Veien videre


Nå er det på tide å legge disse bonuser bak seg. Jinhui har endret politikk det er helt tydelig. 2 utbytter på under 1 år viser dette. Pris bok på nivå med å stjele aksjen. Når Trump får avtalen i boks pluss en ny utbytte poltitik så kan denne dobles lett og fortsatt være billig. God påske.
BUBBAN
20.04.2019 kl 13:38 1552

Hva er verdien av en aksje dersom det kommer et bud i disse dager eller senere på året?
coccoman
20.04.2019 kl 22:33 1500

Kommer vel an på budet, det. Men et skambud vil aldri bli godtatt, gutta boysen fisker billigaksjer til rundt 8 kr, så det ligger vel an til utbytte vil jeg tro? Hvorfor skal de ellers øke andelen sin! Skambillige aksjer omsettes for tiden. Aksjen bør vel snart bevege seg nordover !
Hau, hau.

Det er i alle tilfeller pris og bokført er lik 1 som et minimum. Men tror ikke ledelsen vil godt noe sånt. det vil si at de ikke får noe for framtiden og de får kun betalt for verdien av firmaet her og nå. Altså bokført egenkapital delt på antall aksjer. Hvis vi later som de kun får det betalt så kan vi 3 doble kursen i dag. Det er dette som er feilprisingen av selskapet. Og som ikke ligner andre selskaper på OSE. På OSE er gjennom snitt bokført egenkapital delt på kurs 2 det vil si det dobbelte av alle eiendeler minus gjeld. I Jinhui er den 0.3 eller noe sånt og har nesten alltid vært så lav.
coccoman
21.04.2019 kl 12:06 1425

Det er vel på tide at ledelsen spør seg selv hvorfor tilliten til selskapet/aksjen er så lav på OSE. Kan det ha med lite aksjonærvennlig policy? På et eller annet tidspunkt vil det vel bli gunstig for alle at verdiene synliggjøres, bårde store langsiktige og små aksjonærer? Håper det blir i 2019 ! Pengesugerne fisker billigaksjer, men de blir ikke akkurat yngre. På tide å realiserere snart, selge seg ned og trekke seg tilbake?
Hau, hau
Redigert 21.04.2019 kl 12:07 Du må logge inn for å svare

Det at Jinhui har så lav kurs har jo også ført til at de må selge skip og ikke aksjer. Jo fordi aksjene hadde da blitt solgt langt under bokført egenkapital. Så da solgte de skip istedenfor. Det er klart at dette kan de ikke gjøre så mye av bestandig for da havnet jo selskapet uten skip. Jeg tror at Jinhui ledelsen snart ser interesse av å få opp kursen siden det selv sittet så tungt lastet både gjennom holdings og aksjer rent privat. De to utbytte betalingene er et bevis for den påstanden og jeg tror de liker dårlig det fokuset de får på de såkalte 60 millionene i bonus.
Empire
21.04.2019 kl 15:13 1363

Dette er vel ikke helt riktig og er en smule farget av troen og håpet.

Jin prøvde å unngå en emisjon ved å selge båter, men så endte de opp med å både selge båter og ha en emisjon.

Grunnen til at jin ikke ville ha en emisjon i starten var at familien ikke hadde nok kapital til å være med på emisjonen, dvs de ville ha blitt vannet ut og mistet kontroll over pengesekken sin. Dermed solgte Jin båter, som tilførte ledelsen penger, ved at de kunne hente inn bonuser ved salg. Salgene tilførte ikke det "bøkene" sa at skipene vat verdt, dermed så måtte det en driftsemisjon til for å holde hjulene i gang. Dermed kunne tilslutt jin ha en emisjon som ledelsen kunne være med på og den ble dermed gjennomført.

De som har betalt dette, er de øvrige aksjonærene, først gjennom salg av båter(tap av eiendeler) og deretter ved å la se vanne ut i en emisjon(tap av eierskap) som jin, ifølge ledelsen, ikke skulle ha, men endte opp med å ha når familien "fuck the rest off you" så seg tjent med det.

