ELE- Rally 🚀🚀


Nå snur skuta🚀
Markedsverdi 38 mil..
Inord
30.03.2019 kl 20:51 1356

Tja, sier det noe om revisoren, annet enn størrelsen på selskapet?

Jeg er ikke så veldig i tvil om hvorfor revisor trakk seg.
Det hadde med begrensing av omsetning av aksjer , som ABO brøt via tilknyttede selskap.
Så kommer det børsmelding der Ele refererer til begrenset omsetning for ABO og tiknyttede selskap.
Som ikke bør levne tvil om at Ele vet hva som har skjedd. Ele har ikke brukt den referansen til tilknyttede selskap i noen annen sammenheng, og ikke i første melding angående begrenset omsetning av aksjer solgt av ABO.
Og akkurat i det tidsrommet trekker revisor seg
Redigert 30.03.2019 kl 20:56 Du må logge inn for å svare
MiniFish
30.03.2019 kl 21:12 1331

Tror egentlig saken var så enkel at; revisor var redd for omdømmet sitt.
Etter at boblen sprakk, tror jeg ikke revisorfirmaet ville assosieres med "krypto gruveselskapet Element"
Til og ikke ha noe krypto (enda) bruker media mye å omtale Element som ett "krypto" selskap.
nopetter
30.03.2019 kl 21:38 1306

Du har ikke snøring om hva du snakker om, det er bare her på berge man assosierer krypto selskaper med rene kjeltring foretak.

Når det gjelder digitale tokens I råvarer så er dette stort i store utenlandske gruve selskaper som verdens største nikkel produsent Vale og det samme i palladium russiske Nornickel. Og fult av gull selskaper.

Dette er framtiden slik AI kommer til å bli.

Det fins an mass med slike linker som dette.

http://www.miningweekly.com/article/russian-tycoon-potanin-plans-crypto-tokens-backed-by-palladium-2019-03-27
Redigert 30.03.2019 kl 21:43 Du må logge inn for å svare
MiniFish
30.03.2019 kl 21:49 1296

Jeg er enig med deg :) tror selv dette kan være fremtiden og ja, kjenner til de andre prosjektene...
Men da missforstod du hele poenget mitt...
Jeg tror faktisk ikke ett trygt, gammelt og profilet revisor selskap vil ha noe nytt og spennende klientell det kan få store ringvirkninger og generelt sett er krypto en risiko i mine øyne. Ingen vet hvordan det kommer til å se ut fremover. Men jeg er positiv :D

Deler bare mine synspunkt, påstår ikke noe mer...
nopetter
30.03.2019 kl 22:03 1281

Ok, jeg reagerte litt feil men mange mener mye og uvitenhet er et stort problem når flere i tillegg er svært påståelig. Beklageligvis har element rotet seg inni et låneselskap som kun har til hensikt å melke det de kan fra aksjonærene med en CEO og tidligere styre og styreleder sin totale dumskap om metodene BO er villige til å gjennomføre for å maksimere inntektene som viser seg å være reine kjeltring metoder

Nopetter, det sies at du er den som har fulgt Element/Intex lengst av alle på HO.
Hva er det med ELE som gjør at du liker aksjen så godt?
MiniFish
30.03.2019 kl 22:24 1246

Enig i at avtalen med ABO er noe dritt... Jeg sitter med "blod" røde tall på papiret som bevis på det, men så lenge jeg kan kjøpe øl og abonnere på spotify så får bare ELE gå sin gang.
Når jeg leser litt rapporter fra prøveproduksjonen og kalkulerer litt på eiendeler som ELE besitter så ser det ikke så utrolig mørkt ut som mange skal ha det til. I såfall blir jeg med skuta ned, det har vært en lærepenge og skal man lære noe så koster det penger. ELE kunne vært i pensum på skolen, haha

God helg :D

nopetter
30.03.2019 kl 22:44 1235

Det stemmer ikke helt var ute en god stund etter at Jan Vestrum forklarte meg hvor komplisert Mindoro er.

