TRVX: rettet emi i TRVX.


Det meldes fra selskapet at en rettet emi mot norske og utenlanske investorer på 10521973 aksjer (ca 20% av aksjekapit.). Dette er en bokbyggings emi hvor det ikke er satt noe intervall(merkelig, egen mening) og emi-beløpet skal blant annet brukes til opp bygging av produksjonen i selskapet, styrke kapitalen etter 2020 og til generelle bedrifts-formål. Håper det ikke er til bonuser til selskapsansatte (egen mening) Minste tegning er 100 000 Euro.
Tegningsperioden er fra i dag 21.03.2019 etter børsslutt og til 22.03.2019 kl 0800. Det vil bli en form for utlignings- emi mot selskapets aksjonærer som ikke var med i den rettede emien til samme kurs som den rettede. Med forbehold om feil.
Shotgun
24.03.2019 kl 11:25 2882

Det er det ingen som vet. Men har fulgt biotech emisjoner både i norge, sverige og noen få selskap i USA. Kursen etter Biotech emisjoner har 9 av 10 ganger en stygg tendens til å gå en del under emisjonskurs. Betyr ikke at det skjer her altså :)
My69Toy
24.03.2019 kl 11:28 2865

Rep.emi aksjene kan nok være en demper for oppgang .... samtidig er det en attraktiv kurs å kjøpe på.

En skulle kanskje tro at muligheten til noe innhenting i kursen er større i Targo enn i flere andre BioTec-selskaper i o m at emi-kursen ble satt nærmere 40% under gjeldende kurs.
Skulle kanskje ikke tro at det er så mye å gå på på nedsiden her?
Shotgun
24.03.2019 kl 11:35 2839

Helt enig!!! Men etter noen år som investor i denne bransjen er det ingenting som overasker meg :-)

Hvis det var institusjonelle investorer fra U S A som kjøpte så tror jeg ikke de satt oppe midt på natten for å tjene 35. øre
Som sagt en gavepakke for oss som ikke var inne i aksjen
Redigert 24.03.2019 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
SomSa
24.03.2019 kl 11:47 2813


Enkleste er å bruke tidligere erfaringer med slike emisjoner. 7 millioner aksjer ble omsatt til snitt ca. 7,25 - 7,30 på fredag. Mange er kortsiktige tradere. Hvis aksjen ikke stiger vil de selge og komme seg ut. Når flere vil gjøre det samme kan aksjen falle langt under 7. Man skal også legge merke til at de første 3-6 dagene er høy omsetning. Etter hvert må man selge på langt lavere kurser dersom man skal kvitte alle sine aksjer.

Vi kan også lese fra innleggene at mange nye aksjonærer og traderer kjøpte aksjen på fredag og hausse for å selge sine......... Til og med de konstruerer sine egne teori :-). USA falt med 1,6% i går og resesjonsfrykten er tilbake. Hva blir laveste aksjekurs i morgen?
7:40?
7:30?
7,20?
7:00?
6:80?
6:70?
6:60?
6:50?
Enda lavere?
SomSa
24.03.2019 kl 11:49 2808I 2017 kjøpte også mange institusjonelle investorer. Alle eller de fleste solgte....... Og jeg dritter i nstitusjonelle investorer når selskapet utvanner aksjen og henter penger for 6 måneder ekstra drift når de hadde nok penger....... Klovner vokser ikke i drivhus men hos targovax og biotec selskaper.
Redigert 24.03.2019 kl 11:53 Du må logge inn for å svare

Hos PCIB gjorde det ikke det - ikke en gang i nærheten...

Enig i at veldig ofte så krysser kursen emi nivået for en kort periode, men allerede første dagen var kursen nede rundt emi nivået (7,11 intradag) så det kan være at det snudde der.

