- Jan Ludvig Andreassen igjen: Boligkrakk på vei

livecnn
19.04.2019 kl 16:17 1372

En gang må han vel treffe med noe.

– Hvis vi fortsetter å
bygge i samme takt
som i dag, styrer vi
mot et boligkrakk
Nå bygger vi omtrent én bolig per nye nordmann.

https://www.dn.no/makrookonomi/makrookonomi/norsk-okonomi/privatokonomi/na-bygger-vi-omtrent-en-bolig-per-nye-nordmann/2-1-585212


Penger er talltull.
Hadde økonomene hatt rett ville vi aldri ha kommet oss ut av steinalderen. Judas var den eneste av de 12 som var regnskapskyndig, men hvordan gikk det med han?

Økonomiske kriser, kollaps er historien full av

Penger er kun tall, og renter er tall av tall.
Siden penger tilføres samfunnet som lån, er summen av gjeld lik summen av penger. Og så lenge pengemengden øker - så øker altså gjelden. Og så lenge denne gjelden øker - så øker rentene på denne gjelden. Og så lenge rentene på gjelden øker - så øker behovet for å låne mer penger inn i systemet. Og siden vi da snakker om å doble lånene - hele tiden - så snakker vi om en eksponentiell vekst. En vekst som er ute av kontroll. Kenneth Boulding, økonom:

De som tror at eksponentiell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker. Og det har han helt rett i. Kongeriket Norge har flust opp av begge deler.

Demokratiet I det gamle Athen var 10 % frie menn og 90 % slaver. Norge 1814 var det ca. 3-4 % som hadde stemmerett, hva resten hadde er ikke godt å si, for de rømte landet i mengder og for fote. Over halvparten av befolkningen fram mot 1930 (fra 1930 til 40 var de i ferd med å dø ut av sult) flyktet det norske folk fra kongedømme demokratiet og folkestyret sitt. Nordmenn for 200 år siden manglet 70-60 % hva de hadde oppnådd i gamle Aten for over 2300 år siden!

Da er det begripelig at et folk fra klodens mest tilbakestående, uopplyste og degenererte steder vel ankommet kongeriket «demokrati og folkestyre», omgående defineres som «beriker» av såvel de kongelig som de folkevalgte. Mennesker Et tusen to/ 2 bak vår egen tidsregning øker omgående den gjennomsnittlige IQ i den opprinnelige norske urbefolkning. Beviset, er deres egne folkevalgte, for hvorfor ellers kan slike bli folkevalgte, i valg etter valg 10 på 10 år andre steder, enn her i kongeriket, hvor også den kapitulerte «staten» (Etterpå) Var med i krigen?

Norges bank 1816 ble etablert på forbrytelsen (Sølvskatten). Etter sølv kjøpte staten Norge gull. Gold and money are separate things. Gold is the trick mechanism by which you can control money. That is the root of all evil. Thomas Edison NY dec. 6 1921
En gullstandard stoppet ikke den store depresjonen, eller de myriader av depresjoner før den tid. You shall not crucify mankind upon a cross of gold. Williams Jennings Bryan 1896
(Han fordømte gullstandarden, og sa; "du skal ikke korsfeste menneskeheten på et kors av gull" han ble deretter det demokratiske partiets presidentkandidat under nominasjonen. Talen regnes som en av de største politiske taler i amerikansk historie). http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_of_Gold_speech
Etablering av Norges bank 1816 var basert på (Sølvskatten) konfiskasjon av nordmenn sitt sølv, som var en forbrytelse i seg selv. Papirpenger ender før eller siden til sin iboende verdi = 0. Voltaire "Arbeit macht frei" mener de folkevalgte fortsatt selv her i Gulag-leiren vår
"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." Henry Ford

Hva er hensikten å hente svære mengder mennesker her til Norge som overlever av en promille, andre steder på kloden av hva de trenger 1000 vis av her i landet? Selv er vi selvberget med kun ca. 40 % egen mat, men vi forstår ikke at nød og sult, skaper krig og fanen-skap world wide andre steder i verden. Så «kjøper vi mat» fra stater, viss eget folk blir fratatt hva de selv trenger? Vår egen kjøpekraft den er å takke (funn av olje og gass) mengdesalg av råvarer og ikke vår intellektuelle utrustning eller arbeidsinnsats. Den er det ingen som spør etter, for den er bakleksa og ut priset world wide for long time along. Uten det i forkant er betalt milliarder til FN EU NATO (oppgjørs-midler fra simpelt råvaresalg,) er En nordmann ansatt i noe internasjonalt, like sjelden å treffe på som en brunbjørn i Bergen.

