DOF - først til 15 så til 50 nok.

akva
DOF 21.03.2019 kl 18:23 25233

Nå har det snudd, heng dere på ! Dette er en unik sjanse til å gjøre en kule på børsen.

Med denne farten i omsettningen vil det ta noen år før overskriften på denne tråden vil bli riktig.

hehe jepp, må nok se noen kvartal med gode resultater før vi får en reprising i området 12-15, 50 er nok utopi...
danm
11.04.2019 kl 11:10 3188

Aktien har kørt sidelæns længe nu, derfor en god anledning til at købe, inden Q1.
Loddepuz
11.04.2019 kl 12:37 3103

Har ingen forventninger til q1 . Levere 100 % sikert et - resultat på et par hundre milioner . Men Kansje de glimte te med noen nye kontrakter og litt positive ord om bedring i markedet . Tror ikkje det skjer noe positivt før i Q3 . Tenke det versta så blir eg ikkje skuffa igjen

Hvorfor sitter du i aksjen hvis det du gjør er å skru ned forventningene slik at du ikke skal bli skuffet...? Du må jo ta beslutningen om å bli sittende ut fra noe annet enn et håp...
Jeg tror aksjen beveger seg sidelengs en stund, og er derfor i andre aksjer akkurat nå...
Regina
11.04.2019 kl 14:12 3000

Uten nyheter vil den gå sidelengs. Begrenset nedside.
Ved nyheter vil kursen rykke mye opp.
Enkel analyse tilsier kjøp.
Om man har tro på offshore da, naturligvis

Jeg har tro på offshore.
Vi er neppe uavhengig av olje og gass i løpet av de nærmeste kvartalene.
Ruperto
11.04.2019 kl 15:46 2905

What is the excuse here different from the "manipulation of prices"? We spent years watching how the especulators wipeoff to the investors taking the price to the loss! The excuse had been the price of oil! Now we have oil at 71 and 72 $ and continue the manipulation? Well every investor realizes that the action is undervalued and something behind this speculation there is a lot of money that was taken from the investors, but it will not be worse for this to see as the action a day of surprise rebound to its real value and many that they did not dare to average in the manipulation they will see with amazement to lose years of work in only one minute of rally ... We are getting closer and closer to the quarters with very significant gains! This is the time to buy when the excuses proved to be pure manipulation and speculation of the Srs powerful ...
Loddepuz
11.04.2019 kl 17:08 2831

Hehe ja det kan du godt sei . Har nå et håp om at det tar seg opp igjen . Men det e kan ta litt tid . Kjøpte 300 k aksjer i fjor . Så e litt i - på de enda . Men e inne i sdsd , Eiof , og archer o og dei har levert OK i det sista . Så tiden vill vise vei
Lilleulv
12.04.2019 kl 10:42 2599

Olja opp, ose opp!
På tide dof blir ferdig med 4-tallet for godt snart...
danm
12.04.2019 kl 13:25 2483

Når olieprisen har bevæget sig op nogle dage, kommer folk løbende efter. Sådan er det altid, og det gælder ikke kun DOF.

Måske du har et point der. Nå er det weekend og håpet er at 5-tallet står gjennom sluttauksjonen.
kvirrevi
12.04.2019 kl 15:26 2373

Prøver meg på litt sensitivitetsvurderinger av EBITDA for DOF.

Subsea Long tern chartering: 335 MNOK. Jeg lager ingen sensitivitetsvurderinger av dette, da det er overveiende sannsynlig at EBITDA vil ligge I dette området for dette segmentet. I Q1 2019 vil det være noe lavere ettersom Skandi Olinda bare var på kontrakt i en mindre del av kvartalet. Full effekt av Olinda kommer fra 2Q 2019.

Subsea IRM: Her vil det både bli betydelig høyere inntekter enn i 2018 og høyst sannsynlig en bedre EBITDA margin. IRM delen vil få en betydelig høyere kontraktsdekning og selskapet selv har uttalt at de forventer en høyere EBITDA margin. Hvis vi anslår en omsetning lavt nivå på 3500 MNOK og et høyt estimat på 4000 MNOK og tar sensitivitetstest på EBITDA margin på 12 % og på 22 prosent kommer vi til følgende mulige EBITDA resultater.

