Voldtektsmannen Assange skal nå endelig bak Swenske Murer


2 piker i Swerrige må føle enorm lettelse nå når udyret blir tatt og retferdighet fyldes... Noen medier må selvsagt potrettere disse uskyldige små så vi får en smakebit av det grusomme livet etter udåden.
Håper da ikke disse to er noen agenter betalt av noen tjenester i Swerige med agenda å utlevere til USA...

Det at påtalemyndigheten tar opp igjen en slik sak 9 år etter at det skjedde og 2 år etter at den ble henlagt bør vel være åpenbart for de fleste at er en parodi ! Dette har ikke noen med en rettstat å gjøre men er utelukkende basert på politiske grunner. I normale rettsamfunn skal det være vanntette skott mellom den lovgivende og dømmende makt, men slik er det naturligvis ikke i sosialiststaten Sverige.

Sosialistene der har i åresvis brukt Stasimetoder mot meningsmotstandere og folk som prøver å benytte seg av "ytringsfrihet". Svenskene har hundrevis av saker med grove overfallsvoldtekter, gjengvoldtekter og rene voldtekter med kjent gjerningsmann som blir henlagt på løpende bånd. 30% av voldtekter hvor offeret kan navngi overgriperen blir henlagt, muslimene blir hverken avhørt eller etterforsket.

Dette angivelige "overgrepet" hvor kvinnen hadde hatt gjentatte frivillige samleier med Assange i løpet av helgen skjedde altså for 9 år siden, dvs. før den nye samtykkloven ble innført. Han skal derfor anklages og dømmes etter den gamle loven, og så vidt meg bekjent finnes det ingen andre tilsvarende saker hvor noen er blitt dømt for voldtekt. Ikke så rart kanskje, da alle blir henlagt lenge før det engang blir vurdert å ta ut noen tiltale. Slik det ble gjort i denne saken også.

Hvorfor er det ingen i pressen som kan se dobbeltmoralen og det totale havariet i rettsprinipper som ligger til grunn her? Er det virkelig ikke pressens rolle å være en vaktbikkje for demokratiet? For noen uker siden bestemte Svenk Høyestesrett at Assange må betale saksomkostninger på 9 millioner svenske kroner for etterforskningen av ham. Saken var henlagt og han er ikke dømt, men blir alikevel straffet !

Dette åpner jo opp for mange interessante saker i tiden som kommer. Svenske politiaktivister kan nå bare fritt åpne opp en etterforskning mot enhver borger de ønsker å straffe. Somle litt med etterforskningen, skrive litt overtid og deretter henlegge saken. Regningen sender de så til den de ønsker å ødelegge likvet til med å påføre dem enorme kostnander. Virker metodene kjent?
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/04/12/195569956/assange-ma-betale-9-millioner-i-sakskostnader-i-sverige


Hvor mye har disse 2 ludrene blitt betalte, for å anmelde Julian Assange ?

USAs-utenriksminister: – Da jeg var sjef for CIA så løy, svindlet og stjal vi.

https://steigan.no/2019/04/usas-utenriksminister-da-jeg-var-sjef-for-cia-sa-loy-svindlet-og-stjal-vi/
Redigert 13.05.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare

Det er et betimelig spørsmål. Ser at den ene angivelig skal ha bedt om at saken blir gjenopptatt! Hvilken motivasjon har denne kvinnen for å ta opp igjen denne saken og hvor hun trolig må inn til nye avhør og dratt inn i en rettsak hvor Assanges forvarere vil gjøre alt de kan for å svekke hennes troverdighet?

Media vil naturligvis være på hennes side, og de vil som vanlig glemme alt av rettsprinsipper og uskyldig inntil det motsatte er bevist. I sosiale media derimot vil nok disse kvinnene få gjennomgå.