Norske politikere har oppført seg som vår tids Bør Børson som Johan Falkberget skrev: Det var i den verste tulltiden da alle mennesker ble så komisk gale, jeg satt meg ned for å refse den fortullede samtiden min med harmens salte ris. I hellig vrede satt jeg meg til og skrev helt alvorlig Bør Børson. Falkbergets hellige vrede hadde vært enda mer på sin plass i dag. Den tulletida som har fulgt med oljeeventyret overgår enhver galskap som ble begått i jobbetida. Denne tulletida har gjort Norge til en krigernasjon og knyttet oss tett til USAs offensive imperialisme og Wall Street. Og skal vi være ærlige, så har denne galskapen også rammet svært mange nokså vanlige nordmenn.

Banan-monarki. Argentina gjorde med sin Peso mot dollar, og med hvilket resultat? Norge i depresjonens trettiår hadde bakgrunn i det samme. Da het det Fastkurs og pari, mot gull. Men hva skapte bankkrisen og gjeldsoffer i Norge på 1990 tallet? Det var fastkurs NOK/EKY mot EURO, og vi var ikke med i EU engang? Du snakker om kjeltringer statsmafia.
http://ektepenger.wordpress.com/2013/02/10/argentina-kollapser-igjen/
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2754369.ece

Rik som en argentiner.
Hva de gjorde det til. Argentina verdens tredje største soyaprodusent, hovedsakelig selges det som dyrefôr i Europa og Kina.
http://andresensblogg.no/et-usynlig-folkemord/

Argentina er et grotesk eksempel på det meningsløse forsøket å oppnå "Europeiske priser på afrikanske lønninger" slik EU prøver seg, og USA med Trump nå vil rette på. Hva Argentina gjør, det er verd å gjøre etter. Argentina er et skrekkeksempel på økonomer og politiker sin gjøren og laden. Argentina ble spart for 2 ødeleggende verdenskriger og var verdens største kjøttprodusent/eksportører og en av verdens rikeste land, men hva har de omgjort dette rike vakre landet til? Med råd fra verdensbanken og det internasjonale pengefondet, samt sine egne gjennområtne korrupte politikere med alle sine udugelige økonomer/bankfolk- utarmet og utsultet de sitt eget folk, som sultet i hjel rett foran nesen på sitt eget matfat slik jesuittpresten Josef Stalin gjorde før han ble verdensfrelser og menneskevenn og kongeriket Norge redningsmann. Sovjet Stalin var en” alliert” noe kongerike Norge, da det hadde stukket av og dermed tapt sitt rike. I USA skjedde akkurat det samme som i paradiset til Josef Stalin. Han ble kongeriket frelser og redningsmann og vant krigen for de påståtte rettferdige.

Einstein viste ikke navnene på alle våpen i bruk under den annen verdenskrig. Ikke den tredje heller, men den fjerde ville vi bruke stokker og stein igjen. Den tidligere presidenten i Uruguay, Julio María Sanguinetti påsto i spøk at verden besto av 4 kategorier: Først de utvikla, så de underutvikla, dernest Japan, som ingen forstår kan være et utvikla land, og til slutt Argentina, som ingen forstår kan være underutvikla. Norge viste han heldigvis ikke noe om, og det er nettopp hva som er redningen for oss alle her i kongeriket vårt. For hva lo de godt og grundig av selv under ekvator, når vår Jensmann som «arbeidsmann» her fra APeland, (Australia) fortalte at olje rikdommen skulle omfordeles via «avgifter og skatter», er det rart de knakk sammen i latter:-)). Selv der nede viste de at penger, kan trykkes gjeldfrie. «Når vi pumper opp en tønne olje» eller dyrker fram en sekk poteter, så skylder man ikke dette ned i bakken igjen med renters rente?

http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/819631_hva-skjer-med-det-norske-oljefondet?ref=checkpoint
http://www.na24.no/m/?articleId=3632530

