Q1 2019 - hva forventer markedet?


Kursen har etter de to siste kvartalspresentasjonene (Q3 og Q4 2018) falt kraftig - og det registreres at det er flere som forventer det samme igjen. Hva er grunnen til at kursen falt etter Q 3 og Q 4? Hvorfor kan vi ev. forvente en annen utvikling etter Q1 2019? Her følger noen av mine tanker - som jeg gjerne ønsker konstruktive innspill/kommentarer til;

Q3 - hvorfor falt kursen?
Jeg tror det bl.a. kan skyldes følgende;
- Få utplasserte Scope (7)
- Uklarheter ift "guidingen"
- Fortsatt underskudd
- MWs short

Q4 - hvorfor falt kursen?
Her var det nok etter mitt syn i stor grad store forventninger til at Schneider kom til å øke guidingen for 2020 - særlig tatt i betraktning at PHO nå hadde fått tilgang til Surveillance i 2018 ( med full refusjon i 2019). Det hadde derimot vært utfordringer med flexiscopene (var ordnet i feb 2019) - og Schneder hadde derfor ikke noe godt grunnlag for å gi en guiding som også omfattet Surveillance. Jeg oppfattet derfor Schneider slik, både ved Q4 presentasjonen og senere Q&U, at guidingen for 2020 opprettholdt (20-25 MUSD i USA) kun omfattet TURBT. Videre var Schneider tydelig på at PHO også etter 2020 vil oppleve en fortsatt akselerende vekst - og at vi fra 2021 vil se en stor effekt av Surveillance (som vil bli det viktigste markedet for PHO) - med peak sale i 2024 (Schneider mener det vil være realistisk med 20-30 % markedesandel - 60 ganger større andel enn i dag). Videre tror jeg at det var mange som hadde store forventninger til overskudd (kanskje allerede i Q4) - men i alle fall for 2019. Her har nok kommentarene til Dahl mest sannsynlig også virket negativt på kursen etter Q4.

Men en må ikke glemme at PHO aldri hadde utplassert flere Scope enn Q4 - selv med utfordringene ift flexiscopene...

Q1 2019 - hva forventer markedet?

Jeg mener at markedet, basert på guidingen og øvrige uttalelser, har lave forventninger når det gjelder grønne tall - og kan heller ikke forvente mange utplasserte flexiscope dette kvartalet (ref utfordringene som ble løst i slutten av feb 2019). Det som jeg er opptatt av er hvordan utviklingen for øvrig går ift rigide Scope og omsetningen - og ikke minst en oppdatering fra Schneider ift. fremtidsutsiktene. Gir dette grunnlag for å tro at PHO kommer til å oppleve en fortsatt akselerende vekst - og at selskapet er i rute ift Schneider sin "plan" - kan en denne gangen i stedet oppleve at kursen vil stige (og at PHO etterhvert er på vei til å oppnå den såkalte "ketchup" effekten)? Vil ikke de siste børsmeldingene/artiklene - og det som ellers skrives om effektene ved å bruke BLC, pasienter lovpriser produktet og reiser til klinikker som tilbyr BLC, sparte kostnader for forsikringsselskapene/medicare - sett i sammenheng med det Schneider har sagt om tidsforløpet (og Surveillance markedet) - tilsi at PHO/BLC etter hvert er på vei til å få sitt virkelige store gjennombrudd? Tenk også over størrelsen på markedet PHO nå har tilgang på (gjennom både TURBT og Surveillance - 15 mrd), hvor stor andel PHO har pr i dag, ingen gjeld (100 mill på bok) - er det riktig at PHO er priset til ca. 1 mrd? Etter mitt syn kan det ikke være mye av forventingene som er priset inn i dagens kurs....

Avslutningsvis vil jeg nevne at de to siste dagene har kursen stedet på markant høyere omsetning (sml med den "vanlige" omsetningen) - kursen stiger på økt omsetning (og faller på betraktelig lavere omsetning) - samtidig registrerer jeg at en av skribentene på HO nevnte at det var en svak avslutning på gårsdagens handel (gikk fra 51.30 til 49.20). Men det som ikke ble nevnt i den sammenheng var at omsetning gikk raskt opp til 10 mill (når kursen steg) - mens "fallet" ned til 49.20 utover dagen skjedde på mye lavere volum.... Det er ikke uten grunn til at Investech har kommet med sin kjøpsanbefaling (positiv trend i aksjen) - og grunnen til at jeg ikke er i nærheten av å selge er at jeg tror vi snart kommer til å se en økt interesse i PHO fra markedet (ref mange flere børsmeldinger, artikler om PHO og det Schneider har skrevet om å gi investorer i USA letter tilgang...), og jeg tror i likhet med Schneider at PHO virkelig er på vei til å oppleve en "very very" positiv fremtid - hvilket vil resultere etter hvert i en "ketchup" effekt (og "toppen" på kr 63.50 i sept raskt kommer til å brytes). Men husk - dette er kun mine betraktninger som aksjonær i PHO:)

