SEAP - Front Puffin for salg?


Oppslag tyder på at Front Puffin er for salg, kontrakten på Aje terminert (utløper i juli i år?). Utsettelser på bond-lånet siden i fjor høst, sist 10. april med utsettelse til 12. juli.
Blir det noe igjen til aksjonærene mon tro?