Grunnen til at jeg har tradet aksjen i 1,5 år nå er når jeg forstod at digitale tokens kommer til å bli framtidens markedet sammen med Blockchain-teknologien det som er beskrevet før på disse trådene om digitale tokens dette er mye billigere, mindre administrasjon, kostnads effektivt, mere beleilig, og kan selges/kjøpes direkte fra produsent kjeden.

Her på berget har vi en tendens til å og henge oss opp i kryptovaluta og blande sammen hummer og kanari med dette segmentet. Selv om kryptovaluta er kommet for å bli, mange professorer med Norges bank i spissen advarer markedet til stadighet mot segmentet og grunnen til dette er at Blockchain-teknologien er en trussel mot det eksisterende fiat currencie og råvare markedet m.m.

Husk at tokens segmentet har massiv motstand fra meglerstanden fordi denne teknologien vil forbigå deres tjenester. Det er ikke nødvendig med bla råvare meglere fordi de fordyrer hele leddet mellom kjøper og selger. En kjøper av asset backed token kan kjøpe råvaren direkte fra produsenten av råvarern utenom en megler.

En annen ting er at Blockchain-teknologien er mye mye mer en dette og vil høyst sannsynlig revolusjonere det meste vi kjenner idag sammen med AI teknologien.
nopetter
30.03.2019 kl 23:01 1211

Det som har slått ut som en dobbel knock out for aksjen at tidligere styre og styreleder sammen med CEO tok seg vann over hodet med CMT satsingen. I tillegg til at svært uheldige omstendigheter rundt AMI der indianer grupperingene har satt alt på vent sammen med et massivt tungvindt canadisk byråkrati. Hvis AMI hadde vært i produksjon der råvare kursene for magnetitt FE 68 har boomet til kurser mellom 235=400 USD per tonn så hadde hele historien hatt et annet utfall. Vanlig jernmalm i FE 62 prises nå til kun ca 85,50 USD per tonn.

Som et eksempel så var Dette var hovedårsaken til at store investorer ville satse på Sydvaranger AS i Kirkenes på nytt som produserer magnetitt i dette segmentet.

RE - Tja, sier det noe om revisoren, annet enn størrelsen på selskapet?

* Både Ja og Nei ...

Artikkelen forteller følgende:

(1) AT det ble oppdaget uregelmessigheter som gikk på tvers av regnskapsloven noe som fikk EY til å gå.

(2) AT selskapet (Grue) mener at det var et brudd og ulovlig at EY gikk på så kort varsel da hun mente at de hadde ordnet opp i uregelmessighetene.

(3) At selskapet så jobbet med å få inn PwC som en erstatning for EY hvor PwC har vært selskapets revisjonsfirma over mange år tidligere, men det var EY's plikt å gi en handover til PwC slik at PwC fikk vite hvorfor EY trakk seg. Dette sammen med at Beitnes kom i søkelyset som medvirkende i svindelen av det Svenske Pensjons Fondet hvor det var notifisert et mulig søksmål gjorde at heller ikke PwC ville være selskapets revisjonsfirma.

(4) AT selskapet gav uttrykk til markedet som at dette ikke var bekymringsverdig samtidig som de sendte et bekymringsbrev til FT hvor de la frem alvorligheten av at de hadde problemer med å finne et annet revisjonsfirma, den påståtte ulovligheten rundt EY's raske fratreden og ikke minst risken for at selskapet ble oppløst noe som var det motsatte av det de hadde meldt i markedet.

(5) AT selskapet så fikk napp hos det lille selskapet Plus Revisjon som i likhet med PwC fikk en handover med årsaken til at EY trakk seg og hvorfor heller ikke PwC ville ta jobben - de hadde gjennom det også kjennskap til notifiseringen om et mulig søksmål mot Beitnes som hadde meldt sin avgang. På tross av alt dette så tok de oppdraget - noe som umiddelbart var bra for både selskapet og deres aksjonærer da det fjernet risken for oppløsning av selskapet, men det forteller jo også sitt om Plus Revisjon, at de da er rundere i kantene og muligens mer fleksible når det kommer til uregelmessigheter noe som igjen ikke gagner noen i lengden så forhåpentligvis får de et annet revisjonsfirma på plass etter hvert for å sikre regnskapsmessig ryddighet noe som igjen vil kunne skape tillit.
Redigert 31.03.2019 kl 00:16 Du må logge inn for å svare
Inord
31.03.2019 kl 11:47 1054

Men finner fortsatt ikke ut hva Milk mener vi bør vite om den nye revisoren som Ele har nå, det var det det var snakk om

Nå hadde jo Beitnes trukket seg, så den grunnen til ikke å gå inn som revisor var borte.
Redigert 31.03.2019 kl 11:57 Du må logge inn for å svare

Ja, det får Milk svare på selv.