Hva er poenget med å tvinge han til Sverige for utlevering på falskt grunnlag når allerede USA har levert begjæring om utlevering fra UK? Om man skulle konspirere om dette nå måtte det jo være at sosialistene i Sverige ønsker å hindre at sosialisten Assange blir utlevert til USA, noe jeg heller ikke tror er tilfellet. Jeg tror det handler om at Sverige ønsker å avslutte saken på sine premisser og ikke på Assanges. Hvilket forsåvidt er et godt prinsipp. Alle skal stå til ansvar uansett hvilken samfunnsposisjon man befinner seg i. Om man er rik eller fattig, om noen ser på mannen som en helt eller foræder. Det er iallefall ikke mer sannsynlig at Sverige vil utlevere han enn UK.
Forøvrig slapp USA Chelsea Manning fri her om dagen etter å ha sittet i fengsel noen måneder for å ha nektet å la seg avhøre i Assange saken.
Redigert 13.05.2019 kl 12:44 Du må logge inn for å svare

Tipper det har noe med lovverket å gjøre. UK er på mange måter den morderne rettsstatens vugge. De har et betydelig mer utviklet lovverk enn det svenskene har. Jeg tror derfor det vil bli ekstremt vanskelig å få ham utlevert til USA, men til Sverige derimot burde være kurant.

Blir han utlevert til Sverige, vil de putte ham rett i fengsel med begrunnelsen av at det er stor unndragelsesfare. Der vil de holde hm så lenge de kan og heller finne på noen lover om de trenger det. I og med at det er Trump som er president skulle man tro at faren for at han blir utlevert dit er mindre, men det tror jeg ikke er tilfelle. Svenskene trenger sårt litt goodwill fra USA om dagen, ikke minst m.h.p. støtte Nato.

- Alle skal stå til ansvar uansett hvilken samfunnsposisjon man befinner seg i.

Det er vi enige om, men synes du at det gjelder i Sverige nå eller i denne saken? Hvorfor bruker de 9 mill. på å etterforske denne saken som ikke har sjans i havet til å ende med domfellelse (om ikke de gjennomfører en politisk rettsak), men henlegger hundrevis av andre opplagte saker hvor voldtektsmannen heter Muhammed eller Achmed ? Liket for loven?

"Blir han utlevert til Sverige, vil de putte ham rett i fengsel med begrunnelsen av at det er stor unndragelsesfare. Der vil de holde hm så lenge de kan og heller finne på noen lover om de trenger det.""

Hva baserer du dette på? Har Sverige noengang opptrådd slik i moderne tid?

"Hvorfor bruker de 9 mill. på å etterforske denne saken som ikke har sjans i havet til å ende med domfellelse"
For å statuere et eksempel. Det skal ikke lønne seg å stikke av. Spesielt siden han er en høyprofilert person som i sitt eksil har snakket dritt om Sverige og deres rettsystem.
Redigert 13.05.2019 kl 13:23 Du må logge inn for å svare
Sotah
13.05.2019 kl 13:47 106

Så må jeg kurse ts litt. På HO er det bare de du veit som er skyldige bare på anmeldelse eller mistanke. Assange er utlending, men fyller de kriteriene bare delvis. Det betyr at han er hverken udyr eller voldtektsmonster på det nåværende tidspunkt.

He he, fornekter deg ikke!

Spesielt siden han er en høyprofilert person som i sitt eksil har snakket dritt om Sverige og deres rettsystem.

Ja, for meninger skal forbys og straffes hardt, ikke sant? 9 millioner i bot er vel ikke mer enn fortjent for dere sosialister. Det du og dine ideologisk venner burde tenke litt på at hva om situsjonen hadde vært motsatt? Hva om politi og rettsvesen hadde vært gjennomsyret av høyreradikale som ga blanke faen i rettsprinsipper og brukte hele statsapparatet til å forfølge eller straffe sosialister?

Hva om 90% av pressen hadde støttet høyreekstreme krefter og hengt ut politikere og vanlige folk som ikke støttet deres meninger?

Klarer du å finne noen tilfeller hvor en ikke tiltalt, ikke dømt , dvs. da i følge rettsprinsipper i de fleste land er å regne som uskyldig, blir dømt til å betale kostnadene som myndighetene har for å etterforske saken? Ett tilfelle?

