Våkne i grøfta se


Da er det bare tell å ta litt meth i nebbet så er man klar for nye eventyr se.

^ Ærbødigst, Helserådet på Hegnar

Rett holdning se. Rett fra grøft tell storlosje på Teater kafeen in no time!