Men dere du


Kjenner dere lukta se?

Je oxo gett, slapp nettopp en due på vingene se.

Stolt av dekk hele vikua je es, om dekk fis eller itte