TRVX - Hva skjer nå fremover?


?
Redigert 22.03.2019 kl 09:02 Du må logge inn for å svare

Jeg kjøpte en hel haug nå. Er vel lov å tjene litt penger på elendigheten.

Da er du jo enda tjukkere i hodet en vi hadde tror. Du sier jo selv at kursen skal ned på 2-3 kroner. Nå får du heller ikke være med på rep.emisjonen. glup du
SomSa
22.03.2019 kl 09:53 4950

HP17

Alt er avhengig av hvorfor de har gjennomført emisjonen. De trengte ikke penger nå. Jeg mistenker at TG02 studien har gått rett i dassen og det er enda flere forsinkelser. De gjennomførte emisjonen nå før aksjen stupte. I 2017 gjennomførte de også en emisjon mye tidligere enn antatt, senere viste det seg at alle studiene var forsinket og de ikke hadde informert markedet.
Aksjen utvannes med 20% og hentes peanøtter. Nå har selskapet penger til og med 3Q 2020 og man må anta at det kommer en ny emisjon på slutten av året/begynnelsen av neste år. Hva blir neste emisjonskursen? kanskje 50 øre. Selskapet brenner ca. 32-34 mil per kvartal. I 4Q brukte de også ca. 11 mil ekstra i Finland. Det hjelper ikke å hente 70 mil, selskapet må være desperat.....
.
Redigert 22.03.2019 kl 09:58 Du må logge inn for å svare

Jeg dumper resten senere i dag. Jeg er allerede godt i pluss. Den skal ned etterhvert.
aborum
22.03.2019 kl 13:31 4677

Jeg skal tale med CFO Torbjørn Furuseth 15:30 i dag (forventet aftale, mangler endelig bekræftelse). Er der nogen spørgsmål meningheden ønsker at stille?

Det som bør meldes om er hvem som har investert i emisjonen og til hvilken hensikt. Er dette dn investor som kan være med å bringe Targovax fremover, enten forskningsmessig eller på en annen måte. Dette vil vi snart få svar på uansett, men synes det er viktig at ledelsen meddeler dette. Det må være en grunn til denne rettede emisjonen, ellers kunne man hentet fra eksiterende aksjonærer? Jeg synes dette er det viktigste spørsmålet som bør stilles.

Jeg ville ha hørt om det er slik at insiderne nå er i en stille periode, eller om de har lov til å handle aksjer? Ø.S deltok i emisjonen, det bør vitne om at insiderne ikke vet mer enn markedet ellers.
Hensikten med dette, og som du gjerne må påpeke, er at selskapet og det største eier (frem til nå...) har understreket i klar tekst viktigheten av patentsikring og inngåelse av avtaler med Zelluna og Parker. Jeg vil påstå at når selskapet setter emisjonen 40 % lavere enn markedskurs, faller mye av troverdigheten og tyngden i hvordan dette er blitt presentert. Det eneste som kan få meg til å stole på hvor bra dette egentlig er, er dersom insiderne viser det ved å investere i selskapet på linje med eksisterende aksjonærer på samme kunnskap og viten.

Jeg synes de nå har sparket ben på seg selv ved å komme med 3 meldinger for å hausse kurs i forkant av emisjon, og så blir det helt stille. Skal vi stole på at meldingene faktisk er av så stor betydning som både Einarsson og managementet sier, må flere hoppe ned fra stolen og handle aksjer for å vise det.
Det eneste svaret du kan få på dette er selvsagt at dette kan de ikke svare på der og da, men de må forstå at det kan kun illustreres ved å kjøpe aksjeposter i markedet som viser at de selv er sterke i fremtidig tro på selskapets retning og strategiske valg.

Å gjennomføre en emisjon som tar bort all troverdighet er ingen tjent med. Hensikten og fremtidige fordeler med å gjøre denne må komme frem.
Redigert 22.03.2019 kl 13:57 Du må logge inn for å svare

Kan du spørre hva Soug mente da han sa at 2017 skulle bli et "transformal" year?
bulkboy
22.03.2019 kl 14:08 4435

Ja svindelaktig med slik haussing foran en sånn emisjon.
Redigert 22.03.2019 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Shotgun
22.03.2019 kl 14:22 4343

Øystein Soug, CEO of the Company, through his company Abakus Invest AS, was
allocated 75,000 shares in the Private Placement

Sa ikke han igår at han skulle inn med 1 million kroner? Men går inn med ca halvparten av det han lovte.....

