Je kæinn itte se for meg


hvem som kan værra på mitt nivå du
Unntatt her på forumet. Ved et skjebnens lune har æille nasjonale skærpinger og åndshøvdinger samlet seg her under mine brede hvite vinger
BP rules the world - dirken for president!

E9 m/Kilo Oscar Romeo Sierra Alpha Romeo look