SIOFF - Små handler


Hvem i all verden er det som holder på å handle for kr. 1.000 - 5.000 hver dag.
Aksjen burde vært priset til kr. 3,00.