Kommersiell jenkemproduksjon du


Ja det er je i ferd med å starte opp gett. Største utfordringen er å få takk i nok råstoff se. Driver å eksperimenterer med råstoff fra diverse dyr.

Nå: Ether.