Ingen andre større og seriøse shipping selskaper valgte jin sin løsning med både salg og emisjon. De andre valgte enten eller, ikke begge deler.
BUBBAN
21.04.2019 kl 17:37 1324

Empire!
Emisjon var i 2017 mens bonus/lønn var i 2018.
De da kjøpte aksjer for 110 millioner kurs 8 kr.
Jinhui kommer til å stige nordover.
Redigert 21.04.2019 kl 20:42 Du må logge inn for å svare

Her var det noen som misforstod totalt Jinhui ledelsen sitter på 50 prosent av aksjene de kunne selvsagt ha solgt en del av disse aksjene.Altså vektet seg ned i eget selskap men siden skipene er mer verdt en aksjene så selger man selvfølgelig skip. Emisjon er noe annet og de økte aksjekapitalen med snau 30 prosent noe som er svært lite fra 88 til 120 millioner aksjer.

Sagt med andre ord stålverdien av skipene er høyere enn aksjekursen med minst dobbelte av aksjekursen. Motsatt fall har jo rederne som har høyere aksje kurs en stålverdi. De kan kjøpe skip og utstede aksjer. Men nå tror jeg halvparten på forumet mister tråden her

Nå er det du som roter, tankardjr.
Selskapet var i brudd med lånebetingelsene, og hadde et behov for å restrukturere. Det fikser de ikke med å selge egne aksjer.
(men det var kanskje ikke det du mente?)

En økning fra 88 til 120 millioner aksjer (og salg av skip) er selvsagt drøyt, tatt i betraktning at det hadde vært unødvendig, hadde de ikke ribbet selskapet for over 600 millioner i forkant.
Empire
21.04.2019 kl 22:25 1240

Så det var ingen skipssalg, ingen salgsprovisjon og ingen lønn til ledelsen i 2016 og 2017?

Bare i 2018?

Nei, det er tåke prat.

Men det er kanskje ikke så rart at jin kan holde på slik de gjør, når resten av eierne(dere) ikke evner å se hva som skjer eller gjøre noe med det. Frem til det skjer, så vil Jin handles med en rabatt i forhold til peers, uavhengig av hva bøkene sier om prisen på stål eller hva de tjener/taper på å drifte det stålet.

Jeg venter fortsatt i (åndeløs) spenning på svarene angående mine spørsmål i et tidligere innlegg, men har ingen forventninger om at vil komme.

Den kanskje eneste fornuftige stemmen her på denne tråden er jim johnny og jeg takker(igjen) for meg på Jin trådene, da dette ikke vil føre noe vei.
Redigert 21.04.2019 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
BUBBAN
21.04.2019 kl 23:44 1216

Empire og Jhonny Cash dere får svar fra tirsdag .
coccoman
22.04.2019 kl 08:11 1174

Bra diskusjon på denne tråden! Sitter igjen med et inntrykk av at JIN blir plyndret av majoritetseier uten at andre aksjeeiere evner å gjøre noe som helst. Dermed vil kursen vil være i bånn til dagens eier ligger med buken i været og nye tar over ... og de plynder da vel restene? JIN er en aksje uten framtidshåp. Sørgelige greier for oss som har trodd at selskapet ble drevet som en stor familje der alle blir tilgodesett ;O(

Jeg har etterlyst triggere, ingen har greid å komme med noen. Da er vel vare å selge dasspapiret og kjøpe noe mer aksjonærvennlig. Jeg sitter over kvartalspresentasjonen, nå er strategien å vente på neste lille oppsving og så selge så rubbel og bit..... Mr. Sui Fai er og blir kun en gårdig gribb som ikke deler med noen! Hau, hau
nucleus
22.04.2019 kl 09:23 1146

Veien videre.., blir vel mere shippsalg og mer emisjon!?
Når "gribber" roffer med seg 50%, av tidligere overskudd.
Utbyttepolitikken i selskapet, oppfatter jeg kun som symbolsk, for å tilfredstille? De andre aksjenærer..
Hver sin smak, hver sitt valg.. Lykke til!

Jeg har svart på mange spørsmål her inne. Og jeg tror ingen skjønte hva jeg mente med å kjøpe skip og trykke opp aksjer. Det vil si ikke noe utvanning av de andre aksjonærer. Jinhui har dessverre dermed ikke noe valg enn å selge skip for å synliggjøre verdier. Men jeg er enig med dere disse 600 millioner minus en anstendig lønn til lederne burde vært betalt ned på gjeld og så kunne de hatt enda bedre gjeldsgrad for å kjøpe nye skip når markedet bedrer seg. Nå får man riktignok omtrent bare et nytt supramax skip for den summen om man klarer å få det men det er i nærheten av et nytt skip. Aksje kursen i dag gjenspeiler at markedet ikke stoler på ledelsen. Den er grei men man ser tendenser til at utbytte er i høysetet og bunusene er små historisk sett. Triggere er null bonus og at de fortsetter å betale utbytte. Dessuten så hvis det er så dårlig som noen sier her så tror jeg DNB nor markets hadde solgt sin post på 2 millioner aksjer.

