Demonstrasjon mot Terror !


Fornøyelig å bivåne Erna og godt innpakkede muslim-sugger og skjeggete gubber i skjørt foran Tinget. Også denne lille muslim-spirrevippen som får publisere mantraet til hele folket; Islam betyr FRED !
Hvem lurer hvem her, Erna og Høyre vil bli slaktet i kommende valg!
Stem FrP - Sylvi for PRESIDENT ! Skrot Kong Halal !

Erna og Høyre har valgt side. Mornaaaa!

Spesielt å se at muslimer, som står for >95% av all terror i verden, tillater seg å demonstrere mot terror. Og attpå til i et land hvor majoriteten er hovedfiender, vestlige og med kristen, kulturell bakgrunn.

Ja, nei til Sandy Hook.
Eh, ja til Adam Lanza faking space, nei hvordan var det Egelandli igjen?
Mer chinese moon landing hoax til folket?