Lavt estimat: Inntekter 3500 – EBITDA margin 12 % gir 420 MNOK i EBITDA for år 2019 eller i gj.snitt 105 MNOK per kvartal.

Høyt estimat: Inntekter på 4000 – EBITDA-margin 20 % gir 880 MNOK i EBITDA for år 2019, eller i gjennomsnitt 220 MNOK per kvartal.

EBITDA AHTS: Dette er et segment der det er utfordrende å spå 2019, noe jeg tror det er mange som er enig i. 1Q har vært forholdsvis svakt tror jeg, med flere båter i opplag. Samtidig tror jeg båtene i Nordsjøen har hatt 50-100 prosent høyere gjennomsnittlig rate i 1Q sammenlignet med fjoråret, noe som teller i positiv retning. Hvordan de kommende tre kvartalene vil fortone seg er ganske vanskelig å spå. DOF har vært flinke til å skaffe båtene oppdrag i både PSV og Subsea og sommeren 2019 tror jeg vil gi DOF gode muligheter til å gjøre det samme for AHTS. Det er videre sannsynlig at det kan bli høyere rater i spotmarkedet der DOF har 4-5 båter vår, sommer og høst 2019 da det er ventet høy aktivitet i nordsjøen og lenger nordover.

I 2018 hadde DOF 498 MNOK i EBITDA for AHTS. Hvis vi antar at DOF klarer å øke EBITDA til 600 MNOK i 2019, vil DOF få 150 MNOK i EBITDA hvert år. DOF vil sikkert få en lavere EBITDA enn 150 MNOK fra AHTS i 1Q 2019, men forhåpentligvis vil dette balansere seg ut gjennom året.

EBITDA PSV: I dette segmentet har DOF allerede fra 1Q 2019 hatt høy kontraktsdekning og det er også sannsynlig at EBITDA-marginen har gått opp i dette segmentet. Markedsutsiktene for segmentet er gode med en lang rekke båter på vei ut av spotmarkedet for tiden. EBITDA i 2018 var på 91 MNOK, og jeg tror et forsiktig anslag er at DOF vil oppnå en EBITDA for 2019 på minst 200 MNOK, eller 50 MNOK per kvartal.

Totalt vil EBITDA da i de ulike segmentene bli per kvartal:
Subsea Long Term chartering: 335 MNOK
Subsea IMR: 105-182 MNOK
AHTS: 150 MNOK
PSV: 50 MNOK
Totalt: 640 MNOK – 755 MNOK. Snittet mellom disse to estimatene er 695 MNOK og jeg tror ikke dette vil være langt unna.

Så får vi håpe at resultatene blir enda langt bedre enn dette, og det kan godt hende. Uansett ser det ut til at DOF hvert kvartal vil være i stand til å betale ned 350-450 MNOK på gjelden i selskapet og at DOF vil stå sterkere og sterkere finansielt. Mange lange kontrakter, en god businessmodell, gode kundeforhold, mange store internasjonale kunder, en av de mest moderne og godt utstyrte flåtene, lang erfaring, omfattende kompetanse, og mange andre positive forhold vil gjøre at DOF blir en stor vinner i årene fremover.
Redigert 12.04.2019 kl 15:27 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
12.04.2019 kl 15:45 2350

Mitt kanskje ikke så realistiske håp er at DOFs egenkapital i november 2020 skal verdsettes til 10 milliarder kroner. Da vil Moco sin eierpost være verdt opp mot 70 millioner kroner.
JALLA
12.04.2019 kl 16:04 2343

Satt og gjorde det samme i helgen som var og kom frem til noenlunde de samme tallene som deg, men jeg var forsiktigere og kom frem til 590 MNOK som jeg anser allikevel til å være inn for i denne omgang. Tror kanskje at vi kan bli positivt overasket av q1 og samtidig guidingen for resten av året....

Q1 må bare bli bedre enn Q1 18 som var på skarve 479 MNOK. Tror mere det vil bli rundt JALLA ~600 MNOK. Kommer vi opp på ~700 MNOK er det fantastisk.
Redigert 12.04.2019 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
JALLA
12.04.2019 kl 16:18 2326

Om alt annet er likt vil Olinda kunne gi et større løft selv om det var under halve kvartalet på kontrakt! Men ser likevel optimistisk på resten av året.
De siste subsea båter i opplag vil være avgjørende for om det blir et veldig bra H2.
kvirrevi
12.04.2019 kl 16:29 2319

Jeg er helt enig med deg JALLA. Kommer også de siste flotte subsea båtene som er i opplag i arbeid, og de som går av kontrakt får nye kontrakter vil dette bli meget bra. Skulle det også bli et forholdsvis godt år for AHTS vil det bli fantastisk.