Spennende er det og spennende blir det og se den kommende aksjonærliste oppdateringen - Uansett en inngang på dette nivået vil med største sannsynlighet ikke feile om man har en horisont noe lengre enn nesetippen for plutselig er det noen som tar et jafs eller 3 og da er vi raskt tilbake på 8-9nok … ;)
Redigert 24.03.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
24.03.2019 kl 11:54 2783

Volumet kom vel mye av tradere kjøpte før 11, de fleste er nok ute igjen i 3 tia
trmy
24.03.2019 kl 11:58 2778

PCIB falt til 30% under emisjonskurs før den stabiliserte seg 10-15% under emisjonskurs. Ikke usannsynlig med samme utvikling i TRVX, så ingen hast med å kjøpe.
Shotgun
24.03.2019 kl 11:59 2777

Var det ikke nettopp emi i pcib på 30 kroner? Man ser jo hva kursen er nå. Men den på 7 kroner for et par år siden var bra ja.

Jeg kjøpte 50k aksjer på 7,24 med mål om å tjene 50 til 100k kr innen maks 2 måneder. Så får vi se hvordan det går.
SomSa
24.03.2019 kl 12:05 2745


Uansett kjøpte mange tradere som "rischioso" på fredag, slik jeg forstår håper han på at aksjekursen skal bli 8 før han selger. Noen håper på 7,50...... dette blir en ond spiral for aksjekursen, nye tradere og nye mål.... For at aksjen skal stige må selskapet komme med en troverdig og fantastisk nyhet.......

Vel , du maa se forskjell paa Spettet, Haudemann osv kontra utenlandske investorer

Vi snakker om 2 forskjellige emier - du refererer til den siste på høyt nivå (30) - jeg refererte til den som ble satt på et langt lavere nivå - same same, but different… :)
Redigert 24.03.2019 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
SomSa
24.03.2019 kl 12:08 2735Du bekreftet min teori hvorfor aksjen skal falle langt under 7 hvis selskapet kommer ikke med en troverdig og fantastisk nyhet :-)
SomSa
24.03.2019 kl 12:10 2739


hartvigsen1
Bare hør på presentasjonsturene på webcast, det var noen belgiske eller et eller annet .. ...... He he he de var stolt av disse investorene

24.03.2019 kl 12:12 2733

Vel, den er uansett trygg å trade no ut 2019, mer sannsynlig for gode enn dårlige nyheter

Nå som kapital utfordringen er historie så vil det nok komme triggende nyheter fremover hvor flere vil bli stående igjen på perrongen - også denne gangen … ;)

Som sagt tidligere, vi får se hvordan det går.
Det er heldigvis ikke enkeltpersoner på HO som bestemmer fremtidig kurs i Targo.

Hadde emien vær satt 10-15% undergjeldende kurs, noe som er akseptabelt, så hadde jeg ikke kjøpt en aksje, men her tror jeg det er en sjanse for snarlig oppgng til mellom 8 og 9.

De som får det verst med fortsatt nedgang er de som har sittet i aksjen og kjøpt helt til det siste på vei oppvover, og de som har snittet seg ned med ytterligere kjøp av aksjer på fredag.
SomSa
24.03.2019 kl 12:52 2644


Oppgang Kommer
Min største bekymring er at TG02 har gått rett i dassen siden de gjennomførte krise emisjon, selskapet trengte ikke penger nå. TG02 + CPI kombinasjonsstudien skulle starte "snart" i følge 3Q presentasjonen men dette har ikke skjedd......... Vi skal få kliniske data fra TG02 (mono data) i løpet av 3 måneder. Hvis jeg viste at aksjen skulle til 8 om dager og uker hadde jeg hamstret trader aksjer. Hvis jeg viste at aksjen skulle falle under 6 hadde jeg solgt mine langsiktige aksjer. Jeg velger å sitte rolig til og med kliniske data fra TG02 er klar. Det blir ikke gøy å kjøpe flere aksjen og dagen etter faller 30%. Jeg driver kun med daytrding av aksjen mens det er høy omsetning. På fredag tjente jeg noen kroner.

