Erna om reiseregningsjukset på tinget


Hun mener dette ødelegger tilliten til stortinget og politikere
Jeg mener det er helt andre grunner som fører til at enhver tillit er borte

1. Vi har denne stadig EU tilnærmingen
2. ACER
3. Immigrasjonsavtalen
4. Bomring terroren de driver med
5. Stadig høyere avgifter

Dette er bare 5 punkter jeg synes er viktig
At politikere er korrupt og jukser med reiseregninger og diett penger, det vet vi og det tar vi med når vi velger de

helt enig!

norske politikere er korrupte og/eller udugelige. maken til ubrukelig søppel skal man lete lenge etter i land dvs ikke et molboland.

når det gjelder punktene dine:

1/2/3. søpla selger landet sitt for å mele sin egen kake. kaller man ikke slike for landssvikere? de oppfører seg som horer og legger seg på ryggen når EU monsteret befaler, hehe

4/5. pga masseimport av navere, udugelighet (sløsing med offentlige midler, politikk som gjør at produtive folk flytter og/eller ikke jobber da det er bedre å nave) så må mafiastaten øke skatter og avgifter for å opprettholde diktaturet!

har man mulighet så er det bare å flytte til et annet land hvor politikerne vil folkets beste som f.eks Ungarn
all4one
15.04.2019 kl 01:36 201

Hvorfor flytter du ikke da til Ungarn?
Jo, fordi du får mer for å gjøre mindre her i Norge.
Vi har verdens beste sikkerhetsnett. En dag borte fra jobb med spysyken? Ikke noe problem, du taper ikke inntekt.
Kreft i et år? Sykelønn og «gratis» behandling.

Jeg vil ikke dele godene med for mange, da må jeg betale mer for å få det samme jeg bestandig har fått.
Sannheten er at det er for mange som vil ha mer enn de betaler for. Fordi «det er deres føderett.»
Se på levealderjusteringen. Er den aldersdiskriminerende? Hvorfor må jeg jobbe vesentlig lenger enn mine foreldre i samme yrke for å få samme %-vise utbetaling av pensjon?
Rettferdig?

Man kan gjerne snakke om innvandring. Jeg er i mot asylinnvandring slik den foregår. For lav yrkesdeltagelse. For høy kriminalitet i enkelte bydeler.
Jeg er i mot lavkompetent arbeidsinnvandring. Tar jobber fra svake grupper, stagnerer lønnsvekst i utsatte grupper(avhengig av trygd) og bidrar til sosial dumpingen.
Godt hjulpet sv blant annet statlig eide Bring.

Politikere er som alle andre. Kjørt og blod. Noen tenker mer på seg selv enn andre. Både i FrP, ap Og andre partier. Griskheten har ingen farge.
I Ungarn er derimot politikerne laget av noe annet? Tror ikke det. Ungarn er på vei til å bli noe helt annet enn vi liker å kalle et gjennomsiktig og godt demokrati.
En ting skal ungarerne ha. De sier stopp og nei om de ikke vil. I Norge sier vi ja til alt.

Når det kommer til EU så håper jeg britene tar til det eneste fornuftige valget. Kommer seg til h.... ut og åpner frihandel med tidligere samveldemakter. Ut av fattigdom gjennom handel.
EU blir styrt av Frankrike og Tyskland. Spesielt sistnevnte profiterer på lik myntkurs i samtlige land. Fint for tysk industri. I Frankrike har arbeidere blir røvpult lønnsmessig i en årrekke. Ikke rart de protesterer.
Så vi må betale kontigent for å handle med et kontinent er ganske spesielt.
Det bevarer freden på kontinentet, men dog.

all4one
15.04.2019 kl 01:39 198

Norges skattenivå er uansett ikke så gale. Legger man til moms og særavgifter endrer bildet seg. Spesielt om man har bil. Men det nytter ikke å være forbanna. Se på offentlige utgifter. Snart blir det flere gamlinger her. Da får vi flere fine og lure måter å knu penger ut av oss på.