WRL - Hvordan går det i Tanzania?

WRL 10.02.2018 kl 00:43 15296

WRL's hovedassets er Mnazi Bay i Tanzania med en andel på 32% av estimerte 3-5 Tcf med gass. Foreløpig er det boret 6 brønner hvorav 5 er i produksjon (en var tørr) og der gross 552.3 Bcf er oppført som 2P reserver. Det er følgelig mye gass å bore etter etterhvert som etterspørselen øker.

Maurel & Prom som er operatør for MB har sluppet sin korte oppsummering av året som gikk, og hvilke planer de har for 2018. Jeg legger merke til følgende:
- De nevner boringer i Gabon i 2018, men ikke i Tanzania.
- M&P's estimerte 2P reserver har økt litt etter at produksjonen er trukket fra.

Dette forteller at brønnene fremdeles produserer over forventning og bekrefter Geoff Bury's påstand om at de forventer å kunne produsere rundt 120 mmscf/d over en lengre periode med dagens 5 brønner. I RPS sin siste rapport fra desember 2017 anslår de faktisk at det ikke behøves å bores noe mer for å opprettholde leveransene basert på 2P reservene som NPV10 verdsettelsen er basert på. Men de legger inn kostnad for installason av kompressorer i 2019. (Side 86 i RPS sin rapport)

Dette bringer oss over på verdsettelse.
2P reservene gir en NPV10 på $160m. Går vi over på 3P reservene så estimerer de boring av MB-5 i 2021. NPV10 for 3P reservene er anslått til $203m. Samtidig er det slik at NPV10 ikke gir noen korrekt verdsettelse av selskapet. RPS sin NPV10 er en verdsettelse av FRAMTIDIG produksjon og inntekt fra Mnazi Bay. Den hensyntar kun deler av "receivables" og ikke øvrige utestående fordringer, kontantbeholdning eller gjeld. Så en rask beregning fra min side gir fremdeles en verdsettelse på rundt $180m eller rundt kr. 8,- / aksje for WRL basert på dagens nettoverdi + diskonterte framtidige inntekter fra MB.

Kilder:
http://wentworthresources.com/pdf/Mnazi_Bay_Resource_Evaluation_(Wentworth)_Final_v2_2018-01-11(s).pdf (Spesielt sidene 86-92)
http://maureletprom.fr/en/documents/download/982/maurel-prom-chiffre-d-affaires-2017-400-m-14

Om Tanzania, fra M&P's rapport:
- Higher demand for gas in Tanzania: annual production up 13%
- To meet the higher demand for gas in Tanzania, gas production significantly increased starting in the second half of 2017. For the full year, average production stood at 49.1 MMcf/d at 100%, up 14% over the previous year.
- In Tanzania, demand for gas from the national company, TPDC, rose steadily in 2017 to reach average production of 62.2 MMcf/d at 100% in Q4 2017. This demand, which is linked to industrial gas consumption in Dar Es Salam, is expected to increase further in 2018.
- These gas assets give the Group access to fixed, stable revenues over the long term. The sale price is $3.0441 per thousand cubic feet and rises with inflation. Maurel & Prom thus has cash flow unaffected by oil price fluctuations.

:-)

Redigert 10.02.2018 kl 01:05 Du må logge inn for å svare
A. Automat
10.02.2018 kl 12:44 10855

Takk for oppdateringen. Det forundrer meg stadig at WRL trenger én måned lengre tid enn andre selskaper for kvartals- og årsrapportering. Hold på aksjene. mvh
Kingen
10.02.2018 kl 12:58 10831

At de rapporterer senere enn først annonsert, kommer sikkert av at de er heftet med flyttingen til UK.
icebear
10.02.2018 kl 12:59 10833

Ren tipping men det ha noe med flyttingen av selskapet til London eller at ny sjef skal kunne bli med på dette.

