BWLPG - kraftig rateøkning


Ratene stiger bra nå.
DNB:: VLGC (USD 28,329/day)
Nå tjenes det penger.
Shortinndekning kommer.

Men hvor skal man få tak i 4.573.000 aksjer ?
Noen har et problem.
danm
15.05.2019 kl 15:47 195

Manipulering eller nervøsitet får BWLPG i minus. Jeg tror på et godt resultat.
danm
15.05.2019 kl 15:49 187

Når man ser på størrelsen på handlerne, er der nok tale om det første.