Det høres ut fra noen at JIN er en emisjonsmaskin. Det kunne ikke ha vært lenger fra sannheten. Sjekk historikken. Når det kommer til salg av skip: som de aller fleste rederier har JIN et opportunistisk forhold til både salg og kjøp av skip. De siste 4-5 salgene har vært genistreker sett i forhold til rateutvikling og markedet for "godt brukte" bulkskip. Gjeld ble nedbetalt slik at gjeldsgraden i dag nærmest er på ATL. Gjennomsnittsalderen på flåten gikk ned til ca 10 år. Noe penger ble brukt på eiendom i Shanghai og Hong Kong. Kanskje ikke alles "cup of tea", men det vil gi stabile inntekter til et selskap som driver i et særdeles ustabilt marked. I tillegg har man også et opportunistisk forhold til salg av eiendommene ved en forventet prisoppgang. JIN tapte endel på finansielle investeringer i Asia i Q4, og derfor ble resultatet under forventet. Mye tyder nå på at pendelen har svingt andre veien i Q1, og at vi dermed kan få en grei overraskelse. Når det gjelder bonusene så er det ikke min og de fleste andres favorittlesing. Vi må holde fokuset og utfordre ledelsen på dette, på hva vi får igjen for dette i forhold til andre rederier. Hva et eventuelt salg av rederiet angår så tror jeg at vi kan glemme det. Kinesisk tenkemåte er langsiktig. Golden Ocean prøvde seg på midten av 2000-tallet, men fikk blankt avslag.

Bra Holysmoke der drepte du disse folkene som har drukket gravøl etter DN sin siste artikkel om 60 millioner i bonus inkludert lønn til 2 skipssjefer
BUBBAN
22.04.2019 kl 15:19 1039

Enig med deg tankardjr og bra skrevet Holysmoke!


Holy
Det er ingen her inne som har omtalt JIN som en emisjonsmaskin, etter som jeg har lest/forstått, så litt usikker på hvor du tar det fra.
Skipene du omtaler som solgt, er vel de fleste enig i var en "genistrek" og i grunn bra timet i markedet. Slik man kan forstå det du skriver, så ble gjeld nedbetalt som en følge av salgene. Gjelden ble nedbetalt som følge av emisjon, salg a skip i 2017 etc.
Det er vanskelig å si hvordan eiendomsmarkedet er i HK, men her får man sette sin lit til ledelsen. Det skal dog sies at inntekter vs. kjøp, ikke var spesielt imponerende. Formoder derfor kjøpet er gjort ut fra en forventning om generell prisstigning.

Det som hovedsak har vært diskusjonen (om man ser bort fra div. avsporinger), er i hvilke grad bonusene må anses for å være rimelige eller ikke. Når 2 stk. fra ledelsen tilraner seg (som jeg vil kalle det) halvparten av det som kunne vært et godt resultat, så sier det seg selv at aksjen ikke akkurat blir en foretrukket aksje for investorer. Det har vært rikelig kritikk rundt dette tidligere, og ledelsen hadde en mulighet for å vise at man hadde tatt dette til seg, og iverksatt endringer til alles beste.
Den gang ei...….

En gang skurk, alltid skurk!

Videre har det vært en diskusjon rundt de i overkant av 600 millionene man har tatt ut over 10 år (Ref. DN). Det er her diskusjon rundt emisjon, salg av skip etc. har vært inkludert. Hadde disse 600 millionene (minus en fornuftig bonus) vært på selskapets konto, så hadde man antagelig sluppet emisjon, salg av skip i 2017 og lignende.

Alt i alt handler dette ikke om en ledelse som styrer selskapet ut fra selskapets beste, ergo aksjonærenes beste, men kun ut fra eget ego.Jeg er ganske så enig med deg JimJohnny. Men dette er kinesere så ingen av oss burde vel bli overrasket? At DNB Markets ikke sender signaler bekymrer meg mere, selvom jeg slett ikke er imponert over dem heller.

re Jim Johnny
Eng "emisjonsmaskin", jeg tenkte på Nucleus innlegg: "Veien videre.., blir vel mere shippsalg og mer emisjon!? "

Bra oppsummert JimJohnny, og jeg er enig. Min tillit til ledelsen er borte, engang gribb alltid gribb, konklusjonen min står ved lag. Jeg aventer Q1 og neste lille oppgang, så selger jeg meg ut. Jeg vil ikke eie en eneste aksje i et selskap jeg ikke har tillit til ledelsen. Hau, hau.