Josik,

du bør jo også trekke fra NPV10 av fremtidig G&A, om du skal bruke NPV10 fra reserverapporten (men det er riktig at det også bør justeres for receiveable og andre faktorer som du sier) for å finne verdsettelsen av selskapet.

Ellers kan du ikke "regne med" at de får produsert 3P reserver. Personlig tror jeg at basert på det vi har sett av av decline så kommer vi til å gå godt over 2P, men det er altså det som fortsatt er de offisielle tallene. Jeg tror også at det er mange andre prospekter på Mnazi Bay som også kommer til å få treff, men de er altså ikke inkludert i reservene i dag.

Vi er helt enige om oppsiden på Mnazi Bay, men når vi får se den kommer jo stort sett an på M&P, det er jo tross alt de som er operatør. Men det er jo sannsynlig at M&P vil foreslå å bore mer når gassbehovert i Tanzania kommer til å øke.

10.02.2018 kl 17:06 10635

Josik,

Kunne du tenke deg jobben som IR direktør i WRL? En godt betalt stilling og arbeidsplassen er 50/50 mellom Oslo og London. Markedet verdsetter i dag selskapet til NOK 2,86 per aksje, så nedsiden bør være begrenset. Her er det store muligheter, så ta kontakt Bob i dag, før det er for sent!
:-)
10.02.2018 kl 17:15 10644

Jeg behøver ikke å trekke fra G&A når RPS allerede har gjort det. Les gjerne rapporten før du ev. begynner å kverulere.

NPV10 er den diskonterte verdien av 2P reservene i Mnazi Bay, der RPS har lagt inn både inntekter og kostnader relatert til GSA for Mnazi Bay. NPV10 er derfor ikke en verdsettelse av selskapet WRL, men av MB og kun MB basert på GSA med et tak på produksjonen på 120 mmscf/d. Se på RPS sin rapport som en type salgsprospekt for MB. Når de eksempelvis estimerer Oper. Costs + G&A + Local Taxes for 2018 til $4.2m så ger det hva en ev. kjøper av MB-andelen må påregne av kostnader, ikke hva det koster å drive selskapet WRL.

Sagt på en annen måte så ville et ev. salg av MB-andelen fjernet både inntekter og utgifter fra WRL's regnskap i henhold til RPS sine oppgitte estimater. Men ev. øvrige eiendeler, inntekter og utgifter ville fortsatt forbli som før i den gjenværende delen av selskapet WRL.

Her er for enkelhets skyld RPS sin 2P vurdering der både inntekter og utgifter for MB er med. https://www.dropbox.com/s/6bbg36hmzfcdhln/WRL_RPS_valuation_2P-reserves_2018.pdf
10.02.2018 kl 17:47 10605

Takker for tilliten Thompan :-)

Det er nok ikke noen jobb jeg kunne fått, men jeg har faktisk alltid vært en god selger. Det er samtidig fordeler og ulemper. I en periode av livet var jeg innehaver av tittelen Salgssjef hos Panasonic, med base i Norge men direkte underlagt London. Ble hentet og kjørt i limousin, bodde på Hilton og hadde det helt greit. Men jeg har nok tilbragt altfor mange timer på Heathrow ventende på kveldsflyet via København til at det frister så veldig. :-)
Så jeg får nøye meg med noen enkle posteringer på HO og håpe at flere via det ser og forstår WRL og potensialet i aksjen.

😊
Redigert 10.02.2018 kl 17:48 Du må logge inn for å svare

Josik,

selvfølgelig trekker de fra G&A relatert til Mnazi Bay i CPR, det skulle bare mangle og det er da også normalt. Når jeg snakker om å trekke fra G&A, gjelder det jo for selskapet, ikke for Mnazi Bay (som sikkert omfatter all G&A i Tanzania), Så la oss gjerne kalle det overhead, så er vi sikkert enige.

