Photocure - Lite effektivt salg, salgskostnader pr. scop må ned!


Selv om det var feil på leveringene for flexiscop i første halvdel av 1Q19, har Photocure opplyst at feilene ble rettet og at leveringene er rettet opp i andre halvdel av 1Q19. Likevel ikke mer enn 3 solgte flexiscop. Samtidig svært høye salgskostnader.

Det kan se ut til at Photocure sliter med å nå frem til kundene. Å da presse på med høyere salgskostnader, når salget er ineffektivt, er neppe en god strategi. Her kan det tvert i mot lønne seg å få vekk daukjøttet i salgsorganisasjonen og kun satse på de beste selgerne som får resultater. Dermed kan også bunnlinjen raskt bedres..

Riktignok er det vel en dynamikk også i flexiscopsalget. Forhåpentligvis blir det ganske annerledes bedre flexiscopsalg i 2. kvartal. Salget av rigide scop ser jo ellers bra ut.

Det vil være riktig av Photocure å opplyse hvordan salget av flexiscop har gått hittil i i 2Q19. At guidingen for 2020 ikke er hevet, tyder riktignok ikke på spesielt store forhåpninger for 2Q19.

Samarbeidet med Ipsen ser også ut til å stå på stedet hvil, til tross for Schneiders uttalelser. Når kommer det bedre tall fra Ipsen?

I haven't gone glipp of anything. I sold at 50kr. I can buy back in again at 50kr tomorrow if I want. So what have I "gone glipp av" compared to you??

To be honest I have been in meetings all day. When I went in the price e was 43.70kr when I came out it was 49.80kr and the market was closed. So yes I am pissed off that I missed the chance at low 40's.
Redigert 14.05.2019 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
m73102
14.05.2019 kl 18:56 822

SørenE - takk for et godt innlegg. Jeg er imidlertid ikke enig med deg når det gjelder tallene (Q1) - etter mitt syn var dette et godt resultat, og det sentrale (slik jeg ser det) er at det viser PHO er på rett vei (og fortsatt kun i startgropa). Jeg mener at i den fasen vekstselskapet PHO er i nå, er det viktigste å overbevise markedet om at PHO er i stand til å oppnå målsettingen som er satt ift guiding 2020, SoU og store markedsandeler (sales peak i 2024) i fremtiden. Det virker som at PHO er på vei til å gjøre det, ref artiklene på E24 og Hegnar.no, og at flere etterhvert vil få øynene opp for selskapet. Det blir spennende å følge med på fortsettelsen - og jeg tror Q2 vil bli enda bedre:)
Redigert 14.05.2019 kl 18:58 Du må logge inn for å svare

Jeg forventer at Q2 blir betydelig bedre. Q1 var helt greit, men også for meg kom tallene inn noe lavere enn forventet. Men det er mitt problem ikke PHO sitt.

Hyggelig å se at finansjournalister endelig evner å omtale PHO på en positiv måte.
Antar at en ny oppdatert analyse burde foreligge innen rimelig kort tid.

Meget solid presentasjon av Dan. Selskapet er om track og dette går raskere og raskere mot at BLCC blir SoC.
Sydney
14.05.2019 kl 19:30 752

Angående brutto marginer 95%. Jeg forstår ikke hvor alle kostnadene kommer om marginene er så voldsomme. På hvilket tidspunkt blir det overskudd? Blir det slik at alt som selges fram til nå dekker utgifter og at det heretter blir 95% overskudd av alt som selges(siden vi er break Even nå)

Merlin
14.05.2019 kl 20:05 686

Det som mest reddet dagen var nok faktisk Dans optimisme og markedsgrep. Noe helt annet enn gravalvorlige og stotrende Hestdal.

Det er klart at salget av flexiscop i 2Q19 bør vise en kraftig fremgang. Kommer Photocure ut med kun nye 3 flexiscopsalg i 2Q19 kan de glemme guidingen for 2020.

Ideen om å samarbeide mye mer direkte med helseforsikringsbransjen i USA kan se ut som et godt forslag. Vet ikke hvordan det gjøres. Dans endrede bruk av de flinkeste salgsfolkene, som skal brukes til å øke brukshyppigheten er nok også en bærekraftig idé.

Fint at børsen tok bedre i mot resultatene enn jeg hadde trodd.

Overgang til engangsscop vil kunne øke bruksfrekvensen kraftig. Men det spørs hvor langt frem det er dit?

This is still a 3 year case minimum. Slowly slowly catch a monkey
focuss
14.05.2019 kl 20:53 605

Sydney
Cysview selges for 1000 usd i USA mens det koster PHO 50 usd. For hver dose solgt kommer det det 950 usd til dekning av andre kostnader og etterhvert overskudd. Dersom vi bare ser på PHO sin hovedaktivitet, Hexvix/Cysview, så går PHO med positiv EBITDA nå og har gjort det lenge. Det som ødelegger bunnlinjen er development porteføljen Cevira og Visonac som PHO forsøker å finne en kommersiell løsning for. De trapper kraftig ned på kostnadene forbundet med disse og får tro de finner en løsning snart.Cevira er et betydelig positivt usikkerhetsmoment mener jeg. Hestdals omtale på dette punkt er ikke tatt helt i løse luften.
Husker jeg selv kjøpte pho første gang pga cevira,og sikkert mange med meg.
Så det ødelegger bunnlinjen nå,men kan potensielt gi heftig verdibidrag på sikt. Nok en gang kom det spørsmål om cevira/visonac etter presentasjon og det synes jeg er bra. Dette er noe mange aksjonærer mener kan ha sin misjon. Sannsynligvis vil cevira kunne gi stor helsegevinst for de det gjelder.
clanz
14.05.2019 kl 21:33 545

Salgstallene fikk en boost på 2mill pga. valuta .... sterkere dollar. Men selv justert for det var salgsinntektene ok. Kostnadene var også stabile fra q4. Bra salg i danmark og tyskland. Og Dan begynner å bli varm i trøyen som CEO. Men fortsatt må det jobbes for å nå guidingen i 2021. Alle som mener at guidingen er for lav mens de samtidig er fornøyd med dagens tall bør finne fram regnearket eller kalkulator.

Antall nye scope var overraskende lavt, de fleste hadde vel trodd rundt 20 på forhånd. Og flex er fortsatt ikke noe å som gir nevneverdig salg.

Oppgangen i kursen idag var kun en opphenting av fall før tallene... er nok flere som har solgt før tallene.
Posiitvt at kursen nå får høyere bunner....
Merlin
14.05.2019 kl 22:43 450

Jeg har forutsatt en utflating av rigide scope-salget og dermed cysviewsalget fremover til rigide scope. Det burde jeg ha presisert. Så med en slik utflating og et flexiscopsalg som ikke tar av vil Photocure ha problemer med å nå guidingen.

Fortsetter derimot cysviewsalget å stige si 15% i kvartalet de neste par årene, slik det i snitt også har gjort i 2018 og nå i 1Q19, vil det alene imøtekomme guidingen på 20-25 MNOK i 2020.

Og skulle flexiscopsalget skyte fart, med 3-4 ganger høyere stykksalg av Cysview blir situasjonen selvfølgelig en helt annen i 2020.
focuss
14.05.2019 kl 22:47 435

Schneider mener de kun er i en tidlig lansering fase også når det gjelder rigide scope.
Panis
14.05.2019 kl 23:23 356

Hørte Dan be om unnskyldning pga at han stotret og ikke klarte å uttale cystoscopy riktig flere ganger, men jeg hørte ikke at Hestdal hadde noe problemer under sin fremleggelse.