Det er normalt at innsidere frasier seg aksjer når emisjoner blir overtegnet, men han burde handle resten i markedet nå, det hadde vært enda bedre enn fulltegning i emisjonen.
Jakal
22.03.2019 kl 14:25 4319

Flott at du tar på deg rollen som talerør for aksjonærene, aborum. Mye tyder på at emisjonen er knyttet til de siste (positive) meldinger. Jeg er således nysgjerrig på tidspunktet på beslutningen om å kjøre denne emisjonen, når emisjonsprisen ble fastsatt, hvorfor de ikke venter til senere i vår når det kommer flere "readouts", hvorfor de ikke surfer mere på det positive sentimentet før emisjonen settes, om de ikke er klar over signaleffekten når prisen settes (mer eller mindre) på ATL, hvilke institusjonelle investorer som nå kommer inn, om noen av deltagerne i forrige emisjon også deltar nå osv. Nok å spørre om siden ledelsen er så vag på emisjonsformålet ....
Shotgun
22.03.2019 kl 14:28 4289

Du har nok et poeng der ja. Kjiping av en regnskapsfører som han så er han sikkert glad han slapp å gå inn med alt han hadde lovet...
SomSa
22.03.2019 kl 14:38 4237


aborum

Hvorfor de måtte gjennomføre en haste emisjon når det ikke var nødvendig nå. Han må forstå at folk blir mistenksomme. Det var god moment i aksjen og kunne stige langt over 11.
Hva er vitsen å hente penger for 6 måneders ekstra drift?
Hva forventer han skal skje før 3Q 2020 for at det ikke blir en katastrofalt grisete emisjon.
Hvorfor kunne de ikke vente på TG02 og TG01 data?
Vet de om resultatet av kommende TG02 data? Men jeg tviler på at han vil svare på.
Kan de publisere de største investorene som deltok i emisjonen?
Hvorfor Healtcap ikke deltok i emisjonen?
Skal emisjonen dekke startfase kostnadene av TG01 innen kort tid?
Er det uventede kostnader relatert til Finland som utbetaling av gjeld?. I 4Q 2018 brukte de 11-12 mil ekstra der.

En stor del av deltagerne var amerikanske fond.
aborum
22.03.2019 kl 14:50 4179

Jeg har netop været på 30 minutters conference call med Torbjørn Furuseth og Renate Birkeli fra selskabet. Det var en positiv og konstruktiv samtale præget af en vis form for frustration fra undertegnede.

Jeg har lovet Torbjørn og Renate at få referatet verificeret, før jeg kan dele dette med menigheden og der er desværre ingen vej uden om dette, hvis man vil opretholde en troværdig adgang til ledelsen. Mere information følger derfor snarest.

Jeg kan dog sige så meget at der er intet, der brænder i det kliniske program og al information er delt med markedet.
jaksje
22.03.2019 kl 14:53 4156

aborum, flott jobba.
quattro
22.03.2019 kl 14:58 4139

svaret ligger kanskje i ditt nest siste punkt ………. selv om selskapet bidrar med en ubetydelig andel av kostnadene for det kommende pancreas studiet til PI og CRI så bare tenk om betingelsen var at TRVX skulle bidra med si 4 mill USD - dvs om lag 35 mill nok, legger du til run-cost for 6mnd i selskapet har du egentlig fascit på forholdet, men som du har sagt tidligere SomSa ville en oppstart av et nytt studie på TG være dyrt og 'umulig' for TRVX å igangsette i dagens situasjon da kostnadene ville bli i >300 mill - nå snakker vi trolig om et langt mer omfattende prosjekt
aborum
22.03.2019 kl 15:01 4118

Det er vel stærkt gået af selskabet, at de kan sikre en aftale med den værdi uden at betale andet end småpenge. Den indre værdi af selskabet er jo løftet betydeligt af denne aftale, dog på bekostning af 20% udvanding der også hjælper driften i en længere periode.

