PCIB- dagens verdsettelse


Dobbelposter mitt TI innlegg, kanskje noen som ikke er på TI.

----
En stund siden vi har diskuert verdsettelse her på TI.

Et forsøk på nedbryting av dagens market cap på 1112 MNOK.

Benytter her siste offisielle regnskapstall (per 31.12.2018). Selskapet hadde da en Cash posisjon på 349,2 MNOK. Samtidig hadde man en “unrecognized deferred tax asset” på 89,5 MNOK. For de unividde betyr dette at selskapet har en potensiell reduksjon i betalbar skatt. Selskapet er naturlig ikke i skatteposisjon nå, men med inntekter i framtiden vil selskapet kunne trekke fra denne utsatte skattefordelen. Det er derfor naturlig å regne med dette i selskapets verdi.

Trekker vi fra disse to verdiene fra market cap får vi Enterprise Value, eller selskapsverdi

EV = 673 MNOK.

Dette tallet kan vi tolke som den verdien markedet implisitt legger i selskapets teknologi. Eller sagt på en annen måte, hvis selskapet skulle slaktes og selges i morgen, til eksakt den verdi selskapet nå verdsettes til, ville selskapets teknologi måtte selges for 673 MNOK. Cash ville betales ut til aksjonærene, mens den utsatte skatten potensielt kunne overdras til et selskap som ville drive videre med et såkalt “børsskall”.

Tilbake til EV. Det er dette tallet som er det mest interesante. Markedet mener altså per fredag ettermiddag, at selskapets teknologi er verdt 673 MNOK. Vi vet at selskapet har 3 ulike måter å unytte teknologien på, fimaChem, fimaVacc og fimaNac.

Kan vi så si noe om verdien på de ulike “divisjonene”. Tja. Vi kan støtte oss på Arctic som mente at 8% av verdien lå i fimaVacc, 92% på fimaChem og 0% i fimaNac. Det siste tror jeg vi kan enes om ganske fort. Markedet tillegger neppe noen særlig verdi på de prekliniske samarbeidene i Nac. Men er Vacc kun verdt 8% eller 50 MNOK? Kanskje før fredagens meldign, men market cap økte jo med 180 MNOK som følge av meldingen. Det er en krevende øvelse å si at vi kan tillegge hele denne økningen fimaVacc. Aksjekursen i selskapet er sentimentdrevet og som diskutert her, har kursen ligget kunstig lavt nede helt siden emisjonen. Så en del av økningen er nok en generell bedring av tilliten til selskapet etter en veldig tung periode.

Jeg tror i det minste at vi kan doble Arctics % og si at Vacc er 16% av teknologiverdien. Jeg setter Nac til 2% og således Chem til 82%.

Vi får da følgende dekomponering av PCIBs market cap:

Cash 349 MNOK
Tax Asset 90 MNOK
fimaChem 552 MNOK
fimaVacc 108 MNOK
fimaNac 14 MNOK

Jeg synes dette er interessante tall. Hver og en for bedømme for seg om de synes inngangbilletten for å være med på feks utviklingen av fimaVacc er høy eller lav på 108 MNOK. Jeg vet hva jeg mener…
Redigert 05.05.2019 kl 23:34 Du må logge inn for å svare
fabian2
05.05.2019 kl 23:38 679

Takker uansett , selv om du er forsiktig..... og ikke helt på linje med dagens eufori....he he….-tror ikke dette er noe gepard vil kommentere , men egentlig er blandingen av realisme og drømmer slett ikke så dumt...:)

fabian

Jeg beskriver kun hvordan markedet priser aksjen per nå. Jeg tror du leser mellom linjene at jeg mener Vacc er verdt mer enn 108 MNOK.

Og dont get me started på fimaChem. Drøyt 500 MNOK for Chem er jo en vits selvsagt.

Drar ikke hele analysen her, men det ligger mye bra på TekInvestor fundamentaltråden for de som er der (poster under brukeren Investor på TI).


Redigert 05.05.2019 kl 23:47 Du må logge inn for å svare
fabian2
05.05.2019 kl 23:53 622

Sant nok Dividend , og vennlig.du er... Vi små drømmere tenker fremover og er middels interessert i dagens kurs..... Men er vi faktisk drømmere som ser kursen koste forbi hundre ? Definitivt ikke...... 1346 kr (norske ) om to år antar jeg … Tar jeg feil ? Neppe...om 12 måneder vet vi mye mer
fabian2
06.05.2019 kl 00:24 580

Ok da , uansett regnesytkker blr ivertfall veldig veldlig mange sittende …..sittende til oppkjøp inntrer... både 300 og 600 er penger , det også slik det er "dømet" til å gå......dessverre...dessverre....å tro at at PCIB blir i Norge,,,,,er søtt og naivt
Kvasi
06.05.2019 kl 00:42 552

Det er nå ca 130 tråder under tickeren PCIB. Det dukker stadig opp nye og trådtitler.

Dette faktum kunne sikkert vært formulert mer som en advarsel, men folk får tenke selv.

Går fint an å trade denne for den tålmodige, så jeg verken råder til eller råder fra å ta en posisjon. Råd om aksjekjøp er en uting.

Pussig er dette uansett. Her skrives veldig mye.
Redigert 06.05.2019 kl 00:48 Du må logge inn for å svare

Kvasi

Takk for konstruktivt innspill.

Skriver jo egentlig ikke på hegnar og de konstruktive svarene som så langt har kommet på denne tråden summerer jo opp hvorfor.