Idiotiske eiendomsprosjekter=krakkvarsel


Denne er nesten på høyde med skyskraperplanene i Oppegård kommune:

https://e24.no/privat/bolig/bygger-norges-foerste-boligfelt-paa-vann/24614608