PCIB - Flott helsides artikkel i Finansavisen i morgen 😄


Nærmer seg markedet med produkter. Kan løse «deler av kreftgåten»
PCI Biotech er inne i en svært spennende fase med sine tre utviklingsprogrammer, og er finansielt godt rustet med nær 350 millioner kroner på bok.
Osv
Osv.....

Den som ikke skjønner at PCIB blir en vinner det neste 10-året bør lese seg opp straks

heilo888
06.05.2019 kl 09:42 1073

hartvigsen1;
"I beste fall" He, he, den var god!

hartvigsen1
Det må du nesten få lov til å mene og da antar jeg at du slett ikke er så gal at du investerer i PCIB.
Det er dem som mener at PHO heller ikke vil bli noen suksess og at Dan Schneider er en flopp som CEO. Det må de nesten få lov til å mene, men de ser ikke det samme som jeg ser. For i min verden er PHO på vei til å være i en posisjon der de leverer et nøkkelprodukt til det som i fremtiden vil være SoC for diagnostisering av blærekreft.

Men vi er så forskjellige og vurderer ting forskjellig. Men uten at vi har både selgere og kjøpere til hver enkelt aksje, så kan der ikke eksistere en børs for omsetning av aksjer.
Guranda
06.05.2019 kl 10:22 936

Registrerer at du har vært negativ til PCIB siden kursen var mellom 5 og 6. Skulle man ha lyttet til deg hadde man gått glipp av en seksdobling pr. dags dato. Men for all del, alle må få ha sin mening. :-)
Redigert 06.05.2019 kl 10:27 Du må logge inn for å svare

London - det er forskjell på PHO og PciB, også i kommersialiseringsperspektivet
Guranda- du må ta tidsperspektivet inn i bildet. Du var sikkert positiv på kurs 60. - også. Det er der jeg i hovedsak er negativ. Du vet vel at det finnes andre aksjer

hartvigsen1
Jada, helt klart. PHO er, hva jeg vil si, inne på tørt land. Det går mot en akselererende vekst i årene som kommer og PHO står midt inne i et fantastisk gjennombrudd i USA. Noe som helt sikkert vil bli reflektert i kvartalspresentasjonene som kommer utover i 2019. Det kan ingen ta fra dem. Jeg er meget takknemlig for at focuss fikk gjort meg oppmerksom på PHO våren 2018 og der sitter jeg meget godt.
Men jeg kan ikke underslå at meldingen som PCIB kom med på torsdag 2 mai vitner om at fimavacc blir en suksess. Når vi vet at det er mer eller mindre den samme transportløsningen som sitter i de andre to søylene, så er det noe som sier meg at kursen i PCIB har et betydelig kurspotensiale fra dagens nivå. Men når denne løsningen blir komersialisert, det skal jeg overlate til ekspertisen å utale seg om. Men jeg vil ikke utelukke at dersom løsningen er såpass god som det kan se ut til, og at dette er noe som kan bidra til å hjelpe BP med løsning på en del utfordringer dem sliter med, så burde PCIB også være et interessant oppkjøpsobjekt.

Nå får vi først se hva som kommer på Q1 presentasjonen og hva som blir sagt når PW gjester JE i Radforsk podcast senere i denne uken. Spennende blir det.
Guranda
06.05.2019 kl 12:11 708

Desto bredere tidsperspektiv vi tar, jo mer faller dine betraktninger målt opp mot kursen slik jeg ser det.
Kvasi
06.05.2019 kl 12:43 612

Fin dag på børsen med PCIB. Men lurer på hvor mye som er styrt av emi-askjer som skal ut, og roboter, og at den derfor faller under emi igjen. (?)

Det var en merkelig betraktning. At den faller fra 60 til 25 betyr ingen ting? Den stod høyere i 2010 selv om vi regner inn emisjonene
PciB har en brukbar teknisk løsning, Det en må være kritisk til er evnen til å få penger ut av dette.
Redigert 06.05.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare

"styrt av emi-askjer som skal ut"

Jeg har litt problemer med å forstå slike utsagn. Hvorfor skal "emi-aksjer" ut? Kjøpte ikke vi som var med i emisjonen for at vi hadde tro på en pen gevinst? Og så skal vi selge på dette nivået? Emisjonen ble jo satt lavt grunnet truende skyer over aksjemarkedet og lite håndfaste nyheter. På sett og vis en krise-emisjon satt på 30 kroner aksjen. Nå er situasjonen en helt annen og kursen er bare 4 kroner over emi-kurs. De kortsiktige tar en kjapp gevinst, men det gjenstår å se om topp50 i særlig grad er fornøyd med nåværende kurs. Det får vi en indikasjon på neste mandag.
Guranda
06.05.2019 kl 14:03 395

Mitt utgangspunktet er fra da kursen vaket mellom 5 og 6 som jeg skrev i mitt første innlegg. Utover det så står jeg fast ved min påstand om at å lytte til dine råd er det samme som å si nei takk til å tjene penger. Det er jo bare å se på kursutviklingen.
Legger denne disputten død nå, da jeg ikke ser for meg at det gagner noen med mer ordkløveri rundt dette.
Kvasi
06.05.2019 kl 14:15 361

Du kan ha, og få rett. Min erfaring er at emi-pris ofte fungerer som en psykologisk «sperre» en god stund.
Redigert 06.05.2019 kl 14:15 Du må logge inn for å svare

nå er det 8 mnd siden emisjonen, tror nok de dritt lei er ute forlengst , eller på fredag/idag.

Onsdag er det Q, og litt fyr og flamme da så er vi bang opp 10kr til.