Selger de Mnazi Bay, så er en CPR et godt estimat for verdsettelsen (gjerne med et risket påslag for leteprospekter, men det blir en annen diskusjon). Men ser vi på selskapsverdien (som vel er det vi egentlig snakker om her), må selvfølgelig NPV10 G&A av corporate kostnader trekkes fra, så lenge de faktisk har disse kostnadene. Alternativet er jo å kutte corporate kostnader (overhead), men så lenge de ikke gjør det, er de jo der og må regnes med.

Misforsto du meg, så er jo det synd. Men det er jo ikke tvil om at G&A for corporate er nødt til å inkluderes i selskapsverdien. Selger de Mnazi Bay, Tembo, sparker administrasjonen, legger ned selskapet og deler ut alt som er igjen i utbytte, blir det selvfølgelig ikke noe videreføring av overhead, men som going concern må de jo ha noe som G&A (og det må da regnes med). Dette er den normale måten å regne på, der en CPR reflekterer verdien av en spesifikk eiendel, så holder man overhead utenfor. Ganske sikker på at WRL følger samme prinsippene her som (alle) andre.

Det er vel ikke snakk om kverulering, snarere at man må regne med alt. Men tar jeg feil, og WRL faktisk tar all corporate overhead iog allokerer det som G&A pår Mnazi Bay (uvanlig, men ikke dermed umulig) får du heller ha meg unnskyldt. Da er jo faktisk Mnazi Bay som eiendel verdt mer enn det CPR tilsier. Men regner vel egentlig med at vi egentlig snakket om to forskjellige ting, så vi er sikkert enige nå?

EDIT Jeg tror førøvrig vi begge er enige om potensialet på Mnazi Bay, og jeg setter stor pris på regnearkene dine.
Redigert 10.02.2018 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
11.02.2018 kl 16:24 10245

Det var synd Josik, men etter selv å ha opplevd Heathrow mange ganger har jeg forståelse for ditt avslag. Håper dog at dagens og fremtidige IR ansvarlige ikke har Heathrow som unnskyldning for ikke å oppsøke potensielle investorer i f eks Oslo.
😉
alph
11.02.2018 kl 20:21 10083

Vi snakker vel ikke akkurat om H1 2018 her, men spennende bruksområder for gass fra Tanzania er stadig på diskusjonsbordet.
http://tanzaniapetroleum.com/2018/02/10/tanzanias-natural-gas-could-heat-ugandas-crude-oil-pipeline/
Mdg1
12.02.2018 kl 12:33 9784

Og nå nærmer vi oss avklaring angående Tembo. Kan neppe drøye mer enn en mnd om det skal startes opp i løpet av sommeren.
OzSurfer
12.02.2018 kl 13:42 10078

Nå tror jeg vi er minutter unna Malcy's BL. Hadde vært flott om den kunne gi oss et ekstra dytt i dag.
brumlemann
12.02.2018 kl 14:30 10027

ville overraske meg om WRL kom på Malcys bucket list, når det er så vanvittig liten omsetning på AIM.
Tror det kan bli litt krusninger på kursen, men på sikt er det sannsynlig at kursen før eller senere vil gå i et selskap som tjener gode penger nå- etter alt å dømme kommer til å tjene enda mer penger, og i tillegg sitter på en mega stor potensiell (gullgruve) /gass og olje felt

Det overrasker meg mer at Aminex er i bucketlist, men ellers finnes det sikkert mange andre kandidater enn både Aminex og Wentworth som kan komme inn i bøtta. Det er sannsynlig en avveining mellom lovende og ikke for store selskap og spredning geografisk.
OzSurfer
12.02.2018 kl 14:34 10007

Hvorfor skulle Malcy bry seg om omsetning? Han har da ikke kurtasje på de aksjene han anbefaler han.

Besök på gas processing plant. "Current production 80mmscf/d".