Hva tenker dere?
Det er mulig. Jeg tror noen aktører bruker flaggegrensene bevisst slik at de kan produsere de meldingene de ønsker med små bevegelser.
Men KLP var kanskje ikke de jeg mistenkte sterkest

Hvis f.eks KLP kjøper seg opp fra 4% til 5,01% en dag for deretter å selge seg ned til 4,95%,- da har de krysset grensen 2 ganger hvorav den siste er ned.
Så er spørsmålet, trenger de bare å melde siste (nedsalget) selv om de i realiteten har vektet seg opp ?

Det er beholdningen ved dagens slutt som avgjør størrelsen på beholdningen.

Intradagtrading vil ikke meldes.

OK, så det var i går (tirsdag) de solgte 18.000 selv om meldingen er datert i dag og det står «har i dag solgt» ?

«02/05-2019 09:59:20: (PHO) Flagging
Fond forvaltet av KLP Fondsforvaltning AS har i dag solgt 17.792 aksjer i
Photocure ASA til kurs NOK 50,45.»
Redigert 02.05.2019 kl 11:10 Du må logge inn for å svare

Strengt tatt solgte de nok på tirsdag....
Børsen var stengt i går, så derfor kommer meldingen i dag.

Men teoretisk sett, kan de ha solgt utenom børs også i dag. Selv om jeg absolutt ikke tror på det.

NB
Jeg sjekket ikke handelsloggen godt nok...KLP kan utmerket godt ha solgt på morgenen i dag, og deretter sendt børsmeldingen umiddelbart.
Urutinert...av meg;-))
Redigert 02.05.2019 kl 11:29 Du må logge inn for å svare

Hva forventer markedet av Q1?
Ja, derom strides de lærde. Jeg tror ikke Q1 vil bli så veldig kursdrivende, for å si det mildt. I den grad kursen går mye opp fra dagens nivå, så frykter jeg at historien fra tidligere kvartal kan gjenta seg og at vi får et nytt svalestup på kursen. Men det vil gi muligheter for å handle enda flere PHO på billigsalg.

Som sagt jeg tror ikke Q1 blir mye å skrive hjem om. Men det har skjedd noen svært interessante ting gjennom Q1 som kan gi seg overraskende store utslag utover i 2019. Joda, jeg har lest og hørt ledelsen messe om at det ikke bli noen blå bunnlinje før uti 2020.

Men det er en faktor ledelsen ikke har kontroll på, men som kan bli betydelig påvirket av de siste dagers meldinger, nemlig brukerfrekvensen til utplasserte scope. På slutten av 2018 lå brukerfrekvensen på mellom 1,1 og 1,3 pr scope pr uke. Det er lavt. Samtidig gir det noen særdeles interessante muligheter.

Ved årsskiftet var det utplassert 157 scope, hvorav 8 var av typen flexiscope. Samtlige av disse var neppe i operativ drift. Men la oss anta at scopene som var utplassert ved inngangen til Q4 18, altså 131 regide og 6 flexiscope var kommet i operativ drift i Q4. Gjennom Q4 ble det omsatt for 18,4 millNOK i Cysview i USA. Med en dosepris på kr 8500,- utgjør dette 2164 doser Cysview. La oss for enkelthets skyld anta at samtlige doser ble forbrukt i pasientbehandling. Det vil i tilfelle gi en brukerfrekvens på 2164:155 (131 regfide og 6 flex(som utgør kapasiteten til 24 regide scope))= 13,96 doser pr scope. Det utgjør en brukerfrekvens på 1,16 pasient pr scope pr uke. Noe som er svært lavt.