Når jeg lagde mine EBITDA estimater tenkte jeg ikke på 1Q isolert sett, men på gjennomsnittet for kvartalene i 2019 (bare så det er nevnt:))
Regina
12.04.2019 kl 19:04 2209

Om disse estimatene slår inn, hva forventer dere da som realistisk aksjekurs på slutten året
Lilleulv
12.04.2019 kl 19:57 2166

Det lurer jeg også på :)
Lilleulv
12.04.2019 kl 21:46 2089

Takk :)
Da er max potensialet mye høyere, for vi er jo langt fra top i syklusen allerede i år.

I overskriften her er 50 nevnt, men er det usannsynlig haussing eller er det hold i dette?

Viss segmentene Dof opererer i henter seg godt inn (og da uten å dra det helt på samme nivå som før 2015, men være litt mer moderat i estimatene), hvilke verdisetting på selskapet snakker vi om da?
Redigert 12.04.2019 kl 21:48 Du må logge inn for å svare
Dofulf
12.04.2019 kl 22:07 2064

Pr nu er vi kunstig lavt, når inntjeningen og balansen bedres blir det mye koseligere. Tror noe er på gang siden det er så mye stillhet men det er kun min personlige mening.
JALLA
13.04.2019 kl 09:45 1893

Største utfordringen er jo nedbetaling av gjeld på rundt 2,0 mrd årlig som vil være mest utfordrende i dette syklusen.
Om Dof klarer dette vil det jo bli lettere for hvert Q med mindre renter å betale etc.
På den positive siden vil jo nedskrivinger av Skipsverdier minske betraktelig etter som markedet strammer seg til.

Tror nok at det meste vil komme av seg selv så snart at de ekstra ordinære nedskrivninger av flåten stabiliseres og eventuelt kan gå andre veien etter som markedet strammer seg til rundt om i verden.

Et annet viktig poeng som blei nevnt av ledelsen under kunngjøringen av kontrakter i vinter: De kan fortsatt flytte båter til Brazil fra Nordsjøen om ettersom de har ledig tonnasje kapasitet i bytteforholdet der nede. Dette kan man tolke på mange måter!!!!! Tror nok at vi kommer til å få se større aktivitet under våren og markedet kan fort endre seg fra dagens nivåer til det enda bedre:)

Ser ikke problemet heller om Dof har stor gjeld så lenge de klarer å betale ned på denne i den takt som de gjør, Etter at de la om til IFRS16 har de også all leasing bokført som gjeld og det alene medfører at gjelden på papiret økte med ca 2,0 mrd. Dette alene kan de som ikke vil eller ønsker å differensiere bruke som negativitet og påstå at gjelden har økt eller at Dof ikke har betalt gjeld!!!

Uansett er det masser med nett troll og de som vil kverulere og de som er overoptimistisk vedrørende kursen på Dof. Om vi ser tilbake til høsten 2018 og frem mot Jul så gikk det meste av selskaper nedover i verdi (bortsett fra fiske relatert )noe mere en andre og de med stor gjeld som Offshore selskaper gikk lengst ned.

Hva kursen vil være om alt slår inn er vanskelig å fastsette, alt er avhengig av de store aktørene og hvordan de leser og tolker Q rapportene samt den generelle optimismen vedrørende offshore næringa. Mediabildet er en større faktor og næringa eller DOF må bli friskmeldt før de virkelig store gutta starter å kjøpe aksjer i Dof eller andre selskaper i næringa.
Lilleulv
13.04.2019 kl 11:25 1828

Har tro på Dof, så har sikret meg en post her :)
Mye kverulering på forumet her generelt, så all kred til dere som tar dere bryet med å dele kunnskap etter beste evne.
Tusen takk :)

Dof hadde en fin avslutning i sluttspurten på fredag, så satser på jevn og god oppgang til uken før påsken tvinger seg på!
JALLA
13.04.2019 kl 13:10 1766

Er det noen som har beregnet pris/bok på Dof??? Om markedet stabilisere seg og etter alle solemerker blir bra fremover og Ebita går oppover, skipsverdier øker??
så vill den på dagens nivå være under 0,5 etter dagens tall. Dette alene vil jo kunne gi en positiv effekt om markedet får oppsving og media fremstiller noen positive vinkler offshore eller Dof generelt. Tror ikke det vil bli de store bevegelser før etter Q1 og det foreligger mere håndfaste tall på bordet og litt mere info om veien videre fra Dof om hvordan de ser på markedet..