"The tour was organised by Bank of Tanzania. The plant is currently processing 80mmscf a day, which is almost one-third of installed capacity since gas demand is still low."

https://www.dailynews.co.tz/index.php/business/55874-tpdc-gas-plant-keen-on-safety-measures
JahMason
13.02.2018 kl 09:51 9665

He said the plant is the biggest in the country with processing capacity of 210mmscfd after an investment of 197 million US dollars. The other three are two at Songo Songo—manned by Pan- Africa Energy with a capacity of 180mmscfd and another at Mnazi Bay operated by Maurel and Prom with a capacity of 100mmscfd.
13.02.2018 kl 09:53 9656

Meget positiive nyheter. :-)
Og framover skal ytterligere 3 turbiner tas i bruk ved Kinyerezi II, samt at Dangote skal ha gass. Det betyr at MB vil kunne levere over 100 mmscf/d i slutten av Q2.

:-)

jeg sier bare det jeg tror, Ozsurfer, det blir liksom en aksje som det nesten ikke er omsetning i, blir ikke "diskutert" eller vurdert av analytikere - jfr Wenthworth på OB. Jeg tror helt klart at Malcy har lyst til ta WRL i bøtta si, men at han ikke finner det etisk korrekt. Da vil oppgangen i England skyldes ham alene.
I WRL som i andre aksjer, er det bedre å ha litt lavere forventninger, og heller bli positivt overrasket. Vi vet alle at det motsatte gir børsfall og det fortjener virkelig hverken WRL eller trofaste aksjonærer. Hver eneste lille fremgang mener jeg man bør glede seg over, i stedet for å sutre på et forum over at overdrevne forventninger ikke slo til. Noe som omtrent skjer hver gang hos visse aksjonærer.

som jeg skrev over til OZsurfer.
La oss glede oss over hver lille fremgang - fremfor å spenne forventningene alt for høyt og så sutre over at det ikke ble fullt så bra som overdrevne forventninger tilsa.
Oppfylles siste guiding, er det knallbra. Husk at et solid hus bygges sten for sten...
Redigert 13.02.2018 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
d12m
13.02.2018 kl 15:28 9370

I slutten av Q2 er det nok litt vannkraft som stjeler av de mulige 100, men så.. Q3 og Q4 = meget lovende

Og Q1 og Q2 blir nok helt ok de også hva gjelder volum, selv om jeg regner med at H1 vil ligge et stykke under H2 tradisjonen tro.

Hvor mye kan vannkraften maksimalt stjele fra gassproduksjon ved full utnyttelse, noen som vet?
d12m
13.02.2018 kl 16:18 9308

Ifjor var det vel ca 20 MMscf i redusert dagsvolum?
JahMason
13.02.2018 kl 16:20 9300

Recently TPDC formed two directorates and formed two new commercial subsidiaries Gas Supply Company (GASCO) and PETROTAN, which will invest in and market Tanzanian gas and oil respectively
icebear
13.02.2018 kl 17:11 9175

Jo bedre Wentworth beviselig går, jo mindre interesse for selskapet. (64T omsatt på 2 børser i dag) Dette er definisjonen på IR rollen: Investor Relations (IR) er en avdeling som er i de fleste mellomstore til store selskaper, som gir investorer en nøyaktig oversikt over selskapsforhold. Dette hjelper private og institusjonelle investorer til å foreta informerte kjøps- eller salgsbeslutninger. (Kommentar overflødig)
Symphony
13.02.2018 kl 17:39 9179

icebear

Som du vet har jeg alltid vært uenig i at kursutviklingen kan henges på IR og ledelsen forøvrig. For meg blir dette for enkelt og litt som at man ikke vil ta ansvar for egne valg. Man trenger noen å klandre. Jeg derimot, finner det ikke veldig vanskelig å argumentere om hvorfor kursen er hvor den er idag. På samme måte finner jeg det heller ikke vanskelig å argumentere hvorfor at den burde være høyere. F.eks er jeg veldig glad for at selskapet aldri startet tilbakekjøp av aksjer for over 2 år siden, slik mange allerede den gang maste om.