Men med en brukerfrekvens på 1,16 pasienter pr scope pr uke så betyr det at der er en enorm ledig kapasitet, bare på de scopene som allerede er i operativ drift. Dersom vi regner at hvert scope kan behandle 2 pasienter pr dag og at scopet benyttes i fem av ukens syv dager, da vil kapasiteten være 2x5=10 pasienter pr scope pr uke. Med brukerfrekvens på 1,16 pasienter er der hele 88,4% ledig kapasitet på de allerede utplasserte scopene. Eller for å anskueliggjør det med tall:

Det blir behandlet 1,163 pasienter pr scope pr uke, mens de kunne vært behandlet 10 pasienter pr scope pr uke, eller 8,837 flere pasienter pr scope pr uke. I løpet av et kvartal, med 155 regide scope i operativ drift, vil det utgjøre . 16437 flere pasienter, eller sett med PHO øyner; 16437 flere doser Cysview!! Og det bare i et kvartal.

Hva har så skjedd de siste dagene? Jo et ekspertpanel av kompetente urologer har kommet med retningslinjer for bruk av BLC teknologien i surveillancemarkedet. Retningslinjer! Det er altså klare føringer fra dette ekspertpanelet til sykehusene om hvordan blærekreftpasienter bør behandles. Et kraftig signal til sykehusene som behandler blærekreftpasienter om hvilke type behandling pasientene bør gis.

Som om ikke det var nok, så har der også kommet melding om at blærekreftpasienter som behandles med Cysview så vil 3 av 4 pasienter overlevde de neste 5 årene, mens tilsvarende tall for pasienter behandlet med hvitt lys er 2 av 4!

I tillegg er det allmenn kjent fra og med 1 jan 2019 så trådte refusjonsordningen for bruk av BLC teknologien i surveillancemarkedet i kraft.

Dette er tre meget sterke føringer på at sykehus i USA som behandler blærekreftpasienter vil henvise dem til sykehus/klinikker som har BLC teknologien på plass. Noe som igjen vil være et sterkt insitament for at sykehus som kun har WLC må anskaffe seg BLC teknologi for ikke å bli hektet av dette store markedet.

Så tilbake til det uforløste kapasiteten som allerede nå finnes i det amerikanske sykehusmarkedet. Dersom fagmilj, pasientorganisasjoner, forsikringsselskaper og myndighetene på bakgrunn av de siste fremkomne data og retningslinjer begynner å presse på for at blærekreftpasientene skal behandles med BLC teknologi, så vil allerede ekisterende infrastruktur kunne behandle 16437 flere pasienter pr kvartal. For PHO vil det innebære salg av 16437 flere doser cysview pr kvartal. Når vi vet at det ble solgt ca 2164 i løpet av Q4 18, så kan altså kvartalsomsetningen økes med 759% bare ved å utnytte allerede eksisterende scope kapasitet i USA.

16437 ekstra doser betyr 139,7 mill NOK i ekstra omsetning pr kvartal, eller 558,8 mill NOK pr år. Penger å ta med seg det for et selskap som ofte dømmes nord og ned ....................

Og bare for å ha nevnt det; ved årsslutt 2019 vil vi trolig ha utplassert et antall regide og flexiscope som tilvarer kapasiteten til over 300 regide scope, eller ca det doble av det jeg regnet med i mitt eksempel. Virker akselererende på meg......
Redigert 02.05.2019 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
SørenE
02.05.2019 kl 15:11 1847

Hej Norge
Londonmanne: godt indlæg :-) point herfra
Vi er da enige langt henne af vejen -- mye overskydende kapasitet

LM: Se hvordan det gik Norsk Hydro med raketvidenskab og hemmelige holdte ingeniør beregninger :-) ha ha

M73102 -- godt start indlæg :-)

Vi har mye i vente slut 2019 og start 2020 :-)
Meget mystisk med nedsalg fra KLP -- spænden de at se hvordan det går med MV shorten deres :-)

Dansken
Stadig optimist
Tålmodig 4-6 Kvartaler

DTT, hvis de solgte tirsdag tror jeg de skulle ha sendt melding før børsåpning i dag, men her er jeg på tynn is.
Uansett tror jeg slike meldinger blir brukt bevisst for å manipulere markedet.
Dagens melding er i utgangspunktet negativ, derfor er det ekstra sterkt at markedet sender kursen opp. Spesielt ettersom markedet generelt faller.