Det som er skjedd i forbindelse med Beitnes er ikke å anse som å trekke seg. Det er i realiteten kun en tittel endring ...
DavidM
02.04.2019 kl 18:29 833

AMI kan bli en fin opptur.

Ja, DavidM - det kan det. Optimismen er stor, ikke minst etter denne gladnyheten fra 2017:

AMBERSHAW METALLICS INC: POSITIV KONTANTSTRØM TIDLIGERE ENN VENTET OG BETYDELIG MINDRE KAPITALBEHOV

1.9.2017 08:00:00 CEST | Intex Resources ASA

- Fra Intex synspunkt gir det stor mening å gjøre dette.

* Økt planlagt produktportefølje til også å inkludere konsentrat
* Sterk interesse for produktene fra store industriaktører
* Kontantstrøm tidligere enn ventet
* Redusert kapitalbehov med ca. 50%

Intex Resources ASA ("Intex" eller "Selskapet") har sammen med selskapets partner, Legacy Hill Resources Ltd ('LHR'), klart å få fellesinvesteringen i Ambershaw Metallics Inc ('AMI') enda mer attraktiv for sine aksjonærer.

Salg av konsentrat vil finansiere utstyr
I AMIs gruveplan er malmen gjort om til konsentrat, som igjen blir gjort om til pellets og sendt til kunder. Med prisoppgangen på FE-konsentrat med 65% gehalt i det amerikanske stålmarkedet, har det blitt attraktivt å starte produksjon av både konsentrat for salg, såvel som pellets. Dette reduserer risikoen i investeringen ytterligere og gjør det mulig å finansiere utstyret til pelletsproduksjon fra salg av konsentrat.

- Vi anslår, med forbehold om relevante godkjenninger, at det totale kapitalbehovet for å starte prøveproduksjon av konsentrat, kan bli mer enn halvert sammenlignet med det opprinnelige kapitalbehovet for pelletsproduksjon, sier D. Saradhi Rajan, administrerende direktør i AMI.

- Vi må uansett ha utstyret til konsentratproduksjonen på plass, og hvis vi i samme operasjon kan fremskynde våre kundeordre, samt redusere kapitalbehovet ved oppstart, mot kun noen måneders forsinkelse av pelletsproduksjonen, vil det være meget gunstig, sier Rajan.

AMI forventer å begynne konsentratproduksjonen ved utgangen av andre kvartal 2018, og ha det gjenværende produksjonsutstyret installert innen utgangen av samme år. AMI anslår at i den første prøveutvinningsfasen kan det produsere ca. 330.000 tonn konsentrat årlig. Den nåværende salgsprisen på 65% Fe-konsentrat er beregnet til USD 93 per tonn, med produksjonskostnader på USD 35 per tonn og estimerte fraktkostnader på USD 15-20 per tonn, noe som gir en kortsiktig EBITDA på USD 13.2 millioner per år. Til sammenligning er den nåværende salgsprisen for pellets USD 150-155 per tonn med produksjonskostnader på USD 56 per tonn. Med et årlig produksjonsvolum på 250.000 tonn og et kapitalkrav på USD 7 millioner blir det en langsiktig EBITDA på USD 23.5 millioner.

Interesse fra stor amerikansk stålprodusent
Konsentratpriser er historisk mer volatile enn pelletspriser og oppgangen til den amerikanske stålindustrien har skapt stor etterspørsel etter dette mindre sofistikerte produktet. AMI har mottatt betydelig interesse fra store amerikanske aktører gjennom sin nye salgsavdeling, både for konsentrat og pellets. Ved å legge til konsentrat på listen over tilgjengelige produkter vil AMI kunne gi kundene en mer skreddersydd løsning. Og gitt det volatile prisbildet kan AMI justere produksjonen mellom konsentrat og pellets, i henhold til fremtidige marginer.