Hvorfor ikke vente på Malcy og se hva han kommer opp med (om han i det hele tatt kommer med noe)?

Selskapet er listet over børs og mange følger med mens vi aksjonærer, vi har alle tatt feil i årevis.

Mvh
Symphony
13.02.2018 kl 18:23 9116

icebear

Kan du forklare hvorfor kursen gynget rundt kr 4 november 2015, RETT FØR produksjonsoppstart og hvor bl.a. jeg gikk inn i aksjen? En oppstart som var ventet med hele 80 mmscf/d i produksjon fra dag en. FØR forsinkelsene, betalingsproblemene, emisjon, regntider og alskens spetakkel som vi har vært gjennom hundre ganger.

Hvorfor priset ikke markedet dengang wrl langt høyere?

Var det på grunn av IR, ledelsen og at de ikke var flinke nok til å selge selskapet?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
icebear
13.02.2018 kl 18:42 9085

?????????Skal jeg forklare deg noe? Har du ikke evne til å gjøre deg opp en egen mening? Om kursen sto i 4 før inntekter, er det da ikke berettiget å lure på dagens kurs (2,94) og manglende omsetning av aksjer på 2 børser når inntektene er her og økende? Mer gidder jeg ikke å si. Fint du er fornøyd.
Symphony
13.02.2018 kl 19:11 9045

icebear

Hvem har sagt at jeg er fornøyd? Jeg prøver bare å forstå markedet. Jeg i motsetning til deg, tror faktisk at markedet fungerer svært godt og at det med dette er en god grunn for at noen aksjer er mer illikvide en andre. En av grunnene for wrl kan f.eks være at det rett og slett bare er bestemt om å skygge banen. At man ikke går inn i illikvide aksjer okke som slik tilstanden er i verdensøkonomien. Spesielt ikke i Afrika. Hva vet vel jeg eller ledelsen forøvrig?

https://forskning.no/etikk/2008/02/korrupt-hverdag

Utover dette sitter jeg fordi jeg stoler på ledelsen og er rimelig sikker på at wrl på et eller annet tidspunkt kommer til å friste så mye at hemninger blandt aktører i markedet slippes løs. At grådighet til slutt blir så sterk at den overtar for frykt. At vi bare er mennesker som til syvende og sist lar oss styres av håp og tro.

Tiltroen derimot, du og andre har til ledelsen forundrer meg. Hvorfor har dere ikke solgt for lenge siden? Det er simpelthen helt utrolig at flere aksjonærer sitter i årevis i et selskap hvor tilliten til ledelsen er så svak?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 19:31 Du må logge inn for å svare

ingen er bedre til å sutre over kursen enn deg Symp. Herregud, skal mye IQ til å poste skremselspropaganda fra 2007. Vi snakker om 2018 og mye er forandre og forbedret - spesielt i Tanzania.
Kursen er der den er. Hvis du ikke tror på aksjen er det bare å selge. Hvis du synes IR gjør en god jobb, sen en mail til henne på valentins dag. ;-)
Reelt sett virker det som om IR virksomheten til Roe, er ekstremt pro-passiv, Dvs at oppgaven synes å begrense seg til å besvare mailer fra aksjonærer og evt fra de analytikere eller fra store investorer som har sendt en forespørsel om selskapet. Må bli betraktelig mye bedre med en IR bosatt i London. Til og med en deltidsansatt i Oslo, hadde gjort kjempe mye bedre jobb. Vi snakker ikke akkurat om IR ansvarlig ti et gigantselskap. Bare en IR ansvarlig som skal pleie kontaktene og gi informasjon til media, meglerhus og analytikere og sende info til aksjonærer. . Kan bare bli bedre :-)
Når er det WRL flytter til London?
Redigert 13.02.2018 kl 19:14 Du må logge inn for å svare
13.02.2018 kl 19:17 9014

Symphony
Finnes det flere børsnoterte selskaper i verden hvor IR funksjonen ikke er ansvarlig for markedsføring/innsalg overfor eksisterende/potensielle investorer og hvor ledelsen ikke måles på børskurs, kursutvikling og avkastning til sine eiere, eller er WRL det eneste?
Symphony
13.02.2018 kl 19:17 9026

brumlemann

IR svarer på mailer så godt som mulig. Hvordan i allverden skal man svare på spørsmål når man selv ikke vet? Helt utrolig.