Jeg håper dette ikke blir reversert etter Q1
m73102
08.05.2019 kl 14:04 1664

Det er mange som har argumentert med at PHO kommer til å falle etter q1 fordi det har skjedd de to siste gangene og fordi PHO kommer til å presentere røde tall. Ingen har garanti for hvordan kursen vil utvikle seg - samtidig synes jeg dette blir alt for enkelt. Hvis det er forutsetningene, burde NEL (igjen) falt etter dagens Q presentasjon (ikke stige 13 prosent). Nå prises NEL til 10 mrd, selv med et underskudd i Q1 på kr 50 mill (omsetning på kr 122 mill). Jeg skal ikke gå nærmere inn på prisingen til NEL - men en av hovedgrunnene til at NEL i dag stiger, selv etter et stort underskudd, er forventningene markedet har hatt til tallene i Q1 og NELs syn på fremtidsutsiktene.

Hvorfor skal PHO denne gangen få en positiv utvikling etter Q presentasjonen? Det kan ikke være noen i markedet i dag som forventer blå tall etter det som ble uttrykt på sist presentasjon. Det sentrale tror jeg vil knytte seg til hvordan Schneider klarer å tegne et bilde som vil underbygge at PHO vil få en "very very" lys fremtid, og er på vei til å oppnå en 60 dobling av dagens omsetning....Er det noe av de siste børsmeldingene som tilsier at PHO ikke er på vei til å oppnå en akselerende vekst?

Tanker/synspunkter?

kreinh
08.05.2019 kl 14:09 1654

Skulle ha holdt meg i NEL...

Når PHO presenterer Q1 på kommende tirsdag, så gjør de det på et tidspunkt der rammebetingelsene for selskapets muligheter for suksess i det amerikanske markedet, aldri har vært bedre.

Og disse har forbedret seg siden ledelsen presenterte Q4 18 i februar. Nå er problemene KS erfarte med flexiscopene historie, nå har en ekspertgruppe av urologer kommet med helt klare rettningslinjer for bruken av BLC, samt at det er kommet bekreftelse på at pasienter som blir behandlet med BLC, har langt større sannsynlighet for å overleve de neste 5 årene enn dem som kun behandles med WLC.

Ut fra ledelsen sine uttalelser på Q4 18 presentasjonen så er der ingen som forventer blå tall på bunnlinjen. Ja, forventningene til Q1 19 er rimelig edruelige. Noe vi også kan se reflektert i aksjekursen.

Men dersom markedet ikke skal bli skuffet så må regnskapet vise at veksten i USA fortsetter og at selskapet er i rute til å opprettholde veksten som er nødvendig for å oppfylle guidingen for 2020. I den grad disse tallene ikke skulle overbevise markedet, så hjelper det nok lite hvor gode rammebetingelsene til selskapet er. For det er tydeligvis mange markedsaktører innen farmasi som har et særdeles kortsiktig perspektiv. De formelig driter i rammebetingelsene og fokuserer kun på regnskapstallene der og da.

På tirsdag vet vi svaret.
focuss
08.05.2019 kl 15:06 1568

m73102
Ledelsen i NEL kan nok se lyst på fremtiden, men det kan jammen PHO også. Som Schneider sier: "very very positive future" Nå prises NEL til 10 ganger prisen på PHO. Hvem av dem har størst upside tro? Er vel ikke veldig vanskelig vurdering det.
m73102
08.05.2019 kl 17:17 1452

Helt enig i det som skrives om at rammebetingelsene til PHO aldri har vært bedre (alt er endelig på plass for en fullverdig kommersialisering) - og som Schneider sier har PHO en "very, very positive future". For igjen trekke en sammenligning til NEL - det tok lang tid før kursen der ble skutt i været (selv etter inngåelsen av Nikola kontrakten). Jeg kjøpte meg inn rett etter Nikola kontrakten - og den lå lenge rundt kr 3 (med lav omsetning) . NEL har fått noen flere kontrakter etter det - men bortsett fra flere emisjoner og økt underskudd er forskjellen etter mitt syn at NEL endelig har klart å overbevise markedet om at potensialet er enormt stort, og at de vil en gang i fremtiden kunne oppnå store overskudd. Klarer PHO på de neste Q rapportene å vise at veksten fortsetter i den takten som er forespeilet, og at det er realistisk å oppnå en markedsandel på 30 % (ev også SoC), vil det være veldig veldig positivt for pasientene - og kursen vil stige betraktelig fra dagens kurs. Hvis en ser på omsetningsveksten (prosent) i PHO, ligger den i dag mye høyere enn NEL - samt underskuddet er mye lavere.

Lykke til!
Redigert 08.05.2019 kl 17:19 Du må logge inn for å svare
thepower
08.05.2019 kl 17:52 1414

The difference between NEL and PHO is perception and marketing.

The perception of PHO is of a bunch of slipper wearing geeks who always drop the ball. Their quarterly presentations are terrible.