"én fugl i hånden er bedre enn ti på taket"

hartvigsen1
Jeg er ikke skuffet men forbanna når de utvanne aksjen og henter et mini beløp. Dersom de hadde ventet til mai og presentert DFS data fra TG01 og kommet med mer info vedrørende TG01 avtalen kunne de hentet mye mye mer. De måtte vite at ingen idiot ville betale 9 kroner per aksje når aksjen steg fra 8 til 11,2 på noen dager. Det regnes snitt av flere uker..........Økonomiske problemene for targovax ikke løst med denne emisjonen, jeg forventer en ny emisjon på slutten av 2019/begynnelsen av 2020....... Venter på TG02 data!


kaunis
24.03.2019 kl 13:19 2577

Her er mange som vil inn og mange som mener de har et godt utgangspunkt for å trade aksjen en stund. De som har snittet seg ned, har gjort det på et gunstig tidspunkt. Baissingen er i full gang allerede, her er det om å komme med så mange dårlige poeng til en oppgang, at de usikre vil selge hvis de får kursen til å falle litt. Jeg er ikke det minste redd for det ene eller det andre, men vil selvfølgelig snitte meg ned, om det skulle komme et slikt tilfelle. Blir litt frustrert over mange sammenligninger og håp om lavere kurs fremover. Kan ikke se at TRVX er sammenlignbart med alle andre selskapers utvikling etter en emi. Fremtiden ser veldig sterk ut for selskapet etter flere gode nyheter den senere tiden. Økonomien er styrket og vi venter på resultater som skal komme på rekke og rad i løpet av 2019.Det er så mye bra som kan føre til en sterk oppgang for kursen videre dette året. Det er ingenting som tilsier at kursen skal falle, selv om baisserne er i gang. De som føler for det, og som har utarbeidet en plan for å få aksjen ned, må kansje selv selge noe aksjer med tap for å få dette i gang. Risikoen er veldig stor for at mange med denne planen kan bli stående igjen med gråten halsen. Vi vet, at når det skjer så skjer det som vanlig ganske fort, og en kan bli tatt på senga, som denne siste emien. Tror mange satt med hakeslepp etter meldingen og denne kan bli mye lenger om en veldig posetiv avlesning kommer etter en børsslutt. At aksjen skal mye lenger opp, er det ingen tvil om, men når, vet vi ikke i dag. Ingen grunn til forhastet salg til ulvene, man alle må ta sin egen beslutning.
tigern2
24.03.2019 kl 13:28 2556

Grunnen til at man hentet et minibeløp, kan være noe annet enn umiddelbar pengenød. Det har man jo ikke. Tror vi kan få en overraskelse når vi får oversikt over hvem som tegnet. ;) At Soug har garantert for 1 mill gir en indikasjon på at det er en helt spesiell grunn til emien. Han går ikke inn med slikt beløp dersom han ikke har indikasjoner på suksess.
Redigert 24.03.2019 kl 13:30 Du må logge inn for å svare

Når CEO garanterer for 1 mill kr, og kjøper i emisjonen betyr det i hvertfall at det er gode sjanser for oppgang.

Hvordan hyperkortsiktige tradere og markedet ellers reagerer i morgen og de nærmeste dagene er det ingen som vet, men man kan bare anta.

Selv antar jeg at kursen relativt kjapt er oppe på 8-tallet igjen, og begynner den først å gå på oppsiden av emi-kurs, så kan den godt fortsette til >9 på relativt kort tid.

Litt krydder i hverdagen uansett, men jeg har full sympati med alle de som har vært med opp og kanskje også snittet seg opp før emisjonen.

Men går ting bra, så ska nok kursen opp dit den var før emisjonen for så å gå videre oppover.
Redigert 24.03.2019 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
SomSa
24.03.2019 kl 15:22 2391tigern2
De har nok penger og trengte ikke å hente penger nå. Pga dette spekulerer jeg at TG02 data er ikke god nok og det hastet å hete penger.... Garanti og garanti. Emisjonskursen var 40% lavere enn sluttkursen. Han og hele ledelsen og styret kunne ha kjøpt på torsdag eller fredag. Jeg sier ikke at aksjen ikke kan sige mot 9,10, 15, 20 med fantastiske nyheter. Jeg sier at sannsynligheten for at aksjen skal falle under 7 i første omgang er mye større.