Redigert 20.04.2019 kl 04:56 Du må logge inn for å svare


1932 gikk Norges bank konkurs. Norge hadde en kraftig vedvarende deflasjon mellom 1920 og 1933 som var villet (paripolitikk). Den norske stat ønsket kursen på kronen tilbake på parikurs gullverdi. Selv om Norge etter oljeprisfallet hadde en kraftig innstramming i økonomien som ga negativ vekst i BNP i 1987, hadde vi ikke deflasjon. Selv ikke i 1992-93, da DnB, Kredittkassen og Fokus Bank gikk konkurs før staten overtok eierskap? https://no.wikipedia.org/wiki/Deflasjon
Innføre fastkurs "Pari" denne gang mot dollar, som før det med EKY/EURO vil gjøre susen i trusen til de hundredetusen tullingers hjemland.

Depresjonens trettiår ble det sagt om den gang sentralbanksjef Nicolai Rygg «Norges Bank har ikke noe hode, bare en rygg». Det er jo nå innfridd, for hodet til etterslekten er med hjemmel i landsmoderen abortlov fjernet, og erstattet med bekhoder, hytte-tuer. Hel og halvtullinger av eget og fremmedartet opphav.

Redigert 20.04.2019 kl 05:06 Du må logge inn for å svare

Fra 1989 - 1992 opplevde Norge 19025 konkurser.
Hvor store tapene er får vi aldri vite. Disse pengene har frigjort seg fra gjeld og renter. Det ender som re-salg, på heleri-billigsalg hvor de får en positiv effekt på samfunnsøkonomien. Ny omdreiing på idiotskapet. For før eller senere finner de samme pengene tilbake til banken som nedbetaling av gjeld, og når de så blir lånt ut på nytt, er de atter gjeldspenger, og en gjentagelse av bedraget får ny runde med konkurser og tvangsauksjoner. Og menneskelig tragedier.
Fra 1920 til 1935 ble rundt 50 000 gårder solgt på tvangsauksjon.
I 1919 hadde der vært 190 konkurser i Norge. I 1920 hadde vi mer enn det dobbelte antall: 386. Neste år, da vi var på bunnen, var dette siste tall igjen henimot det tredobbelte: 1030.
Krakket etter 1. verdenskrig
1914–18 pengeflom på grunn av skipsfrakt under verdenskrigen
1915–20 etablering av 1600 aksjeselskaper og 80 forretningsbanker
1920 børskrakk – halvparten av norsk handelsflåte i opplag
1920–24 arbeidsløsheten fra 2,3 % til 24 % på sitt høyeste
1921–27 store arbeidskonflikter og demonstrasjoner
1921–28 avvikling av 127 banker
I 1905 ble det sagt at vi ikke produserte noe verdens ting. Det gjør vi heller ikke i 2014-18. Som koloniene i Afrika overlever kongeriket Norge salg av råvarer olje, gass, fisk og nedbør omgjort til energi. Nordmenn er hvit der kolonienes i Afrika befolkning den er svart.
På trettitallet var det reel fare for at nordmenn som folk, ville dø ut av sult! Om ikke krigen hadde ankommet folket, som en befrielse og kongedømmet/staten hadde stukket av, da ville vi ha gjort dette også. Det kan bevises. De siste 30 år har vært som trettitallets Norge.
Befolkningen i Norge 1900 og videre. Barnedødeligheten fortsetter å synke, men fødselshyppigheten avtar samtidig kraftig. På 1930-tallet var fødselstallene så lave at enkelte uttrykte bekymring for at det norske folk skulle dø ut(!) For kjøp av gull solgte kongedømmet demokrati og folkestyre staten, maten utav munnen på eget folket (salg jordbruksprodukter/smør til dumpings pris for budsjett dritet sitt) alt finansiert via å utarme ut- sulte sitt eget folk. Hær og forsvar var ødelagt av samme årsak.

