ELE - Stem FOR spleis - Frist onsdag 17. april - 13.00


Til alle ELE-aksjonærer.

Situasjonen i ELE er etter min mening ekstraordinær, der kursutviklingen i stor grad er styrt av mekanismene i ABO avtalen og ikke ordinære verdivurderinger av selskapet. En avgjørende mekanisme i avtalen er en ti-øres avrunding knyttet til beregning av VWAP som legger grunnlaget for konverteringskurs. På dette kursnivået vil denne mekanismen gi en ekstraordinær rabatt (f.eks fra 0,299 til 0,2) om har gjort ELE til et opplagt spekulasjonsscase - helt uavhengig av selskapets verdipotensiale.

En spleis, i tillegg til å sørge for at kravene til OSE blir ivaretatt, vil redusere denne meget uheldige effekten ved avtalen og vil for alle som eier aksjer være naturlig å støtte.

Jeg vil oppfordre alle, som eier aksjer i ELE, å stemme for forslaget under EGF 23. april. Dersom dere selv ikke har anledning til å delta, så avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til styreformann.

Dette kan gjøres enklest via www.vps.no

NB! Fristen er onsdag 17. april kl. 13:00

Redigert 15.04.2019 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
Inord
23.04.2019 kl 01:27 1050

Nå har de ni handelsdager på seg, eller å få kursen ned til 4,09.
Så jeg håper de konverterer som f..
Og trekker neste transje på 15 mill denne uka.

Nå har ABO mulighet til konvertering avrundet ned fra 0,299 til 0,20, den lar de ikke gå fra seg.
Konverteringskursen er nå 0,20 i ti handelsdager inkl siste dag før påske.
Så ni dager eller mer etter spleis vil de måtte få aksjekursen ned fra 6 kr til 4,09 for å få samme konverteringkurs.
Eller konvertere alt innen den tid.
0,20 spleises til 4 kr, så etter spleis er konvertering tilsvarende 0,20 på 4 kr.

Hvis ikke ABO gjør dette slik, så kan det bare bety en ting: De er sikker på at de får kursen ned under 4 kr etter spleis.
Redigert 23.04.2019 kl 07:14 Du må logge inn for å svare
HP17
23.04.2019 kl 11:32 921

Konverterte på nytt til 0.20 den 18.04.
ABO skal nok ha kursen godt ned før konverteringen skjer?

Investor har konvertert NOK 1,200,000 av det Konvertible Lånet til en
konverteringskurs per aksje på NOK 0.20. Som en konsekvens av konverteringen er
aksjekapitalen forhøyet med NOK 480,000.00 ved utstedelse av 6,000,000 nye
aksjer, hver

Har 9750 dyret skiftet navn til 4900 dyret?

BO må nok bøtte ut mye mer før dette blir interessant igjen, nå driver de bare med short reguleringer
in2deep
24.04.2019 kl 08:01 750

Da er spleisen vedtatt, og starten på slutten har begynt.
DavidM
24.04.2019 kl 08:11 730

Baissing er et særnorsk fenomen.
I likhet med mengden av nettroll.


da anbefaler jeg deg å logge deg inn på de øst europeiske nettstedene særlig de russiske, da er dette bare blåbær å regne med særlig med fenomener som nett troll. russland ble beskyldt for denne typen teknikker særlig under den siste valg kampanjen til trump og den franske mot macron

her på berget er det meglerhusene særlig PAS som har vært gode på haussing særlig når det gjelder å komme med kjøps anbefalinger, da har de bunkret på forhånd og bøtter ut i ettertid
HP17
24.04.2019 kl 08:57 613

Et insidekjøp fra ELE på kr 53.000, det begynner å bli patetisk å se hvordan Cecilie Grue legger alt til rette for ABO i ELE.
niksun
24.04.2019 kl 09:15 588

Det patetisk 👊🏻Den e så styrt at det halve kunne ha hvert nok 4900 posten står i kø i dag også ,latterlig 👎🏻

kanskje HV soldaten må begynne å lære seg hvordan man plusser sammen tall og disse tallene kalles når de er summert
Hvordan adderer vi?

Regnetegnet for addisjon er +, og det leses "pluss". Når vi adderer, kalles resultatet for en sum. Tallene som adderes, kalles addender eller ledd. Å addere betyr å legge sammen.

Det ser ikke ut til at silkeskjerfet ønsker høyest mulig kurs før spleisen.

han handler kun etter de shortene dem har inne og hvor mange aksjer de kan demme opp med og mose med alt ettersom

Forsatt en latterlig mcap på 36 millioner 😂🚀
in2deep
25.04.2019 kl 09:33 244

Nå får vi konsekvensen av spleisen. Nå får ABO short-gevinst jackpotten!!.
Jeg håper vi stopper rundt 3kr (tidl 0,15)

Spleis er alltid døden for en aksje.

hvor feil kan man ta? 😉
Og jeg som kranglet med Rschi boy og andre om hvorvidt kursen skulle mangedobles da den var rundt 5 kr. Fikk heldigvis vennen min til å selge da kursen var 4,75. Og nå er kursen tilbake på 4,75 ca. - vel ikke akkurat det har visst vært en spleis... Har man med kjeltringpakk å gjøre? Det var det jeg sa til vennen min da jeg foretok en sjekk av diverse fremstående Element folk....