Folk har ulike strategier og ingen vet hva skal skje i morgen. Man skal ikke bruke mer penger enn man har råd til å tape alt. Jeg er spent på hva haussekongen Einarsson på Podcast/RADFORSK skal si! Som sa jeg holder meg i ro og venter på TG02 data. Dersom data blir god og aksjen stiger blir jeg litt rikere, med dårlige data blir tapet mindre.

Oppgang Kommer
Hvis det var så enkelt å tjene kjapis-penge var flere mange milliarder. Akkurat nå konkurrer du med de som kjøpte på fredag og vil sikre en gevinst. For at aksjen skal stige og du sikrer gevinsten din må andre betale mer enn du har betalt og ville ikke betale på fredag. PCIB og Nano falt, sannsynligheten for at TRVX skal falle langt under 7 er større. Dette sier statistikken.

kaunis
De som har kjøpt trader aksjer og er kortsiktige hausser aksjen for å sikre en gevinst. DU skal sitte langsiktig men etter at de selger sine kommer de til å skrive mye dritt om aksjen. Slik har det alltid fungert.

Truffet
24.03.2019 kl 15:43 2345

Mener du at selskapet holder tilbake resultater fra TG02 for å hente penger, for å så slippe de dårlige resultatene?
Interessant teori
Guuz
24.03.2019 kl 16:02 2303

SomSa det holder nå.

Når du ved dine fulle fem klarer å mene at de tilbakeholder informasjon om TG2 og kjører lynemisjon, da er det på tide å pakke vekk tastaturet.

TG02 mono er på 6 pasienter.. 6 pasienter! Eneste som kan være positivt fra data siden nå i H1 er uten tvil peritoneal, som er den desidert viktigste pga antallet pasienter, CR/PR på siste 3 (6/9 utlest) i cohort 1 på 3 doser oncos i melanoma og minst 8/13 overlevende i cohort 2 TG01 som ville vært vanvittig bra!

"Oppgang Kommer
Hvis det var så enkelt å tjene kjapis-penge var flere mange milliarder. Akkurat nå konkurrer du med de som kjøpte på fredag og vil sikre en gevinst. For at aksjen skal stige og du sikrer gevinsten din må andre betale mer enn du har betalt og ville ikke betale på fredag. PCIB og Nano falt, sannsynligheten for at TRVX skal falle langt under 7 er større. Dette sier statistikken."
__________________________________________________________________________________-
Hvis du tror jeg er en novise som trenger forklaring på hvordan ting henger sammen i aksjemarkedet, så kan du spare deg bryderiet.
Redigert 24.03.2019 kl 16:48 Du må logge inn for å svare
medico
24.03.2019 kl 18:06 2093

Det er gjort endringer i 2 av studieprotokollene den siste tiden

Betydelige endringer ble gjort den 18.03 i denne studien: "A Phase 1/2 Study to Investigate the Safety, Biologic and Anti-tumor Activity of ONCOS-102 in Combination With Durvalumab in Subjects With Advanced Peritoneal Malignancies"

Og noen mindre endringer ang hvilket kjemoterapautikum som brukes i denne den 14.03 : A Randomised Phase II Open-label Study With a Phase Ib Safety lead-in Cohort of ONCOS-102, an Immune-priming GM-CSF Coding Oncolytic Adenovirus, and Pemetrexed/Cisplatin in Patients With Unresectable Malignant Pleural Mesothelioma
SomSa
24.03.2019 kl 20:20 1893


1.1.2019 hadde selskapet 151 mil i kontanter, Targovax bruker ca. 32 mil mil per kvartal. Det var ikke nødvendig å hente penger før oktober. Min første mistanke går til TG02 siden kombinasjonstudien har ikke startet og deretter mulig flere forsinkelser. Uventet hentet selskapet også penger i 2017 og senere viste det seg at studiene hadde store forsinkelser. Jeg finner ikke en rasjonell forklaring på hvorfor de hentet så lite penger med så mye rabatt. Jeg tviler på at de var beruset da de bestemte seg for å gjennomføre emisjonen! Vi kommer til å finne ut sannheten men jeg håper på at jeg tar feil. Uansett er Targovax blitt et utilgjengelig selskap for en småaksjonær som vil være langsiktig. Med flere slike emisjoner mister man alle sine verdier. Vi kjøper aksjer kun for å tjene penger og ikke noe annet. Selskapet klarer ikke å ta vare på vanlige folks sparepenger.