Eller hvordan skal man forholde seg til et menneske som deg, brumlemann. Et menneske som helt på alvor mener at markedet ser helt bort fra verdien til et selskap bare fordi aksjen er illikvid?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 19:20 Du må logge inn for å svare
13.02.2018 kl 19:44 8984

Brumlemann
Om jeg ikke er helt på bærtur under snømassene så har vel Roe sittet i London hele tiden…
altin
13.02.2018 kl 19:45 8905

https://www.miningreview.com/news/infrastructure-advances-support-development-chilalo-graphite-project/

Power supply:

The Government of Japan, through the Japan International Cooperation Agency (JICA), has completed a study on the construction of a 300 MW electrical power generation facility using natural gas in Mtwara.

The Tanzanian Government contribution has been included in the budget outline for 2018-19.

Tendering of contracts is expected to be finalized in 2018, with construction targeted for completion in 2020.

Snakker vi her om WRL-gass? I såfall er dette svært gode nyheter.

Malcy sa idag at han holder på med sin bucketlist. Hvis det innbegriper Wrl vet bare gudene.
13.02.2018 kl 19:53 8967

Symphony
Hæ? Kanskje en gjøk som sa ko-ko?
Børskursen er til info det markedet til enhver tid verdsetter selskapet, uavhengig av hva du eller jeg mener er riktig kurs. Og i et børsnotert selskap måles ledelsen ofte bl a på børskursen, normalt sett da..
alph
13.02.2018 kl 19:56 8877

Noen som vet om kraftverkene som skulle komme fremover, Kinyerezi 3 og 4, Kilwa etc. Er disse utsatt på ubestemt tid?

skulle ikke tro det er mulig å skrive å så vrøvl som du holder på med Symp.
Hvis jeg skulle komme med en relevant sammenligning, la oss si at du er ansatt som salgsansvarlig i et firma. Hvis du hadde operert som Kathrine Roe, hadde du sittet på rompa på kontoret og ventet på at kunder, kjeder, forbrukere skal stille spørsmål. Det er vel slik Roe gjør, sitter på rompa og besvarer mailer.
En proaktiv IR ansvarlig hadde pleiet kontakt daglig med investormiljøet, oppsøkt analytikere, gått på kontoret til Hegnar og presentert caset på Hegnar TV. Hadde peilet seg ut og bedt på lunsj den i dagens Næringsliv som har med olje og gass å gjøre.Det samme med Finansavisen. I Aftenposten hadde hun sikkert peilet seg inne en journalist som er opptatt av utviklingen i Afrika og fått mediaplass- ofte. Hver gang noe positivt skjer. tillegg hadde hun hatt jevnlig kontakt med investormuiljøene, både fond og alle som potensielt kunne bli aksjonærer i et selskap med sterk vekst i omsetning og resultat. En proff IR ansvarlig hadde i hvertfall klart å formulere en melding riktig, Roe klarte det kunststykket å meddele markedet om at gass salg for hele året var det som var komme inn i Desember. Allikevel har Roe superstar stjerne hos deg. Ta en pille.

Hvor i all verden tar du alt vrøvlet fra, Symp? Hvor har du det fra at jeg mener at markedet ser helt bort fra verdien til set selskap bare fordi aksjen er ikke er likvid. Jeg gidder virkelig ikke en gang prøve å fortelle deg hvor hjernedød en slik påstand er, forhåpentligvis for din egen del, kan du skylde på fylla.
Redigert 13.02.2018 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 20:05 8942

40something

Så hva skal man si om Malcy IKKE tar wrl inn på sin fantastiske bucketlist?