Selv i saker hvor folk blir dømt i straffesaker blir de ikke tilkjent saksomkostninger som omfatter etterforskningen, kun i noen tilfeller bare selve rettsbehandlingen. Etterforskningen av ABB kostet som kjent noen titalls millioner, ble han dømt til å betale for dette? Etterforskningen av Nokas saken kostet over 50 mill. , hvorfor ble ikke de dømt til å betale dette?
Redigert 13.05.2019 kl 14:02 Du må logge inn for å svare

Chelsea Manning says Trump 'clearly wants to go after journalists'

https://www.politico.com/story/2019/05/12/chelsea-manning-trump-journalists-1317656

She added: “Whenever a journalist makes a misstep, I think that they are put on notice now that the FBI and the Department of Justice are going to go after them on administration's behalf.”

Manning said she plans to refuse another subpoena Thursday to answer questions from a different grand jury regarding WikiLeaks, potentially resulting in more jail time.

WikiLeaks founder Julian Assange was expelled in April from the Ecuadorian Embassy in London, where he had sought asylum for seven years, and was arrested on a longstanding bail-skipping charge.

Prosecutors subsequently revealed that he was secretly indicted by a U.S. grand jury in March 2018 on charges of conspiring with Manning to crack a password for a military computer system.
-----

"Ja, for meninger skal forbys og straffes hardt, ikke sant?"
Forakt for retten skal og blir selvfølgelig straffet

Men hvorfor har du så voldsomt engasjement på vegne av Assange og ikke de tusener av journalister som til daglig blir trakassert av President Trump. Om du virkelig hadde brydd deg om ytringsfrihet hadde du også brydde deg om deres rettigheter, men da avfeier du det på samme løgnaktige vis som Trump at det er fake news. Du har troverdighet som et rumpetroll i denne saken.

Forøvrig så later du til å tro at Sverige henla saken pga manglende beviser. Det var altså ikke tilfellet. Grunnen til at de henla var at han var utenfor rekkevidde. Hvorfor skulle de bruke ennå mer penger på saken enn de allerede hadde gjort når de tilsynelatende aldri ville få kloa i ham før sakene var foreldet? De minst alvorlige tiltalepunktene forfalt allerede for et par år siden så jeg er enig i at det er små sjanser for at han blir dømt men jeg synes ikke han ustraffet skal komme unna med å unndra seg rettsforfølgelse.
Redigert 13.05.2019 kl 14:34 Du må logge inn for å svare

tusener av journalister som til daglig blir trakassert av Trump 😂. Du er raspe galen mellom øra 😂😂

Nå viser det at det slettes ikke er saksomkostninger for "voldtektsetterforskningen i Sverige" det dreier seg slik det fremkommer av linken fra ABC-Nyhetene ovenfor. Det dreier seg om hans egne saksomkostninger og ikke statens. Han fikk tilbud om en offentlig forsvarer, men Assange ga ham sparken og leide sine egne.

Normalt sett ville staten ha dekket disse om han hadde blitt frikjent, men siden saken ble henlagt, må han dekke dem selv i følge svensk Høyestesrett. Assange på sin side hevdet at han fortsatt hadde krav på å dekket disse kostnadene, da det er statens feil at saken ble trekt ut i tid. At regningen kom så høyt som 9 mill. høres vel helt spinnvilt ut. Noen har tydeligvis tjent seg rike på denne saken.

Du kan jo lese hva Chelsea Manning sier. Er ikke hun den egentlige "helten" i Assange saken om man mener det var heltemodig å lekke statshemmligheter? Det var hun som tok på seg risiko for å lekke det amerikanske forsvarets overgrep og det var hun som ble dømt til 30 års fengsel for det. (Benådet av Obama)
I det siste har altså DoJ kastet henne i fengsel igjen for å nekte å la seg avhøre ytterligere i om Assange.
Sotah
14.05.2019 kl 07:00 46

Udyr, jeg veit ikke helt...

"Begge de to kvinnene har forklart at de frivillig hadde sex med Julian Assange, men:

I den ene saken var Assange anklaget for å ha tuklet med et kondom slik at det sprakk i løpet av samleiet.
I den andre saken skal Assange ifølge anklageren ha gjennomført ubeskyttet sex med henne mens hun sov. Det er denne saken som nå etterforskes videre."(Filter nyheter)