Guuz
Kan du begrunne hvorfor selskapet hadde hastverk med å hentet penger akkurat nå? Neste uke kunne aksjen være over 15. I løpet av 1H skal vi få data fra TG01, TG02 og Oncos-102 (6 andre hudkreftpasienter). Tror ikke selskapet på kommende data? hvorfor skal vi tro på? Det er naturlig at man blir mistenksom til en irrasjonell handling. Dersom jeg tar feil og det kommer fantastiske TG02 data kan du smile hele veien til din VPS-konto.

Redigert 24.03.2019 kl 20:28 Du må logge inn for å svare
Shotgun
24.03.2019 kl 20:30 1865

Hadde vært artig å fått vite formålet til pengene annet enn høyere lønn og pensjon til de ansatte...
aborum
24.03.2019 kl 20:37 1842

> Min første mistanke går til TG02 siden kombinasjonstudien har ikke startet og deretter mulig flere forsinkelser.

Dette blev afvist på det skarpeste af Torbjørn Furuseth (CFO) på fredagens samtale. Det blev understreget, at ledelsen ikke kender til nogen negative informationer, der kan påvirke aktiekursen efter en emission. DNB (tilrettelæggeren) forelægger selskabet strenge krav om at synliggøre al information og underskrive dette statement.

Vi har flere gange noteret os, at du er negativ til den tidligere udsættelse på TG-02, men ledelsen hár leveret på den guiding der blev givet vedr. TG-01. Der ér indgået stærk aftale med PICI og CRI og (uanset størrelse eller vægt) er det et signal at Zelluna skriver en aftale på TG. Gentager at ledelsen har leveret på guiding, men valgte en - i særklasse - dårlig timing for denne emission (NANO foretog bl.a. emission for også at sikre en bedre forhandlingsposition overfor BP).

Man har hentet kapital, da man efter mange afvejninger mente, det var det rigtige tidspunkt. CFO udtaler, at man oprigtigt mener, der vil blive produceret data i indeværende år .. data, der vil give markedet grund til at sikre videre funding. Endvidere, hvis et studie er forsinket, da bliver den kliniske udgift til dette vel ikke nødvendigvis væsentlig højere; selskabet skal fortsat finansieres uanset om det ene, eller det andet studie forsinkes.

Jeg talte iøvrigt i skarpe toner overfor CFO og IR ansvarlig Renate Birkeli. Det krævede stort overskud ikke at reducere en ellers konstruktiv dialog.

CFO blev adspurgt om deltagelse i emission eller inside køb og svaret var, at ikke alle havde samme økonomiske styrke som Øystein Soug. HealthCap presser aldrig deres ledelser til insidekøb, da al erfaring viser at dette sjældent giver en varig kursændring. At Øystein Soug på baggrund af dette alligevel deltager i emissionen med 1 mio NOK tilsiger, at vores CEO tænker de kommende readouts vil underbygge udtalelserne fra CFO.

Jeg holder fast i perspektivet om at aktien er mindst 15,00 NOK værd i 2019 og vil derfor søge at akkumulere i den kommende periode.
Redigert 24.03.2019 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
frs2904
24.03.2019 kl 20:43 1824

Enig i at dette var en merkelig handling av styret. Hvorfor hente så lite penger når det er flere triggere som kunne løftet aksjen et godt stykke. Lukter ikke godt, men håper selskapet kommer med en god forklaring. Det fortjener vi.
Shotgun
24.03.2019 kl 21:02 1783

Det stod "gravøl" på kvitteringen i regnskapet så jeg. Hehe, neida blir helt sikkert brukt fornuftig.

Ja TG02 er sikkert elendig og de har nå klart å lure inn noen store aksjonærer fra USA for så å dumpe elendige nyheter rett i trynet på de. Så skal de ut og hente nye penger i 2020 muligens og da blir det sikkert lett om det er slik de holder på. Dummeste jeg har hørt

Rekyl ut av en annen verden i morgen...

