Gapet mellom € og $ minker stadig.


Nå 1,04.
9,76 mot 8,72