Så 320 millioner kroner som er gammel bonus fikk ikke deg til å miste tilliten men når de gir seg selv en mindre på stusslige 60 millioner som er inkludert lønn så mister du totalt tilliten? Det vil si dere investerer på MÅFÅ. Jeg ble også feed up at bonuser ikke har tatt slutt men de har minsket drastisk i størrelse pluss at nå skal de plutselig betale utbytte. Stor forskjell med andre ord???

tankardjr
600 millioner over 10 år. Uten å ha sjekket, så antar jeg det også har variert med hvilket resultat de har levert.
Ser du det opp mot at de nå har betraktelig færre båter enn de hadde (var det opp mot 30 ca.?) og 1. året med overskudd på lang tid, så må man vel kunne anse bonusen som formidabel, og langt fra "minsket".
Vedrørende utbytte, så er jeg enig med skribenten over. Det synes som det er betalt ut, kun for å dempe kritikken rundt bonuser.

De fleste trodde nok de hadde lagt det der med bonuser på hylla, etter kritikken sist. Bonusen har altså kommet på banen nå nylig, så det blir feil å si at folk investerer på "måfå".

Om JIN er en grei investering, kan så være. Kursen kommer uansett til å stå i forhold til ledelsens grådighet, ergo aldri kunne nå sitt reelle potensial.
Eller sagt med andre ord, investorene må ta hensyn til at halvparten (minst) av overskuddet, går rett i lomma på ledelsen.

BUBBAN
22.04.2019 kl 21:23 921

Det som JimJhonny påstår at kursen vil holde her virker som det er bare JimJhonny som handler Jinhui aksjer for mange millioner ,og det er bare han som kan påvirke aksjekurs.
Du Hau Hau du mister troen på et vendepunkt i Jinhui .What a timing.
BUBBAN
22.04.2019 kl 21:25 919

Det et når flertalll er skeptisk det er da man handler og selger når flertall er optimist.
Hau Hau!
Stella
22.04.2019 kl 21:40 906

Det var snerpete svart?
Frodon
23.04.2019 kl 07:53 838

«JINHUI: Det Hong Kong-baserte tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation har i flere år vært kjent for å være meget rundhåndet med lønns- og bonusutbetalingene til de to brødrene som er hhv toppleder og styreleder. Av årsberetningen for 2018 fremgår det at de i fjor mottok lønn, bonus og andre innberetningspliktige ytelser på 6,83 millioner dollar, likt fordelt mellom seg. Utbetalingene til de to tilsvarer 78,4 prosent av fjorårsresultatet i det børsnoterte rederiet. De totale lønnskostnadene for de 67 øvrige ansatte i Jinhui Shipping and Transportation beløp seg til knappe 4,6 millioner dollar. I femårsperioden fra 2014 til 2018 har de to mottatt tilsammen 250 millioner kroner i lønn og andre innberetningspliktige ytelser, medregnet pensjonsavsetninger. Brødrene Ng grunnla rederiet sammen i 1987 og kontrollerer 55,7% via familieselskapet . De har flere ganger tidligere overrasket aksjemarkedet med solide lønns- og bonuspakker. (Finansavisen) Aksjekursen i selskapet falt for øvrig 13 prosent i 2018 og er ned over 70 prosent siden inngangen til 2014».
BUBBAN
23.04.2019 kl 09:02 809

Anbefaler Frodon til forliksrådet også.

Noen bør forfatte et brev som forteller ledelsen av hvilken guiding de har for framtiden med tanke antall skip, størrelse på bonuser og utbytte poltitik fremover. Og i dette brevet forklare at slikt er uhyre viktig i det norske aksjemarkedet med en forpliktende guiding.

Jinhui kjøper i dag to supramax bygget i hhv 2001 og 2002....hmmmm....de hadde jo nettopp kvittet seg med slike.

Ser forresten nå at de har kjøpt omtrent identiske skip (supra bygget i hhv 2001 og 2002) som de solgte i desember/januar. Profitten på traden beløper seg til ca 2,3 mill USD. Ikke verst på 4 måneder. I tillegg slapp de unna de verste månedene ratemessig. Igjen, godt håndverk! Måtte bare profitten bli liggende i selskapet...