NEL sell themselves properly and the perception is of a company going places

Whether it is the case or not is irrelevant.

Do you think Friele coffee is actually better than Ali kaffe? Or do people just perceive it to be better and therefore gladly pay a premium?
focuss
08.05.2019 kl 18:39 1364

Jeg tror markedet i stort tror PHO driver med det samme de har drevet med de siste 19-20 årene, slik vår yndlings analytiker Mads tror. Det kan medføre en sjokkerende brå våkning på ett eller annet tidspunkt. Se hvem som kommer på kvartals møtene. Ikke særlig folksomt. Det grønne skifte har alle hørt om, NEL aksjonær eller ikke. Selv tror jeg det blir en del NEL milliarder som skal pløyes inn i HEXAGON etterhvert. Ikke rart med samme potensiale men langt mindre risiko og tjener tjener allerede godt med penger. Posisjonert mot både Hydrogen biler og elektriske biler. Helt unikt.
thepower
08.05.2019 kl 18:59 1333

Hexagon is a good bet long term. The thing is I always read about people slagging NEL off, ever since it was selling at a kroner and less. The fact is for some people NEL has been absolutely fantastic.

We can not say that about PHO yet for most peoplet, although I am happy with what I have got out of it thus far.
m73102
08.05.2019 kl 19:00 1326

Slik var det med NEL i starten også - det ble skrevet mye mindre om NEL for noen år siden, omsetningen og kurs var veldig lav. Dette var for såvidt også tilfellet etter Nikola kontrakten ble inngått - og som nevnt, hvis en ser bort i fra at underskuddet har økt og mange emisjoner, har omsetningen steget relativt litt. Det skjedde derimot en endring, slik jeg ser det, hvor NEL og hydrogen fikk mye mere plass i media (nasjonalt og internasjonalt), og NEL selv har også vært dyktige på å få frem " det glade budskapet". Etter mitt syn ser en også her en endring med PHO/BLCC - skrives mange flere artikler/studier om BLC i dag (særlig internasjonalt), og PHO er mye mer synlig på seminarer/kurs, de er mye flinkere til å markedsføre seg gjennom børsmeldinger - samt lytter til innspillene fra aksjonærene. I tillegg har PHO nå allerede vist til en stor vekst i 2018 - og selskapet selv skriver at en har en lysende fremtid (med fortsatt akselerende vekst). Jeg tror derfor det kun er et spørsmål om tid før dette også vil gjenspeile seg i kursen/volum.
Redigert 08.05.2019 kl 19:02 Du må logge inn for å svare
bravi
08.05.2019 kl 19:24 1289

Tror ikke Pho bryr seg noe om hva aksjonære sier, lytter ja, men heller ikke mere. Det ser ikke ut som de vil si noe i børsmeldingenr om at Pho med Cysview opererer i et 15mrd marked slik de hadde lovet.

Man kan tolke dette slik at markedspotensiale nødvendigvis ikke er så stort som 15 mrd.
Redigert 08.05.2019 kl 19:27 Du må logge inn for å svare
focuss
08.05.2019 kl 19:37 1271

Bravi
Har PHO lovet det? Det var nytt for meg.
rockpus
08.05.2019 kl 20:09 1227

bravi

Du fremstår som en deprimert og ulykkelig investor i 99% av dine innlegg. Har du vurdert å finne deg en ny hobby i stedet for aksjer?
focuss
08.05.2019 kl 22:03 1068

Einarsson sa at han trodde BLCC vil bli ny SoC i USA og han sa at Schneider virkelig hadde fått sving på selskapet.

hva einarsson tror har ikke vårt så tungveiende tidligere, både ift nano og pho. satser heller på hva de fremste urologer har uttalt siste halvåret skal være det som gjør at pho får sving på sakene
m73102
13.05.2019 kl 14:15 727

Aksjekursen i dag (kr 44.50) viser at markedet har betraktelig mindre forventninger til Q1 2019 sml med Q3 2018 og Q4 2018 - hvor kursen lå hhv. kr 55 og kr 49. Det er vanskelig kun basert på Cysciew.com å vite hvor mange rigide Scope som er utplassert - men det er registrert ca like mange i Q4 2018 og Q1 2019. Som det er nevnt flere ganger her på HO - vil ikke sykehus/klinikker som er registrert med rigide Scope bli registrert en gang til på Cysciew.com dersom de i tillegg kjøper flexiscope. Basert på utfordringene med flexiscope i q1 (løst feb), kan en ikke forvente mange flexiscope dette kvartalet. Jeg har derimot større forventninger til utplasseringen (av flexiscope) i Q2 - hvilket også anvendes oftere enn rigide Scope.