En annen mulighet for enda mere optimal utnyttelse er jo å kjøre noen AHTS i PSV markedet i sommer om det blir ekstra stramt. finnes jo mange med deck areal på 750m2 og oppover! Med stigende rater på PSV og vil jo dette kunne bli bra?

Lykke til alle aksjonærer:)
Redigert 13.04.2019 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
danm
13.04.2019 kl 14:14 1725

De skal ikke købe noget som helst. De skal bare holde alle skibe i arbejde og prøve at lægge gæld om, når de får overskud på driften, så fyger kursen til himmels.
Kontur
13.04.2019 kl 19:09 1598

Mitt kursmål er 35 NOK.

Det kunne vært greit med noen flere høyklasse psver, de kan få gode rater fremover. Slå seg sammen med Simon Møgster for eksempel, de har bra båter og matcher dof bra, og det hadde blitt en aktør mindre i Nordsjøen
really
13.04.2019 kl 19:48 1569

I 2019 balanserer DOF sannsynligvis på grensen likviditetsmessig. Jeg heller fortsatt mot at det blir emisjon, men det er ikke helt sikkert. De må nedbetale i overkant av 2 mrd i året, og resultatet kan bli i den størrelsesorden. Så lenge de ikke investerer går det bra, men gir lite kapital til fornyelse. De er rett og slett helt avhengige av at markedet bedres ytterligere i 2020 og 21.
danm
14.04.2019 kl 10:59 1356

Det vi ser i Q1 og Q2, skal løfte aktien fra det bundniveau, vi ser lige nu. Vi ligger stadig under sidste emi-kurs.

Q1 blir ikke noen "høydare" resultatmessig. Derimot vil vi få en bra guiding som vil løfte markedsverdien til selskapet. Merkedet ligger alltid i forkant. Jeg vil tro at, hvis majoriteten av pilene peker oppover, slik vi ser nå, vil aksjen ved slutt H1 ligge rundt 9 kr. At vi på fredag så 5+ ved sluttauksjonen kan vise at nivået 4.7-5 brytes for godt. La oss håpe at det er tilfelle. Seks-tallet kan være innen rekkevidde i løpet av kort tid (2-4 uker).
JALLA
14.04.2019 kl 14:46 1223

Nå hadde vell Dof en Ebita på ca: 480mil i Q1 2018 om jeg ikke husker feil. Dette i et markedet som var en del roligere en det som har vært så langt i år om jeg ikke tar feil. Dette uten de siste to båter Recife og Olinda i arbeid samt en del andre kontrakter og mye bedre spott markedet en 2018.
Tror faktisk at vi kan bli positivt overasket på Ebita nivå men de riktig godbiter kommer frem mot sommeren og guidingen for 2019 som jeg tror kan bli bra.
Totalt Landet vel de på rundt 2.0 mrd i Ebita inkl. kostnader ved ferdigstillelse av Recife og Olinda i 2018. Ved ingen ekstra ordinære kostnader og de kan fokusere på drift så tror jeg rett og slett at H1 kan vise vei og gi et meget fint løp for aksje kursen:)
Redigert 14.04.2019 kl 14:56 Du må logge inn for å svare

Bare gleder meg til det som kommer. Tror/vet dette kommer til å bli kjempe bra. Satser alt jeg har i DOF. I mine øyne er det ikke noen aksje som har mer potensiale en denne.
hstray
14.04.2019 kl 17:21 1109