Hvis går litt lenger bak i til, til sommeren i fjor, da solgte Jinhui et 2001-bygget supramax-skip for omtrent 3 mill USD mer enn de kjøpte et ltilsvarende for i dag.

Hva hjelper det? Slår ikke ut på kursen i all fall!

Er ikke dette en oppgave for Oslo Børs? Og hva med DNB Nor Markets? Får de noe under bordet kanskje?
nucleus
23.04.2019 kl 17:34 646

Ka sier egentlig disse to "nye" kjøp av skipp?
Nærmer seg tom kontantkasse da.. pånytt? Emisjon?
Så "griske gribber".. kan melke ut småaksjenærer pånytt..
Nei takk, er definitivt ferdig med JIN.

For lite penger for en emisjon. De som sitter i GOGL de kan vente seg en kraftig utvanning og total utslettet egenkapital

Til dere som klager over høye bonuser: Hvis dere ikke var klar over hvordan selskapet drives da dere gikk inn, ligger det en amatørmessig research til grunn.
Tror heller dere er ute etter å snakke ned kursen, for å plukke flere billig-aksjer, før den uungåelige oppgangen. Men volumet er så latterlig lavt om dagen, at sjefene kommer dere i forkjøpet, og plukker det lille som er.

It is currently expected that approximately 70% of the purchase prices of the First Vessel and the
Second Vessel will be funded by arranged and undrawn loan facilities and remaining 30% will be
funded by internal resources of the Group.

The Directors and senior management have been reviewing the individual
specification, maintenance quality and conditions of each of the vessels and considers the purchase
prices of these vessels are highly attractive.

Og de hadde 88 millioner us dollar på kontoen 31.12 så dette skal være helt innafor som arbeidskapital på nå 21 skip totalt. Jeg hadde vært mye mer nervøs på Gogl sine vegne med 300 millioner us dollar 31.12 med Capesize rater på 3000 dollar hele Q1 og hele 77 skip. Det er 4 dobbelt så mange skip og mindre egenkapital pr skip og de taper fortsatt på Capesize skipene. Ikke nok med det Gogl skal installere scrubere til 3 millioner us dollar pr skip i et dårlig marked.
Frodon
23.04.2019 kl 21:06 546

Hva mente du? Tålte du ikke fakta eller vet du ikke fakta...?
BUBBAN
23.04.2019 kl 22:16 513

Frodon! Fakta er ikke det du ser men det du ikke ser,
derfor jeg anbefaler forliksrådet for å få fram fakta.
Redigert 23.04.2019 kl 22:17 Du må logge inn for å svare

Jeg forstår ikke helt hvilke fakta som ikke har kommet frem. Det er jo avklart at bonuser har blitt utbetalt og det regnes som lønn. Så vidt jeg skjønner så er ikke dette forbudt ei heller en sak for forliksrådet. Det er styret i selskapet som godkjenner dette. I så måte så må småaksjonærer begynne å stemme over hvem som skal være i styret og ikke bare sitte passivt som småaksjonærer.

Alternativt stille ubehagelige spørsmål på generalforsamlingen som gjøres som en telefonkonferanse alternativt dukke opp i Hong Kong
BUBBAN
24.04.2019 kl 08:11 402

Tankardjr!
Jeg er enig med deg.Alle fakta et kommet fram men det er noen som JimJhonny,Hau Hau,Frodon etc etc som ikke klarer å kjenne .De trenger forklaring så de bør sende til forklaringsrådet og ikke forliksrådet.

Det er bare å ta av seg hatten for nivået.......

Kan jo starte en kampanje der vi sender inn en beskjed om ny guiding og ingen bonuser på stemmeskjemaet på årets generalforsamling. Er jo nok plass å skrive på der.

Men jeg personlig har trua på ledelsen. Men det er bare et forslag for surmulerne her på forumet. Men det kan være en god ide.

Aksjen er billig, omsettes for halve prisen og derfor kjøpte jeg (og dere!). Hvorfor bare halve prisen? Vil det fortsette framover eller har dere trua på at det vil endre seg? Hvis mer aksjonærvenning endring er på gang er jo JIN et godt valg, hvis ikke så vil oppsiden fortsette å være begrenset, og da finnes det jo alternative aksjer! Tror ikke der er rare nedsiden, men det begynner å bli fristende å vekte seg ned ved neste anledning ... Ser av mottatte årsrapport om avklaring om utbytte 15 mai - "if any". Supramax duppet like under USD 8K, men har vendt nå opp igjen, det er da noe ;O).
Hau, hau.