Ghettofisering av Oslo


https://www.dagbladet.no/nyheter/listhaug---vi-ser-en-gettofisering-av-oslo/70848947

Dette med høy andel fjernkulturelle med innvandrerbakgrunn blant skolebarn i Oslo, har vi sett i mange år.
Dette burde vært tatt mer tak i tidligere.

Oppgaver :
1. Det må ikke tas inn flere fjernkulturelle innvandrere til Oslo. Her må det bli inntaksstopp.
2. De som er i Oslo må søkes spredd til andre kommuner, evt. andre bydeler. Og andre deler av landet eller Norden.
3. En må sende ut noen til deres hjemland.
4. Det må integreres bedre det som da er igjen på sine respektive steder.
5. De må ikke få så mange barn.
6. Etniske nordmenn må få flere barn enn nå.

Dette må tas veldig seriøst. Det er allerede veldig ekstremt visse steder med 9 av 10 osv. Oslo skiller seg ut nasjonalt.
Redigert i går kl 23:42 Du må logge inn for å svare

Flere norske jenter/ kvinner må gifte seg med muslimske menn så er problem solved.

Oslo bør kanskje ikke bosette nye flyktninger da det blir vanskelig med integrering. Det bør være tak på hvor mange barn med utenlandsk bakgrunn kan gå på en skole. Videre bør kommunale boliger spres over hele Oslo. Jeg synes at ulike folk og kulturer er en berikelse men de bør integreres i arbeidsmarkedet først og fremst. Utlendingene er mye forskjellig men det er vanskelig med de som går på Nav år etter år og har ikke en gang ønske å komme ut i jobb. Mens noen andre vil jobbe men får det ikke til. Kanskje de som kommer som flyktninger burde fått jobb uten å søke. F eks om man er lege fra hjemlandet så får man etter introduksjonsprogrammet deltids jobb på et sykehjem og så kan en selv jobbe seg opp og ta imens de godkjenningen han/ hun trenger. De som ikke har utdanning må få andre type jobber som passer dem.