Hva er det mange av dere holder på med? Hvorfor ikke bare akseptere alt helvete som har manifestert seg siden oppstart og usikkerheten som fortsatt råder? Spesielt med hva siste guiding fra selskapet forteller om kursutviklingen fremover. Om man ikke setter all sin lit til Tembo.

Jeg er mentalt innstilt på ytterligere ørkenvandring og helst kursnedgang slik at jeg kan bli fristet til å kjøpe flere aksjer. Ørkenvandring langt over sommeren. Jeg har også innsett at det nødvendigvis ikke er sikkert at jeg noen gang kommer til å tjene penger på wrl.

Dette fordi så mye har skjedd. Så mye at jeg ikke blir forundret om noe annet dævelskap dukker opp.

Noe som hverken IR, eller ledelsen forøvrig kan kontrollere eller ta høyde for.

Spørsmålet blir hele tiden. Er Tanzania virkelig klar for et lite filleselskap som wrl. Et utenlandsk selskap som over mange år tjener seg steinrike i landet?

Tiden får vise.

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 20:34 Du må logge inn for å svare

Jeg er innstilt på å ikke kjøpe fler aksjer i WRL . Hvis den slår til så er min portefolie stor nok, hvis ikke så vil jeg ha muligheter til å avvente uten å måtte selge. Jeg er ikke så begeistret i hvis Malcy ikke tar inn Wrl i sin bucketlist eller ikke, men det ser ut til at det er noe som mange avventer. Det at Aminex har gått så mye er ikke sikkert at beror på bucketlist. Wrl har elendig statiktikk hva gjelder børskurs. Det sitter mange slitne og desillusjonerte eiere i Wrl. De preger børskurs, og ikke minst så preger de nye intressenter ssom får sin forhåpning slengt i fjeset ganske raskt etter å ha kjøpt seg inn. Jeg tror at beste utviklingsmulighet er hvis noen store går inn og kan flytte tekniske nivåer som løsriver stillstanden.som har rådet i lang tid.
Symphony
13.02.2018 kl 21:09 8863

40something

Hvorfor alle disse konspirasjonsteoriene?

Hvordan vet du at mange venter på Malcy? Hvordan vet du at det sitter mange slitne og desillusjonerte eiere i Wrl? Er det med andre ord mange aksjonærer som ikke tåler like mye som deg og derfor har blitt desillusjonerte? Hvorfor tror du at nye aksjonærer får sine forhåpninger slengt i fjeset slik at de ganske raskt etter å ha kjøpt seg inn, selger?

Jeg tror at dette er noe du tror etter hva du leser her på HO.

Hvorfor heller ikke bare innse at det er markedet som bestemmer og som oftest får rett over lengre tid. At siste hendinger og guiding, ikke nødvendigvis taler for oppgang i nærmeste framtid. Dette selv om brumlemann er fornøyd med sine 15% i papirgevinst så langt.

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 21:11 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 21:32 8840

Thompan

Så du mener at det er ledelsen som gjenspeiler kursen idag og ikke alt faenskapet fra Tanzania?

Jaujau....stå på du gutt!
Symphony
13.02.2018 kl 21:36 8823

brumlemann

Ikke overraskende fra en kar som deg.

Min erfaring så langt mens jeg har sittet i selskapet, er at de har gjort alt riktig.

Absolutt alt!

Jeg finner ingenting kritikkverdig over normal fornuft og hva som skal ventes. Alt hva du maser om er bare spekulasjoner fra en amatør. Bare som følge av at markedet ikke så langt har løftet aksjekursen dit hvor du håpet i utgangspunktet.

Alt hva du skriver er svada fra ende til annen. Slik som alt annet du har kommet med tidligere.