Det sentrale for min del i morgen er om presentasjonen/tallene viser at PHO er i rute når det gjelder Schneider sin "fremtidsvisjon" - og hva som vil bli sagt vedrørende utplasseringen av flexiscope. Guidingen for 2020 er slik jeg har oppfattet det ikke basert på noe særlig omsetning fra flexiscopene. Jeg tror ikke det skal mye til denne gangen for å overbevise markedet, særlig når en tar med i betraktning at kursen i dag ligger ca 10 % og over 20 % lavere enn ved presentasjonen av Q4 og Q3.

Lykke til alle sammen!

Pr utgangen av Q4 18 var det utplassert totalt 8 flexiscope. Spørsmålet er hvor mange av disse som nå er kommet i operativ drift. Høsten 2018 var bruksfrekvensen på regide scope i gjennomsnitt vel 1 pasient per uke pr scope. Her finnes det en betydelig ledig kapasitet.
I tillegg vil et flexiscope i operativ drift i teorien tilsvare kapasiteten til fire regide scope. Men ettersom prosedyrene rundt bruken av flexiscope er langt enklere, så skal vi ikke se bort fra at de flexiscopene som var kommet i operativ drift ved nyttår kan ha en betydelig høyere brukerfrekvens inn i q1 19 enn de regide scopene hadde gjennom Q4.
Så basert på ledig kapasitet på regide scope samt flexiscope med betydelig bedre kapasitet , sett i sammenheng med at refusjonsordningen for surveillancemarkedet trådt i kraft fra årsskiftet, så ligger det en betydelig, positiv usikkerhetsfaktor som markedet neppe har reflektert over.

Jeg blir ikke veldig overrasket om PHO i morgen overrasker på oppsiden.

Kursen ligger 13% under 51.50kr fra en uke siden.

Ja, det er ingen store forventninger til "markedet" MEN her inne er det alltid alt for høy forventinger (les Oppgangen Kommer and his chummies...)

Londonmannen. You have said the same thing every time. I wouldnt be suprised if ......now is take off time.......

This stinker is being dumped heavily the past week and you know it.
Redigert 13.05.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Er der en direkte link til hvor mange fleksible og regide scoop som er utplassert noe sted for BLC- detektering ? Og blir de oppdatert regelmessig?
13.05.2019 kl 17:57 456

Hehe, du kan mene hva du vil om pho, kurs og skribenter her inne, men å late som du ikke kan skrive norsk, ja det blir for dumt.
Power, du har nok mer enn et aktivt nick!
Lykke til

Sammenlign selv disse tallene fra `Tante Power` i morgen, så ser dere en gang for alle at personen bak dette nicket ikke har hverken ærlige hensikter, forstand eller andre penger enn det NAV sender til vedkommende hver måned.
________________________________________________________

thepower
07.05.2019 kl 15:27
1456
Very true compuman. Only a brave man or a damn fool would buy this stock before 15.05.19

And I mean a damn fool

My "guess" is 8 new scopes of which 2 are flexible, a loss of 11 mill kroner for the quarter and revised guiding for 2020 to USD 20 mill.

Headlines on Hegnar "Fortsatt rød. Photocure øker tap"

Nissebrigade poop their nappies and the merry go round starts again.

Two days afterwards Focuss attacks Schneider and calls for him to be sacked.

Ipogang Kommer disappears for a week

In other words a standard PHO quarterly report
Redigert 07.05.2019 kl 15:33.

https://forum.hegnar.no/thread/27518/view/475846/0Bortsett fra kvartalsrapportene, så kjenner ikke jegvtil noe sted man kan få nøyaktig oppdatering. Det er helt tydelig at Cysview.com slett ikke viser det rette bildet. Men det skulle vært greit å ha en slik oversikt.

Oppgangen Kommer, you poor deluded individual.

What was the price of PHO on 7th May. What is the price now on 14th May?

Please explain whether my advice not to buy PHO until after 15th Mat was correct.

Aren't you ressurssterk? Someone who lives off investing 😂😂😂😂😂

You are about to lose 1 millnkr in a bet with a friend ikke sant? AuA rocket?? Guiding of USD 130 mill?

Clueless individual. Writing rubbish all day long

Have a good evening sir and sleep well ready to awaken to a great new PHO day. Muhaaaaaaw