Et TG-01 studie på 400 - 500 mio NOK havde været umuligt og man bør i det mindste glæde sig over, at der er etableret samarbejde med PICI og markedet har anerkendt selskabets potentiale på TG-01 (emission på 7,00 NOK eller ej).
Redigert 22.03.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Transfomal for lommeboka til Saug. Vi betaler 20 kr aksjen i emisjon hvor han ikke gidder å delta og han setter ny griseemisjon senere på 1/3 hvor kun eliten får delta.
Redigert 22.03.2019 kl 15:06 Du må logge inn for å svare
Jakal
22.03.2019 kl 15:11 4049

Takk igjen, aborum. Kan du få bekreftet at det kommer en rep emi? Mange av oss har ikke midler tilgjengelig for å kjøpe over børs sånn på sparket, med en rep emi får vi i hvert fall forberedt oss noe (selv om rep.emien i seg selv legger kursen død før den er gjennomført).
aborum
22.03.2019 kl 15:25 3966

Dette afgøres af bestyrelsen så vidt jeg er orienteret (står vist i meldingen, men må hellere checke selv). Normalt gennemføres rep emi uanset kursniveau som del af den samlede aftale der underskrives med tilrettelæggeren. Det skal i den forbindelse nævnes, at tilrettelæggeren har svært meget at skulle have sagt, når det drejer sig om at hente penge i markedet (accelerated book building) og selskabet således, på nogen områder, er uden for kontrol hvad angår den kurs, emissionen sættes til.

Man signalerer et ønsket provenue og tilrettelæggeren arbejder derefter på denne præmis.

Ja, det kommer en rep. emi mot eksisterende aksjonærer til samme kurs. I denne emisjonen var amerikanske fond overepresentert.
SomSa
22.03.2019 kl 15:57 3848


REDYE reduserer kursmålet fra 15 til 12:

We adjust our base case down to reflect the dilution from the raised capital to NOK 12 (15). We continue to see significant potential in the stock, but the short-term investor sentiment is hurt by the high discount of the subscription price.
Jakal
22.03.2019 kl 17:04 3677

Nå står det i børsmeldingen at det er styret (board of Directors) som bestemmer emisjonsprisen, og at styret tilsvarende vil vurdere en reparasjonsemisjon. Men tidspunktet for når styret vedtok emisjon er interessant: Hvis styret vedtok emisjon i forkant av offentliggjøringen av siste avtaler, er det rimelig å tro at de forventet en kraftig boost (større enn hva tilfellet ble) på aksjeprisen siden caset er blitt derisket. Antagelig har styret da sett for seg en vesentlig høyere emi-pris enn kr 7,-, som tilrettelegger antagelig til slutt anbefalte for å få en rask prosess.
Det kan i hvert fall være en plausibel hypotese for en emisjon som i utgangspunktet virker meningsløs ift tidspunktet.

Er det forbudt for selskapet å gi nøktern info om en emisjon på egne hjemmesider? Der er det intet om emisjonen unntatt at kursinfo viser at den er halshugget. Å være investorkontakt i dette selskapet er enten et mareritt og/eller en særs bedagelig affære.
22.03.2019 kl 17:34 3545

Dette var rett og slett en gavepakke for de som tror noenlunde på selskapet. Og hvorfor skal en ikke det? Aksjen i seg selv er den samme nå som for ett par dager siden, bortsett fra denne rettede emisjonen. Det er ikke et pyramidespill..
De fleste som var med på emisjonen vil ikke begynne å tenke på å selge før aksjen minst har passert 10.- på nytt.

Det er forståelig mye frustrasjon etter emisjonen, spesielt hvis man sitter stuck uten frie midler. Jeg tror stemningen vil snu når det største sjokket har lagt seg og aksjonærene og markedet tar inn over seg at Targovax nå står enda sterkere rustet til å høste frukter av de nye avtalene som nettopp er gjort, og at sannsynligheten for et oppkjøp er betraktelig større med nye institusjonelle eiere fra blant annet USA. Jeg tipper vi er lver 10 kr igjen bare dager etter at reparasjonsemisjonen er gjennomført. Og så er jeg spent på ytterligere oppdateringer fra aborum ganske snart. God helg!

Makan til slimete ål skal man lete lenge etter. Men han er smart. Alt han trengte var noen eldgamle Hydro eksperiment og fartstid i Algeta.