Tror du at jeg hadde kjøpt flere aksjer idag om jeg hadde Kathrine foran meg?

Naivitet lenge lever!

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 21:44 Du må logge inn for å svare
icebear
13.02.2018 kl 21:46 8800

Meget bra skrevet Brumlemann. For rundt 3 år siden skrev jeg dette. Det hjelper ikke å produsere verdens beste pølser om ingen kjøper de. Oversatt til WRL. Det hjelper ikke aksjonærene at selskapet selge masse gass om ingen kjøper aksjer. Ting må normalt selges/markedsføres.Så da er det jo genialt å holde seg unna markedet som er Norge. (Te smaker nok best i London)

Nostalgi : https://www.dn.no/nyheter/finans/2014/09/15/0911/Brskommentar/gassmygg-til-vrs-p-brsen
De var også ukens selskap i Finansavisen i både 2014 og 2015.
Hvem husker ikke dette bildet: http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2014/09/Wentworth-Resources-landet-kjempeavtale
Etter dette har alt vært dødt. Nå som det virkelig ser lyst ut. Det må ha vært tidligere IR Fore som fikk til dette.
13.02.2018 kl 21:46 8805

Symphony,

Det er vel bare å resignere og underkaste seg din høye og edruelige intellekt.
Noen vil kanskje si at verden er urettferdig, du kan beruse oss her på HO og Einstein måtte dø.
Redigert 13.02.2018 kl 21:49 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 22:37 8641

Det er helt utrolig at så mange her på HO fortsatt lever i villfarelse om at de tror de vet noe som ikke andre (markedet) vet. Dette mens de bjeffer på ledelsen i selskapet hvor de selv eier aksjer. En bjeffing som aldri ser ut til å ta slutt og som har vart i over 2 år. Like lenge som jeg har sittet på aksjene mine. De skal lissom lære ledelsen om hvordan markedsføring egentlig skal foregå. Tømmer seg mens de nå venter på drahjelp fra Malcy. Malcy som på en eller annen merkelig måte skal bringe ny magi slik at alle plutselig skal forstå. Rally er hva de tror. At Malcy skal utløse noe som ledelsen og Kathrine aldri har klart. Disse er jo inkompetente.

Hvor lenge har ikke Malcy holdt på etter en rekke møter med ledelsen? Hva er det som driver denne karen og hva har vi i vente? Fyren som en rekke ganger har sittet overfor ledelsen og fått info med teskje. Malcy og alle disse smarte sjelene som ser hva ingen andre ser eller forstår. De som elegant overser 2 børser og hvor omsetningen er i ferd med å tørke helt ut.

Men de vet jo så mye bedre? Sparke deler av ledelsen sier de. Få inn nye som kan selge. Hva med rett og slett at vi overser siste guiding fra selskapet tenker de nok? Den var jo litt ræva! Kan vi ikke likeså godt overse realitetene? Ikke minst drite i alt dette helvete selskapet har vært gjennom siste 2 år.

Dette er så banalt at jeg ikke lenger finner ord. På toppen av glemmer de faktumet om verdens børser på ATH og historiens største statsgjeld. Det finnes faktisk lettere utfordringer en wrl idag på børs. Tiden før tallene kommer og utviklingen blir uimotståelig.

Wrl er stuck idag og innse det en gang for alle!

Kursen kommer ALDRI uten GOD avtale rundt Tembo og/eller at det viser seg at siste guiding viser seg å bli feil på oppsiden i det korte bildet. Markedet anser risikoen fortsatt alt for stor. Selskapet har med dette fortsatt lang vei å gå mht. inntjening, gjeld og Tanzania. Hvorfor i granskauen er dette så vanskelig å forstå for noen?

Jeg, markedet og flere andre, forstår dette og kanskje får vi kjøpt aksjer igjen på atl.

Mvh
Redigert 14.02.2018 kl 00:01 Du må logge inn for å svare