- Fra Intex synspunkt gir det stor mening å gjøre dette. Vi reduserer det initielle kapitalbehovet for å generere positiv kontantstrøm, og bør kunne starte prøveproduksjon, med forbehold om relevante godkjenninger, et halvt år tidligere enn hva tilfellet er med pellets. Uansett er vi nå på vei til å bli en fullverdig pelletprodusent, sier Lars Beitnes, styreformann i Intex Resources ASA.

NPV på USD 499 millioner
AMI estimerte 1. juni i år en nåverdi, gitt et avkastningskrav på 10 prosent, på USD 499 millioner for prosjektets levetid - etter å ha mottatt et mer detaljert estimat på kapitalbehovet i tredje kvartal bør det kun være små opp- eller nedjusteringer i forhold til dette estimatet. AMI ga også videre oppdateringer på DR-høykvalitetspellets, kundeordre og utviklingsstrategi.

I forbindelse med forbedringen i utviklingsstrategien, har Intex økt egenkapitalen, samt sikret seg et konvertibelt obligasjonslån med tegningsretter for å sikre fullfinansiering inntil første kontantstrøm i AMI-prosjektet. Avtalen mellom Intex, AMI og LHR, hvor Intex har rett til å kjøpe 51% av aksjene i AMI gjennom en investering på USD 7 millioner (i tillegg til 5% som Intex allerede eier), som inkluderer en klausul som gir Intex rett til å kjøpe aksjer fra LHR dersom det totale kapitalbehovet i AMI er lavere enn USD 7 millioner.

Nå er de i alle fall fått ryddet veiene for snø og fjernet kratt og vier i bruddet. Det skjer ting!

Vi ser 35 ører innen uka er over 😎
DavidM
02.04.2019 kl 20:13 725

Oppturen vil bli kraftig når det setter i gang.

Konvertering på 20 øre i kveld.

Du er sikker på at vi ikke vil se 40 ører i løpet av uka? Eller 80 for den sagt skyld?

Selv tror jeg vi ser mest lange ører, og kanskje noen slukører,

Jeg tror vi ser 35 ører 🙂 syns konvertering på 20 ører var bra jeg 🙂 er jo noen som vil ha kursen oppover 😎
Cph2500
02.04.2019 kl 21:48 613

Bitcoin stryger i vejret igen 😀
DavidM
02.04.2019 kl 21:52 607

Konverteringen er minimal og utgjør ikke mer enn 0,1% av lånefasiliteten.

ABOs handlingsrom minskes og det skal ikke mye til før det utløses tilbudsplikt på langt høyere kursnivå.
En liten feilberegning og de trår over streken. Antar OSE overvåker ABOs krumspring ekstra nøye.

Ja, kan tenke meg silkeskjerfet har dårlig kontroll på dette....

Nettopp derfor det mates ut med teskje.

Ps! Det er fordelen med avrunding til 10 øren. Det blir så mye lettere for silkeskjerfet å ha kontroll. Han trenger ikke engang ha kalkulator.
DavidM
03.04.2019 kl 07:37 446

Krypto på vei opp igjen.
Cph2500
03.04.2019 kl 07:49 429

Bitcoin går amok 😀 Element aktie is next 🎉🎉🎉


Hva har bitcoin med ELE å gjøre?

Strømprisene har også gått amok det siste året ...

det som har noe med ele å gjøre er jernmalm prisene som har boomet denne uken, så blir det å se hva de gjør med de 2,5 mill aksjene de har ervervet
Redigert 03.04.2019 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
olje
03.04.2019 kl 08:55 336

Uansett helt meningsløst at ELE skal falle så mye, de får jo tross alt tilførsel av kapital. Skulle tro det motsatte, og ja jeg forstår de diverse teoriene om hva som foregår men allikevel mener jeg det er ufortjent mye juling å få. Men spillet kan raskt forandre seg, vi får se.

Noen som har eit tidspunkt i morgen der vi handler å presser opp kursen litt?? 🚀😎