Det er litt som Smiths venner, medlemmene må fylle en stor krukke med penger og overlevere den til ledelsen en gang i året. Eller emisjon som Soug gjør.
Shotgun
22.03.2019 kl 17:58 3424

Trofaste småsparere kjøper og gjør det de kan for å holde markedsverdien oppe, så kommer gribbene som aldri har hatt aksjer i selskapet og for de til 40% rabatter.
22.03.2019 kl 17:58 3419

hartvigsen1,
"De fleste som var med på emisjonen vil ikke begynne å tenke på å selge før aksjen minst har passert 10.- på nytt."

Tja, det kan en gjerne tro og håpe på, men realistisk, nei, det er det ikke.
Veldig mange av de som deltar i emisjoner kaster kortene raskt for å oppnå en kjapp profitt.
22.03.2019 kl 18:01 3274

Innlegget er slettet
aborum
22.03.2019 kl 18:15 3339

Vil argumentere for at der er flere lyspunkter. Arbejder på at opnå en slags NDA lignende forhold med selskabet, så der kan tilføres perspektiv fra "a large minority of the majority" af aktionærer, der føler at ledelsen mangler jordbindelse.
22.03.2019 kl 18:17 3335

Den støtter jeg. Dette er et ballespark til aksjonærene.
Useriøs ledelse, hausing før rettet emisjon burde vært straffbart. Folk lures inn i aksjen bare for å se verdiene falle 40%.
Børsen gjør selvsagt ingen ting, som vanlig.

Var det akutt pengebehov nå?
Ifølge balansen hadde de over 1 år på seg.

Faen i helvete !
Redigert 22.03.2019 kl 19:50 Du må logge inn for å svare
micke78
22.03.2019 kl 19:48 3128

En berg och dalbana utan dess like, försökte trada och försökte se positivt på skeendena i bolaget , men detta är så nära på en Scam man kan komma, aldrig varit med om något liknande, kassan räcker t q1 2020, kommunikationen ger sken av fantastiska skeenden och framtid , podcast’s med enhaussande gubbe.. allt på samma gång, ändock kommer en EM med 40% rabatt, där min tecknande sker t 100000 eur,smått fantastiskt, då större ägare inte kommit in( själv trodde jag på parker) kan jag bara tänka mig att studierna kring tg2 gått åt helvete,healtcap tecknade sig inte ens i EM, säger faktiskt väldigt mycket.... så jag tar förlusten på 80000, samt även en bra mycket större förlust i rec och kommer inte investera en spänn till på norska börsen, och kommer råda omgivning till detsamma, kan knappt inte ens nu tror att det vi sett i targo är sant.. och jag tror norska börsen är en av få där sådana aktioner ej bestraffas. Sett detta oseriösa handlande på norska börsen fler gånger där några tunga jävlar profiterar på småägare-där småägare dribblas och luras med. Vad hade hänt med lilla Norge om ni inte hade haft oljan...lycka till alla

Hehehehe her var d mye sutring svenskegrabben. Les hva Aborum skriver om Health cap. At du har solgt deg ut nå er jo litt trist. At du selger REC er ok, men disse pengene burde du brukt til å forsvare din TRVX portefølje. I mai er kursen tilbake til tosiffret det føler jeg meg sikker på. Hva hadde du vært om du ikke hadde hatt utovertiss? Jo ei dame. Omtrent like dumt som å gnåle om lille Norge uten olje? Hva er Sverige uten olje? Falukorv og Dalahest?
22.03.2019 kl 20:36 2959

Større institusjonelle. investorer selger ikke ved 30-40%. De er ikke tradere som sitter å skiver på HO

Micke78, Det er klart at hvis man investerer i dritt kommer det gjerne dritt ut igjen, Red er et slikt selskap, TRVX er og et slikt selskap, inntill de eventuelt beviser noe annet, for ikke å snakke om en ledelse som opptrer fiendtlig overfor den øverige aksjonær merd en slik Emisjon som kom nå, men, det finnes masse gode selskaper på børs i Norge, flere av dem gir og utbytte, opplevelsen din er forståelig utfra hva du har investert i på OSE. Dagen i dag var grusom for mange, for meg og flere var den jo strålende, aksjen var bra å trade i, men det er jo ikke å anbefale. Skal man anbefale noe så anbefaler man solide selskap som tjener penger, og de er det mange av, også i Norge.