Ny uke,nye muligheter,som småaksjonær er det fint å få bekreftet at forskjellsbehandling er greit og at en er mindre enn null verdt for selskapet,satser på swingningene fortsetter fremover,det fortjener vi.
Good news er heller ikke feil.
Morsomt å følge med hvordan ting gjøres i biotexene,skaper liv&røre,kan ikke stole på noen👍.
Rettelse
24.03.2019 kl 22:57 1512

Har ingen anelse om hva som "forståsegpåere" skriver og tåkelegger ang selskapet... det bør vel være rimelig opplagt at BF har argusøyer påTRVX...
Med finans i orden...resultater i front medisinsk sett... det tar vel ikke mere enn et "kvarter" før TRVX blr KJØPT OPP !!!!!!!!!!!-...............
Helten
24.03.2019 kl 23:12 1476

Hehe. Sikkert derfor de trengte finansiering av to kvartaler til. For å få med seg det kvartalet de blir kjøpt opp ;-)
Med litt vid tolkning kan vi da fastslå at emisjonen ble gjort for å sikre finansiering helt til oppkjøpet 1H-2020 altså.
micke78
25.03.2019 kl 06:31 1240

Läs pm:et igen, förutom den riktade som blivit av kan du med allra största säkerhet räkna med ytterligare en, vad blir den på? 3-4 kronor? Säger d igen, märkligt detta och oerhört frustrerande att skåda. ”Subject to successful completion of the Private Placement, the Board may
consider to carry out a subsequent offering of new shares in the Company
directed towards shareholders in the Company as of 21 March 2019 ”

25/03-2019 06:58:53: (TRVX) Targovax to hold a webcast with Q&A session

Oslo, Norway, 25 March 2019 - Targovax ASA (OSE: TRVX), a clinical stage biotechnology company developing immune activators to target hard-to-treat solid tumors, announces that the Company on Thursday 28 March 2019 13:00 (CET) will hold a live Q&A session with Targovax's senior management. The Q&A session will streamed at Aksjeforum. Please follow this link: http://bit.ly/2HPDTd5 We welcome questions before and during the session. Please send questions in advance to contact@targovax.com (mail%20to:%20contact@targovax.com) or post them in the commentary field below the stream during the Q&A-session. The session will be held in Norwegian. Date: Thursday 28 March 2019 Time: 13:00 CET Presenters: CEO Øystein Soug and CFO Torbjørn Furuseth For further information, please contact: Renate Birkeli, Investor Relations Phone: +47 922 61 624 Email: renate.birkeli@targovax.com Media and IR enquires: Andreas Tinglum - Corporate Communications (Norway) Phone: +47 9300 1773 Email: andreas.tinglum@corpcom.no  (Targovax@fticonsulting.com)

motu
25.03.2019 kl 07:17 1154

Alle kritiske kommentarer om ledelsen og emisjonen kan jo bringes til ledelsen på Q&A session på torsdag 28. mars, og da kan jo kritikerene legge ut spørsmålene de sender til ledelsen på denne tråden.
tigern2
25.03.2019 kl 09:09 812

Micke78;
Nu strular du till det.;) Den emisjonen du omtaler gjelder andre aksjonærer (dvs. oss). Den er på bare 4% av din aksjesists. Du kan dermed kjøpe 4 aksjer for hver 100 du eide. Så vidt jeg vet er prisen her også kr. 7.
medico
25.03.2019 kl 09:15 789

Endringene er hovedsaklig på tidslinjene på outcome measures. Uten å vite mer om bakgrunnen skal jeg ikke gi meg inn på å gjette hvorfor.
Disse er endret, ikke målene men tidsrammene
Number of Adverse Events, endret fra 24 uker til 15 måneder
Objective Response Rate, endret fra minst 4 uker til 15 måneder
Progression-free survival, endret fra 4 år til 15 måneder

Tenker dette er noe som er interessant å spørre om i Q and A på torsdag

Kilden er forøvrig:
https://clinicaltrials.gov/ct2/history/NCT02963831?A=13&B=14&C=merged#StudyPageTop

Innlegget er slettet av protagoras