Skal Dof investere så mye i 2019? De skal nedbetale på gjeld men har ingen båter under bygging, og kommer heller ikke til å bestille nybygg. Sist emisjon ble gjennomført for å øke eierskap i Dof subsea. Ved restrukturering var ledelsen tydelig på at de kunne drive videre i ett svakt markedet ut 2020 ca. Tipper også at banker og kreditorer vil være behjelpelig med å gi avdragsfrihet som alle andre rederier har fått de siste årene. Ledelsen sitter ihvertfall dypt i det med mange aksjer og det er bra. Da vil de gjør alt de kan før en ev. utvannende emisjon
JALLA
14.04.2019 kl 17:55 1098

Om de holder seg til planen som er å nedbetale gjeld så vil de ha betalt ned mellom 3-4 mrd i gjeld ved utgangen av 2020. Ved å lempe på restgjelden og øke nedbetalingstiden bare med 2-4 år vil avdrag bli redusert med 40% og likviditeten øke betraktelig. Dof har en veldig tøff nedbetalings politikk og det gjør at det er tøffest i starten og nå som de er ferdige med investerings kostnader vil dette kunne bli veldig bra.
JALLA
15.04.2019 kl 09:31 870

Ser Iceman har fått en rate på 250.000 for de neste 14 dager, ikke så gale det.
Redigert 15.04.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
danm
15.04.2019 kl 09:54 831

PSV ligger på ca. 200000, det er 4x niveauet fra slut 2018.

Ser at Shell tok to AHTS på 45 dagers kontrakter + opsjoner på forlengelse. Disse to ATHS'ene trekkes ut av spotten og spotmarkedet kan bli noe strammere av dette.
Ruperto
15.04.2019 kl 10:32 771

Continuo accumulating shares in here, DOF has become a bank of shares for me while the speculation continuo manipulating the price at oil over 71$ ... The market price will reach the real price ones the speculation is over ....

What is the fair price at this moment from what we know?
7-10 kr?
Ruperto
15.04.2019 kl 11:07 709

No, Lilleulv
The Fair Value is 35.09 Kr but should be around 12 Kr this year.... Any way I recommend this App where you can check with accuracy all the fundamentals ! It is important the fair value and the tangible value ! definitions you can found in the same App ....
GuruFocus
Kontur
15.04.2019 kl 11:12 691

slik markedet er pr i dag og ser ut til å bli videre fremover så langt som vi klarer å se så blir det omtrent garantert ingen emisjon.
Om markedet skulle ha forblitt som i fjor viste analyser at det kunne bli knapt Q4 2019-Q1 2020 med en likviditetsskvis på omtrent 300 MNOK mener jeg.
Men med dagens situasjon, alle nybygg i full sving og omtrent alle båter i arbeid til langt bedre rater, så trenger DOF ingen emisjon for selve likviditeten sin skyld.
Med tanke på EK krav og sikkerhet så bedres ganske sikkert også denne i form av mye bedre valutasituasjon enn i fjor høst og at jeg tror at den ekstraordinære nedskrivingen ikke vil bli så stor som vi har sett siste 2-3 årene.
DOF med flere har vært på bunnen, de er ett av selskapene som klarer seg relativt bra alt tatt i betraktning, og aksjekursen vil løfte seg betraktelig nå fremover.

Kontur
15.04.2019 kl 11:32 666

Kjøper mer i dag, stadig under 5 nok. Skal bli herlig når aksjen virkelig begynner å stige (forhåpentligvis)

Jeg ser at AHTSen Skandi Ipanema fikk en ettårskontrakt med Dommo Energia 14. januar 2019, med oppstart dagen etter.
Jeg kan ikke huske at denne kontrakten har blitt meldt, stemmer det? Og er det noen grunner til at slike kontrakter ikke meldes?
JALLA
15.04.2019 kl 13:29 549

Ikke meldt og kommer sannsynlig med mere info på Q1, Tror det er flere kontrakter som ikke er meldt så langt!

Nå på westshore kom det også at DOF fikk en tomåneders kontrakt for Skandi Commander for subsea arbeid. Denne kontrakten tror jeg heller ikke er meldt, trolig fordi den er såpass kortvarig, Likevel nyttige opplysninger angående DOF som viser at båten har vært i nærmest fullt arbeid gjennom 1Q 2019.

Jeg bør også nevne at Skandi Commander er en av de tre båtene som i 2Q 2019 går på 3 (+ 2 års opsjon) kontrakt for Petrobras.
Redigert 15.04.2019 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
Kontur
15.04.2019 kl 14:26 487

DOF melder sjelden eller aldri mindre kontrakter.