Tallet på levende fødte barn i forholdet til folkemengden lå meget lavt i 1935, det steg svakt på slutten av 1930-tallet og med stor styrke i krigsårene. I absolutte tall ble det i 1939 født 46 603 barn, 1940: 47 943, 1941: 45 773, 1942: 53 225, 1943: 57 281, 1944: 62 241, 1945: 61 824. http://mediabase1.uib.no/krigslex/e/e2.html
http://www.maihaugen.museum.no/lblve/fosser/sett.html

I dag er det 80 år siden Adolf Hitler fylte 50 år, men hvem fyller 80 år i dag, mad in noway?
børst
20.04.2019 kl 10:34 1041

Kommende sosialistregjeringer har jo planer om 7.000 flyktninger hvert eneste år, store barnefamilier som alle skal innlosjeres på statens regning. Og så kommer alle familiegjenforeningene for disse. At det bygges for få boliger er bare noe forbanna sprøyt. Det kommer helt an på hvem som vinner valgene framover. Og ettersom befolkningen radikaliseres og flokker seg rundt ytre-venstrepartier, tyder mye å at det allerede bygges for FÅ boliger i forhold til ambisjonene om å bytte ut befolkningen i stadig økende tempo.
Redigert 20.04.2019 kl 10:44 Du må logge inn for å svare

Børst,
Innvandringsmotstanden er stabilt høy og tverrpolitisk her til lands. Byråkratiet som er nødvendig for å lukke landet så godt som mulig på folkerettslig lovlig vis er kommet på plass de seienere år. Dette vil ikke reverseres med mindre SV og Rødt får flertall. Det siste kommer ikke til å skje. Derfor må byggingen bremses.

I Oppegård og søndre Nordstrand blir 100-vis av leiligheter ferdigstillt i mai-juni. Masse er usolgt, masse ligger som kontraktsposisjoner som har ligget lenge. Prosjektene til Obos i Søndre Nordstrand har kun noen håndfulle salg siden oktober 2017. Kantor på Kolbotn er ferdig med masse usolgt. Tilsvarende salgssvikt er å se i Lørenskog.

Mange som analyserer Boligmarkedet i Oslo som uavhengig av randsonen vil få seg en overraskelse. Eneboligslippet i randsonen har startet nå. Skillsmisser og eldre som er på vei inn i en ny rådyr leilighet de skal overta nå i sommer gjør at de må selge, selvom prisen ikke blir bra.

Det blir ikke et pent syn det som kommer nå.

Kommende sosialistregjeringer.......................?
Bompenger er kommet for å bli sa samferdsels-stuten fra FRP. Et Parti etablert for sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Mange tror at FRP er imot innvandring EØS eller Schengen, det er slett ikke tilfelle. Alt dette er FRP for. Det er ufint å gjøre som FRP Tybring-Gjedde å beskylde folk (uten egne midler,) som den norske stat selv har frakte/ hentet for bosetting her i Norge, å være en byrde? Staten som står bak denne galskap må selvsagt betale og gi dem et anstendig liv her i riket sitt. Med FRP i regjering har da fattigdommen økt. Det er aldri vært avgifts-bommet mer. Aldri har så mange fremmede folk ankommet Norge som med FRP Listhaug som invandringsminister. Norge hadde 2 skip (kostet oss alle milliarder i leie,) i Middelhavet som bisto menneskesmuglerne for å frakte IS terrorister til Norge. De syklet over Storskog i store mengder. https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/sylvi-listhaug-lyver-1.1159213 https://resett.no/2018/04/22/tybring-gjedde-har-rett/
Sylvi Listhaug blant Sudan muslimske ledere. Hilde Frafjord (mad in noway) har besørget 15 milliarder fra nordmenn lommebok rett i dass Sudan
http://www.kulturverk.com/2017/09/10/frp-for-deg-som-liker-a-bli-lurt/
kator
20.04.2019 kl 13:00 935

Til Paneldata : 18 eneboliger for salg i det jeg tror er den kommunen du følger tettest / Oppegård. Med 27.000 innbyggere synes jeg kanskje ikke det er et veldig eneboligslipp som har begynt der ute nå ? 159 eneboliger solgt i Oppegård siste 12 måneder. Men du har bedre kontroll over dette - og følger markedet tettere enn meg....men ser ut som om du kan kjøpe en leilighet til 13.750.000 (dyreste) på Kantor Terrasse - hver sin lyst....
Redigert 20.04.2019 kl 13:31 Du må logge inn for å svare

Og så? I et moroprogram med avdøde Jon Skolmen der ble det sagt, at han var uteksaminert fra norsk dørselger-akademi. NHH Helleveien. Sandviken pr Bergen.

