den-moderne-analfabetisme-melken-kommer-fra-butikken-og-strommen-fra-kontakten-nei-fra-russisk-gass/
Ekornet er på havets bunn og laksen er i treets topp. Etterpå var ingen mer med i krigen, enn denne staten vår? Mon Tro, noen vet hvor staten vår var, når denne krigen pågikk? Og sjefen for overkommandoen, hvor var han? Finner dere av det, får du en kortslutning i sikringsboksen.

Og sist, men ikke minst, de som er på feil skytebane.

Innlegget er slettet av jabbadabbato

Tilfeldig?
https://www.foxnews.com/us/california-storms-snow-severe-weather-plains-tornado-threat
Parts of California still resemble a scene out of winter, with a series of storms bringing several feet of snow to mountain areas

Naturlige variasjoner. Så helt tilfeldig ja.

Været er gjerne slik, tilfeldig.

Og utenfor heksedoktorer og andre menneskers kontroll.

Men den tar neppe med seg det reelle utslippet
Et eksempel er jo at Tyskland får renere kraft mens Ola Dunk bruker 70% skitten kraft. Tyske forbrukere kjøper i stor grad ekthetsgarantier mens Ola Dunk ikke skjønner vitsen så lenge vi bruker bare vannkraft, men jaggu må vi betale CO2-avgift til og med på den.

Et håpløst system som gjør at noen "kjøper seg" ren kraft mens andre kan selge sin rene kraft og ende opp med skitten kraft på papiret.
Så jeg tror det er veldig mye denne statistikken ikke tar med og gir kunstige utslag.
Statistikk er nok bare en statistikk her også, som ellers.