RIP.

Bi-proff Jørgen Randers er ektefødt barn av Hylland Eriksen globale landsby.
https://www.nettavisen.no/na24/bi-professor-vil-gi-en-million-kroner-til-alle-norske-kvinner-som-ikke-foder-barn/3423577722.html
BI-professor Jørgen Randers vil gi én million kroner til norske kvinner som ikke føder barn, skriver Dagens Næringsliv (DN) onsdag.
https://resett.no/2018/09/30/globalistenes-kyniske-strategi-a-benekte-nasjonenes-eksistens/
Det norske folk eksisterer egentlig ikke for Norges fremste sosialantropolog i offentlig finansiert sprøyt Thomas Hylland Eriksen har sagt det med reine ord at "nordmenn" det er noe vi fant opp på 1800-tallet. Det er en konstruksjon, dermed en illusjon. En kunstig folkegruppe som må og skal dekonstrueres, for at dets medlemmer skal gli lettere inn i den globale landsby. Om dette er sant, er det ikke usant at eksilregjeringen i London regjert Norge etter å ha kapitulert 10. juni 1940 http://www.astrup.krigshistorie.net/kapitulasjon.htm
Redigert 20.04.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare

Mest kjent er fortellingene om Jesu oppstandelse i påsken, på den tredje dagen etter korsfestelsen, et tegn på at han skulle være sterkere enn døden og alle ondskapens krefter. Dette varsler ifølge kristen lære også at alle døde mennesker en gang skal vende tilbake til livet i en endelig seier over dødens makt. Jesu oppstandelse blir dermed selve beviset på hans guddommelighet og grunnlaget for all kristen tro; i kapittel 15 i første korinterbrev skriver Paulus blant annet dette om oppstandelsen i kristendommen: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.
https://no.wikipedia.org/wiki/Oppstandelse
https://no.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
EU NATO WEF verdensbanken osv., det er Blårussen og silkekjeltringene som regjerer kongeriket. BA 19. sep. 2018 - Norges Handelshøyskole NHH eget tak, det lekker som en sil, det og kan man si? Hovedbygget NHH Sandviken, vil nu få en ny regnfrakk som koster oss alle øvrige sandblåste og støvsugde ca. 555 millioner kroner. Dette er midler som er fratatt oss andre, når det offentlig tar utgiften. Statlig konfiskerte midler av/innkrevd oss øvrige via skatt og avgift som er slik selve bonden, blir beskylt å være? Han er visstnok den som koster penger her i gjøkredet vårt? I skoler og universiteter hvor de selv utøver sin virksomhet gir visstnok bidrag til felleskapet, slik som «forsvaret». Justis(u)vesenet ellers gjør?
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8298623
http://www.nrk.no/hordaland/vil-straffeforfolge-skoletopper-1.8297471
http://www.nrk.no/fordypning/her-er-norges-_versting-skoler_-1.8289869
Den nedlagte driftsbygningen på Skaugum er i mye bedre forfatning enn mange av skolebyggene i byen Bergen, filial i dillball demokrati (Erik Bye). Langt bedre bygg er fraflyttet i Tsjernobyl. Men selv rådhuset i Bergen råtner nå ned også utvendig.

Redigert 20.04.2019 kl 13:48 Du må logge inn for å svare

Kator, enig i at nivået ikke er høyt foreløpig. Men slippet startet nå, 11 av de 18 er blitt lagt ut på Finn etter 16/4.

Mange som venter med eneboligsalg til april-mai, fordi de tror den fine hagen ikke bør ligge under snø....
kator
20.04.2019 kl 13:59 888

Vi får følge med. Alltid morsomt det. De 13 som er solgt siste måned er solgt til snittpris 7,6 (0,2% under prisantydning). De 18 som ligger ute har snitt prisantydning 7,75.

Hamsun beskriver en episode hvor en dødsdømt person, kjørt i ei kjerre på vei til skafottet i benken han sitter, klager over en spiker som gnager han bak. Han spør pent om å få lov til å flytte seg litt, noe han får. "Han føler straks det samme som det ble messet her i klovneriket for noen år siden. ” Nu går alt så meget bedre, sa idioten. Bærekraftig sa fjolset. Hun fyller vist år i dag..........

Mange boliger som legges ut for salg fortiden.